Sunteți pe pagina 1din 13

Misiunile, structura organizatorică și

condițiile de activitate ale serviciului


medical al Armatei Naționale a Republicii
Moldova în campanie

dr.med., conf. univer., colonel medic (r)

Vasile DUMITRAŞ
Subiectele de studiu
1. Medicina militară, noțiune, obiectivele și metodele de
studiu.
2. Misiunile serviciului medical în campanie.
3. Structura organizatorică a serviciului medical.
4. Condițiile de activitate ale serviciului medical în
campanie și acțiunea acestora la asigurarea medicală a
trupelor.
Medicina militară, noţiune, disciplinele,
obiectivele şi metodele de studiu.

Medicina militară este o ramură a medicinii şi


prezintă sistemul de cunoştinţe teoretice şi sfera
activităţii practice, orientată la păstrarea şi consolidarea
sănătăţii efectivului Forţelor Armate, prevenirea
îmbolnăvirilor şi leziunilor de luptă a militarilor,
tratamentul efectiv al răniţilor şi bolnavilor.
Ea include în sine trei părţi componente, care
interacţionează între ele între ele: ştiinţa medico-militară,
organizarea medico-militară şi practica medico-militară, ce
prezintă baza ştiinţifică şi organizatorico-metodică a ocrotirii
sănătăţii efectivelor trupelor. Termenul „ocrotirea sănătăţii”
este înlocuit în cazul Forţelor Armate în condiţii de campanie
cu termenul „asigurarea medicală”, care include următoarele
complexe de măsuri (activităţi):
 de tratament şi evacuare;
 sanitaro-igienice şi antiepidemice;
 de protecţie împotriva efectelor armelor de nimicire în masă;
 de aprovizionare cu materiale medicale (sanitaro-farmaceutice,
tehnică şi utilaj medical);
 de conducere (dirijare) cu forţele şi mijloacele serviciului
medical.
La pace - cu termenul administrarea cu serviciul
medical, care include tot spectrul de activitate medicală
atât la trupe cât şi în instituţiile medicale şi în organele de
conducere (dirijare) medicală. Medicina militară în cadrul
Forţelor Armate realizează în practică începutul uman al
medicinii, care contribuie la realizarea misiunii principale a
Forţelor Armate – apărarea, păstrarea integrităţii şi
suveranităţii Statului.
Ea se află la intersecţia ştiinţei „medicina şi
domeniului militar” şi se dezvoltă sub acţiunea
determinată pe de o parte de ştiinţa şi practica medicinii,
cât şi a ştiinţei şi practicii în domeniul medicinii militare
pe de altă parte.
DISCIPLINELE MEDICO-MILITARE CE CONSTITUIE MEDICINA
MILITARĂ

Chirurgia de campanie Terapia de campanie

Igiena de campanie Epidemiologia militară


Organizarea şi
tactica serviciului
medical
Fiziologia muncii Patologia militară
militare

Toxicologia militară Radiologia


Administraţia Istoria medicinii militară
medico-militară militare
Aprovizionarea Geografia medico-
medico-militară militară
MEDICINA MILITARĂ
Compartimentele militare a altor Statistica medico-militară
disciplini medicale

Medicina aeronautică Medicina navală

MEDICINA ŞTIINŢA MILITARĂ


Misiunile Serviciului medical în campanie sunt determinate de gradul de
dezvoltare în domeniul militar, a ştiinţei medicale şi medicinii militare, starea
sistemului ocrotirii sănătăţii, gradul de dotare tehnică a serviciului medical,
pregătirea cadrelor ş.a.
Reieşind din acestea, misiunile principale ale serviciului medical pot fi
formulate următoarele:
 Asigurarea pregătirii înalte de luptă şi de mobilizare a subunităţilor, unităţilor şi
instituţiilor serviciului medical.
 Participarea la completarea Forţelor Armate ale Republicii Moldova cu personal
sanitar.
 Organizarea şi efectuarea unui sistem de măsuri ce ţin de acordarea la timp a
asistenţei medicale răniţilor şi bolnavilor, menţinerea vieţii lor şi recuperarea în cel
mai scurt timp a capacităţii de luptă şi muncă.
 Prevenirea apariţiei şi răspândirii bolilor în rândurile personalului trupelor.
 Controlul sanitar sistematic a condiţiilor de viaţă, trai şi de activitate de luptă cu
scopul păstrării şi consolidării sănătăţii militarilor.
 Organizarea şi efectuarea măsurilor de către serviciul medical ce ţin de protecţia
medicală a personalului trupelor de armele de distrugere în masă.
 Aprovizionarea trupelor şi formaţiunilor cu materiale medicale (sanitaro-
farmaceutice, tehnică şi utilaj medical).
 Studiul sistematic al activităţii serviciului medical în scopul elaborării noilor metode
de profilaxie , tratament şi management sanitar.
Măsurile care sunt necesare a fi prevăzute din
timp
 Pregătirea cadrelor medicale.
 Completarea serviciului medical cu cadre.
 Studierea condiţiilor medico-geografice a teatrelor
probabile de acţiuni militare.
 Studierea realizărilor ştiinţifice medicale şi medico-
militare din lume.
 Protecţia subunităţilor, unităţilor medico-militare, paza şi
apărarea lor.
 Evidenţa şi darea de seamă.
Misiunile serviciului medical în campanie sunt
soluţionate prin organizarea şi efectuarea unor complexe
de măsuri diverse după conţinut şi orientare, aşa cum
sunt: asigurarea medicală, completarea serviciului medical
cu personal, instruirea personalului medical, formaţiunilor
medico-militare privitor la lucrul în condiţii de luptă,
protecţia medicală a personalului trupelor şi a
formaţiunilor medico-militare de efectele armelor de
nimicire în masă, paza şi apărarea ultimelor, recunoaşterea
medicală, instruirea medico-militară a personalului
trupelor, evidenţa medicală şi darea de seamă.
Asigurarea medicală a trupelor include următoarele
complexe de măsuri:
 sistemul de tratament şi evacuare;
 măsuri sanitaro-igienice şi antiepidemice;
 măsuri medicale de protecţie împotriva efectelor armelor
de nimicire în masă;
 măsuri de aprovizionare medico-militară;
 măsuri de conducere cu serviciul medical.
Ministrul apărării
Şef Marele Stat Major

Inspectoratul
Marele Stat Major Militar
Spital clinic
Direcţia medicală militar central
1. Comisia
centrală de
expertiză
Serviciul medical al U/M Centru medico-militară
consultativ-
diagnostic
Direcția sănătate publică și
siguranța alimentelor

Secția
supraveghere a
sănătății publice

Laborator
microbiologic
(cu statut de
serviciu)

Laborator
sanitaro-igienic
(cu statut de
serviciu)

Secția
sanitar-veterinar
şi siguranţa
alimentelor

Laborator de
expertiză
sanitar-
veterinară
(cu statut de
serviciu)