Sunteți pe pagina 1din 1

Textul narativ literar în versuri

Boul și vițelul
de Grigore Alexandrescu
1/ 79
osebire- deosebire
vieței- vieții
cearcă- încearcă
nu poci-nu poți
să nu șază- să nu șadă
ăst-acesta
2/79
soartă = destin
dobândi = a primi
însemnat = important
ciudat = straniu, bizar, neobișnuit
slugă = servitor, argat
sfială = rușine, timiditate
socotește = gândește
rudă = neam