Sunteți pe pagina 1din 21

BASMUL

PROF. DULGHERU CAMELIA


Ce este basmul?
Basmul este o creaţie populară străveche , apărută ca o
expresie a dorinţei oamenilor simpli de a evada într-o lume în
care împlinirea oricărui vis este posibilă şi în care faptele rele
sunt aspru pedepsite.
Basmul “Prâslea cel Voinic şi merele de aur”este cules de Petre
Ispirescu de la tatăl său.
Să descoperim împreună !
caracteristicile
basmului
Autorul basmului “ Prâslea cel Voinic şi merele
de aur”, ca al oricărei creaţii literare
populare, care a circulat vreme îndelungată
pe cale orală, este anonim şi colectiv.
În basm , autorul popular îşi exprimă ideile şi
atitudinea în mod indirect, prin intermediul
acţiunii şi al personajelor.
Povestitorul relatează faptele şi întâmplările la
persoana a III-a .
Se folosesc toate modurile de expunere,
predominând naraţiunea.
CADRUL ACŢIUNII
TIMPUL ŞI SPAŢIUL ÎNTÂMPLĂRILOR

• Timpul şi spaţiul în basm sunt imaginare;


prin urmare, nu pot fi indicate cu
precizie.

• În basme există două tarâmuri.Acestea


se află la mare distanţă unul de celălalt,
au o înfăţişare diferită şi se conduc după
legi diferite.
Cronotopul:

Găseşte şi transcrie structuri din textul


basmului în care se prezintă:
a)timpul când au loc întâmplările narate;
b)spaţiul în care se desfăşoară acestea.

Timp Spatiu
ACŢIUNEA
• În basm întâmplările se petrec pe două tarâmuri
diferite.
• Naraţiunea e de mare întindere şi cu multe
personaje.
• Este complicată, plasată într-un spaţiu
imaginar(cele două tărâmuri aflate la mare
distanţă).
• Realul se împleteşte cu fantasticul: există
întâmplări, personaje, obiecte fantastice, cifre şi
obiecte magice.
• Finalul este specific pentru basme: un happy-end,
căsătoria, răul este învins de bine, triumfă
întodeauna adevărul, dreptatea şi bunăstarea.
Restabiliti etapele actiunii:
• Prâslea se pune la pândă în grădină.
• Prâslea învinge zmeii.
• Dumnezeu face dreptate, pedepsind pe fratii mai
mari ai eroului.
• În fiecare an cînd se pârguiau merele, cineva le
fura.
• Era odată un împărat care avea în grădina sa un
pom cu mere de aur.
• Prâslea coboară pe tărîmul celălalt.
PERSONAJELE
• Reprezintă modele morale opuse; se grupează antitetic
(bune şi rele).
• Sunt numeroase, înzestrate cu puteri supranaturale,
reprezentând forţele binelui sau ale răului.
• Există personaje:
- principale: Prâslea
- secundare: fraţii,fetele,zgripsoroaica şi zmeii
- episodice:împăratul şi argintarul
* în raport cu realitatea se pot clasifica astfel:
- naturale
- supranaturale
Personaje:

Principale Secundare Episodice


În basm , participă la acţiune un număr mare de
personaje care reprezintă valori morale opuse: binele
sau răul.

• Grupează personajele enumerate în cele două


categorii de mai sus:

• Prâslea,fraţii cei mari, împăratul, zmeii,fetele de


împărat ,balaurul, zgripsoroaica,puii de
zgripsor,argintarul, corbul.

• Grupează aceleaşi personaje în personaje reale,


obişnuite şi personaje cu puteri fantastice
(supranaturale).
EROUL BASMULUI
• Poartă întodeauna un nume, Prâslea, pe când celelalte
sunt desemnate printr-o denumire generică
(“împăratul”,”balaurul”,”zmeii”).
• Are atât însuşiri naturale, cât şi supranaturale.
• Are adversari:
- umani: fraţii mai mari
- supranaturali: zmeii, balaurul
• Are ajutoare:
- umane: fata de împărat, corbul
- supranaturale(imaginare): zgipţuroaica
• Se folosesc atât mijloacele caracterizării directe, cât şi
ale celei indirecte.
• Trece prin probe prin care: se dezvăluie însuşiri
supranaturale – puterea de a se metamorfoza
(transforma).
Eroul
basmului se
caracterizeaza
prin:

b) Cinste c) Milostenie
a) Istetime
Curaj Ipocrizie
Vitejie
Bunatate Lasitate
Lacomie
Identifică , dintre situaţiile specifice
basmului, pe acelea la care participă
Prâslea :
• Păzitul cu succes al merelor de aur ;
• Plecarea de acasă în căutarea hoţului ;
• Vicleşugul pentru “pierderea” celui mai bun
dintre fraţi ;
• Călătoria pe tărâmul celălalt ;
• Lupta cu zmeul ;
• Înşelarea corbului ;
• Uciderea zgripsoroaicei ;
• Ucenicia la argintar ;
• Recunoaşterea adevăratului erou ;
• Iertarea fraţilor vicleni .
Alege calităţile eroului, aşa cum sunt
ele prezentate în călătoria pe care o
face pe spatele zgripsoroaicei :

• spirit de
sacrificiu
• dârzenie • laşitate
• curaj • obrăznicie
• supunere • zgârcenie
• respectarea • bunătate
cuvântului dat
ELEMENTE CARACTERISTICE ÎN BASM
Formule specifice basmului:
• Iniţiale(de început)
• Mediane(de mijloc)
• Finale(de sfârşit)
Cifre magice:
3 : numărul zmeilor ; al încercărilor prin care trece eroul: “s-a dat de
trei ori peste cap”;
7 : “calul zmeului s-a dat înapoi şapte paşi”;
9 : “trec peste nouă mări şi nouă ţări”
Obiecte magice:
• mărul/merele de aur
• furca”cu caierul şi fusul cu totul de aur care torcea singură”
• cloşca cu puii”cu totul şi cu totul de aur”
a) 5

e) 1 b) 2
?

d) 4 c) 3

•Precizati care este cifra cu valoare de simbol


prezenta in basm.
• Basmul
popular se
remarca prin
formula iniţială
………………
Si cum orice poveste are şi un sfârşit,
basmul are un final ……….
Soarele caracteristicilor
Precizaţi cât mai multe caracteristici ale basmului.
Câştigă cei care scriu în dreptul fiecărei raze o
trăsătură a speciei basm.
Temă pentru acasă:

Demonstrați, în 15-17 rînduri de


caiet, că opera ”Prîslea cel voinic și
merele de aur” este un basm,
bazîndu-vă pe cel puțin 3 argumente.