Sunteți pe pagina 1din 2

Detalii schita proiect

Schita proiectului se va baza pe o idee personala, simpla, clara, care ar putea reprezenta efectiv o
actiune/ interventie a dvs. intr-o:
- Populatie definita din municipiul Iasi sau dintr-o comuna de pe raza judetului (poate fi populatia
generala, o anumita grupa de varsta, categorie profesionala, elevi, studenti, un grup vulnerabil
etc.);
- Unitate medicala (spital, farmacie, cabinet MFam, cabinet medical de specialitate etc.).
Scopul final este imbunatatirea starii de sanatate, direct sau indirect.
Schema generala a proiectului trimisa in format electronic cuprinde numarul maxim de aspecte ce ar
putea fi incluse. In functie de tema aleasa, se poate opt apt un nr mai mic de subetape.
Schita va include obligatoriu urmatoarele aspecte tratate concis:
Titlul proiectului
Instituţia care coordonează programul şi localitatea
Analiza de situaţie (pe scurt!!!)
Analiza SWOT
Identificarea problemelor/nevoilor de sănătate
Selectarea problemelor/ problemei critice
Echipa – componenta
Beneficiarii rezultatelor programului (populaţia ţintă)
Durata programului (se va specifica data începerii programului şi data limită de finalizare a
obiectivelor)  
Elaborarea scopurilor şi obiectivelor
obiective generale
obiective specifice
± obiective operaţionale
Grafic Gantt – activitati si resurse minime necesare
Rezultate aşteptate
Estimarea bugetului
Monitorizare şi evaluare- se vor specifica criteriile şi indicatorii de monitorizare/evaluare

Exemple de scop si obiective clar si concis formulate:


Varianta 1
Scop
„ Scăderea numărului de avorturi şi de sarcini nedorite la studentele din centrul universitar Bucureşti“
Obiectiv general
„ Scăderea cu 50% a numărului de avorturi şi de sarcini nedorite la studentele din centrul universitar
Bucureşti în perioada 2020 - 2021 “
Obiectivul specific
„ Creşterea nivelului de informare a studentelor din centrul universitar Bucureşti cu privire la metodele
contraceptive “
Obiectivul operational
„Distribuirea gratuită a 10 000 de broşuri referitoare la metodele contraceptive studentelor din centrul
universitar Bucureşti în perioada ianuarie - iunie 2020 "
Varianta 2 (fara obiectiv operational)
Scop
„ Scăderea numărului de avorturi şi de sarcini nedorite la studentele din centrul universitar Bucureşti“
Obiectiv general
„ Scăderea cu 50% a numărului de avorturi şi de sarcini nedorite la studentele din centrul universitar
Bucureşti în perioada 2020 - 2021 “
Obiectivul specific
„ Distribuirea gratuită a 10 000 de broşuri referitoare la metodele contraceptive studentelor din centrul
universitar Bucureşti în perioada ianuarie - iunie 2020 "

Varianta 3
Scop
Imbunătăţirea activităţii Unitatii de primire urgente, spital “X”
Obiectiv general
Reducerea timpului de acordare a serviciilor prespitalicesti in cazul urgentelor
Obiectivul specific
Amenajare platforma HELIPORT
Criterii şi indicatori de monitorizare/evaluare
Studiu de fezabilitate in prima luna (realizat/ nerealizat/ partial realizat)
Realizarea proiectului de executie lunile 2-6 (realizat/ nerealizat/ partial realizat)
Indicator mortalitate= (Nr decese urgente sosite in UPU/ Total urgente sosite in UPU)x 100

Nu se accepta proiecte descarcate ca atare de pe Internet!!!