Sunteți pe pagina 1din 5

Evaluare sumativă la biologie

Clasa a VII-a
Varianta 1
Numele .............................… Prenumele .........................… Clasa………………………..
I.Scrieţi sub fiecare întrebare răspunsul corect: 5p

CUM se clasifică ?

CINE sunt reprezentanţii?

CE mediu de viaţă au?


PEŞTI

CARE este importanţa lor?


UNDE
se realizează fecundaţia?

II. Completează spațiile libere din textul de mai jos.Amfibieni. 16p

Corpul este format din………..,…………………, membre, unele prezintă şi ……………..Tegumentul


este………………….,umed, bogat în …………………., unele producând
substanţe………………………
Respiră prin ……………………….. si …………………… .
Circulaţia este ………………….iar inima este………………………….
Temperatura corpului este variabilă, sunt animale……………………………….Fecundaţia este………. .

Clasificare:
- ORDINUL caudate- amfibieni cu coadă, ex…………………………………………………
- ORDINUL acaudate- amfibieni fără coadă, ex……………………………………………………
- ORDINUL apode- amfibieni fără membre, ex…………………………………………………
Importanţa…………………………………………………………………………………………..

III.Compară retilele cu păsările indicând trei asemănări și trei deosebiri. 9p

IV.Explică de ce un mamifer este supus deresării mai ușor,comparativ cu alte animale. 3p

Barem de notare

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
33-32 31-30 29-24 23-19 18-14 13-10 9-7 6-3 2-1 0
Evaluare sumativă la biologie
Clasa a VII-a
Varianta 2
Numele .............................… Prenumele .........................… Clasa………………………..
I.Scrieţi sub fiecare întrebare răspunsul corect: 5p

CUM se clasifică ?

CINE sunt reprezentanţii?

AMFIBIE
CE mediu de viaţă au?
NI

UNDE se realizează CARE este importanţa lor?


fecundaţia?

II. Completează spațiile libere din textul de mai jos.Pești.


16p
Corpul este format din cap,trunchi și .……………. ,acoperit cu………………………………….,
tegumentul bogat în................., are formă…………………………….. .
Temperatura corpului este…………………….,sunt animale ……………………. .
Respiraţia se face prin………………………
Circulaţia este ………………………., inima este …………………………….
Locomoţia se realizează cu ajutorul…………………
Fecundația este………………………………………………………………………………………
Clasificare:
Osoși- au schelet…………………………. Ex.:
Cartilaginoși – au schelet…………………………………, Ex.:
Importanţa:……………………………………………………………………………………..

III.Compară păsările cu mamiferele indicând trei asemănări și trei deosebiri. 9p

IV.Explică cauza hibernării la reptile. 3p

Barem de notare

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
33-32 31-30 29-24 23-19 18-14 13-10 9-7 6-3 2-1 0

S-ar putea să vă placă și