Sunteți pe pagina 1din 5

Tipologia lectiilor

Lectia reprezinta o succesiune de etape sau secvente ce se desfasoara intr-o unitate


de timp, in care se asigura o coordonare intre activitate de predare si cea de invatare, in
vederea realizarii finalitatilor procesului de invatamant.

a)Tipul lectiei mixte sau combinate

Caracteristica principalal a acestui tip de lectie este aceea ca urmareste realizarea in aceeasi
masura aa mai multor sarcini didcatice cum ar fi :comunicare, sistematizare, fixare, verificare,
fiecareia dintre acestea fiindu-i rezervata o veriga sau un eveniment al instrurii. Principalele
sectiuni de lucru ale acestui tip de lectie ar putea fi:

 Organizarea clasei pentru lectie si capatrea atentiei elevilor.In cadrul acestei


etape este necesara rezolvarea unor activitati de natura organizatorica cum ar
fi:asigurarea ordinei si disciplinei, pregatirea mijloacelor si materialelor
necesare, crearea unei stari psihologice favorabile desfasurarii lectiei;
 Actualizarea elementelor invatate anterior. Aceasta etapa se realizeaza prin
verificarea temei de casa, a nivelului de cunostinte, priceperi si deprinderi
insusite anterior;
 Pregatirea elevilor pentru asimilarea noilor cunostinte. Aceasta se realizeaza prin
conversatie introductiva, insistandu-se asuptra cunostintelor necesare intelegerii
noilor cunostinte ce urmeaza a fi transmise, precum si a conditiilor psihologice
solicitatea de activitatea respectiva;
 Comunicarea si asimilarea noilor cunostinte. Se realizeaza prin coordonarea
activitatii profesorului si elevilor in vederea realizarii obiectivelor educationale,
asimilarea de noi informatii, integrarea lor in sisiteme cat mai largi, dezvoltarea
oriceselor si insusirilor psihice, a personalitatii umane in ansamblu;
 Fixarea cunostintelor predate. In aceasta etapa proesorul insista asupra
stabilizarii cunostintelor prin sistematizarea lor, prin organizarea unor exercitii
aplicative etc ;
 Conexiunea inversa. Se realizeaza pe toto parcursul desfasurarii lectiei, prin
intrebari adecvate, formulate intermitent, urmarindu-se astfel modul in care
elevii participa la reazliarea evenimentușui respectiv.
Acest tip de lectie, tinand cont de faptul ca volumul cunostintelor ce urmeaza a
fi predat este mai redus se foloseste cu precadere la clasele mai mici.

b) Tipul lectiei de comunicare

Caracteristica principala a cestui tip de lectie consta in cpncentrarea activitatii didactice


in directia dobandirii de catre elevi a unor cunostinte si devoltarii pe aceasta baza a
1
proceselor si insusirilor psihice, a capacitatilor instrumentale si operationale.Momentul
comunicarii detinerea ponderea hotaratoare, rezervandu-i-se cea mai mare parte din lectie.

Variantele difera in functie de modul in care profesorul concepe realizarea momentului


comunicarii, respectiv a activitatii de predare-invatare. Mai jos exemplifica cateva variante
posibile:

 Lectii de descoperire pe cale inductiva. Se foloseste atunci cand elevii au


posibilitatea sa observe diverse obiecte sau fenomene, pentru ca , pe baza
prelucrarii informatiilor culese sa ajunga la formulatrea unor generalizari. Rolul
profesorului consta in dirijarea procesului de observare si de elaborare a
generalizarilor;
 Lectia de descoperire pe cale deductiva. Specifi acestei lectii este ca procesul de
predare-invatare, se realizeaza prin trecerea de la adevaruri generale spre
adevaruri particulare ;
 Lectii introductive. Se realizeaza la incuîeputul tratarii unui capitol, obiectivul
fiind acela de a forma elevilor o parere de ansamblu asupra problematicii
capitolului respectiv;
 Lectii-prelegere. Expunerea se realizeaza apeland la diverse procedee pentru
antrenarea elevilor in activitatea de invatare si se incheiei cu formularea unor
concluzii;
 Lectii-seminar. Se bazeaza pe studiere in prealabil de catre elevi a manualului
sau a altor surse.Profesorul formuleaza cateva intrebari care au darul de a
antrena elevi la dezbaterea tematicii respective;
 Lectii problematizate. Aiic punctul de plecare consta in crearea unei situatii-
problema, urmata de elaborarea ipotezelor si rezolvarea ei, prin confruntarea
raspunsurilor obtinute;
 Lectii-dezbatere. Se realizeaza in clasele mari la disciplinele socio-umane. Se
urmareste transmiterea unor elemente de natura informationala in plan
atitudinal si comportamental;
 Lectii de asimilarea unor cunostinte prin activitatea pe grupe. Elevii sunt
impartiti pe grupe, repartizandu-li-se sarcini diferentiate sau comune:observatii,
experiente, masuratori, rezolvari de probleme etc. Se formuleaza in incheiere
concluzii si se fac aprecieri asupra muncii depuse;
 Lectii de comunicare pe baza instrurii programate. Evenimentul comunicarii se
realizeza cu ajutorul textului programat.

Asadar, observa ca sunt mai multe tiputi de lectii, unele in care profesorul explica tot
materialul, altele in care profesorul expune doar problemele de baza, restul urmand sa fie
intregit de elevi prin munca independenta, altele in care profesorul face doar o introducere
etc.

2
c) Tipul lectiei de formare a priceperilor si deprinderilor sau tipul lectie de munca
independenta

Specific pentru acest tip de lectie este ponderea pe care o ocupa activitatea independenta a
elevilor consacrata rezolvarii sarcinilor de invatare in vederea elaborarii unor componente
actionale.

Ca structura acest tip de lectie presupune: anuntarea subiectului si oboectivelor lectiei,


reactualizarea cunostintelor teoretice indispensabile exersarii ăpractice, demostrarea modului
de executie, activitatea independenta a elevilor, analiza rezultatelor.Intrucat activitatea
elevilor este diversificata ca tematica-exercitii, aplicatii, lucrari- si forme de realizare –
colectiva, pe grupe, individuala- pot exista mai multe variante de lectii:

 Lectii pe baza de exercitii aplicative. Favorizeaza crearea unui alt context de


operare pe plan mintal si practic cu cunostintele asimilate.
 Lectii de munca independenta cu ajutorul textului programat. Se foloseste
atunci cand urmarim formarea unor algoritmi de munca intelectuala.
 Lectii practice in atelierul scolar sau pe lotul experimental. Sunt destinate
formarii deprinderilor practice de mantuire a unor unelte si instrumente
indispensabile executarii unor lucrari.
 Lectii de munca independentacu ajutorul fiselor. Fisele pregatite in prealabil
cuprind teme si exercitii diferentiate pe grupe de elevi sau cu destinatie
individuala.
 Lectii de munca independenta pe baza lucrarilor de laborator. In cadrul acestei
lectii se urmareste formarea priceperilor si deprinderilor de manuire a aparatelor
si instrumentelor de laborator, de familiarizare cu tehnica muncii experimentale
etc
 Lectii de creatie. Activitatea independenta a elvilor se concentreaza in directia
efectuarii unor darcini cu caracter aplicativ cum ar fi :compunerile libere,
elaborarea unor lucrari artistice, creatii tehnice, conceperea unor probleme
originale etc.

d) Tipul lectie de recapitulare si sitematizare (de fixare sau consolidare)

Obiectivul principal este fixarea si consolidarea cunostintelor prin stabilirea de noi corelatii
intre cunostinte, prin elaborarea unor generalizari mai largi, prin relevarea unor structuri
logice intre diverse cunostinte.

In functie de factorii variabili pot fi organizatre o multitudine de variante:

 Lectii de sinteza. Se planifica la incheierea unui capitol, la finele semestrului sau


anului scolar.Putem deosebi mai multe tipuri de astfel de lectii: lectii de sinteza
pe baza de conversatie, lectii de sinteza cu ajutorul mijloacelor audiovizuale,
3
lectii de sinteza prin efectuarea exercitiilor aplicative, lectii de sinteza combinate
cu activitatea pe grupe etc.
 Lectii de recapitulare cu ajutorul textului programat. Elevii parcurgin mod
individual, textul elborat special in vederea fixarii.
 Lectii de recapitulare si sistematizare pe baza de referat. L asugestia
profesorului un elev sau un griup de leevi intocmesc un referat, pe baza
consultarii manualului sau a altor surse de informatii. Lectia consta in
prezentarea referatului si dicutarea lui cu ajutorul elevilor.Profesorul conduce
discutiile si formuleaza concluziile.
 Lectii de recapitulare si sitematizare cu ajutorul fiselor. Asigura individualizarea
activitatii elevilor. Fisele sunt concepute in functie de nivelul dezvolatrii lor
intelectuale.

e) Tipul lectiei de verificare si apreciere (de control si evaluare)

Scopul principal urmarit este acela al controlului si evaluarii randamentului


scolar.Astfel se urmareste verifcatea bagajului de cunostinte asimilat cocncomitent cu
capacitatea de aprofundare, intelegere si operare cu aceste informatii iar pe de alta parte sa
masuram si sa evaluam cele masurate.

In functie de factorii variabili, cum ar fi tematica supusa verificarii, formele de


verificare adoptate –oral, scris, lucrari practice, teste etc- particularitatile de varsta si
individuale, pot fi concepute si organizate o multime de variante:

 Lectii de verificare prin chestionare orala. Pe baza tematicii anuntate in


prealabil, profesorul lanseaza intrebari, anagajand astfel elvii in discutarea lor.
Verifcarea se poate realiza individual, frontal, combinat.
 Lectii de verificare prin teme scrise (lucrari de control si lucrari semestriale).
Subiectul pentru lucrarea de control curenta va fi din lectia de zi, in timp ce
subiectul pentru lucrarile scrise semestriale se formuleaza dintr-o tematica mai
larga.
 Lectii destinate analizei lucrarilor scrise. Pe baza rezultatelor obtinute, profesorul
face anumite aprecieri generale asupra continutului, relevand lucrarile tipice, cu
freventa cea mai mare, analizeaza catvea lucrari reprezentatove ( foarte bune,
bune, slabe), in incheiere elucideaza impreuna cu elevii cauzele greselilor.
 Lectii de verificare si evaluare prin lucrari practice. Elevii au ca sarcina sa
efectueze o lucrare practica.Evaluarea se face pe baza cantitatii si calitatii
muncii efectuate.
 Lectii de verificare si evaluare cu ajutorul testelor docimologice si al fiselor.
Instrumentele respective sunt elbaorate in prealabil de catre profesor, se
administreaza si apoi se evalueaza rezultatele obtinute. Fisele trebuie sa fie

4
identice concepute in functie de nvelul mediu al clasei, pentru ca rezultatele
obtinute sa poata fi evaluate prin note.

Bibliografie:

Nicola,I., Tratat de pedagogie scolara, Ed.Aramis, 2002

S-ar putea să vă placă și