Sunteți pe pagina 1din 2

a) Am râs cu lacrimi de crocodil când am aflat vestea.

Cum e posibil ca un antrenor care n-a mai fost


în atenţia nimănui timp de cinci ani să redebuteze chiar pe banca acestei echipe? Bineînţeles, a fost
vorba şi de o conjectură favorabilă. Dar nu cred că acest antrenor e cel mai optim pentru echipă, chiar
dacă a fost adus cu surle şi trâmbiţe. De altfel, suporterii şi-au manifestat furia faţă de decizia
patronului mâzgălind lozinci pe zidurile stadionului. În ce-l priveşte pe antrenor, acesta a declarat el
însuţi că nu se aştepta să fie numit. În acelaşi timp, întristat de manifestările suporterilor, el a spus:
„Nu mi se pare corect să fiu tratat ca un delicvent. Mai lipseşte să vină un suporter şi să mă ameninţe
că mă linşează. Obiectivul meu e să fac echipa să nu mai semene cu o maşină care merge în
marşalier.”

b) „Un ziarist mi-a cerut să mă prezint într-o singură frază şi i-am răspuns că sunt un român care îmi
iubesc ţara. Nu ştiu dacă l-a mulţumit răspunsul, dar n-a insistat totuşi. După plecarea ziaristului, mi-
am amintit că trebuia să mă întâlnesc cu nişte prieteni şi să mergem în corpore la mall. Am ajuns la
întâlnire în ultima clipă şi a trebuit să-l aşteptăm cu toţii pe Marius, care n-a putut să scape mai repede
de la servici fiindcă a avut mult de lucru. Aşa s-a şi scuzat: «A fost o zi foarte lucrativă». Modest din
fire, a uitat să adauge că tocmai fusese investit într-o funcţie nouă. La ieşirea de la mall, un alt coleg,
Matei, m-a tachinat şi m-a întrebat dacă echipa mea preferată are şanse să retrogradeze. Văzând că m-
am supărat, mi-a promis că mă invită a doua zi la masă şi-mi dă voie să servesc ce vreau. Până la
urmă, cu toate micile lui răutăţi, Matei are un caracter frumos. Chiar nu poţi să te superi pe el. În plus,
rapoartele dintre noi sunt în general cordiale, prieteneşti.”

c) În ceea ce privesc dezbaterile care le-ați purtat, v-am admolestat pentru că suntem profund
nemulțumiți de rezultate. Discursul lui Camelia de la începutul competiției, nu a fost bine structurat,
iar adversarii voștrii au profitat de punctele sale slabe. Ca și vorbitori nativi, vroiau să spună cât mai
multe lucruri. Desigur nu vor tace nici de acum înainte, la reînceperea competiției.

Observați aceste texte din debutul unor capitole și propuneți posibilități de îmbunătățire.

1) Comunicarea managerială non verbală


Reprezintă cumulul de mesaje, care nu sunt exprimate prin cuvinte și care pot fi decodate, exprimând
diferite înțelesuri. Aceste semnale pot repeta, contrazice, înlocui, completa sau accentua mesajul
transmis prin cuvinte.

2) Prezentarea de către manageri a unor materiale prea lungi în cadrul unor ședințe creează
nemulțumiri în rândul ascultătorilor. Managerul are obligația nu numai față de el însuși ci și față de
auditoriu să prezinte un material concentrat și plin de conținut, respectând anumite criterii.

Observați textul următor și comentați modul de redactare

Concluzii finale și contribuții


O direcție de aprofundare importantă, pentru instruirea asistată de calculator, o constituie
reprezentarea cunoașterii domeniului în care se efectuează instruirea mijlocită de mașină. Demersul
prezentei lucrări s-a înscris în această direcție, prin încercarea de a specifica formal, ontologic,
matematic și computațional cunoașterea dintr-un domeniu de instruire. Un alt tip de cunoaștere, care a
fost studiat și modelat în cadrul lucrării, este cunoașterea aferentă cadrului în care se va efectua
instruirea. Toate acestea, în ideea că reprezentarea cunoașterii domeniului la un sistem de instruire
inteligent, trebuie să se efectueze în cuplaj direct cu scopul în care această cunoaștere va fi utilizată,
adică desfășurarea unui anumit proces educațional. Studiul și cercetarea efectuate în lucrarea de față
subscriu la acest principiu de abordare.
1. Citiți exemplele următoare și identificați greșelile. Propuneți variante corecte sau îmbunătățite,
după caz.

a) Conducătorul are rolul de a identifica care factori din cultura organizațională stimulează sau inhibă
comunicarea managerială.
b) Omul este o ființă socială care trăiește și se dezvoltă în grup. El se desprinde rar și numai în cadrul
unor motive bine întemeiate de grupurile sociale cărora le aparține (familie, grup de muncă etc.).
c) Este foarte important ca cei care comunică verbal să nu vorbească cu accent regional, să se exprime
corect gramatical și să nu folosească argoul.
d) Managerii acționează ca și lideri ai unei părți din organizație.
e) Conducătorii competenți sunt aceia care reușesc să comunice angajaților această fuziune dintre
muncă și plăcere.
f) Frazele se vor folosi scurte.
g) Atitudinea angajaților față de schimbare depinde dacă aceasta este avantajoasă sau nu pentru ei.
h) Prin funcția de comandă și instruire managerul ce ocupă în ierarhie poziții superioare ce îi conferă
atribuții de comandă, asigură convergența acțiunii celorlalți angajați și a compartimentelor din
structură în realizarea politicilor organizației.
i) Un conducător responsabil se asigură că toți angajații sunt solicitați și renumerați adecvat.
j) La crearea unei imagini proprii favorabile contribuie și dacă managerul: - își asumă
responsabilitatea deciziilor luate; - recunoaște când a greșit; - își asumă responsabilitatea erorilor
subordonaților făcute din vina sa.
k) Este bine să ne abținem de a exprima propriile păreri, mai înainte de a primi mesajul întreg.
l) Aidar a sugerat că realizarea obiectivului stabilit depinde de atenția acordată de lider nevoilor
individuale și celor de grup (sau de echipă) în ansamblul său.
m) Managerii folosesc nu numai cuvinte pentru a comunica. Aceștia comunică și non verbal cu
ajutorul gesturilor, expresiei feței, modului cum se îmbracă sau cum își aranjează biroul.

2. Identificați din ce parte a unei lucrări pot face parte următoarele fragmente.

Textul A
Aceste precizări fiind făcute, putem trece acum la nivelul exprimării scrise și apoi orale, cele două
forme de comunicare – în afara principiilor metodologice comune – prezentând caracteristici diferite
și întrebuințând instrumente proprii.
Textul B
Despre competențele de comunicare destinate studenților de la facultățile tehnice ne vom ocupa în
capitolul următor.
Textul C
Sperăm ca acest curs să corespundă obiectivelor asumate și să fie un adevărat prieten și ajutor
studenților în studiul problematicii comunicării.

Observați textul următor și comentați modul de redactare.


Procesarea elementară și îmbunătățirea calității imaginilor digitale - Introducere
Imaginile constituie una dintre cele mai importante informații pentru om. Imaginile reale sunt
percepute direct de către ochiul uman pe baza unui proces optico-neuronal constituit din direcționarea
luminii (radiații electromagnetice) prin globul ocular (pupila și cristalin), descompunerea imaginii în
informații (cu ajutorul sistemului de conuri și bastonașe) la nivelul retinei și, în final, interpretarea
imaginii la nivelul centrului optic din creier. Imaginea digitală este o reprezentare artificială a imaginii
reale. Aceasta este obținută cu ajutorul unor dispozitive de achiziție, este codificată ca date digitale
(numerice) și stocată pe diverse suporturi artificiale.