Sunteți pe pagina 1din 2

Domeniul de pregătire de bază: Protecţia mediului

M3- Hidrografie- Clasa a IX-a

FIȘĂ DE DOCUMENTARE
Analiza mișcării apei în râuri

Mișcarea apei este o caracteristică fundamentală a cursurilor de apă, fara de care acestea


devin unități hidrografice cu statut diferit: lacuri, bălți, mlaștini, studiate de alte ramuri ale
hidrologiei. Fenomenele dinamice se referă la variații de niveluri, debite, viteze, conținut
de aluviuni etc., sunt determinate de forțe externe (gravitație, Coriolis, centrifugă)
și interne (vâscozitate) și se manifestă în cadrul anumitor condiții climatice ale zonei
simorfometrice ale sectoarelor de albie.

Deplasarea apei în albiile râurilor este un proces complex, dependent de panta de


scurgere, de particularitățile morfometrice ale acestora, precum și de coeziunea slabă a
particulelor de apă, forța Coriolis etc. Se poate constata faptul ca, există variații semnificative
ale vitezei de curgere a apei atât in plan orizontal (pe lățimea raurilor) cât și vertical (în
adâncime).

În practica hidrologică, viteza apei râurilor se măsoară cu mai multe categorii de


dispozitive, instrumente și aparatură:

a – flotori sau plutitori;

b – tahimetre – batometre;

c – dinamometre;

d – tuburi hidrometrice;

e – moriști hidrometrice.

a – Flotorii sau plutitorii reprezintă corpuri simple, confecționate din materiale ușoare, care
plutesc pe suprafața apei.

Se mai folosesc flotori captivi, care se recuperează, sau flotori integratori (recipiente care, pe


măsură ce se umplu cu apă, coboară în adâncime, integrând în acest fel viteza apei pe
verticală).

b. Tahimetre, batometre. Sunt aparate mai complexe utilizate, mai ales, pentru recoltarea
probelor de apă.

Batometru tip ISCH


1-ecran curbat; 2-plasa; 3-aripi.
Batometrul sită

c. Dinamometrele determină viteza apei prin măsurarea acțiunii sale dinamice.

d. Tuburile hidrometrice (tubul Pitôt), măsoară viteza apei prin transformarea energiei


hidraulice în presiune hidrostatică.

e. Moriștile hidrometrice sunt aparatele cele mai utilizate pentru măsurarea vitezei apei. În
principiu o morișca hidrometrică nu măsoară direct viteza apei, ci un număr de turații ale
paletei (rotorului) într-un anumit timp (80 – 120 secunde), respectiv un număr de rotații pe
secundă.