Sunteți pe pagina 1din 2

Modul de formare al unităților de relief din România

1.Încrețirea scoarței terestre(cutare).

-Munții Carpați.

-Podișul Mehedinți

-Subcarpații Moldovei,Curburii,Getici.

2.Depunere de sedimente(sedimentare).

-Dealurile de Vest.

-podișurile cu excepția Podișului Mehedinți.

- câmpiile.

3.Aluvionare.

-Delta Dunării.

!!!! Podișul Transilvaniei s-a format prin scunfundarea și umplerea treptată cu sedimente!!!

Tipurile de roci din unită țile de relief din România


1.Roci sedimentare(nisip, pietriș, argilă).
-toate câmpiile.
-Subcarpații.
-podișurile cu excepția Podișului Mehedinți.
2.Roci vulcanice:
-Grupa Nordică a Carpaților Orientali(Munții Maramureșului și Bucovinei).
-Grupa Centrală a Carpaților Orientali(Carpații Moldo-Transilvani).
-Munții Apuseni.
3.Roci cristaline(Șisturi cristaline).
-Grupa Nordică a Carpaților Orientali.
-Grupa Centrală a Carpaților Orientali.
-Carpații Meridionali.
3.Fliș.
-Grupa Nordică a Carpaților Orientali.
-Grupa Centrală a Carpaților Orientali.
-Carpații de Curbură.
-Carpații Occidentali.
4.Calcar.
-Grupa Bucegi.
-Podișul Mehedinți.
-Munții Banatului.
-Munții Apuseni.
5.Conglomerate(roci cu forme bizare).
-Carpații de Curbură.
-Grupa Bucegi.
6.Aluviuni.
-Delta Dunării.
!!! Munții Apuseni prezintă un mozaic petrografic(au toate tipurile de roci)!!!
Aplicații:
1. Pentru Munții Apuseni și Subcarpații Moldovei precizați modul de formare și tipul de roci.
2. Pentru Grupa Nordică a Carpaților Orientali și Podișul Mehedinți precizați modul de formare
și tipul de roci.
1.Munții Apuseni s-au format prin încrețirea scoarței terestre, iar Subcarpații Moldovei s-au
format prin încrețirea scoarței terestre.
În Munții Apuseni există mozaic petrografic, iar în Subcarpații Moldovei exista roci
sedimentare.
2.Grupa Nordică a Carpaților Orientali s-a format prin încrețirea scoarței terestre și prin
vulcanism, iar Podișul Mehedinți s-a format prin încrețirea scoarței terestre.
În Grupa Nordică a Carpaților Orientali există roci vulcanice, șisturi cristaline și fliș, iar în
Podișul Mehedinți există calcar.

S-ar putea să vă placă și