Sunteți pe pagina 1din 10

CHESTIONAR

Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii


1992

Institutul nostru îşi propune să realizeze o cercetare


privitoare la viaţa de familie.
Prin colaborarea dumneavoastră veţi contribui la cunoaşterea
mai profundă a acestui domeniu foarte important.
Vă mulţumim!

1. Pentru început vă rugăm să acordaţi un punctaj


următoarelor aspecte ale vieţii de familie, ţinând cont de
importanţa pe care acestea o au pentru orice cuplu conjugal:
1. foarte puţin important
2. puţin important
3. nici important, nici neimportant
4. important
5. foarte important
A. Locuinţa 1 2 3 4 5
B. Relaţii afective şi de petrecere
a timpului liber cu prietenii 1 2 3 4 5
C. Cei doi soţi sunt capabili să
înţeleagă, fiecare, modul de a gândi şi
de a simţi al celuilalt 1 2 3 4 5
D. Profesia comună a celor doi soţi
deci posibilitatea schimbului de păreri
în domeniul profesional 1 2 3 4 5
E. Profesie (a amândoura sau a unuia
dintre soţi) care asigură prestigiul
social 1 2 3 4 5
F. Relaţii afective strânse cu
familiile celor doi soţi 1 2 3 4 5
G. Averea, proprietatea, banii 1 2 3 4 5
H. Concepţii si simpatii comune în
domeniul politic, ale celor doi soţi 1 2 3 4 5
I. Distribuirea atribuţiilor
gospodăreşti în mod convenabil între cei
doi soţi (care să le convină amândoura) 1 2 3 4 5
J. Existenţa copiilor 1 2 3 4 5
K. Viaţa sexuală satisfăcătoare 1 2 3 4 5
L. Păreri comune ale celor doi
soţi în domeniul creşterii şi educării
copiilor 1 2 3 4 5
M. Petrecerea timpului liber 1 2 3 4 5
N. Concepţii religioase comune
ale celor doi soţi 1 2 3 4 5

2. Alegeţi, vă rugăm, cel mult trei dintre aspectele


prezentate la punctul 1 (întrebarea 1) si anume, pe acelea care vă
oferă dvs. satisfacţie mai mare în viaţa de familie (puteţi alege
unul, două sau nici unul, dar nici într-un caz mai mult de trei).

3. În ce măsura credeţi că următoarele aspecte contribuie la


procedura tensiunilor şi, în unele cazuri, a divorţurilor la noi
în ţara în prezent?
1. în foarte mică măsură
2. în mică măsură
3. într-o măsură nici mică, nici mare
4. în mare măsură
5. în foarte mare măsură
A. Neînţelegeri legate de distribuirea
sarcinilor în gospodărie 1 2 3 4 5
B. Neînţelegeri produse de faptul
că unul dintre soţi sau amândoi neglijează
familia din cauza profesiei 1 2 3 4 5
C. Neînţelegeri legate de locuinţă 1 2 3 4 5
D. Neînţelegeri datorate faptului că
unul dintre cei doi soţi are o profesie,
ocupaţie inferioară în raport cu aspiraţiile
celuilalt 1 2 3 4 5
E. Neînţelegeri, lipsa de satisfacţii
în planul vieţii sexuale 1 2 3 4 5
F. Neînţelegeri cauzate de religie 1 2 3 4 5
G. Neînţelegeri în domeniul creşterii şi
educării copiilor 1 2 3 4 5
H. Neînţelegeri legate de lipsa copiilor
(pentru cuplurile care nu au) 1 2 3 4 5
I. Cei doi soţi nu sunt capabili să
înţeleagă, fiecare, modul de a gândi şi a
simţi al celuilalt 1 2 3 4 5
J. Neînţelegeri legate de avere,
proprietate, bani 1 2 3 4 5
K. Neînţelegeri provocate de familiile
celor doi soţi (sau a unuia dintre ei) 1 2 3 4 5
L. Neînţelegeri pe tema modului de
petrecere a timpului liber 1 2 3 4 5
M. Concepţii, simpatii politice diferite
ale celor doi soţi 1 2 3 4 5
N. Neînţelegeri pe tema relaţiilor cu
prietenii (ai soţiei, ai soţului, comuni) 1 2 3 4 5
4. Cât de mult credeţi că următoarele aspecte contribuie la
menţinerea cuplului conjugal în caz de neînţelegere:
1. Foarte puţin
2. Puţin
3. Nici puţin, nici mult
4. Mult
5. Foarte mult

A. Cei doi soţi sunt capabili să înţeleagă,


fiecare, modul de a gândi şi de a simţi al
celuilalt 1 2 3 4 5
B. Petrecere în comun a timpului liber
de către cei doi soţi (interese de timp liber,
hobby-uri comune) 1 2 3 4 5
C. Averea, proprietatea, banii 1 2 3 4 5
D. Influenţa produsă de prieteni 1 2 3 4 5
E. Distribuirea convenabilă (pentru ambii
soţi) a sarcinilor gospodăreşti 1 2 3 4 5
F. Comuniune de păreri în ceea ce priveşte
viaţa politică, opţiuni politice comune 1 2 3 4 5
G. Religie comună, concepţii religioase
comune 1 2 3 4 5
H. Buna înţelegere si satisfacţie în
planul vieţii sexuale 1 2 3 4 5
I. Influenţa produsă de familiile celor
doi soţi sau a unuia dintre ei 1 2 3 4 5
J. Profesie comună a celor doi soţi 1 2 3 4 5
K. Profesie, a unuia dintre soţi sau a
amândoura, care asigură prestigiul social 1 2 3 4 5
L. Existenţa copiilor 1 2 3 4 5
M. Concepţii comune ale celor doi soţi
în domeniul creşteri şi educării copiilor 1 2 3 4 5
N. Rezolvarea în mod satisfăcător a
problemei locuinţei 1 2 3 4 5

5. Care dintre următoarele laturi ale vieţii credeţi că oferă


în mare măsură un sens superior în viaţa (vom compara pe fiecare
cu fiecare):

a) Copiii Dragoste Amândouă


a dintre un
bărbat şi o
1 femeie 3
2
b) Copiii Profesia Amândouă
1 2 3
c) Copiii Religia Amândouă
1 2 3
d) Dragostea Profesia Amândouă
dintre un bărbat
si o femeie
1 2 3
e) Dragostea Religia Amândouă
dintre un bărbat
si o femeie
1 2 3
f) Profesia Religia Amândouă
1 2 3

6. Vă rugăm să ne spuneţi ce aţi face dvs. dacă aţi descoperi


că soţia (soţul) dvs. are o legătură cu un alt bărbat (altă
femeie):

7. Credeţi că homosexualitatea si lesbianismul sunt:


a) O anormalitate
b) Un mod de manifestare în plan sexual la fel cu
oricare altul
8. Care dintre ideile de mai jos se bucură în mai mare măsură
de acordul dvs.?
a) Chiar dacă nu ţi-ai găsit partenerul cel mai
potrivit, merită să te căsătoreşti pentru a avea copii.
b) Chiar dacă îţi doreşti copii, nu trebuie să îi
concepi dacă nu ţi-ai găsit partenerul potrivit.

9. Care credeţi că este motivul principal pentru care


bărbaţii doresc să se căsătorească?

10. Care credeţi că este motivul principal pentru care femeile


doresc să se căsătorească?

În continuare, vă vom prezenta, câteva afirmaţii cu privire la


sexualitate. Vă rugăm să vă exprimaţi acordul sau dezacordul cu
aceste afirmaţii prin "da" sau "nu".

11. Consider că sexul opus te respectă mai mult dacă nu eşti


prea familiar cu el:
a) Da b) Nu
12. Este supărător să vezi oameni îmbrăţişându-se sau
sărutându-se în public:
a) Da b) Nu

13. Emoţiile sexuale sunt uneori neplăcute:


a) Da b) Nu

14. Dacă îţi exprimi direct sentimentele faţă de sexul opus şi


de pierdut, eşti dominat:
a) Da b) Nu
15. Copiilor trebuie să li se răspundă sincer, chiar de la
vârste fragede, la întrebările despre sexualitate:
a) Da b) Nu
16. E mai bine să nu ai relaţii sexuale înainte de a te
căsătorii:
a) Da b) Nu

17. Manifestările de tandreţe, de dragoste sunt plăcute şi în


afara actului sexual:
a) Da b) Nu
18. Credeţi că uneori femeia ar trebui să aibă iniţiativă
sexuală:
a) Da b) Nu
19. O persoană ar trebui să înveţe despre dragoste şi
sexualitate treptat, exprimând-o:
a) Da b) Nu
20. Consider că este un lucru normal ca bărbaţilor să li se
acorde mai multă libertate în plan sexual decât femeilor:
a) Da b) Nu
21. Este bine ca cei doi parteneri să încheie impresii despre
ceea ce place sau ceea ce nu place fiecăruia la celălalt când fac
dragoste:
a) Da b) Nu

22. Trăsăturile psihologice ale partenerului sexual sunt mai


importante decât cele fizice:
a) Da b) Nu
23. Satisfacţia sexuală este o parte de cea mai mare
importanţă în căsnicie:
a) Da b) Nu
24. Atracţia fizică este foarte importantă:
a) Da b) Nu
25. Intr-o unire sexuală tandreţea este foarte importantă:
a) Da b) Nu
26. Privind mariajul dvs. în general, îl consideraţi:
a) Foarte nefericit
b) Nefericit
c) Nici fericit, nici nefericit
d) Fericit
e) Foarte fericit
27. In ultimul timp, cât de satisfăcut sau nesatisfăcut de
viaţa dvs. aţi fost:
a) Foarte nesatisfăcut
b) Nesatisfăcut
c) Nici satisfăcut, nici nesatisfăcut
d) Satisfăcut
e) Foarte satisfăcut
28. In ultimul timp, cât de fericit sau nefericit v-aţi
simţit?
a) Foarte nefericit
b) Nefericit
c) Nici fericit, nici nefericit
d) Fericit
e) Foarte fericit
29. Cât de satisfăcut sunteţi de ceea ce aţi realizat până
acum în viaţă?
a) Foarte puţin
b) Puţin
c) Potrivit
d) Mult
e) Foarte mult
30. Care este ultima şcoală absolvită de dvs.?

a Şcoala primară e) Şcoala de maiştri


b) Gimnaziu f) Şcoala profesională
c) Liceu treapta I g) Studii superioare
d) Liceu treapta II h) Studii
postuniversitare

31. Care este categoria socio-profesională de care


aparţineţi?
a) Muncitor e) Intelectual, ce anume?
b) Funcţionar anume
c) Maistru, tehnician f) Casnică
d) Alt salariat cu studii g) Student
medii, ce anume?
32. Ce statut ocupaţional aveţi în prezent?
a) Salariat d) Casnică
b) Patron e) Student
c) Pensionar

33. Sunteţi o persoană:


a) Fără religie c) Cu practică
b) Cu religie, dar fără religioasă ocazională
practică religioasă d) Cu practică
religioasă permanentă

34. Căsătoria actuală este:


a) Prima c) A treia
b) A doua d) A patra

35. Dacă sunteţi recăsătorit, aceasta s-a întâmplat:


a) În urma unui divorţ b) În urma unui deces

36. În ce an s-a produs divorţul/decesul (dacă aţi fost


căsătorit de mai multe ori, faceţi referire la ultima căsătorie)?
37. Dacă sunteţi recăsătorit, vă rugăm să precizaţi dacă aţi
avut copii din căsătoria (căsătoriile) anterioară(e):
a) Da b) Nu

38. Dacă da, vă rugăm să faceţi următoarele precizări în


legătură cu aceştia:

Copiii Sexul Vârsta


1=Masculin, 2=Feminin
1
2
3
4
5

39. Dacă aţi răspuns "da" la întrebarea 37, vă rugăm să


precizaţi dacă aceşti copii locuiesc cu dvs.
a) Da b) Nu
40. Dacă da, vă rugăm să precizaţi:

Copiii Sexul Vârsta


1=Masculin, 2=Feminin
1
2
3
4
5
41. Aveţi cumva copii dintr-o relaţie anterioară, actuală sau
concomitentă cu actuala căsătorie:
a) Da b) Nu
42. Dacă da, copiii locuiesc cu dvs.?
a) Da b) Nu

43. Dacă da, vă rugăm să precizaţi:

Copiii Sexul Vârsta


1=Masculin, 2=Feminin
1
2
3
4
5

44. Aveţi cumva copii înfiaţi?


a) Da b) Nu
45. Dacă da, vă rugăm să precizaţi:

Copiii Provenienţa lor: Sexul Vârsta


1= Casa de copii
2= Cunoştinţe
3=Rude
1=Masculin,2=Feminin
1
2
3
4
5

46. Căsătoria actuală durează din anul:


47. Părinţii dvs. trăiesc?
1) Mama a) Da b) Nu
2) Tata a) Da b) Nu

48. Vă rugăm să apreciaţi în ce constă sprijinul material din


partea părinţilor dvs.:
a) Deloc
b) Bunuri de folosinţă îndelungată, ce anume?
d) Produse alimentare, alimente
e) Îngrijirea, supravegherea, creşterea copiilor

49. Vă rugăm să precizaţi ce proprietăţi aveţi:


a) Locuinţe c) Chioşcuri, magazine
b) Pământ d) Acţiuni

50. Câte camere are locuinţa dvs. (fără dependinţe)?

51. Aveţi probleme de sănătate?


a) Da b) Nu
52. Dacă da, în ce constau?

53. Vârsta dvs. (în ani împliniţi):


54. Apartenenţa etnică a dvs.:
1. Român 4. Romi
2. Maghiar 5. Altele
3. German

55. Locul naşterii dvs.:


a) Rural b) Urban

56. Sexul dvs.:


a) Masculin b) Feminin
57. Vă rugăm să menţionaţi persoanele cu care locuiţi:

Nr. Grad de Vârsta Nr. Grad Vârsta


rudenie (pentru de rudenie (pentru
copii) copii)
1 4
2 5
3 6
58. Cum apreciaţi veniturile dvs. actuale în raport cu
necesităţile?
1. Nu ne ajung nici pentru strictul necesar
2. Ne ajung numai pentru strictul necesar
3. Reuşim să facem faţă nevoilor curente, dar cu multe
eforturi
4. Reuşim să avem tot ce ne trebuie

59. Care sunt principalele surse de venit din familie?


1. Salariu: 1. Nu 2. Da/câte?
2. Pensii: 1. Nu 2. Da/câte?
3. Alocaţii de şomaj 1. Nu 2. Da/câte?
4. Alocaţii copii: 1. Nu 2. Da/câte?
5. Alte venituri decât cele menţionate mai sus (din variante
afaceri sau activităţi suplimentare)
1. Nu 2. Da

60. Cod operator de teren:


61. Cod operator calculator: