Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞA DE EVALUARE

A CURRICULUMULUI ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ

Clasele a IX-a si aX-a, liceu tehnologic – ciclu inferior

APROBAT, AVIZAT, CLDPS

Consiliul de administraţie al ISJ Alba


în ședința din……………………….

Instituţia de învăţământ COLEGIUL TEHNIC “DORIN PAVEL”, ALBA IULIA


Denumirea CDL: RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ
Plan cadru aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 3152 din 24.02.2014
Profil:
Anul de studiu: an 2
Numar de ore pe saptamana/Total ore pe an: 270 ore pe saptamana
Autori: Prof. ing. Popa Jana
Prof. ing. Cîmpean Radu
Maistru instr. Stan Viorel
Abilitarea pentru sustinerea cursului:……………….
Unitatea de invatamant: Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” Alba Iulia
Partener social………………

CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE

DA NU DA, cu
recomandări
1) Respectarea structurii standard a programei prin includerea:
Argumentului
Competentelor specifice
Situatiilor de invatare (cel putin una pentru fiecare competenta)
Continuturilor
Modalitatilor de evaluare
2) Bibliografie
3) Elemente de calitate
Concordanţa cu nevoile de formare identificate la nivel local
Conţinutul argumentului:
- oportunitatea curriculumului in dezvoltare locala

- realismul in raport cu resursele disponibile la nivelul unitatii de


invatamant si ale agentului economic partener
Corelarea competentelor cu situatie de invatare
Corelarea competentelor cu continuturile
Adecvarea modalitatilor de evaluare la demersul didactic propus

Avizul Comisiei de curriculum din unitate( DA/DA cu recomandari/


NU): .......................................

Avizul Consiliului de Administraţie al şcoli Nr…………..din……………


Director,