Sunteți pe pagina 1din 3

PLANIFICARE CALENDARISTICA

UNITATE DE INVATAMANT COLEGIUL TEHNIC “ION MINCU” APROBAT DIRECTOR,

DOMENIUL : SANATATE SI ASISTENTA PEDAGOGICA

INVATAMANT POSTLICEAL SANITAR

CALIFICARE PROFESIONALA : ASISTENT MEDICAL GENERALIST AVIZAT COMISIE MEDODICA

NIVELUL : 3 AVANSAT

MODULUL: EPIDEMIOLOGIE SI SANATATE PUBLICA

NR. ORE /AN :120

ANUL :II

NR. SAPT : 12

NR. ORE SAPT : TEORIE 8

ANUL SCOLAR : 2016-2017

PROFESOR : M.I. STIRBU ELENA

PROGRAMA APROBATA PRIN :ANEXA NR. 3 LA O.M.E.T.C NR. 2713/ 29.11.2007

PLAN DE INVATAMANT APROBAT PRIN ORDIN M.E.C.T.S.,ANEXA NR. 3 LA O.M.E.T.C.NR 2713/29.11.20007

COMPETENTE SPECIFICE:

1. Descrie conceptele de baza ale epidemiologiei.


2. Explica starea de sanatate si caracteristicile sanatatii publice.
3. Monitorizeaza starea de sanatate.
4. Masoara si analizeaza morbiditatea.
5. Aplica programe de sanatate publica.
PLANIFICARE CALENDARISTICA

UNITATEA COMPETENTE COTINUTURI NR.ORE SAPT OBSERVATII


DE Cunostinte Abilitati Atitudini T IC

INVATARE
MODULUL 28 28.1.1. 28.2.1 28.3.1 Conceptul de calitate Definiţii, dimensiunile 3 S1
CALITATEA calității îngrijirilor de sănătate: accesibilitatea
ÎNGRIJIRILOR îngrijirii; specificitatea îngrijirii; continuitatea
ȘI îngrijirii; eficacitatea îngrijirii; eficienţa îngrijirii;
SIGURANȚA respect pentru pacient; siguranţa în îngrijire
PACIENTULUI Indicatori de calitate a îngrijirilor: indicatori de S2
performanţă clinică, indicatori costuri, indicatori
administrativi
28.1.2 28.2.2 28.3.2 Participarea la realizarea politicii în domeniul 3 S3
calității pentru instituții care oferă servicii de
îngrijire
Definirea politicii în domeniul calităţii
Politică de informare în privinţa obiectivelor şi a S4
rezultatelor managementului calităţii serviciilor
28.1.3 28.2.3 28.3.3 Managementul calității îngrijirilor 3 S5
Principiile de management al calităţii: orientarea
către client, leadership, implicarea personalului,
îmbunătățirea continuă.
Funcţiile managementului calităţii: planificarea S6
calităţii, organizarea activităţilor referitoare la
PLANIFICARE CALENDARISTICA

calitate, coordonarea activităţilor referitoare la


calitate, antrenarea personalului pentru realizarea
obiectivelor calităţii, ținerea sub control a calităţii,
asigurarea calităţii, îmbunătățirea calităţii.
28.1.4 28.2.4 28.3.4 Sistemele de control a calității îngrijirilor: 3 S7
calitățile unui sistem de control, metode de control
28.1.5 28.2.5 28.3.5 Analiza SWOT a calității asistenței acordate 3 S8
28.2.6 pentru a-și îmbunătății practica profesională de
asistent medical generalist
Strategii de îmbunătățire continuă a calității
îngrijirilor:
Strategia Kaizen;
Ciclul PDCA (planifică-execută-verifică–
acționează)
Principiul „zero defecte”
28.1.6 28.2.7 28.3.6 Documente de evidenţă şi monitorizare a calităţii 3 S9
îngrijirilor
Documentaţia pentru sistemul de management al
calităţii conform standardelor ISO
Manualul acreditării grupe de standarde specifice
nursingului
28.1.7 28.2.8 28.3.7 Legislaţie şi norme de calitate a îngrijirilor 3 S10
EVALUARE SUMATIVA 3 S11