Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE INVATAMANT :Liceul tehnologic ,,Spiru Haret’’


ANUL : II B – Şcoala postliceală sanitară
DATA: 20 octombrie 2015
MODULUL 29: ORL şi nursing în ORL
LOCUL DE DESFASURARE A LECTIEI: Sala de nursing
TEMA : Îngrijirea pacientului cu dop de cerumen
TIPUL LECTIEI : lecţie de formare de priceperi şi deprinderi
SCOPUL LECTIEI : evaluarea cunoştinţelor dobândite şi abilităţilor practice
DURATA : 1 oră (50 min.)
PROFESOR : M.I. Constantinescu Marilena
COMPETENTE GENERALE :
 ORL şi nursing în ORL;
 Cunoaşterea şi efectuarea tehnicii –Spălătura auriculară ;
 Acordarea ingrijirilor specifice înainte şi după efectuarea tehnicii.
COMPETENŢE SPECIFICE:
 Analizează şi recunoaşte semnele şi simptomele specifice;
 Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticul de îngrijire;
 Elaborează planul de îngrijire înainte şi după tehnică;
 Aplică intervenţiile de îngrijire proprii şi delegate;
 Evaluează rezultatul îngrijirilor aplicate;

1
COMPETENTE DERIVATE :
C.1 –Culegerea datelor pentru stabilirea diagnosticului de ingrijire al pacientului cu dop de cerumen;
C.2-Identificarea simptomatologiei si a problemelor pacientului;
C.3-Elaborarea planului de ingrijire comform obiectivelor;
C.4 -Aplicarea interventiilor proprii si delegate;
C.5 -Efectuarea tehnica adecvată bolii (spălătura auriculară);
C.6 –Evaluarea ingrijirilor aplicate comform planului de ingrijire ;
EVALUARE: Probe orale şi practice.

STRATEGII DIDACTICE:
METODE DIDACTICE ( resurse procedurale):
- conversaţia ; - demonstraţia ;
- explicaţia ; - brainstormingul ;
- problematizarea ; - observaţia dirijată ;
- învăţarea prin descoperire ; - lucrul în echipă.
MIJLOACE DIDACTICE (resurse materiale):
 foi de observaţie ;
 foi de temperatură ;
 dosare de îngrijire ;
 material şi instrumentar de specialitate ;
 flip-chart ;
 tabla ;
 fise de evaluare ;
 fise de lucru ;
2
 videoproiector ;
 manechin.

FORME DE ORGANIZARE :
 frontal ; ▪ diferenţiat ;
 individual ; ▪ pe grupe de elevi.

BIBLIOGRAFIE:
- Strategii didactice interactive – Lect. Univ. Dr. Crenguta-Lacrimioara Oprea, Editura Didactica si Pedagogica – 2009.
- Chirurgie – Manual pentru cadre medii si scoli sanitare postliceale – Dr. Silvian Daschievici, Dr. Mihai Mihailescu, Editura Medicala - 1999.
- Manual de ingrijiri speciale acordate pacientilor de asistentii medicali – Titirca L., Editura: Viata Medicala Romaneasca – 2000.
- Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali – Titirca L., Editura: Viata Medicala Romaneasca – 2000.

3
DESFASURAREA LECŢIEI
“Spălătura auriculară“

Nr. Etapele lecţiei ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ Resurse Resurse Resurse Metode


crt Competenţe Activitatea profesorului Activitatea procedurale materiale temporale de
derivate elevilor evaluare

1. Organizarea -pregătește materialul - își pregătesc Catalog, 3 min.


clasei didactic; cărțile și materialele şi
-notează în catalog elevii caietele; instrumentele
absenți și verifică dacă aflate în
sunt condiții optime pentru dotarea sălii de
desfășurarea orei; nursing.
2. Evaluarea - adreseaza întrebări din - ascultă, Conversatie, Memorie , 10 min. oral
cunoştinţelor lectia anterior predată – răspund la chestionare caiete
dobândite. Otitele; intrebari. orala, metoda
ciorchinelui.
3. Anuntarea - anunţă titlul lecţiei “Dop .- ascultă, Conversaţie, Memorie , 2 min.
temei si a de cerumen – Spălătura notează explicaţie caiete, tabla,
competenţelor videoproiec-
auriculară” și îl scrie pe
tor
tablă ;
-comunică clar
competenţele lecţiei;
4. Captarea - prezintă imagini power – -urmăresc Conversatie, CD, 5 min. oral
atentiei point cu subiectul. imaginile chestionare calculator,
orala. videoproiec-tor

4. Dirijarea -definiţie: prin spălătura -ascultă, Observatia - Tablă, 10 min. Oral


învățării C1 auriculară se înţelege observă, explicatia, - materiale şi
spălarea conductului răspund la conversatia, instrumente
auditiv extern prin întrebări, scriu. discuţia. aflate în Observaţie
introducerea unui curent dotarea sălii de
de lichid. nursing
-scop –terapeutic:
îndepărtarea secreţiilor
(cerumen), îndepărtarea
4
corpilor străini ajunşi în
urechea externă accidental
sau voluntar, tratamentul
otitelor cronice

C2 Pregătirea tehnicii:

Materiale:
-de protectie (muşama,
prosop şi aleză)

-sterile: (seringă Guyon,


vată, lichidul de spălătură
la 37 gr. C, soluţie
bicarbonat de sodiu)

- nesterile: (masă de
tratament, tăviţă renală,
scaun)

Pacient:
Psihic: -se anunţă
pacientul, i se explică
scopul tehnicii
Fizic: -în cazul dopului de
cerumen, cu 24 de ore
înainte se instilează în
conductul auditiv extern de
3 ori pe zi solutie de
bicarbonat de Na în
glicerină 1/20.

C3

5
C4

5. Obţinerea - Pacientul se aşează în - ascultă, Conversatie, 18 min Oral, scris


performanţei poziţie şezând pe scaun. observă, chestionare
-se protejează cu prosopul răspund la orală.
şi şorţul întrebări.
-se aşează tăviţa sub
urechea pacientului care
va ţine capul înclinat spre
tăviţă
-asistenta se spală pe
mâini şi îmbracă şorţul de
cauciuc
-verifică temperatura
lichidului de spălătură şi
încarcă seringa Guyon
-solicită pacientul să
deschidă gura (conductul
se lărgeşte şi conţinutul
patologic se îndepărtează
mai uşor)
-trage pavilionul urechii în
sus şi înapoi cu mâna
stângă, iar cu dreapta
injectează lichidul de
spălătură spre peretele
postero-superior şi
asteaptă evacuarea
-operaţia se repetă la
nevoie

6
-se usucă conductul auditiv
extern
-medicul controlează
rezultatul spălăturii prin
otoscopie
-se introduce un tampon
de vată în conduct
-se aşează pacientul în
decubit dorsal ½ - 1 oră
-se examinează lichidul de
spălătură
-tehnica şi rezultatul
spălăturii se notează în
foaia de observaţii.
6. Asigurarea - Prin chestionare orală pe Completează 2 min scris
feed–back-ului C6 tot parcursul lecției. fișa de
- Tema: realizarea unui evaluare
plan de ingrijire cu tema:
pacientul cu dop de
cerumen.

S-ar putea să vă placă și