Sunteți pe pagina 1din 4

Recapitulare pronumele și numeralul - 

CLASA A VI-A
1.  Subliniază pronumele din enunţurile de mai jos,precizând felul lor.

a) Scrisorile de la tine ne plac.


b) Măria-Ta, suntmulți soldați turci în Moldova !
c) A adus cu sine un creion.
d) Casa lor este pe deal.

e)Frunzele lui au căzut.

f) Ne-a spus adevărul.

g)Lor nu le place ciocolata.

2.Precizează felul, funcțiile sintactice șicazurile pronumelor subliniate :

Se îndreaptă spre noi.

Veștile de la ei ne-au întristat.

Nu l-a văzut pe dumnealui.

Vorbește despre sine.

Domnia-Sa va veni ?

Sieși își spune multe.

3.Colorează cu galben dreptunghiurile care conțin pronume personale, cu albastru pe cele


pe care sunt scrise pronume personale de politețe și cu verde pe cele care conțin pronume
reflexive.

dumnealui

ele
sieși

noi

dumnealor

își

4.Formulează câte un enunț în care să ai:

a) pron. personal, c. Ac., Atribut pronominal prepozițional;


b) pronume personal de politețe, c. Dativ, Complement indirect;
c) pronume personal, c. Nominativ, Numepredicativ;
d) pron. personal de politețe, c. Genitiv, Atribut pronominal genitiv
e) pronumereflexiv, c. Ac., Complement direct.

5. Citește fragmentele citate și răspunde la cerinţele de mai jos:

„Pe urmă șase luni în șir

A fost în India, fachir.

Abia peste vreo două luni

E semnalat de un ziar

Pe-o insulă în Pacific.

Şi-n pacheţel găsise el

Vreo patruzeci de diamante.


*

Acum vorbea la telefon

Din camera cu jucării,

Avea vreo cinci cofetării...”

        (Gellu Naum, Cartea cu Apolodor)

a. Gӑseşte numeralele din primele două fragmente și precizează tipul lor.

.................................................................................................................................................

b.Precizează felul numeralului din al treilea fragment și explică scrierea acestuia.

.................................................................................................................................................

b. Identifică numeralul din ultimul fragment, transformă-l în numeral ordinal și explică


procedeul urmat.

................................................................................................................................................

d. Construieşte un enunţ în care să utilizezi o enumeraţie, folosind trei dintre numeralele


identificate în fragmentele de mai sus.

................................................................................................................................................

6. Încercuiește răspunsul corect:

1. O este numeral  în enunţul:

a. Am văzut o veveriţă.

b. Am văzut-o  în parc.
c. Am văzut o veveriţă și două vrăbiuţe.

7. Numeralele 273  și 14 sunt scrise corect în:

a. douăsute șaptezeci și trei, paisprezece

b. două sute șaptezeci și trei, patrusprezece

c. două sute șaptezeci și trei, paisprezece

8. Numeralele 11 și 12 sunt corect folosite în enunţurile:

a. Am cumpărat unsprezece lalele și doisprezece zambile.

b. Am cumpărat unsprăzece lalele și douăsprezece zambile.

c. Am cumpărat unsprezece lalele și douăsprezece zambile. 

8. Identifică numeralele din enunţurile de mai jos precizȃnd felul, cazul și funcţia sintactică
îndeplinită.

     Au apărut întȃile flori ale primăverii. Mȃine voi face cinci bucheţele de ghiocei. Pe primul i-l
voi oferi iubitei mele mame. Voi oferi flori și la trei dintre colegele de clasă.

 9. Construiește enunţuri în care numeralul ordinal al treilea să îndeplinească următoarele


funcţii sintactice:

a. subiect...............................................................................................................................

b. nume predicativ..................................................................................................................

c. complement.......................................................................................................................

d. atribut................................................................................................................................