Sunteți pe pagina 1din 7

Psihologia manageriala si a conducerii

Anul III, Semestrul 2

Cadre didactice: Prof. univ. dr. Zoltan Bogathy


Lect.univ. dr. Coralia Sulea
Tipul disciplinei: Obligatorie
Numar de ore 28 ore de curs (2 ore saptamanal)/ 14 ore de seminar (2 ore/o data la doua
alocate: saptamani)
Credite 5

DESCRIERE SUCCINTA
Principalul scop al managementului si leadership-ului este de a furniza directie, a facilita schimbarea si a
obtine rezultate prin folosirea eficienta, creativa si responsabila a resurselor (Management Standards
Centre, 2004). Domeniul psihologiei conducerii analizeaza aspecte legate de practica managementului –
arta si stiinta de a atinge obiectivele organizationale si aspecte legate de leadership – modalitati de atingere
a obiectivelor prin relatia cu oamenii; managementul si leadership-ul fiind activitati diferite insa
complementare.

COMPETENTELE CE SE URMARESC A FI FORMATE SUNT:


 abilitatea de a aplica teoriile si modelele invatate la situatii concrete din domeniul psihologiei
manageriale si a conducerii
 abilitatea de a concepe modalitati de diagnoza si interventie in organizatii

OBIECTIVELE CURSULUI
 Familiarizarea studentilor cu aspectele psihologice ale managementului si conducerii unei
organizatii
 Diferentierea principalelor contributii teoretice în domeniul psihologiei manageriale si a conducerii
 Explorarea rolurilor si functiilor specifice activitătii de manager
 Investigarea aspectelor legate de putere si autoritate managerială, a situatiilor de conflict si criză în
echipa managerială
 Analiza mecanismelor decizionale si motivationale implicate în actul de conducere
 Întelegerea problematicii selectiei si evaluării performantei manageriale
 Analiza problemelor curente ale practicii manageriale în România

OBIECTIVELE SEMINARULUI
 Intelegerea si fixarea cunostintelor din domeniul Psihologiei manageriale si a conducerii
 Analiza utilitatii si implicatiilor practice ale unor modele teoretice
 Dezvoltarea unor abilitati de analiza critica a informatiilor de specialitate
 Aplicarea si exersarea unor metode de analiza si interventie in organizatii

[!] Pentru a atinge obiectivele descrise mai sus, este nevoie de:
 Lectura bibliografiei recomandate pentru temele seminar (pentru a asigura premisele unui dialog)
 Argumentarea opiniilor exprimate în cadrul discuţiilor sau exerciţiilor de grup

ACTIVITATILE DE SEMINAR
Dezbateri, analiza studii de caz, exercitii experientiale

- - 1
Continutul tematic al CURSULUI

Saptamana 1
SE
1.Ce este conducerea? Management vs. Conducere. Definitii, concepte. Sistemul de
management.

De citit:
Ionescu, Gh.Gh., Cazan, E., Negrusa, A.L. (2001). Management Organizational. (Cap.3). Bucuresti: Tribuna
Economică.
Resurse bibliografice complementare
Nica, P., Prodan,A., Iftimescu, A. (1996). Management (Cap.1.pp.3-18.). Iasi: Editura Sanvialy
Dijmărescu, I. (1995): Bazele managementului. (Cap.1., pp. 29-45). Bucuresti: EDP
Saptamana 2
2. Functiile manageriale. POCCC. Planificarea.

De citit
Nicolescu, O.,Verboncu, I. (1995). Management, (Cap.1.). Bucuresti: EdituraEconomică
Dijmărescu, I. (1995): Bazele managementului. (Cap. 4., pp. 290-304). Bucuresti: EDP
Resurse bibliografice complementare
Nica, P., Prodan, A., Iftimescu, A. (1996). Management. (Cap.2). Iasi: Editura Sanvialy
Saptamana 3
3. Organizarea/Conducerea

De citit
Nica, P., Prodan,A., Iftimescu, A. (1996): Management. (Cap.1., pp. 19-32). Iasi: Editura Sanvialy
Dijmărescu, I. (1995): Bazele managementului (Cap.4. ,pp. 304-353). Bucuresti: EDP
Resurse bibliografice complementare
Nicolescu, O.,Verboncu, I. (1995): Management. (Cap.1., pp. 24-30). Bucuresti: EdituraEconomică
Saptamana 4

De citit
Nica, P., Prodan, A., Iftimescu, A. (1996): Management. (Cap.1., pp. 19-32). Iasi: Editura Sanvialy
Dijmărescu, I. (1995): Bazele managementului (Cap.4., pp. 304-353). Bucuresti: EDP
Resurse bibliografice complementare
Nicolescu, O.,Verboncu, I. (1995). Management. (Cap.1., pp. 24-30). Bucuresti: EdituraEconomică
Saptamana 5
5. Decizia si comunicarea managerială.

De citit
Nica, P., Prodan,A., Iftimescu, A. (1996). Management. (Cap.5 si 13). Iasi: Editura Sanvialy
Resurse bibliografice complementare
Dijmărescu, I. (1995). Bazele managementului. (Cap.3., pp.217-224). Bucuresti: EDP

- - 2
Saptamana 6
6. Puterea si autoritatea. Delegarea puterii.

De citit
Ceausu, I.(1998): Tratat de management (Editia a II-a) (Cap 3. Personalitatea managerială, pp.133-153).
Bucuresti: Editura Miracol
Resurse bibliografice complementare
Ledeen, M.A.(2004): Machiavelli despre arta modernă a conducerii. Bucuresti: Humanitas
Saptamana 7
Managementul multiplicator (A.Grove).

De citit
Zlate, M.(2004): Tratat de Psihologie Organizational-Managerială. Iasi: Polirom
Resurse bibliografice complementare
Grove, A.S.(1995): High Output Management with a new introduction. Second Vintage Books Edition
Saptamana 8
8. Managementul intuitiv.

De citit
Zlate, M. (2004). Tratat de Psihologie Organizational-Managerială. Iasi: Polirom
Goleman, D., McKee, J., Boyatzis, R.(2007). Inteligenta emotională în leadership. Bucuresti: Editura Curtea
Veche
Resurse bibliografice complementare
Dubrin, A.G. (1998). Leadership. Houghton Mifflin Company
Saptamana 9
9. Leadership-ul de tip A, J si Z.

De citit
Zlate, M.(2004). Tratat de Psihologie Organizational-Managerială. Iasi: Polirom
Resurse bibliografice complementare
Nica, P., Prodan,A., Iftimescu, (1996). Management, (Cap.1, Cap.3., pp.54-58.). Iasi: Ed.Sanvialy
Saptamana 10
10. Leadership-ul transformational.

De citit
Zlate, M. (2004): Tratat de Psihologie Organizational-Managerială. Iasi: Polirom
Resurse bibliografice complementare
Brodbeck, F.C.(2008). Leadership in Organization. In N. Chmiel. An Introduction to Work and Organizational
Psychology: A European Perspective (Second Edition). Blackwell Publishing
Saptamana 11
11. Dificultăti în calea conducerii. Conflicte în echipa managerială.

De citit
Zlate, M.(2004). Tratat de Psihologie Organizational-Managerială. Iasi: Polirom
Nica, P., Prodan,A., Iftimescu, A. (1996). Management. (Cap.12.). Iasi: Editura Sanvialy
Resurse bibliografice complementare
Bogathy, Z. (2002). Conflicte în organizatii. Timisoara: Editura Eurostampa

- - 3
Saptamana 12
12. Competenta si eficienta managerială.

De citit
Zlate, M.(2004). Tratat de Psihologie Organizational-Managerială. Iasi: Polirom
Bogathy, Z.(1995). Iluzii, traditii si realităti în selectionarea managerilor. Analele UVT. Seria Sociologie,
Psihologie si Asistentă socială.
Nicolescu, O.,Verboncu, I. (1995). Management (Cap.9., pp. 342-375). Bucuresti: EdituraEconomică
Resurse bibliografice complementare
Ernst & Young (1992): The Manager’s Handbook. London: Marshall Editions
Peter, L.J., Hull, R. (1994). Principiul lui Peter. Bucuresti: Editura Humanitas
Dijmărescu, I. (1995). Bazele managementului. (Cap.1., pp. 25-29). Bucuresti: EDP
Saptamana 13
13. Selectia, formarea si evaluarea managerilor.

De citit
Zlate, M.(2004). Tratat de Psihologie Organizational-Managerială. Iasi: Polirom
Bogathy, Z.(1995). Iluzii, traditii si realităti în selectionarea managerilor. Analele UVT. Seria Sociologie,
Psihologie si Asistentă socială.
Nicolescu, O.,Verboncu, I. (1995). Management (Cap.9., pp. 342-375). Bucuresti: EdituraEconomică
Resurse bibliografice complementare
Ernst & Young (1992): The Manager’s Handbook. London: Marshall Editions
Peter, L.J., Hull, R. (1994). Principiul lui Peter. Bucuresti: Editura Humanitas
Dijmărescu, I. (1995). Bazele managementului. (Cap.1., pp. 25-29). Bucuresti: EDP
Saptamana 14

14. Schimbări organizationale majore. Criza managerială din România.

De citit
Frese, M.(2000). The Changing Nature of Work. In N. Chmiel Introduction to Work and Organizational
Psychology. Malden, Massachusetts: Blackwell Publishers
Resurse bibliografice complementare
Buzărnescu, St. (1998). Bovarismul institutional si reforma românească. Timisoara: Editura Augusta

- - 4
Continutul tematic al SEMINARULUI:

Saptamana ½
1. Teorii organizationale clasice si moderne si analiza rolul managerului/liderului

De citit
Sintion, F., Iliescu, D. (2008). Teoriile leadershipului, intre clasicism si modernism. In E. Avram si C. L.
Cooper (coord). Psihologie organizational-manageriala. Tendinte actuale. (pp. 85-120). Iasi: Polirom
Resurse bibliografice complementare
Armstrong, M. (2009). The role of the manager. In M. Armstrong. Armstrong’s handbook of management and
leadership. A guide to managing for results (2nd edition). pp (3-14) London: Kogan Page
Armstrong, M. (2009). The role of the manager. In M. Armstrong. Armstrong’s handbook of management and
leadership. A guide to managing for results (2nd edition). pp (15-30) London: Kogan Page
Armstrong, M. (2009). The role of the leader. In M. Armstrong. Armstrong’s handbook of management and
leadership. A guide to managing for results (2nd edition). pp (31-40) London: Kogan Page
Saptamana ¾
2. Personalitatea liderului/managerului

De citit
Popa, R.I., Maricutoiu, L., Negoescu, L., Plesea, S. (2008). Personalitate si leadership transformational. O
meta-analiza. In E. Avram (coord). Psihologia in organizatiile moderne (pp. 138-152). Bucuresti: Editura
Universitara
Zaborila, C. (2004). Conducerea organizatiilor. In Z. Bogathy (coord). Manual de psihologia muncii si
organizationala (pp. 263-280). Iasi: Polirom
Resurse bibliografice complementare
Kornor, H., Nordvik, H. (2004). Personality traits in leadership behavior. Scandinavian Journal of Psychology,
45, 49-54
Saptamana 5/6
3. Abilitati si roluri manageriale (1) (feedback, coaching, comunicare, mentinerea relatiilor)

De citit
Armstrong, M. (2009). Management skills. In M. Armstrong. Armstrong’s handbook of management and
leadership. A guide to managing for results (2nd edition). pp (79-109) London: Kogan Page
Resurse bibliografice complementare
Choi, J. (2006). A motivational theory of charismatic leadership: envisioning, empathy and empowerment.
Journal of Leadership & Organizational Studies, 13 (1), 24-43
Parker, P.A., Sorensen, J. (2008). Emotional intelligence and leadership skills among NHS managers: an
empirical inverstigation. The International Journal of Clinical Leadership, 16, 137-142.
Saptamana 7/8
4. Abilitati si roluri manageriale (2) (rezolvarea problemelor, luarea deciziilor, delegarea,
facilitarea)

De citit
Boncu, S. (2008). Managerul si medierea conflictelor intraorganizationale. In E. Avram si C. L. Cooper
(coord). Psihologie organizational-manageriala. Tendinte actuale. (pp. 152-167). Iasi: Polirom
Resurse bibliografice complementare
Armstrong, M. (2009). Management skills. In M. Armstrong. Armstrong’s handbook of management and
leadership. A guide to managing for results (2nd edition). pp (79-109) London: Kogan Page
Wu, J.H., Chen, Y.C., Lin, H.H. (2004). Developing a set of management needs for IS managers: A study
of necessary managerial activities and skills. Information & Management, 41, 413-429

- - 5
Saptamana 9/10
5. Stiluri de conducere

De citit
Zlate, M. (2007). Stiluri de conducere. In M. Zlate Tratat de psihologie organizational-manageriala (pp. 167-203).
Iasi: Polirom
Resurse bibliografice complementare
Iliescu, D., Mocanu, R., Beldean, F. (2008). MLQ (Chestionarul Multifactorial de Leadership). Date
preliminare pentru Romania. Psihologia resurselor umane, 6 (1), 47-63
Saptamana 11/12
6. Formarea si motivarea echipei

De citit
Zaborila, C. (2004). Comportamentul in grup la locul de munca. In Z. Bogathy (coord). Manual de psihologia
muncii si organizationala (pp. 247-262). Iasi: Polirom
Resurse bibliografice complementare
West, M.A. (2005). Conducerea echipelor. In M.A. West Lucrul in echipa. Lectii practice (pp. 67-95). Iasi:
Polirom
Saptamana 13/14
7. Teme actuale in psihologia manageriala si a conducerii.

MODALITATI SI CRITERII DE EVALUARE


Evaluarea cursului (70%)
- va fi realizată în cadrul examenului din sesiune (test grilă+2 subiecte de sinteza)

Evaluarea seminarului (30%)


Va fi realizata prin:

sarcina obligatorie 1 analiza critica a unei teorii despre leadership ce Punctaj maxim= 3 puncte
(nivel individual) presupune: prezentarea unei teorii (concepte/idei
principale/rationamentul/explicarea principalelor
constructe/precizarea autorilor si anului aparitiei) & analiza a 3
articole din jurnale de specialitate in care teoria a fost
testata/analizata/criticata (atentie la citarea si redactarea corecta
a resurselor bibliografice folosite).
sarcina obligatorie 2 participare activa la seminarii, demonstrata prin: implicare activa Punctaj=1 punct pentru
(nivel individual) in sarcinile de grup si raspunsuri corecte la intrebari legate de tema fiecare seminar
seminarului - raspunsuri ce dovedesc cunoasterea bibliografiei (maxim 4 puncte)
(obligatorii si suplimentare).
sarcina optionala conceperea unei activitati de seminar pentru ultima tema de Punctaj maxim: 2 puncte
(la nivel de grup) seminar ce presupune: prezentarea pe scurt a unor concepte
teoretice/teorii reprezentative pentru tema, pregatirea si
coordonarea unui exercitiu de grup ce presupune implicarea intregii
grupe.

1 punct va fi acordat din oficiu

- - 6
1 punct la nota finala va putea fi obtinut ca urmare a participarii la cercetari derulate de
coordonatorii disciplinei.

Evaluarea in sesiunea de restanta

- evaluarea cursului: test grila+2 subiecte de sinteza


- evaluarea seminarului: Sarcina obligatorie 1 (vezi mai sus descrierea sarcinii) (maxim 4 puncte)
+ sarcina obligatorie 2 – evaluata prin raspunsul la intrebari referitoare la bibliografia
obligatorie corespunzatoare seminariilor (maxim 5 puncte)

- - 7