Sunteți pe pagina 1din 32

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Facultatea Cadastru Geodezie şi Construcţii

Catedra Evaluarea şi Managementul Imobilului

LUCRARE DE AN
La disciplina „Planificarea afacerii”

Tema: Elaborarea planului de afaceri a firmei de construcții


”CreativConstruct SRL”

A efectuat: st. gr. IMC-1305

Verificat: conf. univ., dr. hab. Buzu Olga

Chişinău 2016
CUPRINS
INTRODUCERE 3
1.SUMAR INTRODUCTIV 4
1.1 Desrierea afacerii 4
1.2 Personalul firmei 6

2. Elaborarea ideii de afacere 7


2.1.Scopul principal 7
2.2. Amplasare. Avantaje și dezavantaje 7
2.3. Analiza pieței 8
2.4. Concurenții 12

3. Analiza planului investițional 15


3.1. Calculul fluxului de numerar 15
3.2. Metoda raportului actualizat 17
3.3. Metoda valorilor prezente nete 18
3.4. Metoda ratei interne de rentabilitate 19
3.5. Solicitarea unui credit 19
3.6. Politica de marketing 21
3.7. Analiza SWOT 23
3.8. Descrierea riscurilor 27
3.9. Elaborarea planul de marketing 27

CONCLUZIE 30
BIBLIOGRAFIE 31

2
INTRODUCERE
O afacere, cunoscută și sub denumirea de business sau firmă, reprezintă o organizație
care se ocupa cu comerțul de bunuri și/sau servicii către consumatori. Afacerile predomină în
țările cu economie de piață, majoritatea din ele fiind deținute în formă de proprietate privată. La
fel afacerile pot fi non-profit sau în proprietatea statului. Afacerea deținută de mai mulți indivizi
se mai numește companie. Oamenii care inițiază sau dezvoltă o afacere sunt
numiți antreprenori sau oameni de afaceri.
În sensul modern al economiei de piață, un antreprenor este un agent economic care
adoptă un comportament activ și novator, care acceptă deliberat riscuri financiare pentru a
dezvolta proiecte noi. În acest sens, un număr semnificativ de societăți acordă o mare atenție și
recunoaștere antreprenorilor, în mare parte și datorită aportului pe care îl aduc aceștia la evoluția
mediului antreprenorial și a influenței pe care o au asupra indicatorilor macroeconomici.
Recunoaștera valorii antreprenorilor – prin antreprenor înțelegându-se un concept foarte
asemănător cu cel cunoscut astăzi – datează încă din secolul al XVIII-lea în Franța, când
economistul Richard Cantillona asocia asumarea de riscuri în economie cu antreprenoriatul. În
Anglia, în jurul aceleiași perioade Revoluția Industrială își făcea simțită prezența, iar
antreprenorii beneficiază de primele oportuniăți de a juca un rol din ce în ce mai vizibil în
transformarea și valorificarea resurselor; se înregistrează primele influențe asupra indicatorilor
macroneconomici.
Joseph Schumpeter (1934), considerat de unii un geniu al economiei secolului XX,
spunea: „În antreprenoriat există o înțelegere pe care o facem în legatură cu un anumit tip de
comportament care include: inițiativă, organizarea și reorganizarea mecanismelor socio-
economice și acceptarea riscului și a eșecului”. Antreprenoriatul ca subiect de discuție și analiză
a fost introdus de economiști în secolul al XVIII-lea și a continuat să atragă interesul
economiștilor în secolul al XIX-lea.
Pentru a completa lista de informații despre activitatea și calitățile care impulsionează
rezultatele antreprenorilor s-au întreprins numeroase studii. Concluzia comună a acestora a fost
că toți antreprenorii de succes prezentau următoarele calități: controlul interior, capacitatea de
planificare, asumarea riscurilor, inovația, folosirea feedback-ului, luarea deciziilor,
independența. Această listă se află între-un proces de îmbunătățire continuă prin adăugarea de
noi caracteristici.

3
1. SUMAR INTRODUCTIV
1.1 Descrierea afacerii
Domeniul construcțiilor a luat o mare amploare, în ultimii ani, datorită dorinței
persoanelor de a locui într-un spațiu plăcut și confortabil. Locuitorii din apartamentele pieței
secundare, doresc amenajarea și renovarea acestora cu elemente noi apărute pe piață, pentru
crearea unei locuințe care să nu mai fie de ”tristă amintire”. Astfel dorim să inițiem o afacere
care va dezvolta activiatea în domeniul construcțiilor civile, și se va specializa în finisaje
exterioare și interioare.

Firma ”CreativConstruct SRL”

Figura 1. Emblema firmei ”CreativConstruct SRL”

Proprietar: Cerescu Andrei Vitalie

Nume: CreativConstruct SRL

Adresa: or. Chișinău, str. Ceucari

Telefon: +37379699999

E-mail: creativconstruct@gmail.com

Slogan: Construim viitorul împreună!

4
Compania va tinde să ofere următoarele servicii:

 Lucrări construcții civile și industriale;


 Lucrări finisaje interioare și exterioare ale construcțiilor;
 Asamblare hale, schele, lucrăi de instalații;
 Proiectarea blocurilor și caselor individuale.

Valori si viziuni:
Valorile companiei sunt: profesionalismul echipei, experiența, clienții, piața libera.
Numai datorită unei echipe puternice, unite și bine pregătite profesional va reuți să-și facă un
renume, prin serviciile pe care le oferă.
Experiența acumulata până în prezent ii dă siguranța că poate merge înainte promovând
calitatea în tot ceea ce face. Societatea dorește să construiască relații de bună colaborare cu toți
clienții, bazate pe încredere și respect fața de necesitățile acestora și față de actul investitional.
Piața liberă ii permite să colaboreze și în acelați timp să concureze cu firmele de
construcții, aplicând metode de lucru moderne și utilizând materiale de calitate.
Obiectivul principal propus, este câștigarea unei cote de piață de 10% în al treilea an de
funcționare. La fel are ca obiectiv, lărgirea ariei de servicii oferite, care vor permite dezvoltarea
și creșterea clienților.
Misiunea firmei este satisfacerea cerinţelor cele mai exigente ale clienţilor, realizată prin
folosirea de materii prime, materiale si tehnologie de înalta calitate, personal calificat şi motivat,
toate acestea în termene cât mai scurte. Avantajul, față de concurență, este termenul de garanție
pentru o perioadă mai mare.
Firma urmărește sa obtina un raport optim intre calitate și preț. Elementele care
diferențiază oferta firmei de cea a concurenților sunt legate de calitatea produselor, serviciilor și
a termenilelor de execuție, prețul practicat, fiind mai ridicat decât cel existent pe piață, produsul,
fiind destinat persoanelor mai pretențioase. Firma iși cistigă renumele datorită calitații excelente
a serviciilor executate la prețuri rezonabile.
Produsele pe piață sunt oferite ca produse finite sau semi-finite, ele acoperind o gamă
largă din domeniul construcțiilor și anume piața primară a apartamentelor din R. Moldova.
Pentru a-i determina pe clienți să se adreseze la firma noastră, conducerea va pune
accentul, în primul rînd, pe calitatea deosebită a serviciilor prestate și pe un preț convenabil.
Reclama apartamentelor, caselor și altor poduse va fi efectuată prin intermediul mass-media, foi
volante, panouri luminoase și prin efectuarea unor expoziții informative.

5
1.2. Personalul firmei
Organizaţiile manageriale/firmele sunt definite drept un grup de indivizi, reuniţi în baza
unui scop comun şi a dorinţei de realizare a acestuia. Se consideră, în prezent, că individul este,
într-o firmă, mai mult decât o simplă componentă a factorilor de producere.
Politica firmei este de a vedea în personalul angajat, parteneri activi, stimulați pentru
crearea Brand-ului local. Calitatea personalului firmei se concretizează în nivelul de instruire,
atitudini, sisteme de valori, credinţe, comportamente etc. Personalul este singura resursă din
cadrul firmei, care are capacitatea de a-şi mări valoarea odată cu trecerea timpului, spre
deosebire de toate celelalte resurse, care se uzează dacă nu fizic, atunci moral. Pentru aceasta
firma depune efoturi substanțiale, sistematice în vederea instruirii (perfecţionării) şi dezvoltării
personalului firmei.
Activitatea societății este organizată pe echipe de lucru, fiecare echipă avînd în
componența sa atît muncitori calificați, cît și muncitori necalificați, fiind condusă de către un șef
de echipă. Echipele sun grupate pe șantiere de lucru, fiecare șantier, fiind condus de către un
inginer pregătit în domeniu. Componența personalului firmei este alcătuit din 50 persoane
calificate: 3 ingineri constructori superiori, 2 economiști, 2 arhitecți, 5 dirijinți de șantier, 2
responsabili tehnici, 1 marketolog, și 35 lucrători calificați specializați pe diferite domenii și 50
persoane necalificate.

3 2 2
5
2
1
Inginer
Economist
Arhitect
Diriginte de șantier
50
Responsabil tehnic
Marketolog
Lucratori calificați
35 Lucrători necalificați

Figura 1.2. Structura personalului firmei


Sursa: Realizat de autor

6
2. Elaborarea ideii de afacere
2.1. Scopul principal
Scopul principal al firmei ”CreativConstruct” SRL, este construirea unui bloc locativ cu
apartamente și vînzarea acestora, amplasat în sectorul Rîșcani, strada Ceucari.
Firma va încerca să-și optimizeze oferta pe profilul clientului, de aceea segmentul
imobiliar beneficiază de logistică și orientare totală spre client. Ofertele vor fi tot mai
personalizate, în funcție de capacitatea de plată a fiecărui potențial cumpărător. Segmentul
imobiliar va fi competitiv prin faptul că, noile locuințe vor îndeplini toate criteriile de calitate și
confort și vor beneficia de o compartimentare coerentă a spațiului de locuit.
Corecta dimensionare a spațiului, folosirea materialelor de calitate, precum și existența
serviciilor de mentenanță promovate printr-o politică activă de marketing, vor asigura succesul
vînzării produselor imobiliare, dar și a materialelor de comercializare.
Firma dorește să realizeze apartamente calitative cu un plan dimensional perfect pentru
clienți. De asemenea blocul va avea un design individual, unic și deosebit, iar clienții vor trăi în
confort.
2.2 Amplasarea. Avantaje și dezavantaje
Blocul locativ va fi amplasat în sectorul Rîșcani, strada Ceucari, într-o zonă cu
infrastructură dezvoltată.

Figura 2.1. Amplasarea blocului locativ


Sursa: Elaborat de autor

7
Avantajele amplasarii:

 Un sector foarte linistit si comod;


 Acces liber la transportul comun in toate directiile capitalei si a suburbiei;
 In apropiere sunt o multime de magazine, ceea ce ne permite alegerea produselor
alimentare potrivite (la 200m. se afla un supermarket, la 500m. se afla Fourchet, la 600m. se afla
Linella, plus in apropiere multe magazine mici alimentare);
 Blocul este situat la 100m. de banca “Moldindconbank”
 In apropiere (200…600m.) se afla o multime de frizerii;
 La 100m se afla farmacia “Felicia” iar la 150m. farmacia “Orient”, in sector mai sunt
multe farmacii;
 La 300m. se afla piata agricola “Ceucari”;
 In acest sector sunt circa 3-4 gradinite cu limbi de intruire romana si rusa, cea mai
aproape se afla la 700m. In apropiere sunt si gradinite private, cu activitati suplimentare;
 Blocul se afla la 400m. de liceul “George Calinescu”, iar la 2 km se afla liceul “Al. I.
Cuza”;
 Sectorul este iluminat si foarte curat.

Dezavantajele amplasarii:

 In apropiere nu sunt parcuri vezi, amenajate pentru recreatie;


 Nu sunt centre sportive;
 Noapte putem aude zgomotul masinilor de gabarite mari;
 Sunt putine izvoare cu apa potabila;
 In apropiere se afla o statie PECO;

2.3. Analiza pieții

Piaţa imobilelor noi


Comportamentul pieţei imobiliare primare, în anul 2016, s-a dovedit a fi diferit de cel din 
anii precedenţi.  Aceasta este, probabil, subiectul  principal care merită atenţie deosebită în
ultimul an. Recuperare rapidă şi indispensabilă a preţurilor imobiliare pe piaţa primară din
Chişinău, precum şi volumul de vânzări, nu a avut loc. Mai mult ca atât, piaţa imobiliară, atât
primară cât şi secundară, pare să continue să lunece în jos peste bord. Însă, trebuie remarcat
faptul că a existat o reorientare a cumpărătorilor  de pe piaţa imobiliară secundară pe primară.

8
Una dintre tendinţele principale de pe piaţa locuinţelor, atât locuinţe primare cît şi
secundare, este de a menţine reorientarea potenţialilor cumpărători spre achiziţionarea în clădiri
noi. Această tendinţă a fost observată în ultimii ani şi se păstreaza pînă la acest moment.
        În ceea ce priveşte datele statistice, în primul semestru al anului 2016 a fost emis 1834
permise pentru construirea clădirilor locative şi clădiri pentru alte scopuri, ceea ce reprezintă
14,4% mai puţin faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015. Din volumul total al autorizaţiilor emise,
1074 sunt emise pentru clădiri locative. În capitală, este planificat construirea a 391 obiecte
locative şi 106 clădiri nelocative. Anul trecut, în mun. Chişinău au fost eliberate 473 permise
pentru construcţii locative şi 99 permise pentru clădiri nelocative. Numărul de autorizaţii pentru
construirea clădirilor nelocative a scăzut în regiunia dezvoltării. Din totalul permiselor emise
1074 (58,6% din total) sunt eliberate pentru clădirile locative, din care 1037 au fost emise pentru
case particulare (96,6% din totalul permiselor pentru construcţii locative).
           În prima jumătate a anului 2016 corectarea costului al unui metru pătrat în euro a
fost aproximativ 10% în partea micşorării, în raport cu costul mediu al unui metru pătrat în
aceeaşi perioadă a anului 2015.
Trebuie de remarcat faptul că acest lucru poate fi căuzat, pe baza reducerii venitului net al
companiilor de construcţii, precum şi de calitatea clădirilor. Unele dintre principale caracteristici
datorită cărora se face economie, este: termoizolare, izolaţie fonică (ferestre termopane), pereţi
interiori si calitatea finisajelor. Si cel mai important lucru este sistemul de încălzire. La acest
moment, se face economie pe toate acestea componente importante. De asemenea, trebuie de
remarcat curtea casei, care de multe ori nu este şi plasarea casei este pe un punct, fereastră în
fereastră vine cu fondul secundar.
Ofertele analizate pentru identificarea preţurilor medii au constituit cele pentru
apartamente în varianta albă, iar rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelul 2.1.

Tabelul 2.1.Preţurile medii de ofertă ale apartamentelor de pe piaţa primară, euro/m.p.


Nr. Denumirea sectorului Zona Numărul de odăi
1 2 3
1. Centru Centru 684 651 636
Telecentru 599 538 601
2. Rîşcani Rîşcani 648 613 641
Rîşcanii de Jos 550 575 553
Poşta Veche 557 565 560
3. Botanica Botanica 594 567 578
Botanica de Jos 564 541 543
4. Buiucani Buiucani 597 590 572
Sculeni 563 562 540
5. Ciocana Ciocana Nouă 553 521 455
Ciocana Veche 684 651 636
Sursa: [15]

9
În cazul apartamentelor de pe piaţa primară nu poate fi identificată o diferenţă clară între
preţul de ofertă pentru 1 m.p. pentru apartamente cu număr diferit de odăi. Astfel, preţul mediu
de ofertă pentru 1 m.p. al apartamentelor cu două odăi este mai mic cu 4% decît a celor cu o
odaie, iar a celor cu trei odăi cu 1% mai mic decît a celor cu două.
În mediu preţurile de oferă pentru 1 m.p. ale apartamentelor de pe piaţa primară sunt mai
mici decît cele de pe piaţa secundară cu 10% (reieşind din faptul că se compară apartamentele de
pe piaţa secundară în stare satisfăcătoare-bună cu apartamentele de pe piaţa primară în variantă
albă).
Loturi de teren şi case  
Prima jumătate a anului 2016, pe piaţa loturilor de teren, a arătat că situaţia nu s-a
schimbat cardinal în comparaţie cu anul 2015. Preţurile au rămas la acelaşi nivel. Termenul de
expunere a terenurilor este 6-8 luni. Cele mai populare oferte sunt zone situate în apropierea
masivului oraşănesc. Acest lucru se datorează faptului că, atunci când există cerere pe loturi de
teren în zonele urbane, există şi o lipsă de propuneri. Volumul principal a terenurilor calitative a
fost vândut în perioada anilor 2000-2008. Practic, pe toate aceste terenuri sunt construcţii. Dar
motivul popularităţii acestor terenuri constă în ceea că un teren calitativ care este gata pentru
construcţii şi are o amplasare în zona de prestigiu a oraşului – este un produs cerut şi rar. Nu
trebuie de aşteptat o creştere bruscă a ofertei, în ciuda faptului că terenurile din oraş sunt
populare la cumpărători. Oferte pur şi simplu nu au de unde să apară.        
În mod tradiţional, preţurile terenurilor în partea centrală sunt considerate cele mai mari
în comparaţie cu alte zone ale oraşului. Sectoare următoare sunt Rîşcani, Botanica şi Buiucani,
unde sunt stabilite preţuri practic la acelaşi nivel. Poziţia se închide cu sectorul Ciocana în cazul
în care astăzi terenurile sunt vândute la preţuri mai mici decât în alte zone ale oraşului. O
informaţie mai detaliată, privind stabilirea preţurilor, poate fi văzută în tabelul de mai jos.

Tabelul 2.2. Preţurile medii de ofertă pentru terenuri pentru construcţii, euro/ar
Nr. Sector Lot pentru construcţii Lot pentru construcţii Loturi pentru
locative comerciale construcţii industriale
1. Centru 27768 - 8202
2. Rîşcani 12306 16266 5683
3. Botanica 11945 16846 6736
4. Buiucani 18169 22590 5208
5. Ciocana 7248 16419 5625
Sursa: [15]
Analizînd ofertele pentru terenurile amplasate în sec. Centru nu este posibilă realizarea
unei diferenţieri a tipului construcţiilor ce pot fi edificate pe acestea (comerciale sau locative) în
funcţie de preţul cerut de vînzător.

10
Cel mai mic preţ de ofertă pentru teren cu destinaţie comercială de 8889 euro/ar a fost
identificat pentru un teren amplasat în sec. Ciocana, iar cel mai mare de 52000 euro/ar, în sec.
Centru, str. M. Cibotari.
Pentru terenuri destinate edificării construcţiilor industriale cel mai mic preţ de ofertă de
1500 euro/ar a fost pentru un teren amplasat în sec. Botanica, str. Munceşti, iar cel mai mare de
10455 euro/ar pentru un teren de pe str. Vadul lui Vodă, sec. Ciocana.
În ceea ce priveşte preţurile pentru terenuri destinate construcţiilor locative, cele mai mari
preţuri sunt pentru zonele şi cartierele prestigioase. Cel mai mic preţ de ofertă pentru această
categorie de terenuri, dintre acela analizate, este de 5333 euro/ar pentru un teren amplasate pe str.
Cicago, sec. Ciocana.
Analiza ofertelor analogice
Pentru a determina prețul de vînzare a unui metru pătrat în blocul nostru, este nevoie de
analizat piața imobiliară din apropiere a obiectelor analogice. Datale analizei sunt prezentate în
tabelul de mai jos.
Tabelul 2.3. Analiza ofertelor analogice
Sursa de inform. Adresa, str. Pretul Suprafata, Pretul Nota
de m.p. pentru 1
oferta, m2, euro
euro
-2 odai
-la etapa de
st-la
constructie
https://makler.md studentiilor, 36000 73.5 490
-varianta alba
17
-termopan, incalzire
autonoma
-2 odai
-varianta alba
Str. Ceucari -bloc dat in
https://makler.md 41000 63 650
2/7 exploatare de 6 ani
-termopan, incalzire
aut.
http://casainrate.md/ Str. Ceucari 35000 67.2 520 -2 odai
11 -varianta alba
-in constructie
-termopan, incalzire
aut.
http://casainrate.md/ str. V. Badiu 44200 68 650 -2 odai
8/3 -varianta alba
-in constructie
-termopan, incalzire
aut.
Sursa: Elaborat de autor
În urma analizei prețul mediu de oferta a apartamentelor cu 2 odai este de 577.5 euro/m2.
Analiza ofertelor de locațiune

11
Au fost analizate 2 oferte de locațiune a apartamentelor din blocuri recent date în
exploatare și din aceeași regiune
Tabelul 2.4. Analiza ofertelor de locațiune
Sector Camere Etaj Suprafața, m.p. Preț, euro/lună Condiția
Poșta Veche 2 8/9 62 250 Excelentă
Poșta Veche 1 11/13 53 280 Excelentă
Sursa: Elaborat de autor
Darea în locațiune a apartamentelor este destul de profitabilă, deoarece în mediu plata
este de 260 euro/lună pentru un apartament nou, care este mobilat și dotat.

2.4. Concureții

Concurenţa este un mod de manifestare a economiei pe piaţă, în care pentru un bun


omogen şi substitutele sale, existenţa unui singur producător devine, practic, imposibilă.
Problema concurenţei prezintă interes pentru toţi actorii pieţei: producători, consumatori,
intermediari. Fiecare firmă este preocupată să fie cât mai competitivă, iar câştigul net să fie cât
mai bun. Iar acţiunile unei firme nu depind exclusiv de aceasta, ci de acţiunile concurenţilor ei.
În absenţa concurenţilor orice firmă aflată pe piaţă ar putea să-şi stabilească liber preţurile la un
nivel ridicat.

În Republica Moldova, la momentul actual activează un număr mare de firme de


construcție, care ne pot crea o mare concurență. Au fost analizate următoarele firme concurente:

 “Promstroi-Grup” S.A;

 “Basconslux” S.R.L;

 „Exfactor-grup” S.R.L.

 “Glorinal” S.R.L.

 “Dansicons” S.R.L.

Promstroi-Grup SA - lider pe piața autohtonă de construcții industriale și management


în construcții, proiectare, inginerie. Compania a fost fondată ca o societate pe acțiuni în anul
1995. Și-a atins succesele esențiale începând cu anul 2009, în perioada crizei economice
mondiale.
Începând cu anul 2009, compania demonstrează anual o creștere cu cel puțin 20-30% a
tuturor indicatorilor săi economici.
Activitate principală a Promstroi-Grup – soluții complexe privind proiectarea și
construcția în Republica Moldova si Chișinau obiectivelor industriale, integrarea eficientă a
tuturor proceselor, edificarea respectivelor obiective „la cheie”.

12
Promstroi-Grup execută totalitatea serviciilor de management a pre-construcțiilor.
Anterior inițierii lucrărilor de construcții propriu-zise, planifică, coordonează și administrează
eficient proiectul clientului. Promstroi-Grup va pregăti devizele necesare astfel încât clientul să
poată lua o decizie chibzuită referitor proiectului său. Managementul pre-construcțiilor este
executat de către o experimentată și bine instruită echipă de profesioniști Promstroi-Grup. [10]
“Basconslux” SRL este una dintre cele mai mari înterprinderi de construcţie ce a cîstigat
încrederea multor cetăţeni ce nu regretă în prezent alegerea facută. “Basconslux” îşi desfasoară
activitatea sa în domeniul construcţiei şi pe teritoriul României.
Lucrarile acestor construcţii sunt executate în conformitate cu legislatia Republicii
Moldova, si la standartele europene.
   La construcţia complexelor locative sunt folosite tehnologii moderne. Blocurile din
aceste complexe au o structură de rezistenţă formată din schelet de beton armat cu umplutură din
BCA (bloc din calcar autoclavizat) material importat din România, cu proprietatea de a absorbi
zgomotul şi a respinge umezeala. Pereţii secundari sunt construiţi din caramidă naţioanală şi sunt
prelucraţi cu amestec uscat. [11]
„Exfactor-grup” SRL a fost înfiinţată în anul 2001 şi a început să-şi desfăşoare activitatea
în sfera comerţului. În scurt timp Compania şi-a lărgit sfera de activitate şi anume în domeniul
construcţiilor  astfel că în anul 2004 a început construcţia unui bloc de locuit cu 40 de
apartamente  pe bulevardul Dacia 49/8, mun. Chişinău, care în septembrie 2005 a fost dat în
exploatare.
Toate blocurile sunt proiectate cu o stabilitate seismică pînă la 9 baluri. Ceea ce e specific
Companiei noastre este construcţia exclusivă a caselor din carcasă de beton şi a pereţilor de
umplutură din cărămidă sau blocuri din calcar(cotileţ), materiale a căror calitate a fost testată pe
parcursul a zeci de ani. La construcţie sunt folosite doar materiale calitative şi sigure. Toate
Complexele locative sunt îngrădite. Teritoriile adiacente sunt înverzite, sunt amenajate cu
terenuri pentru copii şi locuri pentru odihnă. La momentul dării în exploatare, în apartamente
sunt preconizate geamuri termopan cu 5-6 camere, contoare electrice, de apa şi gaz, izolare
termică şi acustică, uşi blindate, apeduct şi sistem de gazificare, cablaj pentru televiziune prin
cablu şi telefon, sistem de încălzire autonom pentru fiecare apartament. [12]
“Glorinal” SRL are o experienţă vastă în executarea lucrărilor de construcţie, iar
palmaresul celor deja executate este impresionant. Pe perioada de activitate Glorinal a dat
dovadă de o dezvoltare dinamică, a construit şi a dat în exploatare mai bine de 50 de obiecte,
inclusiv complexe locative, obiecte de menire socio-culturale, spaţii comerciale etc. Compania a
fost dublu menţionată de către Uniunea Arhitecţilor din RM şi anume: în anul 2000 reconstrucţia
blocului de locuit din str. Zamfir Arbore a primit ca titlul „Cel mai bun proiect al anului”, iar în

13
2007 titlul de „Cel mai bun proiect locativ” i-a fost distins complexului locativ de menire socială
din str. Mircea cel Bătrîn. [13]
„Dansicons” SRL este una dintre cele mai importante companii de construcţie din
Chișinau, cu o experienţă formată din anul 2002, în crearea, dezvoltarea şi implementarea celor
mai eficiente soluţii necesare atingerii cu proiectelor imobiliare
Pe o piaţă imobiliară în continuă mişcare şi transformare, obiectivul principal
al „Dansicons” SRL îl reprezintă abordarea în mod profesionist a cerinţelor clienţilor săi
corporativi, instituţionali sau privaţi, întărind o relaţie pe termen lung cu aceştia, bazată pe
încredere, respect şi integritate.
Modul de abordare a clienţilor şi principiile proprii de afaceri sunt în centrul activităţilor
companiei.
Principalul obiectiv al „Dansicons” SRL îl reprezintă furnizarea de servicii profesionale
clienţilor privaţi, corporativi şi instituţionali, întărind o relaţie pe termen lung cu aceştia, bazată
pe încredere şi respect.
Pentru o dezvoltare de succes „Dansicons” SRL promovează în rândul angajaţilor săi valorile
sale fundamentale precum standarde profesionale înalte, integritate, demnitate şi, nu în ultimul
rând, munca în echipă.
Din 2002 şi până în prezent,”Dansicons” SRL a investit numeroase resurse pentru a
furniza o pregătire superioară propriilor angajaţi, ceea ce a constituit una dintre strategiile
prezenţei de succes pe piaţa de profil.
În viitor compania îşi va păstra orientarea spre prestarea serviciilor în domeniul bunurilor
imobile, precum şi executarea lucrărilor de antrepriză în domeniul construcţiei obiectivelor
comerciale de proporţii medii şi mari [14]
Analizînd aceste firme de construcție, putem spune că fiecare dintre ele ne pot creea o
concurență mare, deoarece sunt pe piață o perioadă mult mai mare, astfel și-au creat o anumită
reputație. Fiecare dintre aceste firme se deosebesc prin ceva unic, prin care atrag clienții. Această
analiza ne va permite să implementăm în firma noastră tot ce este mai bun, pentru a cîștiga
încrederea cumpărătorilor. Cu toate ca concurenții sunt foarte puternici pe această piață, noi vom
realiza asa proiecte, că vom cîștiga toată piața.

14
3. ANALIZA PLANUL INVESTIȚIONAL
3.1. Calculul fluxului de numerar
O nouă activitate, de cele mai multe ori, presupune o investiție nouă. Din acest motiv,
trebuie să fundamentăm în mod pragmatic, onest și realist investiția dată.
Fezabilitatea afacerii, evaluarea ei se va realiza prin indicatorii financiari calculați pe
baza acestor previziuni:
a) Costurile de lansare estimate;
b) Estimarea veniturilor și a cheltuielilor pentru următorii ani, bilanțul contabil,
previziunea fluxurilor de numerar;
c) Inficatori financiari;
d) Riscurile afacerii.
Investițiile sunt mijloace financiare pentru crearea sau dezvoltarea fondurilor fixe.
Fondurile fixe sunt: clădiri, edificii, mașini, mecanisme și alte active ale întreprinderii cu
durata de exploatare mai mare de 1 an și valoarea mai mare de 3000 lei.

În urma analizei pieței imobiliare primare, pieței a concurenților și conform datelor


inițiale vom calcula fluxul de numerar generat de proiectul investițional.
Date inițiale:
Tabelul 3.1. Datele pentru calculul fluxului de numerar
Indicator Valoarea
Prețul de vînzare a 1 m.p. var. albă, euro/m.p. 550
Prețul de vînzare a 1m.p. la cheie, euro/m.p. 700
Plata de locațiune, euro/lună 260
Plata pentru reparație, euro/m.p. 100
Cheltuieli pentru întreținere, lei/lună 230
Numărul de apartamente 50
Suprafața apartamentului, m.p. 60
Cursul valutar 1 Euro = 22 Lei
Sursa: Elaborat de autor
După darea obiectului în exploatare, în fiecare an vom putea vinde 20% din numărul
inițial de apartamente, iar 50% le vom da în arendă.

15
An Numărul Numărul Numărul Numărul Încasări de Încasări de Total Investiții Cheltuieli Total
Apartamente Apartamente Apartamente Apartamente la vînzări la chirie încasări Pentru De investiții
vîndute în chirie Rămase finalizare întreținere Cheltuieli

1 50 10 0 40 7260000 0 7260000 5280000 0 5280000

2 40 10 15 15 9240000 1029600 10269600 0 41400 41400

3 30 10 10 10 9240000 686400 9926400 0 27600 27600

4 20 10 5 5 9240000 343200 9583200 0 13800 13800

5 10 10 0 0 9240000 0 9240000 0 0 0

Tabelul 3.2. Calculul fluxului de numerar

16
3.2 Metoda raportului actualizat Încasări/Cheltuieli
Această metodă constă în determinarea sumei încasărilor actualizate la momentul de
astăzi, precum și determinarea sumei cheltuielilor viitoare pentru data de astăzi cu calcularea
ulterioară a rapotului încasărilor și cheltuielilor actualizate.
Actualizarea este procedura de transformare a veniturilor și cheltuielilor perioadei
viitoare, în valoarea lor pentru data de astăzi.
1
K= n
(1+ i)
unde:
i – rata de actualizare;
n – perioada.
În urma calculelor pot fi obținute următoarele rezultate:
 Încasări/Cheltuieli > 1
 Încasări/Cheltuieli < 1
 Încasări/Cheltuieli = 1
Dacă rezultatul > 1, proiectul poate fi implimentat
Dacă rezultatul < 1, proiectul nu este profitabil, nu se recomandă pentru implimentare
Dacă rezultatul = 1, suma încasărilor este egală cu suma cheltuielilor.

Pentru efectuarea calculelor este necesar de ales cea mai bună repartizare a investițiilor.
Tabelul 3.3. Repartizarea investițiilor
An Proietul A, mii lei Proiectul B, mii lei
1 4000 5000
2 5000 5000
3 7000 5000
4 4000 5000
Sursa: Elaborat de autor
Proiectul A:
Rata de actualizare = 20%
5000∗1 7000∗1 4000∗1
VP 1=4000∗1,2+ + + =12785,48 mii Lei
1,22 1,23 1,24
Proiectul B:
5000∗1 5000∗1 5000∗1
VP 2=5000∗1,2+ + + =12943,65 mii Lei
1,22 1,23 1,24

Calcularea valorii curente net doar cu finanțare proprie


Tabelul 3.4. Valoarea curentă netă (surse proprii)
Ch,
Înc., mii Ca, Ch.act, Inc.act, FN, mii FN.act, FN.act,
An mii Ca, 15%
lei 20% mii lei mii lei lei mii lei mii lei
lei
1 4000 0 0,83333 3333,3 0,0 -4000 -3333,3 0,869565 -3478,3
2 5000 0 0,69444 3472,2 0,0 -5000 -3472,2 0,756144 -3780,7
3 7000 0 0,57870 4050,9 0,0 -7000 -4050,9 0,657516 -4602,6
4 4000 0 0,48225 1929,0 0,0 -4000 -1929,0 0,571753 -2287,0
5 5280 7260 0,40187 2121,9 2917,6 1980 795,7 0,497177 984,4
6 41,4 10269,6 0,33489 13,9 3439,3 10228,2 3425,4 0,432328 4421,9
7 27,6 9926,4 0,27908 7,7 2770,3 9898,8 2762,6 0,375937 3721,3
8 13,8 9583,2 0,23256 3,2 2228,7 9569,4 2225,5 0,326902 3128,3
9 0 9240 0,19380 0,0 1790,8 9240 1790,8 0,284262 2626,6
13146,
Total       14932,2   -1785,5   733,9
7
Sursa: Elabaorat de autor

∑ Încasări = 13146,7 =0,88


∑ Cheltuieli 14932,2
Concluzie: Încasări/Cheltuieli < 1, proiectul nu este profitabil, nu se recomandă pentru
realizare.
3.3. Metoda valorii prezente netă (VPN)
Valoarea prezentă netă (VPN) – valoarea actualizată a fluxurilor de numerar care apar
pe parcursul implementării unui proiect investițional.
Avantajele metodei:
 Simplu de calculat
 Rezultate clare și înțelese
Dezavantajele metodei:
 Subiectivizarea ratei de actualizare
 Metoda se bazează pe valori virtuale
Dacă VPN > 0, atunci investiția inițială este acoperită, proiectul este fezabil.
Dacă VPN < 0, atunci investiția inițială nu va fi acoperită, proiectul nu este fezabil.
Dacă VPN = 0, atunci Profitul = Cheltuielile.
Valoarea prezentă netă se calculează conform fomulei:
n
VPN =∑ FN i∗c ai
i=0

VPN = -1785,5 mii Lei


Concluzie: VPN < 0, atunci realizarea acestui proiect nu este rentabil.

3.4. Metoda ratei interne de rentabilitate

18
Această metodă permite calcularea indicatorului ce arată rentabilitatea proiectului
investițional în procente.
RIR-ul poate fi calculat prin:
 Metoda grafică
 Metoda matematică

Figura 3.1. Rata internă de rentabilitate

Formula de calcul pentu RIR este următoarea:


VPN r 1
RIR=r 1+ ∗(r 2−r 1 )
VPN r 1−VPN r 2
733,9
RIR=15+ ∗ ( 20−15 ) =16,46 %
733,9+1785,5
Concluzie: RIR este mai mic ca costul capitalui (20%), astfel proiectul nu este rentabil
pentru realizare.

3.5. Solicitarea unui credit


Conform datelor inițiale vom solicita de la bancă un credit în valoare de 3 mil. Lei cu rata
dobânzii de 19% anual.
Vom obține creditul după al 2-lea an de efectuare a construcției. Perioada de creditare
este de 5 ani. Pe parcursul perioadei de construcție întreprinderea achită numai procent pentru
deservirea creditului (cîte 2 ori pe an). După începerea exploatării construcției se începe și
rambursarea ceditului, care se face în părți egale cîte 2 ori pe an.

19
Tabelul 3.5. Rambursarea creditului
Cr. La Aloc. Pt. deserv. credit Total Ramb. Credit Total
înc., alocari, ramb., Total,
An mln. Lei 1 sem. 2 sem. mln. Lei 1 sem. 2 sem. mln. Lei mln. Lei
1 3 0,285 0,285 0,57 - - - 0,57
2 3 0,285 0,285 0,57 - - - 0,57
3 3 0,285 0,2375 0,5225 0,5 0,5 1 1,5225
4 2 0,19 0,1425 0,3325 0,5 0,5 1 1,3325
5 1 0,095 0,0475 0,1425 0,5 0,5 1 1,1425
Suma       2,1375 3 5,1375
Sursa: Elaborat de autor
Calcularea eficienței proiectului investițional în cazul folosirii împrumutului bancar

Tabelul 3.6. Valoarea curentă netă (surse proprii și împrumutate)


Alocari
Chelt. Total
Inv., pt. des. Total
Oper, incasar Cact. Inv, Incasa
An mln. Si ramb. Inv, Ch., FN Fn act.
mln. i, mln. (20%) Ch.act, ri act.
Lei Credit, mln. Lei
Lei Lei
mln. Lei
1 4 0 0 4 0 0,83333 3,33 0,00 -4 -3,33
2 5 0 0 5 0 0,69444 3,47 0,00 -5 -3,47
3 7 0 0,57 7,57 0 0,57870 4,38 0,00 -7,57 -4,38
4 4 0 0,57 4,57 0 0,48225 2,20 0,00 -4,57 -2,20
5 5,28 0 1,5225 6,8025 7,26 0,40188 2,73 2,92 0,4575 0,18
6 0 0,0414 1,3325 1,3739 10,27 0,33490 0,46 3,44 8,8961 2,98
7 0 0,0276 1,1425 1,1701 9,92 0,27908 0,33 2,77 8,7499 2,44
8 0 0,0138 0 0,0138 9,58 0,23257 0,00 2,23 9,5662 2,22
9 0 0 0 0 9,24 0,19381 0,00 1,79 9,24 1,79
Sum
a             16,91 13,14   -3,77

Continuare Tabelul 3.6.


Cact. Inv, Incasari Cact. Inv, Incasari
FN act. FN act.
(15%) Ch.act act. (10%) Ch.act act.
0,9090
0,86957 3,48 0,00 -3,48 9 3,64 0,00 -3,64
0,8264
0,75614 3,78 0,00 -3,78 5 4,13 0,00 -4,13
0,7513
0,65752 4,98 0,00 -4,98 1 5,69 0,00 -5,69
0,6830
0,57175 2,61 0,00 -2,61 1 3,12 0,00 -3,12
0,6209
0,49718 3,38 3,61 0,23 2 4,22 4,51 0,28
0,5644
0,43233 0,59 6,10 3,85 7 0,78 5,80 5,02
0,5131
0,37594 0,44 3,73 3,29 6 0,60 5,09 4,49

20
0,4665
0,32690 0,00 0,04 3,13 1 0,01 4,47 4,46
0,4241
0,28426 0 2,63 2,63 0 0,00 3,92 3,92
      -1,73       1,60
Sursa: Elaborat de autor

Conform datelor vom calcularea eficienței proiectului investițional în cazul folosirii


împrumutului bancar:

1)
∑ Încasări = 13,14 =0,77 < 1
∑ Cheltuieli 16,91
n
2) VPN =∑ FN i∗c ai =−3.77 mln.< 0
i=0

1.60
3) RIR=10+ ∗( 15−10 ) =12.40 %
1.60+1.73
Concluzie: Efectuîn calculele prin cele 3 metode, putem spune ca proiectul investițional
nu este rentabil.
3.6. Politica de marketing

După identificarea pieţei-ţintă, obiectivelor şi concurenţilor este necesară o planificare a


modului în care societatea va utiliza oportunităţile existente pe piaţă şi o determinare clară a
modului în care se va cuceri segmentul de piaţă dorit. Fixarea scopurilor şi obiectivelor de
marketing precede alegerea celei mai adecvate strategii.
Pentru a alege cea mai potrivită strategie concurenţială de marketing o firmă va ţine cont
de poziţia sa în cadrul ramurii sale de activitate, de obiectivele fixate, de oportunităţile existente
şi de resursele disponibile.
Strategia de marketing aleasă va depinde de poziţia sa pe piaţă: lider, challenger,
urmăritor, sau firmă specializată în deservirea nişelor de piaţă.
Opţiunile pe care le are un lider pe piaţă în conturarea strategiei sale de marketing sunt:
 extinderea pieţei totale – reprezintă cea mai profitabilă alternativă, aplicată prin:
- găsirea unor noi utilizatori ai produsului;
- găsirea unor noi destinaţii ale produsului;
- sporirea frecvenţei de utilizare a produsului;
- protejarea poziţiei deţinute – de regulă liderii sofisticaţi nu lasă nici o portiţă deschisă
pentru un atac din partea concurenţilor;
- mărirea ponderii deţinute pe piaţă – prezintă interes dacă profitabilitatea creşte odată cu
obţinerea unei cote de piaţă mai mari.

21
O firmă-challanger va ataca în mod agresiv poziţia liderului, precum şi celelalte firme de
mărimea ei sau firme mai mici care operează pe aceeaşi piaţă. Literatura de specialitate
menţionează diverse strategii de atac: atacul frontal, atacul pe flancuri, atacul prin încercuire,
atacul prin evitare şi atacul de gherilă.
Firma- urmăritor este caracterizată de prudenţă, de teama de a nu pierde mai mult decât
câştigă. Strategia sa se bazează pe utilizarea propriilor abilităţi pentru a acumula o cotă mai mare
de piaţă.
În cazul unei firme mici sau mijlocii se practică în general alegerea unei strategii de nişă.
O nişă reprezintă un mic segment de piaţă pentru care un anumit produs/serviciu este foarte bine
adaptat. Caracteristicile acesteia sunt:
- posibilitatea obţinerii unui profit sigur şi suficient de mare;
- lipsa de interes pentru competitorii mari.
Pilonul strategiei de nişă este reprezentat de adaptabilitatea perfectă, de specializare.
Această specializare poate fi:
- pe clienţi (produsul este executat pentru anumiţi clienţi, pe bază de comandă);
- pe produs (fabricarea unui produs care are succes pe piaţă);
- pe canale de distribuţie (adoptarea acelor canale de distribuţie neexploatate de
concurenţi);
- pe zone geografice ( abordarea acelor pieţe pe care concurenţii n-au pătruns încă din
motive variate – lipsă de interes, imposibilitate, lipsa de resurse).
Pentru o bună derulare a activității sale productive și pentru valorificarea capacităților de
producție și competențelor echipei, ”CreativConstruct” SRL va practica un marketing modern și
agresiv ce se caracterizează, pe lîngă realizarea unor lucrări de calitate la un preț atractiv, dar și
printr-o permanentă comunicare cu clienții și activități susținute de promovare.
Pentru a menține prezența firmei pe piață în mod continuu se vor utiliza metode specifice
precum: participarea la evenimentele semnificative din industria de construcții și conexe, sau
participarea la evenimentele organizate de principalele publicații economice și financiare.

Obiectivele strategiei de marketing vizează:


- Satisfacerea exigențelor beneficiarilor atît din punct de vedere calitativ cît și din punct
de vedere al respectării termenelor de execuție a lucrărilor.
- Respectarea contractelor încheiate
- Pofesionalism în relația cu clientul
- Îmbunătățirea continua a lucrarilor executate prin intermediul cresterii nivelului de
dotare tehnica si perfectionarii personalului.

22
”CreativConstruct” SRL are capacități necesare de a oferi clientului o gamă largă de
lucrări într-un timp scurt și la o calitate înaltă.

3.7. Analiza SWOT


Analiza SWOT este o metodă folosită în mediul de afaceri, pentru a ajuta la proiectarea
unei viziuni de ansamblu asupra firmei. Ea funcționează ca o radiografie a firmei sau a ideii de
afaceri și evaluează în același timp factorii de influență interni și externi ai unei organizații,
precum și poziția acesteia pe piață sau în raport cu ceilalți competitori cu scopul de a pune în
lumină punctele tari și slabe ale unei companii, în relație cu oportunitățile și amenințările
existente la un moment dat pe piață.
Conceptul analizei strategice SWOT provine dintr-o cercetare efectuată între anii 1960 și
1970 la Stanford Research Institute din SUA. Acronimul SWOT provine din englezăStrengths,
Weaknesses, Opportunities, Threats, însemnând „Puncte tari, Puncte slabe, Oportunități,
Amenințări”.
Analiza SWOT se realizează, în general, în prima fază a unui proiect, pentru ca
elementele de analiză să poată alcătui baza planului de proiect și să poată fi folosite ulterior în
cadrul proiectului, dacă acesta întâmpină dificultăți în ceea ce privește planificarea, livrabilele
sau bugetul alocat și trebuie readus pe linia de plutire.
În cadrul analizei SWOT se va ține seama de faptul că:
 Punctele tari și punctele slabe sunt concepte „statice”, bazate pe parametrii descriptivi
ai unei zone, într-o perioadă determinată de timp. Ele reprezintă ceea ce există.
 Oportunitățile și amenințările au în vedere viitorul, și se referă la alegerile pe care le
au de făcut persoanele implicate în procesul de planificare. Ele reprezintă ceea ce va fi.

S- Puncte Forte

 Respectarea legislației muncii;


 Perfectarea documentației necesare în domeniul evidenței personalului;
 Oficiu în proprietate – reducerea cheltuielilor;
 Prețuri flexibile - menținerea pe piață, cîștigarea clienților
 Mijloace financiare proprii: creșterea pofitabilității

23
 Lucrări calitative: creșterea reputației, clienților
 Marketing orientat pe client: vinzări mai mari
 Proiecte și tehnici moderne
W – Puncte slabe

 Tehnica de contrucție arendată:


-posibilitatea folosirii utilajului învechit sau depreciat
-Cheltuieli supplimentare
-Costuri mari
 Număr mare de lucrători necalificați în raport cu numărul celor calificați
 Salariu mediu
 Capital limitat
 Nivel de incertitudine mare

O – Oportunități

 Inovații tehnologice
 Posibilitatea de extindere a produselor si/sau servicii
 Asigurarea cu resurse umane calitative
 O piață nouă sau una în curs de dezvoltare
 Schimbări în preferințele consumatorilor
 Manifestarea unei stari de stagnare sau regres la firmele concurente;

T – Pericole

 Creșterea nivelului șomajului


 Creșterea continuă a concurenței
 Intrarea într-o perioadă de recesiune economică la nivel național
 Schimbări demografice nefavorabile

 Analiza punctelor forte


Tabelul 3.7. Puncte forte
Puncte forte Influențează pozitiv asupra Influențează pozitiv asupra
beneficiului atragerii clienților

Respectarea legislației muncii ? NU

Oficiu în proprietate DA NU

24
Prețuri flexibile ? DA

Mijloace financiare proprii DA NU

Lucrări calitative DA DA

Marketing orientat pe client NU DA

Proiecte și tehnici moderne DA DA

 Analiza punctelor slabe


Tabelul 3.8. Puncte slabe
Puncte slabe Influențează negativ Influențează negativ
asupra beneficiului asupra atragerii clienților

Tehnica de contrucție arendată DA NU

Număr mare de lucrători DA NU


necalificați

Salariu mediu NU NU

Capital limitat DA DA

Nivel de incertitudine mare DA NU

 Analiza oportunităților
Tabelul 3.9. Oportunități
Oportunități Influențează pozitiv asupra Influențează pozitiv asupra
beneficiului atragerii clienților

Inovații tehnologice DA NU

Posibilitatea de extindere a DA DA
produselor si/sau servicii

Asigurarea cu resurse umane DA NU


calitative

O piață nouă sau una în curs de NU NU

25
dezvoltare

Schimbări în preferințele NU NU
consumatorilor

 Analiza pericolelor
Tabelul 3.10. Pericole
Pericole Influențează negativ Influențează negativ
asupra beneficiului asupra atragerii clienților

Creșterea nivelului șomajului NU DA

Creșterea continuă a concurenței NU DA

Intrarea într-o perioadă de DA DA


recesiune economică la nivel
național

Schimbări demografice DA DA
nefavorabile

 Tabelul SWOT
Tabelul 3.11. Tabelul SWOT generalizator
Puncte forte Puncte slabe

1. Lucrări calitative 1. Capital limitat


2. Proiecte și tehnici moderne

Oportunități Pericole

1. Posibilitatea de extindere a 1. Intrarea într-o perioadă de


produselor si/sau servicii recesiune economică la nivel
național
2. Schimbări demografice
nefavorabile

Concluzii:

26
Puncte forte

În urma analizei punctelor forte, putem spune cu mare siguranță că trebuie în continuare să
executăm lucrări calitative. Un lucru foarte improtant în creșterea profitului este implementarea
în continuare a proiectelor noi și moderne, la fel și utilizarea tehnicilor moderne de contrucție.

Puncte slabe

Pentru creșterea profitului este necesar de a avea mai multe surse financiare, petru aceasta este
nevoie de implementat strategii de finanțare noi. La fel pentru creșterea profitului este nevoie de
a convinge clienții prin metode moderne .

Oportunități

Piața este bogată în materiale, tehnici, utilaje moderne, astefel trebuie să le folosim la
maxim pentru a menține calitatea contrucțiilor la un nivel înalt. Piața la fel oferă și o gamă larga
de servicii care trebuiesc folosite pentru a avea în continuare un marketing bun și orinetat pe
clienți, care va mări profitul.

Pericole

Schimbările demografice nefavorabile influențează negativ asupra profitului, astfel terbuie


să depunem un mare efort în procesul de marketing și a cîștiga clinții orientați spre procurarea
unui bun imobil.

3.8. Descrierea riscurilor


Principalele categorii de riscuri interne sunt:
- Riscuri legate de aprovizionarea și desfacerea (contracte care nu au putut fi onorate de
către furnizori, îngustarea pieței de desfacere etc.)
- Riscuri tehnologice (imposibilitatea achiziționării tehnologiei moderne din cauza
problemelor legate în principal de finanțarea investițiilor
- Riscurile generate de factorul uman (greve, incompetenta etc.)
- Riscurile informaționale (imposibilitatea de a ține pasul cu noile tendințe ale pieței).
Riscurile externe se manifestă în mediul în care firma își desfășoară activitatea:
- Riscurile politice se refera la schimbările care pot modifica radical mediul economic în
care firma iși exporta in cea mai mare parte produsele (risc de țară)
- Riscurile financiare afecteaza rezultatele firmei în urma unor schimbari ce apar în
condițiile pietei. Apare necesitatea identificării și a măsurării riscurilor conjuncturale, și în
primul rînd a riscului de preț și a riscului valutar.
- Riscurile contractuale se referă la nerealizarea de către partener a obligațiilor pe care și
le-a asumat prin contracte.
3.9. Elaborarea planului de markering

27
Planul de marketing este un set de tehnici si tactici care ajuta la punerea in

aplicare a strategiei de marketing, aceasta reprezentand liniile definitorii ale atitudinii si

conduitei companiei in vederea atingerii unor obiective majore. De asemenea, ajuta la

o mai buna cunoastere a companiei, la o mai buna adaptare a produselor sau

serviciilor astfel incat acestea sa corespunda nevoilor reale ale clientilor si la

conceperea unei strategii care sa evidentieze cat mai bine compania, produsele si

serviciile acesteia.

Planul de marketing nu are o structura fixa si poate fi adaptat in functie de

companie sau de problema avuta in vedere, dar de obicei acesta include: definirea

problemei, o analiza a situatiei initiale a companiei, publicul tinta, stabilirea

obiectivelor, elaborarea strategiei, planul cronologic, buget si evaluare. El ar mai putea

contine un sumar executiv, cuprins, introducere, concluzii etc.

Firma ”CreativConstruct” SRL va pune un mare accent pe elaborarea unui plan

de marketing, astfel va crea în cadrul înteprinderii o catedră aparte care va răspunde

anume de acest sector.

În primul rând va fi creat un web-site, atractiv și foarte ușor de accesat.

În al doilea rând va fi studiat Publicul țintă, care implică o descriere a

segmentului de piață vizat din punctul de vedere al procentului de vanzari atribuit,

preferințe, obiceiuri de cumpărare și de folosire a produsului. De semenea, este util să

se cunoască ce prețuri preferă consumatorii vizați, cum pot fi contactați, cum preferă la

randul lor să contacteze compania etc.

În urma studiului vor fi create condiții speciale de promovare a obiectelor.

Metodele de vânzări a firmei va fi orientată în principal pe identitatea clientului și

pe posibilitățile sale financiare. Conform politicii generale a firmei în domeniul

prețuilor, acestea vor fi flexibile, ușor adaptabile la cerințele pieței, însa plafonul

acestora se va situa ușor sub nivelul celor practicate de piața de resort. Previziunea

vânzărilor ia în considerație următoarele ipoteze rezonabile:


- Nu vor avea loc schimbati majore în structura de preț
- O rată medie de crestere anuală cuprinsa între 5-7% în funcție și de evoluția industriei
specifice în următorii ani.

28
- Sezonalitatea acestui tip de business, cu vîrfuri în perioadele de vară și scăderi pe
timpul iernii.
Se va pune un mare accent pe publicitate care va avea ca scop promovarea imaginii
”CreativConstruct” SRL. Mesajul de transmis este ca, ”CreativConstruct” SRL oferă avantaje și
beneficii potențialilor clienți prin:
- Utilizarea de materiale și tehnologii de top
- Lucrări de cea mai bună calitate
- Disponibilitatea permanentă în raport cu clientul
- Un raport: preț-calitate-timp, foarte bun
- Garantii reale si modalităti de rezolvare a garanțiilor.

Publicitatea va fi afișată la canale TV, în ziaruri și pe panouri publicitare, reviste, radio, expoziții
etc.
Vom investi mai mult în acele surse care vor aduce un folos mai mare, iar sursele prioritare vor fi
analizate conform tabelului de mai jos.
Tabelul 3.12. Avantajele şi dezavantajele canalelor de promovare potenţiale
Metoda Avantaje Dezavantaje
TV  cea mai întinsă  costisitoare
arie de acoperire  imposibil de direcţionat cu
 grad maxim de precizie
control  greu de oferit informaţii tehnice
 impact imediat  evaluare dificilă
 greu de planificat
Reviste  uşor de direcţionat acumulare lentă
 se pot oferi impact redus
informaţii tehnice dificil de controlat
 se pot utiliza greu de indicat efectul
cupoane de promovare
a vânzării
Presa  arie de acoperire  impact limitat
(naţională) extinsă  greu de oferit informaţii tehnice
 acumulare rapidă
 uşor de planificat
Presa  uşor de planificat  acumulare lentă
(locală)  slabă capacitate de  acoperire limitată
informare tehnică
 relativ ieftină
Radio  uşor de planificat  acoperire limitată
 acumulare rapidă  dificil de demonstrat
 ieftină avantajele
Cinema  culoare şi mişcare  slabă acoperire
(n.a. atractivitate)  costisitoare
Postere  acoperire largă  costisitoare
 auditoriu-ţintă specific  greu de demonstrat avantajele

29
 necesită timp pentru planificare
Ofertă prin poştă  auditoriu-ţintă  greu de controlat
specific  acumulare lentă
 se pot explica  costisitoare
avantajele ofertei
Expoziţii  se pot demonstra  costisitoare
avantajele ofertei  greu de asigurat prezenţa
 este necesară o auditoriului vizat
planificare atentă
Sursa: Elaborat de autor
În ultimele două decenii dezvoltarea constantă a firmelor având ca activitate de bază
serviciile (unităţi de desfacere cu amănuntul, procesarea datelor, divertisment) a scos în evidenţă
şi alţi factori , care sunt la fel de importanţi:
 personalul (implicarea angajaţilor va fi un factor crucial pentru majoritatea firmelor
prestatoare de servicii)
 procesele (modul în care este furnizat serviciul);
 perimetrul fizic (mediul în care este furnizat serviciul).

30
CONCLUZII
Realizarea unui plan de afaceri este foarte benefic și poate da o viziune clară despre
viitoarea investiție. Planul de afaceri poate da o primă imagine asupra perspectivelor reale ale
afacerii, pot fi astfel evitate pierderile provocate de proiecte naviabile înainte ca ele să fie
produse.
În urma efectuării acestui plan de afaceri, observăm că afacerea noastră nu este
profitabilă, chiar și în varianta de finanțare doar din surse proprii. Acest fapt se datorează
costurilor mari pentru construcția blocului, dar și pentru procurarea terenului. Pentru a avea un
profit este necesar de a ridica prețul de vînzare pentru 1 m.p..
Amplasarea obiectului este foarte avantajoasă, astfel apartamentele vor fi vândute cu
ușurință, la fel și pentru faptul că planul acestora va fi conform dorințelor clienților.
Pentru realizarea acestui proiect este nevoie de facut o cercetare mai amănunțită și de
studiat care vor fi consecințele, dacă prețul de vînzare va fi ridicat, pentru a avea profit. Daca
ridicarea prețului nu va da garanții de a obține profit, acest proiect nu va fi profitabil pentru
realizare.

31
BIBLIOGRAFIE:
1.Ovidiu Nicolescu, ”Management”, Editura Economica, București, 1996

2.Yvan Allare, ”Management strategic”, Editura Economica, București, 1998

3.Vasile Balaure, ”Marketing, Editura Uranus”, București, 2000

4.Corneliu Russu, ”Management strategic”, Editura ALL BECK, București, 1999

5.Georgeta Pânișoară, Ion Ovidiu Pânișoară,”Managementul resurselor umane”, Editura

Polirom, 2007

6.Manole Ion, ”Managementul investiţiilor: Lucrări practice”, Dacia, 2000

7.Buzu Olga, Matcov Angela, „Evaluarea bunurilor imobiliare: teorie şi practică”,

Chişinău, 2003

8.Albu Svetlana, Capsîz Valeriu, Albu Ion, „Eficienţa investiţiilor: curs universitar”,

Chişinău , 2005

9.Usturoi Liubov, Albu Svetlana, „Development: dezvoltarea imobilului”, Chişinău, 2009

10.http://promstroi.md/ro/O-kompanii.html (accesat 15.12.2016)

11.http://www.constructii.md/ro/despre-companie-0 (accesat 15.12.2016)

12.http://exfactor.md/exfactor/1 (accesat 15.12.2016)

13.http://www.apartamente.md/ro/companie/about (accesat 15.12.2016)

14.http://dansicons.md/despre-companie/ (accesat 15.12.2016)

15.http://www.arfc.gov.md/conferinte_seminare/studii (accesat la 15.12.16)

32

S-ar putea să vă placă și