Sunteți pe pagina 1din 1

VA REVENI

% %
! "# $ $$ (( $$ (( $$ $$ )
$& $ ( $ $$ (( &&
$ $
% '
1. Va re - ve - ni cu - rând al nos - tru I - sus,
%
Si vom ve - dea
2. Vom în - vá - ta cu - rând cu în - geri cân - ta, Ce mi - nu - nat
3. Va re - ve - ni I - sus pe a - ripi de nor, Îl as - tep - tám
(( $$ ( $ $$
* ! "# $$ $$ $$
( $
$$ && $$ (( $$ $$ $$ (&
(&
' %
%

) %
! $$ $$ $$ $$ $$ && +$$ (( $ $$ $$ (( && $$ $$ $$
'
%
tro - nul iu - bi rii de sus, Vom a - ler - ga li - beri de
trâm - biti de sla - vá-or su - na Noi vom zbu - ra li - beri de
i - ni - ma-i pli - ná de dor, Vrem a-I cân - ta li - beri de
$ $$ $ $ $$ && $$ (( $$ $$ $ !( & !$ $$ $$
*! $ $ $ $ (& $
' %
% %
! $$ ) $$ $$ $$ ((
$$ && $ ( ! $$ , $$ ! $$ (( $$ (
'
ori - ce pá - cat Prin ce - rul Táu lu - mi - nos si cu - rat
ori - ce pá - cat Prin ce - rul Táu lu - mi - nos si cu - rat
ori - ce pá - cat Prin ce - rul Táu lu - mi - nos si cu - rat
$ $& $ ( $ $ $ $ $ $ ( $ ((
*! $ (( $ $ $ ( $
$& $ ( $ $ $ (
' %
%