Sunteți pe pagina 1din 65

Universitatea de Nord BaiaMare

Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu


Domeniul: Geodezie
Specializarea: Măsurători Terestre şi Cadastru

TOPOGRAFIE GENERALĂ II
PROIECT DE AN

Baia Mare
Anul universitar 2008 - 2009
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN

TEMA PROIECTULUI

1. Metode de îndesire a reţelei de sprijin planimetrice

a. Retrointersecţie,
b. Drumuire planimetrică în circuit
Realizate cu:

i. Staţia topografică totală, prelucrarea datelor cu ajutorul softului


staţiei;
ii. Teodolitui electronic, prelucrarea datelor prin programul Excel
iii. Teodolitui modern, prelucrarea datelor cu ajutorul minicalculatorului.

2. Ridicarea topografică totală a unei suprafeţe

Realizată cu:

i. Staţia topografică totală, prelucrarea datelor şi elaborarea planului


topografic al zonei ridicate cu ajutorul softului staţiei;
ii. Teodolitui electronic, prelucrarea datelor prin programul Excel,
elaborarea planului topografic în Autocad;
iii. Teodolitui modern, prelucrarea datelor cu ajutorul minicalculatorului,
elaborarea planului topografic cu ajutorul riglei şi a raportorului.

3. Calculul unei suprafeţe prin metoda analitică, utilizând teodolitui electronic şi


prelucrarea datelor în Excel

Cu staţionare:

i. în exteriorul suprafeţei;
ii. în interiorul suprafeţei.

Zona ridicată: 1 şi 2 Parcul municipal Baia Mare, zona restaurantului Chios.


1
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN

BORDEROU

A. PIESE SCRISE

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

1. ÎNDESIREA REŢELEI DE SPRIJIN PLANIMETRICE DINTR-O


ZONĂ PRECIZATĂ

a. Identificarea zonei;
b. Protocolul de identificare în zonă sau în apropiere de puncte topo-geodezice şi
de obţinere de la OCPI a coordonatelor acestor puncte, se anexează cererea adresată
acestei instituţii care coordonează la nivel judeţean activitatea din domeniul Ştiinţei
măsurătorilor terestre.

1.1. Retrointersecţia

a. Prezentarea metodei de îndesire a reţelei de sprijin planimetrice prin


retrointersecţie;

b. Schiţa vizelor - format A4, scurtă analiză a figurii formate;

c. Utilizarea staţiei topografice totale la lucrările de îndesire a reţelelor de sprijin


planimetrice;
c.l. Prezentarea aparatului, fotografia statiei, datele tehnice, cu insistenta
asupra preciziei la masurarea unghiurilor si a distantelor;
c.2. Date teren, prezentarea carnetului de teren, privind datele masurate;
c.3. Rezultatele prelucrarii automate a datelor teren.

d. Utilizarea teodolitului electronic la lucrarile de indesire a retelelor de sprijin


planimetrice;
d.l. Prezentarea aparatului, fotografia aparatului, datele tehnice, cu insistenţă
asupra preciziei la măsurarea unghiurilor şi a distanţelor;
d.2. Date teren, prezentarea carnetului de teren, privind datele măsurate;
d.3. Rezultatele prelucrării datelor teren cu ajutorul programului Excel;

e. Utilizarea teodolitului modern THEO 020, Carl Zeiss Jena, la lucrările de


îndesire a reţelelor de sprijin planimetrice;
e.l. Prezentarea aparatului, fotografia aparatului, datele tehnice, cu
insistenţă asupra preciziei la măsurarea unghiurilor şi a distanţelor;
e.2. Date teren, prezentarea carnetului de teren, privind datele măsurate;
e.3. Rezultatele prelucrării datelor teren cu ajutorul microcalculatorului.

2
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN

1.2. Drumuire planimetrica

a. Prezentarea metodei de îndesire a reţelei de sprijin planimetrice prin drumuire


planimetrică;

b. Schiţa vizelor - format A4, scurtă analiză a figurii formate;

c. Utilizarea staţiei topografice totale la lucrările de îndesire a reţelelor de sprijin


planimetrice;
c.2. Date teren, prezentarea carnetului de teren, privind datele măsurate;
c.3. Rezultatele prelucrării automate a datelor teren.

d. Utilizarea teodohtului electronic la lucrările de drumuire planimetrică;


d.2. Date teren, prezentarea carnetului de teren, privind datele măsurate;
d.3. Rezultatele prelucrării datelor teren cu ajutorul programului Excel.

e. Utilizarea teodolitului modem THEO 020, Carl Zeiss Jena, la lucrările de


îndesire a reţelelor de sprijin planimetrice;
e.2. Date teren, prezentarea carnetului de teren, privind datele măsurate;
e.3. Rezultatele prelucrării datelor teren cu ajutorul microcalculatorului.

2. RIDICAREA TOPOGRAFICĂ A UNEI SUPRAFEŢE

a. Prezentarea metodei de ridicare topografică totală;

b. Schiţa vizelor - schiţa de lucru a ridicării, format A4, scurta analiza a figurii
formate;

c. Utilizarea staţiei topografice totale la lucrările de ridicare topografică totală;


c.2. Date teren, prezentarea carnetului de teren, privind datele măsurate;
c.3. Rezultatele prelucrării automate a datelor teren.

d. Utilizarea teodolitului electronic la lucrările de ridicare topografică totală;


d.2. Date teren, prezentarea carnetului de teren, privind datele măsurate;
d.3. Rezultatele prelucrării datelor teren cu ajutorul programului Excel;

e. Utilizarea teodolitului modem THEO 020, Carl Zeiss Jena, la lucrările de


ridicare topografică totală;
e.2. Date teren, prezentarea carnetului de teren, privind datele măsurate;
e.3. Rezultatele prelucrării datelor teren cu ajutorul microcalculatorului.

3
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN

3. CALCULUL UNEI SUPRAFEŢE PRIN METODA ANALITICĂ, UTILIZÂND


TEODOLITUL ELECTRONIC ŞI PRELUCRAREA DATELOR ÎN EXCEL
a. Cu staţia în interiorul suprafeţei;
b. Cu staţia în exteriorul suprafeţei;
c. Detaşarea suprafeţei în două părţi egale, pornind de la o condiţie dată.

B. PIESE DESENATE

a. Plan de încadrare în zonă la scara 1 : 5000


b. Plan de situaţie, la scara 1 : 500, redactat în urma măsurătorilor cu staţia
topografică totală, teodolitul electronic şi teodolitul Theo 020 Carl Zeiss
Jena.
c. Plan de amplasament şi delimitare a imobilului.

C. CONCLUZII

Se va prezenta un tabel centralizator cu rezultatele calculelor pentru toate


coordonatele, separate pentru retrointersecţie, drumuire, radiere.
Aceste tabele se vor comenta, din punct de vedere al preciziei, considerând ca date
de bază şi corecte datele obţinute cu staţia topografică totală.

4
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN

A. PIESE SCRISE

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

1. ÎNDESIREA REŢELEI DE SPRIJIN PLANIMETRICE DINTR-O ZONĂ


PRECIZATĂ

a. Zona în care s-a efectuat îndesirea reţelei şi ridicarea topografică se află în


partea de nord-est a oraşului, în Parcul mumcipal, pe Câmpul Tineretului, zona
restaurantului Chios, în apropierea Stadionului municipal, la intersecţia străzilor Aleea
Nicolae Grigorescu cu Câmpul Tineretului.
b. Pentru obţinerea coordonatelor din reţeaua de sprijin, „topografii autorizaţi”
solicită acest lucru de la OCPI din judeţul unde se efectuează lucrarea.

1.1. Retrointersecţia

a. Prezentarea metodei de îndesire a reţelei de sprijin planimetrice prin


retrointersecţie;

Metoda de îndesire a reţelei de sprijin planimetrice prin retrointersecţie, constă în


urmatoarele etape: dintr-un punct de staţie se vizează puncte din reţeaua de sprijin
măsurându-se orientările după care se calculează coordonatele acestuia prin mai
multe procedee, cu microcalculatorul şi prin softuri şi programe de calculator.

b. Schiţa vizelor - format A4, scurtă analiză a figurii formate;

Schiţa vizelor e prezentă în format A4, reprezentându-se punctele din reţeaua de


sprijin, punctul calculat de îndesire, distanţele dintre puncte.

Din punctul de staţie 101 s-au luat ca puncte geodezice vechi cunoscute ale
oraşului Baia Mare: citirea 1001 - Turnul Combinatului, citirea 1002 - vârful Bisericii
Reformate şi citirea 1003 - vârful Bisericii Ortodoxe Valea Rosie.

Citirea distanţelor şi orientărilor s-a făcut cu ajutorul celor trei aparate:


TeodolituI THEO 010, Teodolitul electronic Foif şi Staţia totală din acelaşi punct de
staţie 101.

5
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN

SCHIŢA VIZELOR RETROINTERSECŢIE


Municipiul Baia Mare, zona parc municipal, Restaurant Chios, judeţul Maramureş

Denumire Nr. Coordonate Stereo 70


punct
punct vechi vechi
1003
X(m) Y(m) Z(m)
1001 684672.780 395359.11
0
D=233.0Bm 1002 685633.920 393496.09
LEGENDĂ: 0
1003 Punct geodezic vechi
685904.200 393119.64
□ Punct din drumuire 0

1001

LEGENDĂ:

1002
6
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN

c. Utilizarea stației topografice totale la lucrările de îndesire a rețelelor de


sprijin planimetrice;
La îndesirea rețelei de sprijin s-a utilizat o stație totală tip Topcon.

c.l. Prezentarea aparatului, fotografia stației, datele tehnice, cu insistent asupra


preciziei la măsurarea unghiurilor și a distanțelor;
Stația totală tip Topcon are o precizie de măsurare a unghiurilor de o secundă și de 1
cm la măsurarea distanțelor. Apararul se prezintă astfel:

Stația totală este un instrument optic utilizat în măsurătorile topografice. Mai concret
este o combinație între clasicul teodolit și un instrument electronic de măsurare a distanțelor.
Poate include i un mic calculator care pe langâ capabilitatea de stocare poate oferii și calcule
extrem de precise. Cu stația totală principial se masoară unghiurile verticale și orizontale
funcţie de Nordul real, precum și distanțele către punctul de măsurat.
Aparatele Topcon din seria GPT-3000(L)N sunt stații totale cu impulsuri laser,
dispunând de posibilitatea de a face măsurători fără prismă, în condiții de înaltă
performanță.
Utilizând un sistem optic modernizat, aparatele din seria GPT-3000(L)N
încorporează tehnologii speciale ce asigură măsurători de inaltă precizie, fară utilizarea prismei,
până la o distanță de 250 metri (GPT-3000N) sau până la 1200 metri (GPT-3000NL). În afară
de posibilitatea măsurătorilor fără prisma, aparatele din seria GPT-3000(L)N au o construcție
compactă și robustă, cu un grad de protecie la apă și praf, clasa IP66, fiind astfel instrumente
topometrice ideale pentru utilizare pe șantierele de construcții.

7
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN

Softul ușor de utilizat asigură funcții complete necesare pentru toate operațiunile
de ridicare topografică și trasare, pentru calcule și pentru memorarea tuturor datelor în
instrument. Dacă doriți un instrument topometric complet, utilizabil pe orice vreme, cu
posibilitatea de a lucra fără prismă și care poate fi utilizat pentru aproape toate operațiile
topometrice, acesta nu poate fi decât instrumentul Topcon din seria GPT-3000(L)N.
Precizia măsurătorilor unghiulare
GPT-3002N 0,6 mgon (2cc)
GPT-3003N 1,0 mgon (2cc)
GPT-3005N 1,5 mgon (2cc)
GPT-3007N 2,0 mgon (2cc)

c.2. Date teren, prezentarea carnetului de teren, privind datele măsurate;


Carnet de teren stație totală
101 1.500
1001 0.000 96.4727 117.4052 1.350
1002 0.000 96.0755 150.3549 1.350
1003 0.000 94.1870 285.8203 1.350
102 39.209 100.0958 358.7391 1.350
11 26.985 100.0920 295.6933 1.350
12 25.026 100.1119 321.9390 1.350
13 19.834 100.1573 339.6202 1.350
9999 0 0 0 0
102 1.500
101 39.210 99.9042 140.6877 1.350
103 76.007 99.9824 265.5136 1.350
14 8.000 99.9125 164.6760 1.350
15 21.260 99.9641 210.4382 1.350
16 18.601 99.8939 224.3940 1.350
17 19.698 99.9289 238.0510 1.350
18 20.224 99.9276 274.1546 1.350
19 26.833 99.9620 288.9879 1.350
9999 0 0 0 0
103 1.500
102 76.010 100.0176 229.2878 1.350
104 72.863 99.9572 280.3039 1.350
20 44.721 100.0043 217.0004 1.350
21 34.366 99.9981 219.1548 1.350
22 27.295 100.0070 219.0869 1.350
23 20.396 100.0125 215.8836 1.350
24 16.155 100.0552 204.2264 1.350
25 10.630 99.9940 182.6881 1.350
26 4.000 100.1273 228.4502 1.350
27 14.765 100.0388 297.0049 1.350
28 24.597 100.0285 298.9335 1.350
8
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN
29 34.482 99.9926 295.629 1.350
9999 0 0 0 0
104 1.500
103 72.860 100.0428 347.4335 1.350
30 32.450 99.9588 333.0132 1.350
31 25.239 100.0353 333.0132 1.350
32 20.242 99.9717 373.1666 1.350
33 24.018 100.1034 393.1132 1.350
34 30.270 100.0820 4.08 1.350
35 26.926 100.0898 12.3 1.350
36 23.770 100.1071 20.3 1.350
37 37.839 100.0606 009
9.16 1.350
101 43.312 100.0162 72.2 1.350
1001 0.000 96.4531 129.3301 1.350
9999 0 0 0 0

c.3. Rezultatele prelucrării automate a datelor teren.

Carnetul de teren, privind datele măsurate precum şi rezultatele prelucrării automate


a datelor teren: intersecţia înapoi, radierea automată, unghiurile de orientare, coordonatele
compensate, corecţiile de coordonate sunt prezentate în proiect.

Coordonate compensate. Staţia totală

11 685898.03879901 393326.00737061 100.11105263


12 685907.03004147 393332.02064200 100.10605388
13 685908.01847506 393340.02205610 100.10101971
14 685921.02148944 393338.04096096 100.25210188
15 685913.04208948 393324.02951893 100.25312155
16 685918.04337305 393323.03668790 100.27212618
17 685921.04755030 393320.04073316 100.26312778
18 685932.05058790 393318.05674557 100.26412965
19 685939.05767764 393313.16717599 100.25716761
20 685938.06792024 393306.06495439 100.40962306
21 685935.08258371 393296.06127013 100.41361368
22 685934.09278187 393289.05981313 100.40955713
23 685934.10290543 393282.05943488 100.40853125
24 685936.11000626 393277.06196082 100.39851779
25 685937.12026871 393270.06378335 100.41351725
26 685930.12619531 393266.05370340 100.40451031
27 685917.12169389 393269.03488452 100.40352373
28 685908.11580950 393273.02180684 100.40153734
29 685900.10722179 393279.01013441 100.41659671
30 685895.09995793 393285.00377140 100.63292679
31 685891.09098056 393290.99764953 100.59790310
32 685896.07017650 393305.02508327 100.62088073
9
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN
33 685901.06059503 393311.08246163 100.57288371
34 685907.05367804 393316.05185163 100.57292753
35 685903.04883968 393319.01586952 100.57392275
36 685899.04591557 393321.00986354 100.57190421
37 685914.02781735 393320.04607254 100.57593291
101 685892.53331646 393352.42197161 100.00000000
102 685928.99579635 393338.06871710 100.09110196
103 685930.16236512 393262.05910421 100.26250771
104 685877.05821129 393311.95775746 100.46185458
001 684672.78000000 395359.11000000 230.24500000
002 685633.92000000 393496.09000000 118.26100000
003 685904.20000000 393119.64000000 121.34200000

INTERSECŢIE ÎNAPOI

Data: 2008-06-26 22:21:15


Sistem de coordonate: X -> NORD
Unitatea de măsură a direcţiilor: Centezimal
Unghi vertical: Zenital
Metoda de măsurare a distanţelor: Înclinată
Reducere la nivelul mării: Nu
Coeficient de scară: 1.000000

Data 26.06.2008
Ora 22:21

PI P2 P3 X Y dX[m] dY[m]
1003 1002 1001 685892.542 393352.427 0.000 0.000

Total 1 combinaţii din care 0 eliminate


Coordonata medie, calculată din 1 combinaţii:

Punctul lOl X = 685892.542 Y = 393352.427 Z = -96009.572

Eroarea medie = 0.0[cm]

Statia 101 Unghi orientare mediu 17.3652

Npv Direcție Orientare Unghi or. Dif.Unghi or.[gr]


1003 285.8203 303.1855 17.3652 0.0000
1002 150.3549 167.7201 17.3652 -0.0000
1001 117.4052 134.7704 17.3652 0.0000

10
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN

INTERSECŢIE ÎNAPOI

Data: 2008-06-28 16:33:19


Sistem de coordonate: X -> NORD
Unitatea de măsură a direcţiilor: Centezimal
Unghi vertical: Zenital
Metoda de măsurare a distanţelor: Orizontală
Reducere la nivelul mării: Da
Coeficient de scară: 1.000000

PI P2 P3 X Y dX[m] dY[m]
102 1002 1001 685892.542 393352.427 -0.000 0.000
11 1003 1001 685892.542 393352.427 -0.000 0.000
11 1003 1002 685892.542 393352.427 0.000 -0.000
13 1002 1001 685892.542 393352.427 0.000 -0.000
12 1003 1002 685892.542 393352.427 -0.000 0.000
12 1002 1001 685892.542 393352.427 0.000 -0.000
11 1002 1001 685892.542 393352.427 0.000 -0.000
13 12 1001 685892.542 393352.427 0.000 -0.000
13 12 1002 685892.542 393352.427 0.000 -0.000
13 11 1001 685892.542 393352.427 0.000 -0.000
12 11 1001 685892.542 393352.427 0.000 -0.000
13 11 1002 685892.542 393352.427 0.000 -0.000
12 11 1002 685892.542 393352.427 0.000 -0.000
102 11 1001 685892.542 393352.427 0.000 -0.000
1003 1002 1001 685892.542 393352.427 0.000 -0.000
13 12 11 685892.542 393352.427 0.000 -0.000
102 11 1002 685892.542 393352.427 0.000 -0.000
102 13 1001 685892.542 393352.427 -0.000 0.000
102 12 1001 685892.542 393352.427 0.000 0.000
102 12 1002 685892.542 393352.427 0.000 -0.000
102 13 1002 685892.542 393352.427 -0.000 0.000
13 1003 1001 685892.542 393352.427 0.000 -0.000
102 1003 1001 685892.542 393352.427 0.000 0.000
12 1003 1001 685892.542 393352.427 0.000 0.000
102 1003 1002 685892.542 393352.427 -0.000 0.000
13 1003 1002 685892.542 393352.427 -0.000 0.000

Total 35 combinaţii din care 9 eliminate


Coordonata medie, calculată din 26 combinaţii:
Punctul 101 X = 685892.542 Y = 393352.427 Z = 0.000
Eroarea medie = 0.0[cm]
Staţia 101 Unghi orientare mediu 17.3652

ll
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN

Npv Orientare Unghi or. Dif.Unghi or.[gr.]


Direcţie
376.1043 17.3652 -0.0000
102 358.7391 356.9854 17.3652 -0.0000
13 339.6202 339.3042 17.3652 0.0000
12 321.9390 313.0585 17.3652 0.0000
11 295.6933 303.1855 17.3652 -0.0000
1003 285.8203 167.7201 17.3652 -0.0000
1002 150.3549 134.7704 17.3652 -0.0000
1001 117.4052

RADIERE AUTOMATĂ
Data: 2008-06-26 21:49:28
Sistem de coordonate: X->NORD
Unitatea de măsură a direcţiilor: Centezimal
Unghi vertical: Zenital
Metoda de măsurare a distanțelor: Înclinată
Reducere la nivelul mării: Nu
Coeficient de scară: 1.000000

Data 26.06.2008
Ora 21:49

Pas l
101
Orientare
Unghi de orientare mediu 17.3652

Npv Direcție U.Zenital Distanța Orientare Unghi de or. Diferența[gr.]

1001 117.4052 96.4727 0.000 134.7704 17.3652 -0.0000


1002 150.3549 96.0755 0.000 167.7201 17.3652 -0.0000
1003 285.8203 94.1870 0.000 303.1855 17.3652 -0.0000

Puncte calculate

Nrp X Y Z

102 685929.022 393338.052 100.091


11 685898.038 393326.012 100.111
12 685907.032 393332.017 100.106
13 685908.015 393340.025 100.101

12
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN
102
Orientare
Unghi de orientare mediu 35.4166

Npv Direcție U.Zenital Distanța Orientare Unghi de or. Diferența[gr]

101 140.6877 99.9042 39.210 176.1043 35.4166 -0.0000

Puncte calculate

Nrp X Y Z dX dY dZ
101 685892.542 393352.427 100.300 0.000 -0.000 0.300
103 685930.133 393262.050 100.263
14 685921.022 393338.041 100.252
15 685913.043 393324.029 100.253
16 685918.045 393323.037 100.272
17 685921.048 393320.039 100.263
18 685932.051 393318.060 100.264
19 685939.057 393313.170 100.257
103
Orientare
Unghi de orientare mediu 271.6424

Npv Direcție U.Zenital Distanța Orientare Unghi de or. Diferența[gr]

102 229.2878 100.0176 76.010 100.9302 271.6424 -0.0000

Puncte calculate

Nrp X Y Z dX dY dZ
102 685929.022 393338.052 100.392 -0.000 0.000 0.301
104 685877.062 393311.971 100.462
20 685938.069 393306.061 100.410
21 685935.084 393296.062 100.414
22 685934.093 393289.051 100.410
23 685934.105 393282.060 100.409
24 685936.113 393277.063 100.399
25 685937.121 393270.060 100.414
26 685930.127 393266.050 100.405
27 685917.127 393269.029 100.404
28 685908.114 393273.020 100.402
29 685900.110 393229.006 100.417
13
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN

102
Orientare
Unghi de orientare mediu 4.5153
Npv Direcție U.Zenital Distanța Orientare Unghi de or. Diferența [gr.]
103 347.4335 100.0428 72.860 351.9463 4.5128 -0.0025
*101 72.2142 100.0162 43.310 76.7346 4.5204 0.0051
1001 129.3397 96.4531 0.000 133.8525 4.5128 -0.0025
Puncte calculate
Nrp X Y Z dX dY dZ
103 685930.135 393262.052 100.563 0.002 0.002 0.301
30 685895.103 393284.998 100.633
31 685891.094 393290.991 100.598
32 685896.071 393305.020 100.621
33 685901.066 393311.077 100.573
34 685907.057 393316.046 100.573
35 685903.056 393319.011 100.574
36 685899.049 393321.004 100.572
37 685914.032 393320.040 100.576
101 685892.543 393352.420 100.601 0.001 -0.007 0.601
Pas: 1
Total puncte calculate: 30

30 Înregistrări adaugate / modificate

d. Utilizarea teodolitului electronic la lucrările de îndesire a rețelelor de sprijin


planimetrice
d1. Prezentarea aparatului, fotografia aparatului, datele tehnice se prezintă
mai jos.

14
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN

Teodolitul „Theo 010 „Zeiss Jena", are eroarea medie patratică de ± 4 CC(+1,5")
pentru o direcţie observată în câte doua poziţii ale lunetei;
Teodolitxil-tahimetru Zeiss Theo 010 este un teodolit de precizie, indicat pentru
toate lucrările geodezo-topografice la care se admite o eroare medie patratică de până la
(4 cc ((l,5cc), pentru o direcție măsurată o singură dată, în cele două poziții ale lunetei.
Domeniile principale de folosire sunt: triangulații de ordinul IIâ€|IV, poligonații de
precizie executate ziua sau noaptea, lucrări de trasare etc. Pentru citirea la cercul
orizontal și vertical, folosește un microscop cu micrometru optic cu coincidență iar
citirea se face cu un dispozitiv optic.

TEODOLITUL este un aparat cu ajutorul căruia se măsoară direcții orizontale


între două puncte din teren (unul staționat de ex.A, altul vizat de ex.B sau C) și unghiul
de înclinare al acestor direcții față de un plan orizontal (generat de centrul de vizare al
aparatului Cv).

Fig.l Unghi orizontal și unghiuri verticale

15
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN
Din direcțiile măsurate se determină unghiuri orizontale (de ex. αA) și verticale
(ex. φAB, φAC).

αA
A C

Fig.2 Unghi orizontal α


Teodolitele care pot măsura și distanțe orizontale, pe cale optică - indirect se
numesc TAHIMETRE.

Observații:
i) există numeroși producători de TEODOLITE-TAHIMETRE (Germania, Austria,
Elveția, Ungaria, Cehia, Suedia, Italia, Rusia, Japonia, China, Africa de Sud) care
produc diferite tipuri de aparate, de formă și precizie diferită. Cu toate acestea,
toate aceste aparate au aceleași axe și piese principale;
ii) teodolitele pot fi grupate în:
- teodolite clasice: caracterizate prin construcția descentralizată cu cercuri
metahce gradate, primele aparate, în prezent obiecte de muzeu – deși au fost
fabricate până prin anii '50;
- teodolite moderne: caracterizate prin construcția centralizată, robustă, cu
cercuri de sticlă gradate, fabricate și în prezent de peste 40 de ani;
- teodolite electronice: construcție monobloc, citire electronică cu
posibilitate de înregistrare a mărimilor măsurate, fabricate de peste 15 ani;
iii)în funcție de precizia asigurată la măsurarea unghiurilor, teodolitele pot ft:
- teodolite de precizie scăzută: prevăzute cu dispozitiv de citire cu FIR, cea
mai mică gradatie 10c, cea mai mică mărime citită lc, precizia obținută ±2c,
de exemplu THEO 120, THEO 080 - produse până în anul 1990 de Carl
Zeiss Jena;
- teodolite de precizie medie: prevăzute cu dispozitiv de citire cu
SCARIȚĂ, cea mai mică gradație lc, cea mai mică mărime citită 10cc,
precizia obținută +20cc - 30cc, de exemplu THEO 020, THEO 030 - produse
până în anul 1990 de Carl Zeiss Jena, TT50 MEOPTA - Cehia, TE-D2
MOM - Ungaria, Wild Tl A, Wild T16 - Elvetia etc;
- teodolite de precizie: prevăzute cu dispozitive de citire cu micrometru
optic, la care cea mai mică gradație este de 10cc , cu posibilități de a citi mărimi
de lcc , precizia obținută de ±2cc , de exemplu THEO 010 - produse până în anul
1990 de Carl Zeiss Jena, Wild T2, T3, T4 – Elveția, TH2,3 - Germania.

16
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN

Precizare: până în anul 1990 furnizorul principal de aparatură topo-geodezică


pentru Romania a fost firma Carl Zeiss Jena (ex. RDG) și în prezent majoritatea
aparatelor existente la structurile de execuție sunt din această categorie.

AXE ȘI PIESE PRINCIPALE ALE UNUI TEODOLIT


Aparatul este structurat de-a lungul următoarelor AXE PRINCIPALE:
- VV ax principal, vertical in timpul măsurătorilor;
- HH: ax secundar, orizontal în timpul măsurătorilor;
- Γ0: reticul-obiectiv, ax central al lunetei;
- NN: directricea libelei thorice, ax tangent la dispozitivul de orizontalizare al
aparatului.
V
0
R2

H H

Γ
N N
R1

Fig.3 Axe principale


Din construcția aparatului:
i) HH LVV;
ii) Γ0 HH;
iii) NN VV;
iv) VV ∩ HH ∩ Γ0 = {Cv}; Cv : central de vizare.
Aparatul se poate roti în jurul primelor două axe principale:
Rl rotația în jurul axului VV;
R2 rotația în jurul axului HH.

PIESE PRINCIPALE:
- cerc orizontal gradat;
- cerc vertical gradat;
- cerc alidad care susține suprastructura teodolitului și poartă indicii de citire la cercul
orizontal; ambaza care susține întregul aparat;
- luneta aparatului.
Suprastructura teodolitului este partea care ca baza alidada fiind susținută de
acesta: cercul vertical și luneta.

17
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN

Infrastructura teodolitului este partea care face legătura între suprastructura și


platanul trepiedului fiind formată din cercul orizontal și amabază.

PIESE CARE ASIGURĂ FUNCȚIONALITATEA APARATULUI

PIESE CARE ASIGURĂ ORIZONTALIZAREA (CALAREA)


TEODOLITULUI:
- libela thorica, libela sferică, șuruburile de calare (3 bucati) ale ambazei
(Observatie: libelă - cuvânt similar nivelă).

PIESE CARE ASIGURĂ LIMITAREA ȘI CONTROLUL MIȘCĂRILOR


TEODOLITULUI
- șurub pentru blocarea mișcării în jurul axului VV, șurub pentru blocarea
mișcării în jurul axului 00, șurub pentru blocarea mișcării în jurul axului VV a cercului
orizontal (blocarea mișcării înregistratoare), dispozitiv pentru fina mișcare în jurul
axului VV, dispozitiv pentru fina mișcare în jurul axului HH, dispozitiv pentru
introducerea de valori unghiulare orizontale, dispozitiv care fixează aparatul de ambază.

ACCESORII ALE LUNETEI CARE ASIGURĂ VIZAREA ȘI PUNCTAREA


REPERULUI OBSERVAT:
- dispozitiv pentru focusarea lunetei (clarificarea imaginei);
- dispozitiv pentru vizare aproximativă, șurub pentru clarificarea imaginii plăcii
reticulare.

ALTE PIESE:
- microscopul pentru citirea valorilor unghiurilor orizontale și verticale, fir cu plumb
optic = dispozitiv pentru centrare optică a aparatului.

PĂRȚILE COMPONENTE ALE TEODOLITULUI

LUNETA TOPOGRAFICĂ
- dispozitiv optic ce servește la vizarea punctelor (semnalelor) clar și mărit;
- are focusarea (clarificarea imaginei) interioară - reticulul este fix, iar imaginea se
deplasează în plan;
- se compune din două tuburi coaxiale: tubul obiectiv și tubul ocular;
- obiectivul lunetei are rolul de a forma imaginea obiectului vizat, micșorată, reală,
inversă (dacă nu există un alt sistem auxiliar care aduce imaginea - din nou dreaptă),
situată între ocular și focarul lentilelor ocular;
- ocularul lunetei are rolul de a mări imaginea obiectivului;
- reticulul lunetei este format dintr-o placă de sticlă pe care sunt gravate foarte fin (lμ)
trăsături denumite fire reticulare, verticale și orizontale (dublate într-o parte) și fire
stadimetrice simetric dispuse față de cele precedente (Figura nr.4).

18
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN

Fig.4 Fire reticulare și stadimetrice

Caracteristicile tehnice ale lunetei sunt:


- puterea de mărire care reprezintă numărul care arată de câte ori imaginea unui obiect
privit prin lunetă apare mai mare decât imaginea sa privită cu ochiul liber, mărimea
se notează cu M și este dată de raportul dintre distanța focală a obiectivului și cea a
ocularului, valori practice ale lui M: 15X ÷ 60X;
- câmpul de vizare al lunetei reprezintă spațiul conic limitat de generatoarea ce trece
prin centrul pupilei de intrare și marginea interioară a monturii plăcii reticulare,
valori cuprinse între 1 ÷ 1,5°, este invers proporțional cu mărimea ei, teodolitele de
precizie au M mare și câmp de vizare mic.
CERCUL ORIZONTAL GRADAT
Cercul orizontal gradat (limbul) este concentric cu cercul alidad, acesta purtând
cei doi indici, de citire a valorilor unghiulare orizontale i1 și i2.
- este fix în timpul măsurătorilor;
- diametrul cercului este între 70 și 250 mm;
g g g g g
- cea mai mică gradație care poate fi: l , (1/2) , (1/4) , (1/5) , (1/10) .
Teodolitul poate fi utilizat în două poziții, diametral opuse pe cercul limb,
rezultând pentru un unghi măsurat două mărimi sensibil egale:

αIA = CIC - CIB

αIIA = CIIC - CIIB


αIA+αIIA
Valoarea cea mai probabila va fi: αA =----------------,
2
I II
numai dacă α A ≡ α A;
- prin acest procedeu se elimină majoritatea erorilor instrumentale.

19
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN

Cercul orizontal trebuie să îndeplinească următoarele condiții:


- cercul gradat să fie orizontal și stabil în timpul măsurătorilor;
- cercul alidad să fie orizontal și concentric cu cercul gradat.

CERCUL VERTICAL GRADAT


Cercul vertical gradat (eclimetrul) are funcția de a măsura unghiuri verticale
zenitale;

20
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN

b) poz.n

Fig.nr.6 Cercul vertical si portindicele vertical

- este astfel montat încât linia gradațiilor 0..............200g se găsește în același plan cu
axa de vizare a lunetei (Figura nr.6);
- este mobil în timpul măsurătorilor, odată cu luneta;
- indexul de citire J se găsește pe furca de susținere a ansamblului cerc vertical -
lunetă;
- în cele două poziții ale lunetei vom obține cele două unghiuri verticale zenitale V,
VII cu îndeplinirea condiției:
VI + VII = 400g
- unghiul zenital va fi:
ZI = VI
ZII = 400g - VII
ZI+ZII
Z =-------------,
2
iar unghiul de inclinare al lunetei:
φ = 100g - Z
sau direct din citiri:
φI =100 g -V I
φI I = vII – 300g

φI +φI I
φ =-------------,
2 21
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN

DISPOZIȚIA DE CITIRE A VALORILOR UNGHIULARE

VERMERUL CIRCULAR Figura nr.7


Citirea va fi compusă din două părți:
PI = 261g 30c (deoarece sunt trei intervale de la gradația 261g la originea vernierului);
PII = 7 c (deoarece sunt șapte intervale pe vernier până când o gradație de pe vernier
intră în coincidență cu una de pe limb).
Vernier

Fig. nr. 7 Vernierul circular

M ICROSCOPUL CU FIR ( Fig.nr.8)


V
93 92

347 346
HZ

Fig.nr.8 Microscopul cu fir

MICROSCOPUL CU SC ĂRIȚ Ă (Fig. nr. 9)


Cerc vertical:
- citire exactă: 87c
cc
-________________________________citire aproximativă: 80
V = 96g87c80
Similar la cercul orizontal Hz =28g03c60cc

22
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN

UTILIZAREA TEODOLITULUI
AȘEZAREA ÎN STAȚIE
Este operaia prin care aparatul se așează într-o poziție corectă, pregătit pentru
măsurători.
Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească sunt:
1) să fie așezat foarte stabil în teren (saboții trepiedului înfipți pana la refuz, fara a
forța, în pământ);
2) platanul trepiedului să fie în poziție orizontală;
3) înălțimea trepiedului să permită operatorului o efectuare comodă a măsurătorilor;
4) centrul trepiedului, dat de centrul platanului să se gasească deasupra punctului de
stație (punct A în acest caz), pe verticala acestuia (VA, VA), fapt verificabil și
realizabil prin intermediul firului cu plumb atașat la trepied;
5) teodolitul să fie așezat stabil pe platanul trepiedului, într-o poziție centrală;
6) axul principal al teodolitului să fie în poziție verticală și să coincidă cu verticala
punctului de stație (VV≡VA VA), automat HH se va situa într-o poziție
orizontală, la fel cercul orizontal și alidada.

23
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN

Platan

Fir cu
plumb

Trepied

Fig. nr. 10 Teodolit în stație

Atât corectitudinea măsurătorilor cât și precizia acestora depind în primul rând de


îndeplinirea INTEGRALĂ a condițiilor de mai sus.
Ordinea operațiilor din teren, pentru îndeplinirea acestor condiții va fi:
- se verifică punctul de stație (dacă nu a fost deteriorat, mișcat);
- se desfac picioarele trepiedului, se înalță (conform condiției 3);
- se aduce trepiedul deasupra punctului de stație, i se atașează firul cu plumb și se
îndepinesc simultan condițiile 1, 2, 4;
- se scoate aparatul din cutie, se verifică;
- se fixează teodolitul pe trepied provizoriu, îndeplinindu-se preliminar condiția 6;
- se calează teodolitul cu libela sferică (aproximativ);
- succesiv, calare cu libela thorică - centrare cu firul cu plumb optic se
definitivează condiția 6;
- se îndeplinește fără a perturba poziția aparatului, condiția 5.
Calarea definitivă se face după direcții perpendiculare (ne putem ghida după axele
șuruburilor de calare), urmărindu-se ca în orice poziție rotim în jurul axului vertical VV
aparatul, bula libelei thorice să rămână în poziție centrală.

EFECTUAREA MĂSURĂTORILOR

Dintr-o stație efectuată cu teodolitul se vizează spre cel puțin alte două puncte (de
ex. B și 1, dar pot și 2, 3, etc.).

24
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN

B
2

A
3

Fig.11 Tabloul stației

Dintre aceste puncte, în mod curent, un punct este un alt reper topografic (de ex.
B), iar celelalte puncte vor deveni puncte de sprijin sau sunt puncte caracteristice ale
detaliilor din zonă.
Preluarea caracteristicilor pentru oricare dintre puncte este similară, deci von
prezenta etapele măsurătorii pentru primul punct (B). Acestea sunt:
- se măsoară înălțimea "i" a instrumentului în stație;
- se fixează aparatul în poziția I (cercul vertical la stânga lunetei);
- i se deblochează mișcările de rotație în jurul axului VV și HH;
- se vizează aproximativ semnalul din punct (B), se blochează mișcările deblocate
anterior;
- se focusează imaginea semnalului;
- din acționarea șuruburilor de fină mișcare se aduce centrul de vizare în coincident cu
punctul matematic al semnalului vizat;
- se preiau valorile unghiulare și celelalte date (citiri pe mini, etc.)
- se deblochează aparatul și se rotește în sens orar spre cel de-al doilea punct măsurat
primul apărut (în acest caz punctul 1);
- se repetă operațiile anterioare.
Măsurătorile pot fi repetate în poziția a Il-a (cercul vertical la dreapta lunetei)
sensul de rotație al aparatului va fi antiorar.
De regulă, pentru ambele poziții ale lunetei măsurătorile încep și se încheie pe
primul punct vizat - cel cunoscut (în acest caz B).
În timpul măsurătorilor se va ține cont de următoarea concluzie, logic desprinsă
din descrierea principiului de funcționare al aparatului, cu cât este mișcat - atins mai
puțin teodolirul - cu atât vor fi mai precise valorile preluate. Pentru aceasta:
- blocarea și deblocarea aparatului se va face cu mare finețe;
- nu se va mișca aparatul inutil;
- orice manevră asupra dispozitivului se va face fin;
- NU SE ATINGE CU MÂNA TREPIEDUL în timpul măsurătorilor (cea mai
frecventă greșeală pe care o fac începătorii).

Atenție: preluarea datelor se va face numai din imagini foarte clare, atât ale
semnalului vizat cat și ale citirilor din microscop.
NU SE VA LUCRA DECÂT CU APARATE VERIFICATE!

25
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN

VERIFICAREA ȘI RECTIFICAREA TEODOLITELOR

Utilizarea aparatelor produce în timp dereglarea acestora, putând introduce erori


inadmisibile (GROSOLANE) în efectuarea măsurătorilor.
Din acest motiv, înainte de întrebuințare, PERIODIC (3-6 luni) vor fi verificate și
rectificate.
Condițiile de construcție ale teodolitului sunt:
- coincidența dintre centrele alidadelor cu centrele cercurilor gradate;
- perpendicularitatea cercurilor gradate pe axele lor de rotație.
Eliminarea erorilor produse de neîndeplinirea - în limite acceptabile - a acestor
condiții se face prin medierea valorilor din cele două poziții ale lunetei teodolitului.
Condițiile geometrice pe care trebuie să le îndeplinească teodolitul sunt:
1) axa principală să fie verticală (NN VV);
2) axa de vizare să fie perpendiculară pe axa secundară (ΓO HH);
3) axa secundară să fie orizontală ( HH VV);
4) linia indecșilor de citire de la cercul vertical să se afle într-un plan orizontal.
Neîdeplinirea acestor condiții produce erori de reglaj, care pot fi constatate prin
operațiile de verificare și reduse la minim prin operațiile de rectificare.
1) (NN VV) CONSTATAREA MODULUI DE ÎNDEPLINIRE A CONDIȚIEI:
- se verifică și rectifică libela thorică;
- se calează teodolitul;
- dacă prin rotirea aparatului în jurul axului VV, bula libelei nu rămâne în
poziție centrală, rezultă că VV nu este perpendicular pe cercul orizontal.
RECTIFICAREA acestei dereglări se face numai de către producător.
2) (ΓO HH) se datorează descentrării centrului firelor reticulare de pe axa
geometrică a lunetei, iar axa de rotație a lunetei în jurul axului HH va descrie un
CON nu un plan vertical. Aceasta eroare se numește EROARE DE COLIMAȚIE
(c). CONSTATAREA MODULUI DE ÎNDEPLINIRE A CONDIȚIEI:
- se instalează teodolitul în stație și se vizează în poziția I un punct îndepartat
P, se citește valoarea orizontală PHZ1;
- se vizează în poziția a II-a același punct P, citindu-se valoarea orizontală
P 2. Dacă P 2 = P 2 + 200g nu există eroare de colimație.
HZ HZ HZ

- În caz contrar, diferența este dublul erorii de colimație.


RECTIFICAREA ERORII
- se calculează citirea adevarată P 2 în poziția a II-a în care se află luneta:
HZ

PHZ2 = 1/2 [(PHZ2 + 200g) + PHZ2]


care se introduce în aparat, din șurubul de fină mișcare în jurul axului VV;
- se observă că firul reticular vertical s-a mișcat de pe imaginea punctului P
vizat cu o distanță egală cu eroarea de colimație;
- din șuruburile de rectificare orizontale ale reticulului se aduce firul reticular
în coincidență cu punctul P;

26
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN

- se repetă operația până când eroarea de colimație devine practic nulă;


- prin medierea valorilor obținute în cele două poziți ale lunetei
eroarea de colimație este eliminată.
3) EROAREA DE NEORIZONTALITATE A AXEI SECUNDARE (HH nu este
perpendicular pe VV)
R
j

R1 R Rn

Fig. nr. 12 Eroarea HH VV


CONSTATAREA EXISTENȚEI ERORII
- în poziția I a lunetei se vizează un punct R situat cât mai sus pe un perete
vertical (Figura nr. 12), prin plonjarea lunetei în jurul axului HH se proiectează
R în RI, similar în poz. a II-a se obţine RII. Daca RII ≠ RI însemnă că eroarea
există.
- eroarea nu poate fi rectificată decât în ateliere specializate (CICLOP București,
IGFCOT București, DTM București).
4) EROAREA DE INDEX A CERCULUI VERTICAL
CONSTATAREA ERORII se face similar cu operația de la punctul 2 doar că aici se
preiau citirile zenitale PIv, PIIv.
I II g
- daca P V + P V ≠ 400 eroarea există,
i I II g
- mărimea acesteia va fi 2e = (P V + P V) - 400
- corectarea prin calcul se face calculând ei și scăzând-o din cele două
valori PIV, PIIV obținând valorile corecte;
- RECTIFICAREA erorii poate fi făcută numai în ateliere de specialitate.
ÎNDEPLINIREA CONDIȚIEI CA FIRELE RETICULARE SĂ AIBĂ O
POZIȚIE CORECTĂ.
CONSTATAREA EXISTENȚEI ERORII se face în atelier vizând cu luneta
apararului un fir cu plumb; dacă firul vertical reticular nu are aceeași direcție cu firul
cu plumb, eroarea există.
RECTIFICAREA ERORII se face rotind reticulul, după slăbirea șuruburilor de
fixare ale acestuia;
- după rectificare se verifică din nou îndeplinirea condiției a doua.
Atenție: VERIFICĂRILE SE FAC ÎN ORDINEA PREZENTATĂ.

27
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN
MĂSURAREA UNGHIURILOR CU TEODOLITUL
METODA SIMPLĂ (Figura nr. 13, 14, 15)

Metoda este utilizată atunci când se măsoară unghiuri izolate.


Măsurarea se face în cele două poziții ale lunetei, înregistrând citirile:
I I
- C , Z , C C , Z C citiri la cercul orizontal și vertical, poziția I a lunetei
I I
B B

pentru punctul B, respectiv C;


II II II II
- C B, Z B , C C , Z C idem poziția a II-a a lunetei.
CALCULUL UNGHIULUI ORIZONTAL

αIA = CIC - CIB

αIIA = CIIC - CIIB


αIA+αIIA
αA =--------------,
2

CALCULUL UNGHIULUI VERTICAL (DE DECLIVITATE SAU


ÎNCLINARE A LUNETEI) φB:
φI B =100 g – Z F B
φI I B = Z I I B – 300g
φI B +φI I B
φ =-------------,
2
Observație: similar se obține φC.

La măsurarea unghiului vertical (figura nr. 16) se ține cont de faptul că aparatul se
va găsi pe parcursul măsurătorilor la o înălțime față de reperul staționat i, iar semnalul
vizat în punctul B va fi observat (observabil) la o înălțime s.

28
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN

Dacă s ≡ i unghiul obținut prin măsurare va fi chiar unghiul de declivitate al


terenului φB. Dacă s ≠ i (cazul când viza la înălțime i spre semnal este obturata de un
obstacol) unghiul vertical rezultat din măsurătoare va fi diferit de unghiul de declivitate
al terenului φB . Calculul acestuia va implica cunoașterea distanței orizontale dintre
punctul de stație (A) și cel vizat (B): D - În acest caz este posibilă calcularea unghiului
AB

φB :
- din figura i + h = ΔZ + s
AB

h = DAB tgφA B
ΔZ = DAB tgφB
AB

deci i + DAB tgφA B = DAB tgφB + s


DABtgφA B +(i-s)
de unde tgφB = ---------------------
D AB

Relație din care rezultă că dacă I = s => tgφB = tgφA B


METODA SERIILOR (REITERATIIOR, TURULUI DE ORIZONT)
Se folosește în cazul măsurării mai multor unghiuri orizontale (cu înregistrarea
unghiului de înclinare al lunetei pentru fiecare direcție) dintr-un punct de stație.

29
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN
Protocolul de măsurare este în aces caz:
- se staționează (centrare, calare etc.) în reperul de stație;
- se alege ca primă viză punctul cel mai îndepărtat (în cazul când primul punct
nu este un reper topografic cu care punctul stație formează baza de sprijin 0);
- se vizează în POZ.I a lunetei primul punct și în sens orar celelalte puncte (ex.
figura nr.17) cu ultima viză pe punctul de pornire. Se obțin citirile pentru
punctele vizate: HZIB, VIB, HZI1, VI1, HZI2, VI2,.........., HZIB, VIB unde, cum se
observă pentru primul punct se obtin valori initiale, notate cu si valori finale
notate ___, (măsurare în sens orar);
- în cea de a doua poziție (măsurare în sens antiorar) se obțin datele HZIIB, VIIB,
HZII4, VIIB, HZIIB, VIIB, HZII4, VII4, HZII3, VII3, ..., HZIIB, VIIB.
De menționat ca VIB si VIIB, pot fi neglijați, neavând relevanță în prelucrarea
datelor.
Prelucrarea datelor măsurătorilor se poate realiza într-un tabel.

INSTRUMENTE PENTRU MĂSURAREA DIRECTĂ A DISTANȚELOR


În funcție de precizia de măsurare, instrumentele pot fi:
- precise - utilizate la măsurători topografice uzuale: panglici, rulete și fire din oțel
cu accesoriile lor;
- foarte precise - utilizate la măsurarea bazelor geodezice: firul din invar cu
accesoriile necesare.
Apariția instrumentelor de măsurare electronică a distanțelor, mergând până la
rulete electronice, a limitat măsurarea directă a distanțelor, operație greoaie, de precizie
condiționată de mai mulți factori (condiții atmosferice, mediu, abilitatea operatorului).
Există însă cazuri când metoda este utilizată, de exemplu când în lipsa unui
instrument electronic trebuiesc măsurate laturile unei drumuiri planimetrice (operație de
îndesire a rețelei de puncte cunoscute dintr-o zonă de operare).
PANGLICILE - divizate din dm in dm, marcati prin orificiu (Ø 1 mm) în ax, la
jumătate de metru este marcată o plăcuță metalică, iar metrul și capetele (0 si 50 m) prin
plăcuțe metalice cu valori stantate;
- centimetrii și milimetrii sunt măsurati cu o riglă gradată obișnuită;
- capetele sunt prevăzute cu un inel în care se introduce întinzătorul în timpul
măsurării;
- etalonate la + 20°C și forță de întindere de 15daN (în aceste condiții panglica are
lungimea nominală);
- în timpul măsurătorii se folosesc următoarele accesorii;
- fișele: vergele metalice (~ 30 cm lungime, ~ 5 mm secțiune) care marchează
capetele panoului măsurat, prinse câte 11 bucăți pe un inel;
- două întinzătoare;
- termometru;
- dinamometru, cu care se asigură întinderea panglicii în timpul măsurării cu o
forță egală cu cea de etalonare.
RULETA: - secțiune 0,1 - 0,3 mm x 8-15 mm, lungimi 5, 10, 20, 25, 50,100 m;
- etalonate la + 20°C și o forță de intindere de 5 daN.
30
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN

OPERAȚII LA MĂSURAREA DIRECTĂ A DISTANȚELOR

JALONAREA: operația prin care se asigură coaxialitatea direcțiilor după care se


întind ruletele (panglicile) în timpul măsurării cu direcția dată de capetele panoului
măsurat ( Figura nr. 19);
Operația poate fi asigurată cu un teodolit așezat în capătul de start al măsurătorii
(de ex. A) sau cu ochiul liber prin intermediul unor jaloane așezate în capetele panoului
(A, B în Figura nr. 19) și la capatul ruletei întinsă pentru măsurare.
Operatorul aflat pe direcția de măsurare la 1-2 m în spatele punctului A va indica
operatorului care se gaseste la capatul ruletei (în 1’, 2’, etc.) direcția pe care trebuie
efectuată măsurarea (Pozițiile 1, 2,... etc.).

Dacă l0 este lungimea nominală a ruletei (panglicii) iar aceasta a fost întinsă
succesiv de-a lungul panoului măsurat de n ori, pe ultima ruletă aplicate măsurându-se
până la capătul panoului (pct.B), lungimea l1 , distanța măsurată va fi dată de relația:
L = n. l0 + l1
AB

CORECȚII APLICATE LUNGIMILOR MĂSURATE CU BENZI DIN OȚEL

Măsurarea cu precizie a unor distanțe (baze de sprijin, lucrări de execuție investiții


cu mare precizie - crearea retelei de sprijin ) implica și aplicarea unor corecții datorită
faptului că se operează în condiții diferite de cele în care s-a facut etalonarea
instrumentului de măsură.
CORECȚIA DE ETALONARE (Ck)
Daca: l0 - lungimea nominală a panglicii;
Ik - lungimea reală, în momentul măsurării, a panglicii
C k = Ik – l0
Corecția pentru întreaga lungime măsurată (am acceptat să o numim L ) va fi:
AB

LAB
LAB
C K = CK---------
l0
CORECȚIA DE ÎNTINDERE (Ct)
F r-F0
Cp =-----------l0
E.A
unde F0 – forța de etalonare;

31
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN
Fr - forța cu care s-a acționat la întinderea panglicii;
E - modulul de elasticitate al oțelului, e + 2.1 . 106 daN / cm2
A - secțiunea (cm2) a panglicii.
Dacă întreaga măsurare se efectuează cu acceași forță de întindere Fr corecția de
întindere totală va fi:
FAB
LAB
C P = CP -------
l0

În caz contrar se calculează corecția pentru fiecare întindere a panglicii,


cumulându-se valorile obtinuțe.

CORECȚIA DE TEMPERATURĂ
Ct = αΔTl0
unde ΔT = Tr - T0
T0 - temperatura de etalonare (de regulă 20°C)
Tr - temperatura din timpul măsurării;
α: coeficientul de dilatare termică al oțelului, α = 0,0115 mm / 1°C, 1 m.
Pentru întreaga lungime măsurată corecția de temperatură va fi:
L AB
LAB
C = CT -------
T
l0
CORECȚIA DE REDUCERE LA ORIZONT C0 ( Figura nr. 20)
În calculele topografice se utilizează distanța orizontală (D );
AB

D = L cosφ = √ L2 - ΔZ2
AB AB AB AB

C0 = D - L AB AB

unde φ: unghiul de declivitate al terenului;


ΔZ : diferența de nivel între B și A.
AB
D
^^\ <P AB 'B
AZ
AB

■A. ] B
'

Fig.nr.20 Corectia de reducere la


orizont
Pentru aliniamente cu declivități variabile, se tronsonează aliniamentul în panouri
de declivitate constantă (Ml, 12 etc.) și se masoară fiecare panou (LiJ și φi);

32
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN

Fig. nr. 21 Măsurarea distanțelor pe aliniamentul de declinitate variabilă


N
- se calculează DiJ = LiJ cosφi și în final D = ΣDiJ MN

M
Aplicarea corecțiilor se va face în următoarea ordine:
L’ = L + CLABK
AB AB

L’’ = L’ + CLABT
AB AB

L’’’ = L’’ + CLABP


AB AB

D = L’’’ cosφ
AB AB

Este interesant de calculat, pentru fiecare corecție în parte, care sunt valorile limită
sub care aplicarea corecției respective nu mai este necesară (de ex. dacă pentru o ruletă
cu l0 = 50 m, corecția de temperatură este sub 1 mm., evident aplicarea acestei corecții
nu mai e necesarț , în acest caz trebuie determinat intervalul de temperatură pentru care
nu se aplică corecția, dacă presupunem că C = 1 mm, vom avea 1 mm = 0,0115 mm/l°C,
T

lm . 50m . (TL - 20°C), de unde TL = 21,7°C, deci în intervalul de temperatură 18,3 ÷


21,7 °C, corecția nu mai trebuie aplicată).
PRECIZIA MĂSURARII DIRECTE A DISTANȚELOR
În condiții de măsurare optime (aliniamente curate care să permită intinderea
corectă a ruletei / panglicii) precizia de măsurare cu un instrument de 50 m. poate fi de
0,5-2 cm. / 100m.
Pentru o lungime oarecare LiJ eroarea admisibilă va fi:
LiJ
eL = ± 0,01 √ --------= ± 0,01 √ LiJ, (m)
100
Observație: și în cazul măsurării directe a distanțelor, repetarea măsurătorii (de
ex. dus - de la A la B, întors de la B la A ) și calcularea lungimii ca medie a valorilor
obținute, ameliorează precizia măsurării.

33
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN

APARATE ELECTRONICE PENTRU MĂSURAREA DISTANȚELOR

Utilizând principiul electrooptic sau electromagnetic, măsurarea distanței cu aceste


aparate se face prin înregistrarea timpului dus - întors parcurs de lumina modulată respectiv
microundele radio de la stația de emisie (aflată într-unul din capetele panoului măsurat) la un
reflector (aflat la celălalt capăt) și înapoi în stația de recepție (care este aceeași cu cea de
emisie).
D = 1/2v.t
unde v = viteza de propagare a undelor - viteza luminii;
t = timpul dus - întors.
Practic, aparatele moderne, cele utilizate în prezent afișează direct distanța măsurată.

d.2. Date teren, prezentarea carnetului de teren, privind datele măsurate;

Carnet de teren - Teodolitul electronic


101 1.560
1001 0.000 96.4727 105.4030 1.560
1002 0.000 96.0755 138.3527 1.560
1003 0.000 94.1870 273.8181 1.560
102 39.200 100.0958 346.7369 1.560
11 27.000 100.0920 283.6911 1.560
12 25.000 100.1119 309.9368 1.560
13 19.800 100.1573 327.6180 1.560
9999 0 0 0 0
102 1.480
101 39.200 99.9042 181.3884 1.480
103 76.000 99.9824 306.2143 1.480
14 8.000 99.9125 205.3767 1.480
15 21.300 99.9641 251.1389 1.480
16 18.600 99.8939 265.0947 1.480
17 19.700 99.9289 278.7517 1.480
18 20.200 99.9276 314.8553 1.480
19 26.800 99.9620 329.6886 1.480
9999 0 0 0 0
103 1.390
102 76.000 100.0176 237.4773 1.390
104 73.000 99.9572 288.4934 1.390
20 44.700 100.0043 225.1899 1.390
21 34.400 99.9981 227.3443 1.390
22 27.300 100.0070 227.2764 1.390
23 20.400 100.0125 224.0731 1.390
34
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN

24 16.200 100.0552 212.4159 1.390


25 10.600 99.9940 190.8776 1.390
26 4.000 100.1273 236.6397 1.390
27 14.800 100.0388 305.1944 1.390
28 24.600 100.0285 307.1230 1.390
29 34.500 99.9926 303.8188 1.390
9999 0 0 0 0
104 1.420
103 73.000 100.0428 353.4611 1.420
30 32.500 99.9588 339.0408 1.420
31 25.200 100.0353 339.0408 1.420
32 20.200 99.9717 379.1942 1.420
33 24.000 100.1034 399.1408 1.420
34 30.300 100.0820 10.1083 1.420
35 27.000 100.0898 18.3502 1.420
36 23.800 100.1071 26.3285 1.420
37 37.800 100.0606 15.1929 1.420
101 43.300 100.0162 78.1218 1.420
1001 0.000 96.4531 135.3673 1.420
9999 0 0 0 0

d.3. Rezultatele prelucrării datelor teren cu ajutorul programului Excel;

Programul Excel s-a utilizat la calculul retrointersecției și la calculul coordonatelor


punctelor de drumuire închisă.

35
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN

RETROINTERSECTIE IN PROGRAMUL EXCEL

x1 y1 x2 y2 x3 y3 Cassini-Martinian
684672.78 395359.11 685633.92 393496.09 685904.2 393119.64 alfa beta
viza 1 viza 2 viza 3 32.9497 135.4654
105.403 138.3527 273.8181 ctg alfa ctg beta
1.756409742 -0.622901975
Xm Ym
687945.0065 397047.2657

Xp Yp Xn Yn
685892.5423 3352.4266 685669.7086 392951.2821
- -4095.983605

ΔX ΔY
- 2275.297927 - 4095.983605

δX δY
- 2311.086478 - 3551.175

r
0.063140465

36
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN

e. Utilizarea teodolitului modern THEO 020, Carl Zeiss Jena, la lucrările de


îndesire a rețelelor de sprijin planimetrice;
e.1. Prezentarea aparatului, fotografia aparatului, datele tehnice, cu insisten ță
asupra preciziei la măsurarea unghiurilor și a distanțelor;

„Theo 020" Zeiss Jena", are eroarea medie pătratică de ±10 CC(±3 ") pentru o
direcție observată în câte două poziții ale lunetei.

e.2. Date teren, prezentarea carnetului de teren, privind datele măsurate;

Carnet de teren - Theo 020


101 1.470
1001 0.000 96.4700 47.4100 1.470
1002 0.000 96.0800 80.3600 1.470
1003 0.000 94.1900 215.8200 1.470
102 39.200 100.1000 288.7400 1.470
11 27.000 100.0900 225.6900 1.470
12 25.000 100.1100 251.9400 1.470
13 19.800 100.1600 269.6200 1.470
9999 0 0 0 0
102 1.590
101 39.200 99.9000 64.7800 1.590
103 76.000 99.9800 189.6100 1.590
14 8.000 99.9100 88.7700 1.590
15 21.700 99.9600 134.5300 . 1.590
16 18.600 99.8900 148.4900 1.590
17 19.500 99.9300 162.1400 1.590
18 20.200 99.9300 198.2500 1.590
19 26.300 99.9600 213.0800 1.590
9999 0 0 0 0

37
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN
103 1.430
102 76.000 100.0200 189.2900 1.430
104 73.000 99.9600 240.3100 1.430
20 44.500 100.0000 177.0100 1.430
21 34.100 100.0000 179.1600 1.430
22 27.300 100.0100 179.0900 1.430
23 20.400 100.0100 175.8900 1.430
24 16.200 100.0600 164.2300 1.430
25 10.600 99.9900 142.6900 1.430
26 4.200 100.1300 188.4600 1.430
27 14.800 100.0400 257.0100 1.430
28 24.200 100.0300 258.9400 1.430
29 34.500 99.9900 255.6400 1.430
9999 0 0 0 0
104 1.610
103 73.100 100.0400 348.5300 1.610
30 32.600 99.9600 334.1100 1.610
31 25.200 100.0400 334.1100 1.610
32 20.200 99.9700 374.2600 1.610
33 24.000 100.1000 394.2100 1.610
34 30.300 100.0800 5.1800 1.610
35 27.000 100.0900 13.4200 1.610
36 23.500 100.1100 21.4000 1.610
37 37.700 100.0600 10.2600 1.610
101 43.100 100.0200 73.3100 1.610
1001 0.000 96.4500 130.4400 1.610
9999 0 0 0 0

e.3. Rezultatele prelucrarii datelor teren cu ajutorul microcalculatorului


Coordonate compensate
Inventar de coordinate Theo 20

11 685898.05646790 393325.98539101 99.96187923


12 685907.03172223 393332.03442633 99.95684562
13 685908.00888183 393340.03556213 99.95026388
14 685921.03015239 393338.03581921 99.94984338
15 685912.71911939 393323.73496546 99.95219583
16 685918.05265076 393323.03209864 99.97069130
17 685921.13443259 393320.21725891 99.95999652
18 685932.05549959 393318.07506927 99.96076810
19 685938.86552961 393313.65552238 99.95510111
20 685938.03242621 393305.85006916 99.96293283
21 685935.05156777 393295.79994203 99.96287724

38
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN
22 685934.10207108 393289.06647443 99.95856058
23 685934.11136463 393282.06527876 99.95962204
24 685936.13536620 393277.10557141 99.94754788
25 685937.10967905 393270.04282601 99.96447085
26 685930.13452762 393266.25532838 99.95422283
27 685917.09963707 393269.05236343 99.95351395
28 685908.47949878 393272.84477346 99.95143401
29 685900.09830751 393279.01636577 99.96829835
30 685895.05890007 393284.95062814 100.02958324
31 685890.95173818 393291.10621075 99.99323735
32 685895.92848667 393305.10907214 100.01857456
33 685900.94750292 393311.14809265 99.97136786
34 685906.99370626 393316.11526227 99.97101413
35 685903.03399797 393319.09809012 99.97090702
36 685898.71174656 393320.97551246 99.96846028
37 685913.80716976 393320.06577912 99.97359303
101 685892.45968229 393352.44338992 100.00000000
102 685928.99829547 393338.06835718 99.93852930
103 685930.19142485 393262.04262302 99.96279817
104 685877.05389686 393312.01617043 100.00902779
1001 684672.78000000 395359.11000000 230.24500000
1002 685633.92000000 393496.09000000 118.26100000
1003 685904.20000000 393119.64000000 121.34200000
Se cunosc din datele furnizate de ONCPI coordonatele celor trei puncte de sprijin. xA =
684.672,780 m turn coș combinat
yA = 395.359,110 m xB =
685.633,920 m biserica roșie reformată podul Viilor
yB = 393.496,090 m
xc= 685.904,200 m yc=
biserica ortodoxă Valea Roșie
393.119,640 m
ΔYS1A YA – YS1
tgθS1A = ----------- = ------------
ΔXS1A XA – XS1
ΔYS1B YB – YS1
tgθS1B = ----------- = ------------
ΔXS1B XB – XS1
ΔYS1C YC – YS1
tgθS1C = ----------- = ------------
ΔXS1C XC – XS1
Se face notație θ = θS1A și se consideră necunoscută principală. Celelalte orientări vor
avea valoarea:
θS1B = θ + γ1
θS1C = θ + γ1 + γ2

39
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN
Notăm:
α = γ1 = 32g96'03"
β = γ1 + γ2 = 32g 96'03" + 135g44'20" = 168g40'23"
Orientările către reperele A, B, C în funcţie de θ sunt:
θS1A = θ
θS1B = θ + α
θS1C = θ + β
iar sistemul de ecuaţii devine:
YA – YS1
tgθ = --------------
XA – XS1
YB – YS1
tg(θ +α) = --------------
XB – XS1
YC – YS1
tg(θ +β) = --------------
XC – XS1

Rezolvarea ecuaţiei este:


(YB – YA) ctgα + (YA – YC) ctgβ – XA + XC
tgθ = -------------------------------------------------------
(XB – XA) ctgα + (XA – XC) ctgβ – YB – YC

tgθ = [(393.496,090 - 395.359,110) · tg 32,9603g + (395.359,110 - 393.119,640) : tg


168,4023g - 685.633,920 + 685.904,200] : [(685.633,920 - 684.672,780) · tg 32,9603g +
(684.672,780 - 685.904,200) : tg 168,4023g + 393.496,090 - 393.119,640] =
-1,645055103

tgθ + tgα (-1,645055103) + tg 32,9603g


tg(θ +α) = -------------- = ----------------------------------------- = -0,555246007
1 - tgθtgα 1-(-1, 645055103) · tg 32,9603g
tgθ + tgβ (-1,645055103) + tg 168,4023g
tg(θ +β) = -------------- = ----------------------------------------- = -20,03965428
1 - tgθtgβ 1-(-1, 645055103) · tg 168,4023g
scădem ecuaţiile pentru reducerea
(1) => yA – yS1= (xA - x S1) tg θ
necunoscutei xS1
(2) => yB - yS1 = (xB - x S1) tg(0 + α)
yA - yB = xAtgθ - x S1tgθ - xβtg(θ + α) + xS1tg(θ + α)
de unde:
yA - yB = xAtgθ + x B tg(θ + α)
xS1 = --------------------------------------
tg(θ + α) - tgθ

xS1 = [395.359,110 - 393.496,090 - 684.672,78 · (-1,645055103) + 685.633,92


0,555246007)]
· (- : [(-0,555246007) -
(-1,645055103)] = 685.892,582 m
40
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN
yS1 - yA - (xA – xS1)tgθ = 395.359,110 - (684.672,78 - 685.892,582) · (-1,645055103) =
393.352,469 m

Verificare: yS1 = yB - (xB – xS1) tg(θ + α) = 393.496,090 - (685.633,92


-685.892,582) · (-0,555246007) = 393.352,469 m

Din calculele referitoare la drumuirea planimetrică se cunoaşte orientarea


compensată θS1.S100 = 190g53c46cc şi se cunosc coordonatele punctului de staţie S2
conform tabelului de mai jos :
X Y Z
S2 685.892.582 393.352,469 100,592

a) Calculul unghiului vertical pentru punctele 100-108.


φ11 = 100g – V11 = 100g – 100g 09c 00cc = – 0g 91c 00cc
φ12 = 100g – V12 = 100g – 100g 1lc 00 cc = – 0g 89c 00cc
φ13 = 100g – V13 = 100g – 100g 16c 00cc = – 0g 84c 00 cc

b) Calculul distanţelor orizontale către punctele 100 - 108.D = KHcos2(p


DS1.11 = 100 x (270) : 1000 x [cos(- 0g 91c 00 cc)]2 = 26.994 m
DS1.12 = 100 x (250) : 1000 x [cos(- 0g 89c 00 cc)]2 = 24.995 m
DS1.13 = 100 x (198) : 1000 x [cos(- 0g 91c 00 cc)]2 = 19.796 m

c) Calculul unghiului orizontal pentru punctele 100-108.


α11 = HZ11 - HzS1 = 225g 69c 00cc - 47g 41c 00cc = 178g 27c 00 cc
α12 = HZ12 - HzS1 = 251g 94c 00cc - 47g 41c 00cc = 204g 53c 00 cc
α13 = HZ13 - HzS1 = 229g 00c 36cc - 47g 41c 00cc = 222g 21c 00 cc

d) Calculul orientărilor punctelor noi.


θS1.11 = θS1.1001 + α11 = 134g 77c 19cc + 178g 27c 00cc = 313g 04c 10 cc
θS1.12 = θS1.1001 + α12 = 134g 77c 19cc + 204g 53c 00cc = 339g 30c 10 cc
θS1.13 = θS1.1001 + α13 = 134g 77c 19cc + 356g 98c 20cc = 356g 98c 20 cc

e) Calculul coordonatelor relative ale punctelor noi.


ΔXS1.11 = DS111 cos θS1.11 = 26.994 cos 313g 04c 10cc = 5.491 m
ΔYS1.11 = DS111 sin θS1.11 = 26.994 sin 313g 04c 10cc = 26.429 m
ΔXS1.11 = DS111 tg φ11 = 26.994 tg (-0g 91c 10cc) = - 0.385 m

ΔXS1.12 = DS1.12 cos θS2.101 = 24.995 cos 339g 30c 10cc = 14.468 m
ΔYS1.12 = DS1.12 sin θS1.101 = 24.995 sin 339g 30c 10cc = - 20.381 m
ΔXS1.12 = DS1.12 tg φ101 = 24.995 tg (-0g 65c 42cc) = - 0.349 m

41
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN

ΔXS1.13 = DS1.13 cos θS2.102 = 19.796 cos 356g 98c 20cc = 15.433 m
ΔYS1.13 = DS1.13 sin θS2.102 = 19.796 cos 356g 98c 20cc = 12.381 m
ΔXS1.13 = DS1.13 tg φ102 = 19.796 tg (-0g 84c 00cc) = - 0.261 m

f) Calculul coordonatelor absolute ale punctelor noi


XI1 = XI1 + dXll = 685892,582 + 5.491 = 685898,073 m
Yll = Yll + dYll = 393352.469 - 26.429 = 393326,04 m
Zll = Zll + dZll = 100.592 - 0.385 = 100,207 m

X12 = X12 + dX12 =685907.050 + 14.468 = 685907,050 m


Y12 = Y12 + dY12 = 393352.469 - 20.381 = 393332,088 m
Z12 = Z12 + dZ12 = 100.592 + 0.349 = 100,941 m

X13 = X13 +dX13 = 685892,582 + 15.433 = 685908,015 m


Y13 = Y13 + dY13 = 393352.469 - 12.381 = 393340,088 m
Z13 = Z13 + dZ13 = 100.592 - 0.385 = 100,331 m

1.2. DRUMUIREA PLANIMETRICĂ


a. Prezentarea metodei de îndesire a reţelei de sprijin planimetrice prin drumuire
planimetrică - în situatia prezentată în proiect avem situaţia unei drumuiri
planimetrice închisă în punctele din reţeaua de triangulaţie, pornind dintr-o
latură de orientare cunoscută sprijinită pe două puncte: unul din reţea şi unul
calculat prin retrointersecţie.
b. Schiţa vizelor – format A4 prezintă punctele din reţea şi punctele de drumuire închise pe
aceste puncte.

42
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN
SCHIŢA VIZELOR DRUMUIRE
Statie Coordonate
70 Stereo ‘70
Chios, judeţul
Municipiul BaiaMaramureş
Mare, zona parc municipal, Restaurant Chios, judeţul Maramureş StațCoordonate
ie Stereo
X(m) X(m) Y(m) Y(m) Z(m) Z(m)
101 101685892.533 393352.422
685892.533 393353.422100.000
100.000
102 102685928.996 393338.069
685928.996 393338.069100.091
100.091
103 103685930.162 393262.059 100.263
685930.162 393262.059 100.263
104 685877.058 393311.958 100.462
104 685877.058 393311.958 100.462

101

INTOCMIT:
MUREȘ AN ADRIAN

43
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN
c. Utilizarea staţiei topografice totale la lucrările de îndesire a reţelelor de sprijin
planimetrice,
Carnetul de teren privind datele măsurate, rezultatele prelucrării automate a
datelor de teren sunt prezentate în proiect.

d. Utilizarea teodolitului electronic la lucrările de drumuire planimetrică.


Carnetul de teren privind datele măsurate şi rezultatele prelucrării datelor de
teren cu ajutorul programului Excel sunt anexate la proiect.

e. Utilizarea teodolitului modern THEO 020, Carl Zeiss Jena, la lucrările de


îndesire a reţelelor de sprijin planimetrice.
Carnetul de teren privind datele măsurate şi rezultatele prelucrării datelor de teren
cu ajutorul microcalculatorului sunt prezentate în anexa la proiect.

f. Rezultatele prelucrării datelor teren cu ajutorul microcalculatorului


Calcule preliminare referitoare la carnetul de teren pentru drumuirea cu 20 Carl
Zeiss Jena.

1. Pentru direcţiile orizontale, s-au prevăzut gradele din poziţia I şi s-a făcut media
minutelor şi secundelor din cele două poziţii.

2. Unghiul vertical s-a calculat ca medie aritmetică a unghiurilor verticale rezultate din
cele doua poziţii.
φI = 100g - zI
φII = zII - 300g
φI + φII 100 g - zI + zII - 300g
φmediu = ----------- = ---------------------------
2 2

3 Distanţa orizontală s-a calculat cu formula stadimetrică:


D = KH cos2φ, unde
K - este constanta aparatului (= 100)
H - este diferenţa citită pe miră între firele stadimetrice - citire sus - citire jos
φ - este unghiul de înclinare al lunetei (unghiul vertical) determinat aşa cum este
descris la punctul 2.

4. Unghiul orizontal s-a calculat ca diferenţa dintre „citirea înainte" şi „citirea înapoi" pe
cercul orizontal al teodohtului.
a) Calculul orientarii de sprijin Osi.A
Se efectuează în baza punctelor Si şi A din inventarul dexoordonate.
ΔXS1.A = XA – XS1 = 684.672,780 - 685.892,582 = - 1.219,805 m
ΔYS1.A = YA – YS1 = 395.359,110 - 393.352,469 = 2.006,641 m

44
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN

b) Calculul orientărilor provizorii ale laturilor drumuirii (transmiterea


orientarilor)
θS1.S2 = θS1.A + α1 = 134g 77’19" + 241s 33' 00" = 376g 10' 19"
θS2.S1 = θS1.S2 ± 200g = 376g 10' 19"- 200g = 176g 10’ 19"
θS2.S3 = θS2.S1 + α2 = 176g 10' 19" + 124g 83' 00" = 300g 93' 19"

θS3.S2 = θS2.S3 ± 200g = 300g 93' 19" - 200g =100g 93' 19"
θS3.S4 = θS2.S3 + α3 = 100g 93' 19"+ 51g 02' 00" = 151g 95' 19"
θS4.S3 = θS3.S4 ± 200g = 151g 95'19"+ 200g = 351s 95'19"

θS4.S1 = θS4.S3 + α4 = 351g 95' 19"+ 124g 83' 00" = 76g 78' 19"
θS1.S4 = θS4.S1 ± 200g = 76g 78' 19"+ 200g = 276g 78' 19"
θS4.A = θS1.S4 + α4 = 276g 78'19"+ 257g 08'79" = 534g 76'98"- 400g = 134g 76'98"

c) Eroarea de neînchidere pe orientare


e = θ’S1A - θS1A (din coordonate) = 134g 77’ 19" - 134g 76' 98" = - 0g 00' 21"
corecție c = - e = - (- 0g 00’ 21") = 0g 00' 21"
c 0,0021
corecție unitară cu = ----- = ------------ = 0g 00' 04"
5 5

corecțiile pentru laturile orientării sunt:


cθS1.S2 = cu = 0g00'04"
cθS2.S3 = 2 x cu = 2 x 0g 00' 04" = 0g 00' 08"
cθS3.S4 = 3 x cu = 3 x 0g 00’ 04" = 0g 00' 13"
cθS4.S1 = 4 x cu = 4 x 0g 00’ 04" = 0g 00' 17"
cθS1A = 5 x cu = 5 x 0g 00' 04" = 0g 00' 21"

d) Compensarea orientarilor (calculul orientarilor compensate)

θS1.S2 = θS1.S2 + cθS1.S2 = 376g 10'19" + 0g 00'04" = 376g 10'23"

θS2.S3 = θS2.S3 + cθS2.S3 = 300g 93'19"+ 0g 00'08" = 300g 93'27"

θS3.S4 = θS3.S4 + cθS3.S4 = 151g 95*19"+ 0g 00'13" = 151g 92'03"

θS4.S1 = θS4.S1 + cθS4.S1 = 76g 78*19"+ 0g 00*17" = 76g 78*36"

45
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN
θS1.A = θS1.A + θS1.A = 134g 76'98" + 0g 00'21" = 134g 77'19" = 0S1.A
din coordonate

e) Calculul coordonatelor relative brute (necompensate)

ΔXS1.S2 = DS1.S2 x cos θS1.S2 = 39.20 x cos 376g 10' 23" = 36.47 m

ΔYS1.S2 = DS1.S2 x sin θS1.S2 = 39.20 x sin 376g 10' 23" = -14.371 m

ΔXS2.S3 = DS2.S3 x cos θS2.S3 = 76.0 x cos 300g 93' 27" = 1.113 m

ΔYS2.S3 = DS2.S3 x cos θS2.S3 = 76.0 x sin 300g 93' 27" = -75.9918 m

ΔXS3.S4 = DS3.S4 x cos θS3.S4 = 73.0 x cos 151g 92' 03" = -53.152 m

ΔYS3.S4 = DS3.S4 x cos θS3.S4 = 73.0 x sin 151g 92' 03" = 50.0362 m

ΔXS4.S1 = DS4.S1 x cos θS4.S1 = 43.1 x cos 76g 78' 36" = 15.371 m

ΔYS4.S1 = DS4.S1 x cos θS4.S1 = 43.1 x sin 76g 78' 36" = 40.226 m

f) Calculul corectiilor coordonatelor relative


S1

εΔX =S1ΣΔXij – ΔXS1.S1 = ΔXS1.S2 + ΔXS2.S3 + ΔXS3.S4 + ΔXS4.S1 = 36,359 + 1,4824 + (-


54.4198) + 15,765 = 0,198 m
corecție cΔX = - εΔX = - (- 0,198) = 0,198 m

Suma laturilor drumuirii este:


S1
ΣΔXij = DS1.S1 + DS2.S3 + DS3.S4 + DS4.S1 = 39,2 + 76,0 + 73,0 + 43,1 = 231,3 m
S1

Corecție unitară pe direcția x

cΔX 0,198
cuΔX = ------- = --------- = 0 00085 mlm (m corectie / m drumuire)
ΣDij 231,3
cuΔXS1.S2 = DS1.S2 x cuΔX = 39,2 x 0,00085 = 0,033 m
cuΔXS2.S3 = DS2.S3 x cuΔX = 76,0 x 0,0085 = 0,064 m
cuΔXS3.S4 = DS3.S4 x cuΔX = 73,0 x 0,085 = 0,062m
cuΔXS4.S1 = DS4.S1 x cuΔX = 43,1 x 0,085 = 0,036 m
S1
εΔyS1ΣΔYij – ΔYS1.S1 = ΔYS1.S2 + ΔXS2.S3 + ΔXS3.S4 + ΔXS4.S1 = 0,0606 m

46
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN

Corecție cΔy = - εΔy = - (-0,0606) = + 0,0606 m Corecție unitară pe

direcția y
cΔY + 0,606
cuΔY = ------- = ---------- = 0,0606 m / m (m corectie / m drumuire)
ΣDij 231,3

cuΔYS1.S2 = DS1.S2 x cuΔY = 39,2 x 0,0026 = 0,1019 m


cuΔYS2.S3 = DS2.S3 x cuΔY = 76,0 x 0,0026 = 0,1978 m
cuΔYS3.S4 = DS3.S4 x cuΔY = 73,0 x 0,026 = 0,1898 m
cuΔYS4.S1 = DS4.S1 x cuΔY = 43,1 x 0,20167 = 0,1120 m

g) Calculul coordonatelor relative compensate


ΔXS1.S2 = ΔXS1.S2 + cΔXS1.S2 = 36,470 + 0,033 = 36,503 m
ΔXS2.S3 = ΔXS2.S3 + cΔXS2.S3 =1,113 + 0,064 = 1,177 m
ΔXS3.S4 = ΔXS3.S4 + cΔXS3.S4 = - 53,15 + 0,062 = - 53,09 m
ΔXS4.S1 = ΔXS4.S1 + cΔXS4.S1 = 15,371 + 0,036 = 15,407 m
ΔYS1.S2 = ΔYS1.S2 + cΔYS1.S2 = -14,371 + 0,1019 = -14,269 m
ΔYS2.S3 = ΔYS2.S3 + cΔYS2.S3 = - 75,992 + 0,1976 = - 75,794 m
ΔYS3.S4 = ΔYS3.S4 + cΔYS3.S4 = 50,036 + 0,1898 = 50,225 m
ΔYS4.S1 = ΔYS4.S1 + cΔYS4.S1 = 40,266 + 0,1120 = 40,378 m

h) Calculul coordonatelor absolute


XS2 = XS1 + ΔXS1.S2 = 685.892,582 + 36,503 = 685.929,085 m
YS2 = YS1 + ΔYS1.S2 = 393.352,469 + (-14,269) = 393.338,200 m

XS3 = XS2 + ΔXS2.S3 = 685.929,085 + (+1,177)= 685.930,262 m


YS3 = YS2 + ΔYS2.S3 = 393.338,200 + (- 75,794) = 393.262,406 m

XS4 = XS3 + ΔXS3.S4 = 685.930,262 + (- 53,09) = 685.877,172 m


YS4 = YS3 + ΔYS3.S4 = 393.262,426 + 50,225 = 393.312,631 m

47
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN

2. RIDICAREA TOPOGRAFICĂ A UNEI SUPRAFEȚE

a. Prezentarea metodei de ridicare topografică totală - metoda adoptată în


proiect
constă în efectuarea unei drumuiri închise în punctele din rețea și ridicarea detaliilor de
teren prin radieri din punctele drumuirii.

b. Schița vizelor în format A4, prezintă punctele din rețeaua de triangulație,


punctele de drumire și punctele radiate.

48
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN
SCHIŢA VIZELOR PUNCTE RADIATE
Municipiul Baia Mare, zona parc municipal, Restaurant Chios, judeţul Maramureş Coordonate Stereo ‘70
Stație
X(m) Y(m) Z(m)
101 685892.533 393353.422 100.000
102 685928.996 393338.069 100.091
103 685930.162 393262.059 100.263
104 685877.058 393311.958 100.462

LEGENDĂ:
□ Punct din drumuire
Puncte radiate
ÎNTOCMIT: M UREȘ AN ADRIAN
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN

c. Utilizarea stației topografice totale la lucrările de ridicare topografică totală,


Carnetul de teren privind datele măsurate, rezultatele prelucrării automate a datelor
teren sunt prezentate în proiect.
Coeficientii ecuațiilor de corecție
Data: 2008-06-26 22:22:13
Sistem de coordonate: Nrs Nrv
X->NORD a b
Unitatea de măsură a direcțiilor: Centezimal
Unghi vertical: Zenital
Metoda de măsurare a distanțelor: Înclinată
Reducere la nivelul mării: Nu
Coeficient de scară: 1.000000
a1 b1 1 p

INTOCMIT:MIRZA IOAN
101 1001 2 3.639 2.212 0.000 0.000 -0.002 2.348
101 1002 2 16.414 29.549 0.000 0.000 -0.002 0.296
101 1003 2 -42.850 -2.146 0.000 0.000 -0.002 0.233
101 102 2 -93.499 -237.287 93.499 237.287 0.005 0.039
101 102 3 -0.930 0.367 0.930 -0.367 0.000 24 5. 77 6
102 101 2 93.499 237.287 -93.499 -237.287 -0.000 0.039
102 101 3 0.930 -0.367 -0.930 0.367 -0.001 245.776
102 103 2 -131.553 -1.922 131.553 1.922 0.000 0.076
102 103 3 -0.015 1.000 0.015 -1.000 0.000 244.875
103 102 2 131.553 1.922 -131.553 -1.922 0.000 0.076
103 102 3 0.015 -1.000 -0.015 1.000 -0.003 244.875
103 104 2 94.034 99.967 -94.034 -99.967 -0.000 0.073
103 104 3 0.728 -0.685 -0.728 0.685 0.000 244.952
104 103 2 -94.034 -99.967 94.034 99.967 -0.525 0.073
104 103 3 -0.728 0.685 0.728 -0.685 0.003 24 4. 95 2
104 101 2 215.627 -82.535 -215.627 82.535 -0.462 0.043
104 101 3 -0.357 -0.934 0.357 0.934 -0.000 245.675
104 1001 2 3.629 2.135 0.000 0 .0 00 0.987 2.375

Corecții de coordonate Pas 1


101 -0.899 -0.466
102 -2.568 1.612
103 3.035 0.539
104 -0.107 -1.889
Data:
Sistem de coordonate: 2008-06-26 22:22:13
Unitatea de măsură a direcțiilor: X->NORD
Unghi vertical: Centezimal
Metoda de măsurare a distanțelor: Zenital
Reducere la nivelul mării: Inclinată
Coeficient de scară: Nu
Nrp dX [cm] 1.000000
dY [cm]

50
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN
Eroarea medie patratică a unității de pondere
Din ecuațiile normale: 28.65
Din ecuațiile de corecție: 58.19

Direcții cu erori mari


Nps Npv Dir. mas Dir. comp v[sec]
101 102 358.7391 358.7605 214.14
102 101 140.6877 140.6710 -167.13
102 103 265.5136 265.5222 86.21
103 102 229.2878 229.2939 61.35
103 104 280.3039 280.2975 -64.00
104 103 347.4335 347.4175 -159.81
104 101 72.2142 72.2227 85.24

d. Utilizarea teodolitului electronic la lucrările de ridicare topografică totală


Cametul de teren privind datele măsurate și rezultatele prelucrării datelor de teren cu
ajutorul programului Excel sunt anexate la proiect.
e Utilizarea teodolitului modem THEO 020, Carl Zeiss Jena, la lucrările de ridicare
topografică totală.

Cametul de teren privind datele măsurate și rezultatele prelucrării datelor de teren cu


ajutorul microcalculatorului sunt prezentate în anexa la proiect.

3. Calculul unei suprafețe prin metoda analitică, utilizând teodolitul


electronic și prelucrarea datelor în Excel.

a. Cu stația în exteriorul suprafeței, se face utilizând programul Exel și Softuri


de măsurători.

CALCULUL SUPRAFEȚELOR
Beneficiar:
Localitatea: Municipiul Baia Mare, zona pare municipal, judetul Maramureș
UAT Baia Mare
Xr. Denumirea Numărul COORDONATE Sistem STEREO 70
crt. punctului punctului Xm Ym Zm
/. PUNCTE VECHI
1 1001 684672.780 395359.110
2 1002 685633.920 -393496.090 -
3 1003 685904.200 393119.640 -

51
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN

II. PUNCTE PE CONTUR BUN MOBIL 4001


SUPRAFAȚA: 1871.1229
Nr. punct Nr. punct
1 2 Orientare Distanța X Y Z
402 31 278.2959 1.38 685891.556 393292.293 100.600
31 30 337.5276 7.21 685891.094 393290.991 100.598
30 29 344.3171 7.81 685895.102 393284.998 100.633
29 28 359.1207 9.99 685900.110 393279.006 100.417
28 27 373.4644 9.86 685908.114 393273.020 100.402
27 26 385.6602 13.34 685917.127 393269.029 100.404
26 25 33.1422 8.06 685930.127 393266.050 100.405
25 24 109.1048 7.08 685937.121 393270.060 100.414
24 23 124.3277 5.39 685936.113 393277.063 100.399
23 22 100.1059 6.99 685934.105 393282.060 100.409
22 21 91.0589 7.08 685934.093 393289.051 100.410
21 401 81.5332 0.81 685935.084 393296.062 100.414
401 20 81.5332 9.62 685935.317 393296.843 100.413
20 19 91.2019 7.18 685938.069 393306.061 100.410
19 18 161.2045 8.54 685939.057 393313.170 100.257
18 17 188.6756 11.18 685932.051 393318.060 100.264
17 16 150.0444 4.24 685921.048 393320.039 100.263
16 37 240.8418 5.01 685918.045 393323.037 100.272
37 34 233.1076 8.04 685914.032 393320.040 100.576
34 33 244.0815 7.78 685907.057 393316.046 100.573
33 32 256.0993 7.85 685901.066 393311.076 100.573
32 402 278.2959 13.50 685896.071 393305.020 100.621

III. PUNCTE PE CONTUR PARCELĂ


NRCAD: 1CC
SUPRAFAȚA : 935.5601
Nr. punct Nr. punct
1 2 Orientare Distanța X Y Z
402 31 278.2959 1.38 685891.556 393292.293 100.600
31 30 337.5276 7.21 685891.094 393290.991 100.598
30 29 344.3171 7.81 685895.102 393284.998 100.633
29 28 359.1207 9.99 685900.110 393279.006 100.417
28 27 373.4644 9.86 685908.114 393273.020 100.402
27 26 385.6602 13.34 685917.127 393269.029 100.404
26 25 33.1422 8.06 685930.127 393266.050 100.405
25 24 109.1048 7.08 685937.121 393270.060 100.414
24 23 124.3277 5.39 685936.113 393277.063 100.399
23 22 100.1059 6.99 685934.105 393282.060 100.409
22 21 91.0589 7.08 685934.093 393289.051 100.410
21 401 81.5332 0.81 685935.084 393296.062 100.414
401 402 206.5949 44.00 685935.317 393296.843 100.413

52
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN

NRCAD:2CC
SUPRAFAȚA: 935.5601
Nr. punct Nr. punct
1 2 Orientare Distanța X Y Z
401 20 81.5332 9.62 685935.317 393296.843 100.413
20 19 91.2019 7.18 685938.069 393306.061 100.410
19 18 161.2045 8.54 685939.057 393313.170 100.257
18 17 188.6756 11.18 685932.051 393318.060 100.264
17 16 150.0444 4.24 685921.048 393320.039 100.263
16 37 240.8418 5.01 685918.045 393323.037 100.272
37 34 233.1076 8.04 685914.032 393320.040 100.576
34 33 244.0815 7.78 685907.057 393316.046 100.573
33 32 256.0993 7.85 685901.066 393311.076 100.573
32 402 278.2959 13.50 685896.071 393305.020 100.621
402 401 6.5949 44.00 685891.556 393292.293 100.600
b. Detașarea suprafeței în două părți egale, pornind de la o condiție dată se
face având la bază calculul analitic utilizând softuri de măsurători.

CALCULUL SUPRAFETELOR
Beneficiar:
Localitatea: Municipiul Baia Mare, zona pare municipal, judetul Maramureș
UAT________Baia Mare ____________________________________
Nr. Denumirea Numărul COORDONATE Sistem STEREO 70
Crt_______punctului _punctului _Xm __Ym_________ Zm
_______I. PUNCTE VECHI___________________________________________
1 1001 684672.780 395359.110 -
2 1002 685633.920 393496.090 -
3 1003 685904.200 393119.640 -
II. PUNCTE PE CONTUR BUN MOBIL 4002
SUPRAFAȚA: 237.5817
Nr. punct Nr. punct
1 2 Orientare Distanța X Y Z
14 13 190.3639 13.16 685921.022 393338.041 100.252
13 12 292.2235 8.07 685908.015 393340.025 100.101
12 11 237.4762 10.81 685907.032 393332.017 100.106
11 36 312.6870 5.11 685898.038 393326.012 100.111
36 35 370.6144 4.48 685899.049 393321.004 100.572
35 15 29.6435 11.18 685903.056 393319.011 100.574
15 14 67.0432 16.12 685913.043 393324.029 100.253

53
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN
III. PUNCTE PE CONTUR PARCELĂ
NRCAD: 1CC SUPRAFAȚA:
237.5817
Nr. punct Nr. punct
1 2 Orientare Distanța X Y Z
14 13 190.3639 13.16 685921.022 393338.041 100.252
13 12 292.2235 8.07 685908.015 393340.025 100.101
12 11 237.4762 10.81 685907.032 393332.017 100.106
11 36 312.6870 5.11 685898.038 393326.012 100.111
36 35 370.6144 4. 48 685899.049 393321.004 100.572
35 15 29.6435 11.18 685903.056 393319.011 100.574
15 14 67.0432 16.12 685913.043 393324.029 100.253

B. PIESE DESENATE
1. Plan de încadrare în zonă la scara 1 : 5000
2. Plan de situație, la scara 1 : 500, redactat în urma măsurătorilor cu stația
topografică totală, teodolitul electronic și teodolitul Theo 020 Carl Zeiss Jena.
3. Plan de amplasament și delimitare a imobilului

C. CONCLUZII
Coordonate compensate
Stația totala
9
11 685898. 03879901 393326. 00737061 100. 11105263
12 685907. 03004147 393332. 02064200 100. 10605388
13 685908. 01847506 393340. 02205610 100. 10101971
14 685921. 02148944 393338. 04096096 100. 25210188
15 685913. 04208948 393324. 02951893 100. 25312155
16 685918. 04337305 393323. 03668790 100. 27212618
17 685921. 04755030 393320. 04073316 100. 26312778
18 685932. 05058790 393318. 05674557 100. 26412965
19 685939. 05767764 393313. 16717599 100. 25716761
20 685938. 06792024 393306. 06495439 100. 40962306
21 685935. 08258371 393296. 06127013 100. 41361368
22 685934. 09278187 393289. 05981313 100. 40955713
23 685934. 10290543 393282. 0594348^ 100. 40853125
24 685936. 11000626 393277. 06196082 100. 39851779
25 685937. 12026871 393270. 06378335 100. 41351725
26 685930. 12619531 393266. 05370340 100. 40451031
27 685917. 12169389 393269. 03488452 100. 40352373
28 685908. 11580950 393273. 02180684 100. 40153734
29 685900. 10722179 393279. 01013441 100. 41659671

54

TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN


30 685895. 09995793 393285. UU3 / /14U 1UU. b3zy^b /y
31 685891. 09098056 393290. 99764953 100. 59790310
32 685896. 07017650 393305. 02508327 100. 62088073
33 685901. 06059503 393311. 08246163 100. 57288371
34 685907. 05367804 393316. 05185163 100. 57292753
35 685903. 04883968 393319. 01586952 100. 57392275
36 685899. 04591557 393321. 00986354 100. 57190421
37 685914. 02781735 393320. 04607254 100. 57593291
101 685892. 53331646 393352. 42197161 100. 00000000
102 685928. 99579635 393338. 06871710 100. 09110196
103 685930. 16236512 393262. 05910421 100. 26250771
104 685877. 05821129 393311. 95775746 100. 46185458
1001 684672. 78000000 395359. 11000000 230. 24500000
1002 685633. 92000000 393496. 09000000 118. 26100000
1003 685904. 20000000 393119. 64000000 121. 3420000

Coordonatele compensate. Teodolitul electronic


11 685898 .04185443 393325 .99268451 99 .96103100
12 685907 .01499020 393332 .04184174 99 .95609950
13 685907 .99194572 393340 .04332010 99 .95110363
14 685921 .01311667 393338 .04426005 99 .95211538
15 685913 .00365185 393324 .00643374 99 .95315772
16 685918 .03559041 393323 .04079392 99 .97213801
17 685921 .03836792 393320 .04220305 99 .96314352
18 685932 .03862070 393318 .08377347 99 .96411578
19 685939 .03696245 393313 .20107935 99 .95716129
20 685938 .05571905 393306 .05458532 99 .95963584
21 685935 .07900682 393296 .10521292 99 .96362634
22 685934 .08503267 393289 .07505747 99 .95956809
23 685934 .09520944 393282 .07365545 99 .95854197
24 685936 .11818334 393277 .11406352 99 .94849036
25 685937 .09207176 393270 .05147417 99 .96352587
26 685930 .11772047 393266 .06400016 99 .95452180
27 685917 .08237818 393269 .06173000 99 .95351395
28 685908 .10464894 393273 .03344149 99 .95154750
29 685900 .08307300 393279 .02928290 99 .96661038
30 685895 .00614976 393285 .05745696 100 .03306432
31 685890 .95068900 393291 .12731634 99 .99802954
32 685895 .91903824 393305 .13430539 100 .02096689
33 685900 .93389842 393311 .17545490 99 .97301783
34 685906 .97715050 393316 .14523046 99 .97299397
35 685903 .01548315 393319 ,12651172 99 .97392359
36 685898 .96986287 393321 .11455863 99 .97195878
37 685913 .88542549 393320 .12368507 99 .97607478
101 685892 .50189109 393352 .44167605 100 .00000000
102 685928 .99433452 393338 .06981686 99 .94111546
103 685930 .14573348 393262 ,06084752 99 .96251920
104 685876 .98601371 393312 ,03882812 100 .01195953
1001 684672 .78000000 395359 ,11000000 230 .24500000
1002 685633 .92000000 393496 .09000000 118 .26100000
1003 685904 .20000000 393119 .64000000 121 ,34200000

55
TOPOGRAFIE GENERALĂ II – PROIECT DE AN

Coordonate compensate
Inventor de coordonate Theo 20

11 685898 .05646790 393325. 98539101 99 .96187923


12 685907 .03172223 393332. 03442633 99 .95684562
13 685908 .00888183 393340. 03556213 99 .95026388
14 685921 .03015239 393338. 03581921 99 .94984338
15 685912 .71911939 393323. 73496546 99 .95219583
16 685918 .05265076 393323. 03209864 99 .97069130
17 685921 .13443259 393320. 21725891 99 .95999652
18 685932 .05549959 393318. 07506927 99 .96076810
19 685938 .86552961 393313. 65552238 99 .95510111
20 685938 .03242621 393305. 85006916 99 .96293283
21 685935 .05156777 393295. 79994203 99 .96287724
22 685934 .10207108 393289. 06647443 99 .95856058
23 685934 .11136463 393282. 06527876 99 .95962204
24 685936 .13536620 393277. 10557141 99 .94754788
25 685937 .10967905 393270. 04282601 99 .96447085
26 685930 .13452762 393266. 25532838 99 .95422283
27 685917 .09963707 393269. .05236343 99 .95351395
28 685908 .47949878 393272. 84477346 99 .95143401
29 685900 .09830751 393279. 01636577 99 .96829835
30 685895 .05890007 393284. 95062814 100 .02958324
31 685890 .95173818 393291. 10621075 99 .99323735
32 685895 .92848667 393305. 10907214 100 .01857456
33 685900 .94750292 393311. 14809265 99 .97136786
34 685906 .99370626 393316. 11526227 99 .97101413
35 685903 .03399797 393319. 09809012 99 .97090702
36 685898 .71174656 393320. 97551246 99 .96846028
37 685913 .80716976 393320. 06577912 99 .97359303
101 685892 .45968229 393352. 44338992 100 .00000000
102 685928 .99829547 393338. 06835718 99 .93852930
103 685930 .19142485 393262. 04262302 99 .96279817
104 685877 .05389686 393312. 01617043 100 .00902779
1001 684672 .78000000 395359. 11000000 230 .24500000
1002 685633 .92000000 393496. 09000000 118 .26100000
1003 685904 .20000000 393119. 64000000 121 .34200000

În urma prelucrării datelor obținute prin utilizarea a trei instrumente de măsurat cu


precizii diferite, respectiv stația totală, teodolit electronic și teodolitul modern Theo 20
Carl Zeiss Jena, pentru a compara precizia coordonatelor punctelor obținute, pornim de
la premiza existenței erorilor legate de operator și de la faptul că, precizia rezultatelor
măsurătorilor nu este dată neaparat de metoda de prelucrare a datelor ci de precizia
instrumentelor. În scop didactic s-au efectuat calculele prin mai multe metode, dar
pentru a scoate în evidență precizia aparatelor, s-a facut o prelucrare a carnetelor de teren
cu același soft obținându-se inventarele de coordonate care scot în evidență că teodolitul
electronic fără distomat este mai apropiat ca precizie de stația totală decât teodolitul
modern Theo 20.

56
PLAN DE SITUAȚIE
UAT BAIA MARE
Restaurant Chios
Scara: 1:500

Întocmit:
PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA
UAT BAIA MARE
Trapez L34-024-A-a-2-l
Scara: 1:5.000

Intocmit:
TOPOGRAFIE GENERALA II - PROIECT DE AN
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
scara 1: 500
Nr. cadastral Suprafata Adresa imobilului A. Date referitoare la teren
4001,4002 1.490 Municipiul Baia Mare, zona pare municipal, judetul Maramures Categorie Suprafata Valoarea de
Nr. CodgrupS de din
Cartea flinciara nr. UAT Baia Mare parcels masur&ori impozitare i Menfiuni
destina|ie folosinta (lei)
1 (mp)
685950
1 TDI CC 936 Intravilan
2 TDI CC 935 Intravilan
1 TDI CC 238 Intravilan 29 685900.110 393279.006 37 685914.032 393320.040
Total 2.109 28 685908.114 393273.020 34 685907.057 393316.046
B. Date referitoare la construct!! 27 685917.127 393269.029 33 685901.066 393311.076
Cod Suprafa(a
Cod grupi construita
destinafie la Valoarea (lei)
de impozitare
Menjiuni 26 685930.127 393266.050 32 685896.071 393305.020
constr. sol (mp) 25 685937.121 393270.060 Bun imobil 4002
Suprafafa 24 685936.113 393277.063 14 685921.022 393338.041
Cl CIE 238 desfSsurata:
mp 23 685934.105 393282.060 13 685908.015 393340.025
Total 238 22 685934.093 393289.051 12 685907.032 393332.017
685935.084 393296.06 11
INVENTAR DE COORDONATE 21 2 685898.038 393326.012
Sistem de proiecfie: STEREOGRAFIC 1970 401 685935.317 393296.843 36 685899.049 393321.004
Pet I X(m) | Y(m) Pet X(m) Y(m) 20 685938.069 393306.061 35 685903.056 393319.011
15 685913.043 393324.029
Bun imobil 4001 19 685939.057 393313.170
402 685891.556 393292.293 18 685932.051 393318.060 Suprafata totala masurata = 2.109 mp
Data: 30.06.2008
31 685891.094 393290.991 17 685921.048 393320.039
30 685895.102 393284.998 16 685918.045 393323.037

57