Sunteți pe pagina 1din 2

Dosarul nr.

1cs-322/2021

Curtea Supremă de Justiție


ÎNCHEIERE

27 decembrie 2021 mun. Chișinău

Colegiul penal al Curții Supreme de Justiție în componența:


Președinte – Diaconu Iurie,
Judecători – Guzun Ion şi Catan Liliana,

examinând cererea avocatului Axentiev Alexei în numele învinuitului


Țîmbrovschi Alexei, cu privire la strămutarea judecării cauzei privind aplicarea măsurii
preventive sub formă de arest în privința învinuitului Ţîmbrovschi Alexei de la
Judecătoria Chişinău la o altă instanță egală în grad,

A CONSTATAT:

1. La 08 noiembrie 2021, procurorul în Secția unificare a practicii în domeniul


urmăririi penale a Procuraturii Generale, Căruceru Vladislav, a înaintat către
Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana demersul prin care a solicitat aplicarea măsurii
preventive sub formă de arest preventiv în privința învinuitului Ţîmbrovschi Alexei.
2. La 25 noiembrie 2021, avocatul Axentiev Alexei în numele învinuitului
Țîmbrovschi Alexei, a înaintat o cerere cu privire la strămutarea judecării cauzei
nominalizate, de la Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana la o altă instanță egală în grad,
motivând cererea prin faptul că instanța respectivă este părtinitoare la înaintarea
demersurilor şi cererilor din partea apărării, și fără a intra în esența acestora, le respinge
ca fiind neîntemeiate, or, prin respingerea tuturor demersurilor apărării, prin
examinarea superficială a acestor demersuri se încalcă incontestabil dreptul la un
proces echitabil.
3. Soluționând cererea de strămutare în raport cu prevederile legii Colegiul penal
notează următoarele.
Conform art. 39 pct. 6) Cod de procedură penală, Curtea Supremă de Justiție
soluționează cererile de strămutare.
Potrivit art. 46 alin. (1) și (2) Cod de procedură penală, Curtea Supremă de Justiție
strămută judecarea unei cauze penale de la instanța competentă la o altă instanță egală
în grad în cazul în care prin aceasta se poate obține soluționarea ei obiectivă, rapidă,
completă și se asigură desfășurarea normală a procesului. Strămutarea cauzei poate fi
cerută de președintele instanței de judecată sau de una dintre părți.
Potrivit art. 47 alin. (1) Cod de procedură penală, cererea de strămutare, trebuie
să fie motivată, și se adresează Curții Supreme de Justiție cu cel puțin 5 zile înainte de
începerea cercetării judecătorești. Documentele pe care se bazează cererea se anexează
la aceasta dacă sunt deținute de partea care cere strămutarea.

1
Analizând cererea de strămutare și motivele acesteia în raport cu materialele
cauzei și prevederile legale menționate supra, Colegiul penal atestă că cererea
avocatului Axentiev Alexei în numele învinuitului Țîmbrovschi Alexei, cu privire la
strămutarea judecării cauzei privind aplicarea măsurii preventive sub formă de arest în
privința învinuitului Ţîmbrovschi Alexei, nu conține motive care potrivit legii ar
constitui temei de strămutare a dosarului menționat, deoarece circumstanțele indicate
în cerere nu cad sub incidența instituției strămutării judecării cauzei, având un caracter
declarativ și lipsit de o susținere probantă.
Mai mult ca atât, avocatul Axentiev Alexei invocă faptul că, instanța i-a respins
cererile și demersurile înaintate, însă din materialele cauzei Colegiul penal atestă că
instanța la cererile părții apărării a amânat de două ori examinarea demersului înaintat
de către procuror, deși potrivit dispoziției art. 308 Cod de procedură penală, această
categorie de dosare urmează a fi examinată în termeni restrânși, fără întârziere.
În acest context, Colegiul penal concluzionează că, cererea de strămutare
înaintată de către avocatul Axentiev Alexei în numele învinuitului Țîmbrovschi Alexei,
este neîntemeiată.
4. În conformitate cu art. art.46-49 Cod de procedură penală, Colegiul penal al
Curții Supreme de Justiție,

DISPUNE:

Se respinge cererea avocatului Axentiev Alexei în numele învinuitului


Țîmbrovschi Alexei, cu privire la strămutarea judecării cauzei privind aplicarea măsurii
preventive sub formă de arest în privința învinuitului Ţîmbrovschi Alexei de la
Judecătoria Chişinău la o altă instanță egală în grad, ca fiind neîntemeiată.
Încheierea este irevocabilă, pronunțată integral la 27 decembrie 2021.

Președinte Diaconu Iurie

Judecători Guzun Ion

Catan Liliana