Sunteți pe pagina 1din 26

SEMNUL Ortodoxiei ca răspuns la semnul

fiarei ! Părintele Iustin Pârvu se adresează


poporului român.
01/14/2009 de admin

Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miliueste-ma pe mine pacatosul/pacatoasa si pe toata

lumea Ta !

Este vremea muceniciei!


Luptaţi până la capăt! Nu vă temeţi!

Iubiţi fii ortodocşi ai acestui neam


Cu multă durere şi îngrijorare vin să vă adresez aceste cuvinte, pentru care mă simt
dator în faţa lui Dumnezeu şi conştiinţa şi inima nu mă lasă să trec nepăsător pe lângă acest
val primejdios care s-a ridicat să înghită toată suflarea omenească, chiar şi pe cei aleşi, de este
cu putinţă. Nu în calitatea mea de biet monah, ascuns într-un vârf de munte, era să vă aduc la
cunoştinţă aceste pericole ce se ivesc asupra Bisericii lui Hristos, în primul rând, ci a
arhipăstorilor, mai marii acestei Biserici. Dar dacă ei trec aceste lucruri sub tăcere, având
preocupări mai de seamă decât are acest popor, eu nu pot să trec cu vederea glasul vostru, al
celor care aţi rămas credincioşi cuvântului Evangheliei lui Hristos, aţi aşteptat şi mi-aţi cerut
cuvântul în privinţa acestor realităţi dureroase în care ne aflăm.
De aceea, fiii mei, vin şi vă spun că a sosit ceasul să-L preaslăvim pe Fiul lui
Dumnezeu, Iisus Hristos, singurul Dumnezeu adevărat. Nu credeam că voi trăi să văd şi eu
începutul acestor vremuri de durere, apocaliptice – dar iată cămânia lui Dumnezeu a venit
mai degrabă asupra noastră, pentru toate păcatele şi fărădelegile pe care le-am
săvârşit. Şi văd cum bieţii oameni nu sunt pregătiţi să facă faţă acestor capcane ale
vrăjmaşului, a cărui nouă lucrare acum este să pecetluiască sufletele voastre cu semnul Fiarei
– 666. Toţi am citit Apocalipsa şi înfricoşătoarea profeţie – scrisă cu 2000 de ani în urmă: „Şi
ea(fiara) îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei
slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte. Încât nimeni
să nu poată cumpăra sau vinde decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau
numărul numelui fiarei”(Apoc. 13:16-17).
Vremea în care ne aflăm acum este premergătoare acestei profeţii.Prin lege, prin
ordonanţă de guvern, românii sunt obligaţi să se încadreze într-un plan de urmărire şi
supraveghere la nivel naţional şi mondial, proiect care le răpeşte de fapt oamenilor
libertatea. Românilor li se cere să-şi pună pepaşapoartele, permisele auto şi orice alt act
personal cipul biometric ce conţine amprenta digitală, imaginea facială, şi toate datele
personale. Poate pentru mulţi dintre dumneavoastră acest cip pare un lucru nesemnificativ, dar
în spatele acestui sistem de însemnare a oamenilor, de codare şi stocare a datelor de
identificare se ascunde o întreagă dictatură, un întreg plan demonic, prin care de bună voie îţi
vinzi sufletul diavolului. Însemnarea oamenilor, ca pe vite, este primul pas al unor alte măsuri
luate pentru controlul absolut al fiinţei umane.Dragii mei, după cum proorocesc Sfinţii
Părinţi, primirea acestui semn este lepădarea noastră de credinţă. Să nu credeţi că
putem sluji şi lui Dumnezeu şi lui mamona. Nu, dragii mei, nu primiţi acest însemn
diavolesc care vă răpeşte ceea ce vă aparţine prin moştenire de la Dumnezeu, dreptul la
identitate, dreptul la unicitate şi originalitate, al fiecărei fiinţe umane!Trebuie să vă
apăraţi acest drept de la Dumnezeu, chiar de ar fi să plătiţi cu preţul vieţii voastre. În
zadar câştigaţi cele ale lumii, dacă vă pierdeţi sufletele voastre şi ale copiilor voştri, pentru că
Sfinţii Apostoli ne spun clar „se cuvine să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni”.
De aceea vă spun: este vremea muceniciei! După părerea mea ne aflăm în
vremurile în care singura cale de mântuire este mucenicia. De-abia acuma este
momentul să mărturisim cu propria noastră viaţă, până acum ar fi fost o risipă de
energie. Din păcate noi nu avem un tineret ortodox la fel de riguros ca cel al grecilor, al
nostru este mai evlavios, ce-i drept, dar şi mai lipsit de vlagă şi de reacţie. Se ştie foarte bine
cât de curajos au reacţionat grecii dar şi sârbii, când au protestat împotriva acestor cipuri şi a
sistemului însemnării şi controlului total al identităţii. Tinerii lor au fost formaţi de mici în
duhul acesta patristic, atât în familiile cât şi în şcolile lor – ei au noţiuni de Vechiul
Testament, de Noul Testament; din tată-n fiu s-a predat această tradiţie patristică. De pe
timpul comunismului încoace noi am dovedit că rămânem constanţi slugi altora, uitând de
curajul şi demnitatea românilor de altădată. Toate popoarele vecine au încercat să scape de
comunism, să-şi impună cumva neatârnarea – şi au reuşit într-o măsură oarecare. Dar
România, care a fost cel mai crunt lovită de fiara comunistă, al cărei popor a îndurat cele mai
cumplite crime şi decimări în lagăre şi deportări, a ajuns astăzi putregai. La noi în biserică
situaţia este destul de anevoioasă deoarece credincioşii nu sunt destul de informaţi cu privire
la aceste provocări ale lumii de azi. La noi, bietul român, dacă îl măguleşti un pic, nu mai ţine
cont de nici o normă evanghelică. El este vinovat numai prin neştiinţă deoarece dacă el n-are
câtuşi de puţine cunoştinţe de la biserică, de la şcoală, din familie, din societate – ignoranţa e
cuceritoare. Pentru că el are un text în capul lui: „supuneţi-vă mai marilor voştri”; la el trebuie
să meargă textul. Păi, pe noi nu ne acuzau în puşcărie, folosindu-se cu viclenie de textul
scripturistic, aşa cum fac şi sectarii?– „Voi aţi fost încăpăţânaţi măi, voi aţi fost răzvrătiţi, n-
aţi ascultat de cuvântul Evangheliei – păi, ce creştini mai sunteţi voi? Voi vă pierdeţi viaţa
zadarnic”. Aşa încercau să ne reeduce comuniştii roşii de atunci, şi tot astfel fac acum cu
poporul nostru comuniştii de azi îmbrăcaţi cu haine albe.
Se vrea şi se încearcă o desfiinţare a sacrului prin relativizarea valorilor
fundamentale, a adevărului de credinţă prin ecumenicitate, se vrea înregimentarea şi
uniformizarea pe model ateist a copiilor noştri. Dacă îi spui acum unui cetăţean care are cinci
copii în casă – „Măi, nu mai lua buletinul sau paşaportul” – păi el nu înţelege. „Păi, părinte,
eu ce le mai dau de mâncare”? Şi-l pui în faţa acestei situaţii grele. Suntem noi dispuşi ca
Brâncoveanu de altădată să facem sfinţi din copiii noştri? Nu suntem pregătiţi. Şi atunci cine
poartă toată această vină? Nu noi, biserica? Nu noi, mănăstirile, care suntem în faţa altarului
avem datoria să spunem oamenilor adevărul şi să-i prevenim la ceea ce-i aşteaptă pe mâine?
Dar în protopopiate nici vorbă să se pună o astfel de problemă, eşti respins, eşti catalogat naiv
şi depăşit – ba chiar mai face şi glume pe seama ta. Deci dacă preotul nu are habar de lucrurile
acestea, atunci ce să mai spui de bietul credincios care săracu’ de-abia deschide Biblia de
două trei ori pe an, sau doar o dată-n viaţă? Vina este de partea tuturor celor ce răspund de
educaţia şi formarea acestui popor – de la învăţători, profesori până la preoţi şi miniştri.
Vă cer, aşadar, în numele Mîntuitorului Hristos, Care a spus „Oricine va
mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui
Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă
voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.” (Matei 11: 32-33), să cereţi
autorităţilor române să abroge (anuleze) legile care permit îndosarierea şi urmărirea
electronică a creştinilor, renunţarea la libertatea cu care ne-am născut.
Dar o să primim plata păcatelor noastre, moartea, osânda noastră, care să nu fie,
ferească Dumnezeu, de răscumpărat. Pentru că Hristos Şi-a vărsat sângele o dată pentru tine.
Ei bine, poporul acesta, prin fruntaşii săi, s-a ticăloşit până la culme, prin trădarea
tradiţiilor şi credinţei strămoşeşti. Iar noi am refuzat această răscumpărare prin
neprezentarea acestor adevăruri scripturistice; am fost deseori absenţi din fruntea micii oştiri a
Adevărului.
Să rezidim neamul acesta! Dar nu vom putea izbândi lucrul acesta dacă nu ne
vom rezidi fiecare în parte sufletele noastre. Să ne pocăim şi să ne punem cenuşă în cap,
ca să ne dea Domnul harul şi puterea de a primi mucenicia. Va trebui să creăm mici
fortăreţe, mici cetăţui de supravieţuire, la sate, acolo unde mai sunt încă oameni care
pricep şi îşi amintesc Rânduiala, unde să avem pământul nostru, şcoala noastră – în care
să ne creştem copiii în duhul aceasta ortodox, să avem spitalele şi moaşele noastre.
Copiii încă de la naştere trebuie protejaţi – pentru că, după cum vedeţi, vor să
implanteze acest cip pruncului la naştere.
Fiecare este dator să-şi mântuiască sufletul. Fiecare să se intereseze şi să vadă că ne
aflăm în faţa unui moment de cumpănă în care ai de ales: să-ţi pierzi sufletul sau să-ţi salvezi
sufletul. Cel care nu s-a interesat până acum, nu e târziu încă să afle şi să se dumirească.
Acum e timpul jertfei !!!
Prin vorbărie şi prin conferinţe nu mai facem nimic.
Să te duci, române drag, fără frică, direct spre vârful sabiei, ca străbunii noştri cei viteji,

să te duci ca o torpilă japoneză, să mori în braţe cu vrăjmaşul! Acum suntem exact ca în

arena romană cu fiare sălbatice – stai aici în mijlocul arenei şi aştepţi, ca şi creştinii de odinioară,

să dea drumul la lei. Aşteptaţi să fiţi sfâşiaţi, rupţi, altă scăpare nu mai e! Lupta este deschisă.

Luptaţi până la capăt! Nu vă temeţi! Aşa cum a început creştinismul, aşa va şi sfârşi – în dureri şi

în suferinţă. Pecetluiţi creştinismul cu mucenicia voastră!

Iubiţi fraţi întru cinul îngeresc şi întru slujirea preoţiei, fac un apel către frăţiile voastre
să întăriţi acest text cu semnătura proprie, în numele mănăstirii şi parohiei pe care o păstoriţi.
Mănăstirea Petru Vodă, 14 Ianuarie 2009
Cuvioşii Mucenici ucişi în Sinai şi Raith
Arhimandritul Justin Pârvu
CAMPANIA DE STRANGERE DE SEMNATURI IMPOTRIVA PASAPOARTELOR BIOMETRICE

Parintele Iustin Parvu confirma cele spuse in Comunicatul scris.

Postat in anti-cip, anti-masonerie | Etichetat APEL NATIONAL, cip, mucenici, pasapoarte biometrice, permise

auto cu cip, părintele Iustin Pârvu | 56 Comentarii


56 Răspunsuri
1. pe 01/14/2009 la 4:02 PMsaccsiv

SA NU LE PRIMIM ! SA PRIMIM INSA MUCENICIA!

Ca bine zice marele duhovnic despre preotii nostrii care cam tac … Mai mult, am intalnit unul ce ma

intreba de ce sunt atat de pornit impotriva masoneriei! Ca multe fete bisericesti fac parte din ea …

Multi dintre apartinatorii taberei ortodoxe m-au dezaprobat, respins, jignit, batjocorit si unii chiar

m-au vorbit de rau la confratii nostrii, deoarece de peste un an tot spun: vine mega criza si cu ea

toate napastele scrise in APOCALIPSA ( foamete, razboaie, prigoana, implanturi cu microcipuri).

Iata ca acum o aud aceia si din gura unui MARE DUHOVNIC! Posibil insa ca tot tari in cerbicia lor

vor ramane …

Spune duhovnicul:

„ … să cereţi autorităţilor române să abroge legile care permit îndosarierea şi urmărirea electronică

a creştinilor, renunţarea la libertatea cu care ne-am născut … Ei bine, poporul acesta, prin fruntaşii

săi, s-a ticăloşit până la culme, prin trădarea tradiţiilor şi credinţei strămoşeşti. „

Sa le cerem conducatorilor aceasta? Poate doar pentru a nu putea spune la JUDECATA ca n-au stiut

despre ce este vorba si eventual sa mai trezim cativa, caci CLASA POLITICA ROMANEASCA au

format-o ELITELE planetare anti crestine cu scopul clar de a le servi interesele

http://saccsiv.wordpress.com/2009/01/08/apocalipsa-traim-vremurile-din-urma/

2. pe 01/14/2009 la 6:27 PMdarius

da are dreptate Parintele Iustin…este timpul pt jertfa!!!..si cum tinerii din ziua de azi sunt ff

nepasatori din punct de vedere religios trebuie sa i anuntam sa se razvrateasca contra legilor

abordate de conducatorii romaniei….TREBUIE..

3. pe 01/14/2009 la 7:32 PMsfaturi nunta

practic se poate iesi din tara (UE) si cu buletinul, cei carora nu le convine nu pot merge in

turcia/state/asia, deci e ok
4. pe 01/15/2009 la 1:52 AMRomania - primul stat cu pasapoarte biometrice « A simple
blog

[...] “Este vremea muceniciei! Luptati pana la capat! Nu va temeti!” – Sunt cuvintele prin care

Arhimandritul Iustin Parvu, de la Manastirea Petru Voda, face apel la poporul roman, semn ca

ortodoxia riposteaza. [...]

5. pe 01/16/2009 la 12:31 AMPatriarhia Română se dezice din nou de Părintele Iustin


Pârvu !!! « † Apologeticum

[...] de vânzători. Iată ce declară purtătorul de cuvânt al patriarhiei, cu privire la scrisoarea

Părintelui Iustin Pârvu [...]

6. pe 01/16/2009 la 12:41 PMReactii in blogosfera « A simple blog

[...] SEMNUL Ortodoxiei ca răspuns la semnul fiarei ! Părintele Iustin Pârvu se adresează poporului

ro… [...]

7. pe 01/16/2009 la 2:49 PMAura

Dumnezeu ne va judeca pe toti cu aceeasi masura cu care am dat sau am oprit, dar si mai aspru

daca nu am impartit cu dragoste dumnezeiasca darurile noastre.

Ne hranim pantecele cu cele desarte….multumim Pr. Iustin pentru darurile pe care le impartiti, in

permanenta, pentru hrana sufletelor noastre.

Puterea lumeasca e a celor care au ochi pentru mandrie, fariseism.

Sa ne ajute Bunul Dumnezeu sa pastram constiinta tare, de crestin adevarat, sa ne dea putere si

intelepcine pentru a face fata razboiului cu noi insine si cu vrajmasii nostri.

Doamne ajuta!

8. pe 01/20/2009 la 11:08 PMMAARIA

Cu semnul Sf.Cruci pe frunte,in suflet si in gand vom anihila pe cei impotriva Lui Dumnezeu si

implicit,a noastra.

Nu este vreme de ganduri,este vremea actiunii.

Cu binecuvantarea Parintelui Iustin Parvu,binecuvantat de Dumnezeu,vom merge catre Lumina.


Exista un singur Dumnezeu si o singura cale catre EL,aceea a dreptei credinte,ortodoxia.

Calea este Adevarul si Viata.Haideti sa le dobandim.

Cu Dumnezeu, la drum.Doamne ajuta!

9. pe 01/21/2009 la 3:18 PMgabi craciun

sa ne ajute Dumnezeu sa trecem peste toate incercarile diavolesti si sa ne dea putere sa luptam

impotriva celor ce vor sa ne faca sa ingenunchiem in fata antihristului. fie ca puterea lui Hristos sa

fie peste noi toti iar daca este necesar , sa devenim mucenici. Atat va spun tuturor “manca-va-r

raiul”(Parintele Cleopa)

10. pe 01/22/2009 la 5:15 PMGabriela

Bunul Dumnezeu si Maicuta Domnului sa ne ajute sa luptam pana la capat pentru libertatea

noastra, chiar cu pretul vietii. Mai ales noi tinerii trebuie sa ne punem nadejdea in Dumnezeu si sa

nu ne lasam biruiti de cel rau, sa fim cresti orctodocsi nu numai cu numele ci si cu fapta. Sa fim

uniti sa luptam si sa ne pastram credinta ortodoxa adevarata! Maicuta Domnului sa ne acopere de

tot raul!

11. pe 01/23/2009 la 11:54 AMcrestin ortodox

Adevar graieste parintele Iustin, este printre ultimii stalpi ai credintei ortodoxe din Romania, e

drept ca prea multe nu se vor face, este doar o roua care se va duce, dar sa nu disperam, va fi ca

in vremea Proorocului IIie, cand nici acesta nu credea ca ar mai fi cineva care ar crede in

Dumnezeu si totusi avea 7000 de tineri care nu s-au lepadat de credinta adevarata. Semnalul de

alarma este adevarat si este inceputul a ceea ce numim 666 sau semnul fiarei, intr-un viitor

apropiat se va ajunge la implanturi de cipuri, atunci cei cu credinta adevarata nu vor accepta

aceste

cipuri si se vor retrage departe de viata cotidiana, renuntand la servici si la toate cele ce rezulta din

viata cotidiana.Fiti pregatiti!

12. pe 01/23/2009 la 3:03 PMPintrijel Alexandra

Nu FIAREI!!!
13. pe 01/23/2009 la 3:30 PMcristi

Domnul fie cu noi!

14. pe 01/23/2009 la 7:24 PMMaria

Doamne ajuta,

Eu sunt nespus de dezamagita cu polemica si imi pare nespus de rau ca sa ajuns la aceasta

situatie.Parintele Iustin Parvu de la Petru Voda are o mare dreptate in tot ceea ce spune si Biserica

Ortodoxa ar trebui sa-l spigine si nu numai Biserica, si noi toti frati intr-un Hristos. Ma intreb ore de

ce in Romania sa ajuns la acest lucru??Ca nici intr-o alata tara nu am auzit de acest tipt de buletin

si mai ales ca atatea lucrui lipsesc!! toata cheltueala de a schimba buletinu oamenilor, nu cred ca o

fi ieftin, in loc sa dea ajutor saracilor si sa puna toate spitalele si scolile in conditii mai buen si

multe alte lucrui de care e nevoie in tata noasta, eu doar am data 2 exemple. Dar pana la uram

daca ne gandim cheltuiala nu ar fi o problema problema e referitor la ce a spus parintele Iustin si

sa multumim la Bunul Dumnezeu ca avem un asa bun Duhovic al Bisericii Ortodoxe Romane. Ma

iertati dragi cititori daca v-am plictisit cu comentariu meu si daca am vro greseala de ortografie.

Dor un lucru e sigur ca Domnul nostu si Maintuitoru nostu Iisus Hristos o s ne aviba de grija.

Un calduros Doamne ajuta.

15. pe 01/25/2009 la 8:07 AMefect de turma

http://theologhia.wordpress.com/2008/07/16/filmul-ingerul-digital/ acceseaza acest site si poate

vei reusi sa vezi mai multe decat vezi acum,nu inseamna sa fim anarhisti dar nici nu cred ca tu

omule ai vrea sa simti o umbra care vegheaza la tine in pat, acasa,masina,servici.

16. pe 01/28/2009 la 9:56 AMUN SUFLET

sa dea Dzeu sa trecem cu bine si prin asta

17. pe 01/28/2009 la 10:51 AMsys_lavi


sa ne ajuteDomnu sa trecem prin aste vremuri grele care vor veni,si sa ne rugam fratilor mai bine

sa nu mai traim pana in desfasurarea lor,decat sa fim vii atunci si sa ne lepadam, ca va fi vai si

amar de cel ce se va lepada.totul este aproape; antihrist pazeste din umbra dar va veni vremea

cand ne vom lupta fata catre fata.sa ne intarim acum cu postul si rugaciunea,sa lasam clevetirile si

sa lucram la mantuirea noastra.SPRE MUCENICIE FRATILOR CA SI HRISTOS Si-a varsat sangele

pentru noi.Doamne ajuta si ma iertati.

18. pe 01/29/2009 la 10:58 PMradu sebastian georgescu

multumim parintelui Iustin Parvu ca si de data aceasta ne arata drumul cel bun, acum depinde de

noi ce vom face. Doamne ajuta-ne!

19. pe 02/01/2009 la 6:43 PMbigu

sa avem credinta in Dumnezeu si tarie pentru a lupta impotriva rautatii care s-a abatut asupra

lumii acestea asa sa ne ajute Dumnezeu.

20. pe 02/05/2009 la 2:33 PMioan I. din munteni

Doamne ajuta !! Sa fim alaturi si sa-l sustinem pe parintele Justin Parvu

21. pe 02/05/2009 la 7:58 PMioana

SA VA INTAREASCA DUMNEZEU SI SA VA RUGATI SI PENTRU NOI ROBII LUI DUMNEZEU

22. pe 02/07/2009 la 4:23 PMMarian-Sorin

TRAIASCA Pr.IUSTIN PARVU ! BUNUL DUMNEZEU SA-L MILUIASCA, SA-I DARUIASCA LUNGIME DE

ZILE,SANATATE,SI CUVANT CU PUTERE MULTA pt.a ne folosi si noi pacatosii de Sfaturile Sfintiei

Sale. Marele nostru Duhovnic Pr.IUSTIN PARVU ne-a vorbit tuturor romanilor crestini-ortodoxi

luminat fiind de HARUL DUHULUI SFANT AVAND DREPTATE in tot ceea ce a spus.Pr.IUSTIN ESTE
UN EXEMPLU DE CRESTIN ADEVARAT ! A dat dovada anca o data de curajul si responsabilitate

Sfintiei Sale, fiind primul care a tras semnalul de alarma vremurilor Apocaliptice la care am ajuns

.Pr.IUSTIN ESTE UN MARTIR an viata supravietuind anchisorilor comuniste-atee de la care toti

avem ce invata. Sa fim convinsi ca DUMNEZEU lucreaza prin Sfiintia Sa si consider ca ar trebui cu

totii cei care nu vor sa primeasca semnul fiarei pecetea lui antihrist, sa fim uniti in jurul Pr.IUSTIN

acum cata vreme mai avem,pt. ca trebuie sa fim constienti ca timpul este FOARTE FOARTE

SCURT.Asa dupa cum ne cerea si Pr.IUSTIN trebuie sa avem CURAJ FRATILOR SI SA NU NE

TEMEM,CHIAR SI CU RISCUL VIETII pt. ca MANTUITORUL SI DUMNEZEUL NOSTRU DOMNUL IISUS

HRISTOS NE SPUNE: INDRAZNITI EU AM BIRUIT LUMEA si DACA VOI VE-TI TACEA PIETRELE VA

GRAI ! DACA NOI IL AVEM PE DUMNEZEU, DE CINE NE VOM TEME ?! SA NU TACEM DAND DOVADA

DE FRICA SI LASITATE SI SA IESIM DIN NOU AN STRADA CU FOARTE MULT CURAJ PROTESTAND

ampotriva documentelor care au aparut deoarece ni se incalca libertatea de a alege asa cum au

avut curajul de a face si frtatii nostri Crestini-Ortodoxi din Grecia si Serbia si sa nu aceptam

asceste documente care au aparut nici in ruptul capului pt.ca dupa asta va urma introducera

MICRO-CIPULUI in mana sau pe frunte cum poate multi ati vazut pe internet ca asta se va

intentiona.Sa meditam foarte bine ceea ce a spus Pr.Iustin,SI SA LUAM AMINTE FRATILOR la toate

cuvintele Sfiintiei Sale pt.ca SUNT ADEVARATE,SUNT DE LA DUMNEZEU.Chiar daca sunt convins ca

vor exista multe vocii poate chiar din mai marii bisericii dandu-ne asigurari si garanti de bine noi sa

nu ne culcam pe o ureche si sa o luam de buna indiferent de rangul care-l va puta acela pt.ca

muliti vor cade an anselare.Sunt vremurile din urma,traim Apoclipsa si pt.cine are ochi de vazut

,vede.Proorocul Isaia la 6,9 zice: ”Cu auzul veti auzi si nu veti intelege si uitandu-va,va veti

uita,dar nu veti vede-a”!.SA FIM CU TOTII UNITI CU MARE CRDINTA , CURAJ SI NADEJDIE IN

DUMNEZEUL NOSTRU TATAL,FIUL SI SF.DUH AMIN.DOAMNE AJUTA !

23. pe 02/09/2009 la 6:36 PMsorin

lucrurile merg din rau in mai rau si preotii nostri seamana din ce ince mai mult cu fariseii care l-au

rastignit pe domnul nostru IISUS HRISTOS . Daca se merge in ritmul asta nu le mai trebuie decat

punga cu treizeci de arginti si ne vor vinde asa cum au facut si fariseii cu HRISTOS . Preotii isi

apara scaunele mai lesne decat pe noi enoriasii. O cata dreptate are parintele Iustin Parvu ei tac

deliberat . Un preot intr-o parohie trebuie sa-si apere credinciosii chiar cu pretul propriei vieti doar

atunci celalti crestini din parohie vor avea sansa mantuirii daca aleg calea cea dreapta bineanteles.

Dar multi dintre preotii nostri apara mai degraba buzunarul decat crucealui HRISTOS IISUS fiul lui

DUMNEZEU si MANTUITORUL nostru .


24. pe 02/09/2009 la 8:09 PMramona

Dumnezeu sa ne ajute!! trebuie sa ne rugam Lui Dumnezeu si Domnului nostru Iisus Hristos sa ne

ajute, dar in afara de rugaciuni ce am putea sa mai facem sa iesim in strada sa facem miting sa se

inteleaga ca nu vrem sa se aprobe aceasta ;lege, daca doar comentam asa intre noi nu cred ca

rezolvam nimic.ei o sa actioneze incontinuare.deja sau facut permisele auto cu microcip sau acel

cod de bare care are cifra fiarei.ma infioara dar cred ca o sa ma incurajeze DUMNEZEU si pe noi

toti.

25. pe 02/10/2009 la 3:28 AMPregatirea pentru vremurile din urma - ce era mai important
din mesajul parintelui Iustin « † Apologeticum

[...] Sa ne gandim dincolo de aceasta perioada. Propunem spre dezbatere acest paragraf, extras

din Apelul Parintelui Iustin, din data de 14 ianuarie 2009. Nadajduim sa fie pus in aplicare si sa

veniti cu solutii, textul [...]

26. pe 02/25/2009 la 8:34 PMMihaela

Sa ne dea DUMNEZEU forta necesara sa depasim aceste ispite.

Priveste Doamne la jertfa adusa de toti calugarii care se nevoiesc in Sfintele Manastiri si nu ne

parasii!

DOAMNE IISUSE HISTOASE, FIUL LUI DUMNEZEU, MILUIESTE-NE PE NOI PACATOSII !!

27. pe 02/26/2009 la 7:23 PMBianca

Dumnezeu sa ne ajute!

28. pe 02/26/2009 la 8:25 PMBeti

Fie ca Dumnezeu sa ne dea putere si rabdare, pentru a putea trece chiar si peste cele mai grele

ispite ale vrajmasilor vazuti si nevazuti,ai zilelor noastre.Sa ne rugam cu totii si sa incercam sa ne

salvam sufletele din flacarile iadului, luptand impreuna impotriva fiarei 666.
Frati crestini nu primiti pecetluirea fiarei!!!!!!!!!!!

DUMNEZEU SA NE AJUTE PE TOTI.

29. pe 03/06/2009 la 11:13 PMalina-laz

Parinte Iustin multumim pentru rugaciunile pe care le faceti pentru noi toti.

. Rugati-va, sa ne rugam!

30. pe 03/09/2009 la 6:22 PMAnideli

Cata dreptate are parintele Parvu! Sa-i dea Dumnezeu viata lunga. Chiar astazi am intrat pe un site

unde fiecare isi spunea parearea despre pasapoartele diabolice. Din pacate, tineretul nostru habar

nu are de nimic. De ce se mai invata religia in scoli? Nu stiau lucruri elementare si faceau niste

comentarii… lipsite de substanta, de logica, de orice vreti. Cu mana pe inima va spun, mi-e frica.

Cred ca numai rugaciunea nu ne ajuta, trebuie facut altceva, dar nu stiu ce. Pasapoarte biometrice

ne trebuiau noua? La saracia in care ne zbatem ? Sunt atatea alte probleme care trebuie

rezolvate , sociale vreau sa spun. Copii ai strazii, prostitutie, dar si aspecte mai putin evidente ,

mai sinuoase, si cu atat mai periculoase, masonerie, guvern mondial, pasapoarte biometrice.

Dumnezeu sa ne lumineze sa gasim calea de a nu ne pierde ceea ce este nemuritor : sufletele

noastre. Amin

31. pe 03/10/2009 la 12:12 PMMarian-Sorin

APEL IMPORTANT ! DOAMNE AJUTA FRATI CRESTINI ORTODOXI. VA ROG DIN SUFLET SA MA

RABDATI PANA LA CAPAT SI SA CITITI ACEST APEL IMPORTANT ! SE VAD VREMURILE IN CARE

TRAIM CA SUNTEM DEJA IN TIMPUL CELOR SCRISE DIN APOCALIPSEI SF.IOAN

EVANGHELISTUL.VRAJMASII LUI DUMNEZEU SI AI NOSTRI AU PORNIT LA LUPTA FINALA DE

FOARTE MULTA VREME,DAR POATE UNII DINTRE NOI NU NE-AM PUTUT DAT SEAMA PANA

ACUM.VRAJMASII AU PORNIT LA ACEASTA BATALIE FINALA ASUPRA OAMENILOR SI IN MOD

SPECIAL ASUPRA CRESTINILOR CU MARE RAUTATE,URA SI DUSMANIE ASA CUMSCRIE SI IN

BIBLIE CA: VRAJMASUL DIAVOL A PORNIT SA NE MANANCE RAGNIND CA UN LEU SI CAUTAND PE

CINE SA INGHITA .DE ACEEA TRABUIE SA NE POCAIM SI SA FIM CU TOTII CU CREDINTA SI

NADEJDIE MARE IN DUMNEZEU NOSTRU CEL ADEVARAT: TATAL,FIUL SI SFANTUL DUH-TREIME

SFANTA SLAVA TIE.TREBUIE SA FIM MAI UNITI CA ORICAND SI CONSTIENTI CA SUNT CELE DIN

URMA VREMURI SI MAI ALES VAZAND CA DEJA NI-SE PREGATESTE PECETLUIREA CU SEMNUL
FIAREI NR.666,ADICA IMPLANTAREA IN CORP A MICRO-CIPULUI(RFID) LA NIVEL MONDIAL,ASA

CUM DEJA UNII DIN NOI STIU.TOTUSI M-AM GANDIT CU PARERE DE RAU, CA CEI MAI MULTII NU

STIU CE NI-SE PREGATESTE. HADE-TI VA ROG DIN SUFLET PT.NUMELE DOMNULUI SI

DUMNEZEULUI NOSTRU IISUS HRISTOS MANTUITORUL,SA FACEM TOTUL CE NE STA IN PUTINTA

PT.A INFORMA SI PE ALTI SEMENI DE-AI NOSTRI,CE NI-SE PREGATESTE.DE ACEEA FAC ACEST

APEL LA TOTI CRESTINI ORTODOXI CU SUFLET MARE,SUGERANDU-VA URMATOARE IDEE SI

CERANDU-VA TOTUROR SA MA IERTA-TI PE MINE PACATOSUL PT.INDRAZNEALA MEA. HAIDE-TI

CU TOTI SA DESCARAM DE PE NET(You Tube SI Google) CELE MAI CONCLUDENTE SI

CONVINGATOARE MATERIALE SI FILMULETE GEN INGERUL DIGITAL(0BLIGATORIU),SI TOT CE

ESTE TRADUS REF.LA IMPLANTURILE CU MICRO CIP; VEZI PT.DESCARCARE: APELUL UNOR

Pr.DUHOVNICI DE A NU PRIMI DOCUMENTELE BIOMETRICE CA: Pr.IUSTIN PARVU,Pr.ARSENIE

PAPACIOC,Pr.ADRIAN FAGETEANU,Pr.PROCLU NICAU,Pr.MELCHISEDEC VELNIC,Pr.AMFILOHIE

BRANZA,Pr.IOAN SISMAN,Pr.FILOTHEU,Pr.MIHAI ALDEA,Pr.EFTIMIE,MAICA ECATERINA

FERMO,DANION VASILE,VICTOR RONCEA, ETC.VEZI PT.DESCARCARE: EMISIUNEA CARE AU FOST

LA OTV(Dan DiaconescU)UNDE APARE Pr.FILOTHEU,MAICA ECATERINA,DANION VASILE,VICTOR

RONCEA(Care este Postata tot pe You Tube),VEZI PT.DESCARCARE: EMISIUNEA 360 DE GRADE DE

LA B1 TV UNDE APARE MAICA ECATERINA FERMO SI DANION VASILE(Postata pe You Tube),VEZI

CONFRINTELE LUI MAICA ECATERINA,Pr.FILOTHEU,Pr.IOAN SISMAN,DANION VASILE SI ALTII, SI

TOT CE PUTE-TI GASI SI DESCARCA DE PE NET.REFERITOR LA IMPLANTURILE CU MICRO CIP. 1]

DESCARCATI TOT CE ATI GASIT MAI BUN DE PE NET SI IMPRIMATI PE DVD-uri MATERIALUL

RESPECTIV,IN MAI MULTE COPII DVD.ATATE CATE POATE SI CATE VREA FIECARE. 2] NU UITATI

CA DUPA CE LE-ATI IMPRIMAT PE DVD-uri SA SCRIETI CU MARKERUL PE ELE NEAPARAT

URMATORUL INDEMN : MULTIPLICA DACA POTI SI DA MAI DEPARTE,DACA NU POTI DA ACEST

DVD SI LA ALTII !.NU UITATI CA ATUNCI CAND LE VETI DARUI GRATIS ALTORA ACESTE DVD-

uri,SA LE SPUNE-TI SI VERBAL SA PROCEDEZE SI EI LA FEL DACA AU POSIBILITATE DE

IMPRIMARE,DE MULTIPLICARE A ACELUIASI MATERIAL PE CARE LA-TI IMPRIMAT DEJA, ADICA

DACA AU CALCULATOARE IAR DACA NU POT MULTIPLICA,AVAND NUMAI APARATE DVD.UNDE LE

POT VEDEA,SPUNETILE VERBAL SA DEA DVD-ul DUPA CE LA VAZUT LA ALTI, SI ALTII LA ALTI,

PROCEDAND TOTI LA FEL CU ACELASI MATERIAL SCRIIND PE DVD ACELASI INDEMN SI SPUNAND-

LE SI VERBAL. 3] MERGETI IN BISERICILE NOASTRE ORTODOXE SI DARUITILE GRATIS CATE UN

DVD.PREOTILOR SI CREDINCIOSILOR PE CARE-I GASITI IN BISERICA,SI AU POSIBILITATEA SA LE

VADA PE CALCULATOR SAU PE APARAT DVD.IAR DACA NU LE-ATI PUTUT DA PE TOTE DVD-urile PE

CARE LE-ATI IMPRIMAT,LASATILE PREOTILOR DIN BISERICA RESPECTIVA,SA LE DEA

ENORIASILOR CARE VOR VENI IN ALTA ZI LA BISERICA,ADICA ALTII DECAT CEI CARE AU FOST IN

ZIUA ACEEA LA BISERICA,SAU DACA VEDETI CA POATE UNII PREOTI NU VOR SA VA IA ACESTE

DVD-uri DIN MAI MULTE CONSIDERENTE CA SA LE DEA SI ALTORA, MERGETI VOI FARA A
DEZNADAJDUI MAI DEPARTE CU CREDINTA IN DUMNEZEU SI CURAJ LA ALTE BISERICI

ORTODOXE,DANDU-LE SI ALTORA SI EXPLICANDU-LE DESPRE CE ESTE VORBA PE ACESTE DVD-

uri.

NOTA: Aveti in vedere Blancurile DVD.cand le cumparati ca sa le imprimati sa fie neaparat fata lor

cu putin scris pe ele cat mai vizibila pt.a se putea vedea si distinge cat mai bine atunci cand le ve-ti

scrie pe ele INDEMNUL RESPECTIV: MULTIPLICA DACA POTI SI DA MAI DEPARTE IAR DACA NU

POTI,DA ACEST DVD.SI LA ALTII! IN ACEST FEL PUTEM PE MAI MULTI SA-I TREZIM SI SA-I

INFORMAM EXACT ASA CUM STAU LUCRURILE,PT. CA MULTI NU STIU SAU STIU FOARTE PUTIN.VA

FUNCTIONA SIGUR SA FITI CONVINSI PT.CA ESTE TESTAT.ACEST SISTEN VEZI SI DA MAI

DEPARTE ESTE UN SISTEM PIRAMIDAL SI 100% FUNCTIONEAZA SIGUR.HADETI CU TOTII LA

TREABA CU CREDINTA IN DUMNEZEU,RUGACIUNE,CURAJ SI NADEJDIE CA O ARMATA ADEVARATA

A DOMNULUI NOSTU IISUS HRISTOS BIRUITORUL, CARE NE VA AJUTA IN VECI,AMIN.VA

MULTUMESC MULT TUTUROR CARE ATI AVUT RABDAREA SA MA CITITI SI SA VA CER SA MA

IERTATI PE MINE PACATOSUL.

32. pe 03/12/2009 la 12:31 PMRăzboi întru Cuvânt » Cu sau fara cip? - studiu al unor
specialisti romani din Canada

[...] [3] apologeticum.wordpress.com/2009/01/14/iata-semn-ul-ortodoxiei-ca-raspuns-la-semnul-

fiarei/ [...]

33. pe 03/12/2009 la 5:21 PMPortal Ortodox. Crestinism.net » Blog Archive » Cu sau fara
cip? - studiu al unor specialisti romani din Canada

[...] [3] apologeticum.wordpress.com/2009/01/14/iata-semn-ul-ortodoxiei-ca-raspuns-la-semnul-

fiarei/ [...]

34. pe 03/12/2009 la 5:37 PMHAINI

CATEGORIC ;;NU…NU…NU;; ASA CEVA N-AS FACE PT. NIMIC IN LUME ! MAI MULT,CA AM CITIT

DIN BIBLIE , IN CE CHINURI VOR MURI ACELE PERSOANE CARE VOR PURTA NUMARUL FIAREI

666 ! NUMAI CA NU STIM UNDE SA FUGIM ATUNCI CAND VOR VENI CU INSCRIEREA ACEIA , UNDE

SA NE MUTAM , CE FACEM CU CASELE NOASTRE , COPII CARE AU SCOALA , SERVICI ,SI ASA MAI

DEPARTE! IAR DACA NU NE VOM SUPUNE ORDINELOR , VOM FI EXECUTATI , ASTA AM CITIT DIN
ARTICOLELE RESPECTIVE ! …SAU …ASTA SPUNE PR. IUSTIN PARVU …SA NE MARTIRIZAM !!!!!!!!

TARE AS VREA SA STIU CONCRET CE AR FACE UN CREDINCIOS ORTODOX ( O FAMILIE,CUM

SUNTEM SI NOI ) ! IMI RASPUNDETI VA ROG ?????

35. pe 03/12/2009 la 8:07 PMMarian-Sorin

Frate Haini nu te teme si nu deznadajdui!Da va fi enorm de greu atunci.Dar daca nu vom primi

pecetea fiarei Dumnezeu vazand impotrivirea noastra, rabdarea si credinta nostra in Dumnezeu si

nadejdia noastra an el sigur va randui si pt.noi cei care nu vom primi pecetea fiarei tot ce ne

trebuie atat cat sa nu murim de foame si de sete si sa fi sigur si convins de asta.Ce ne mai

intereseza casa,masini,etc.important e sa supravituim fara pecetea fiarei sa nu depindem de ia pt.a

trai. Daca avem macar o paine pe zi si o cana cu apa si e super bine pt.ca nu depindem de pecetea

fiarei si nu vom muri de foame ava.nd doar o paine si o cana de apaEu ti-o spun pt.ca am vazut

puterea Dumnezeasca cand nu mai vedeam nici o sansa.Si atunci cand nu vedeam nimic “la orizont

‘’si atunci cand nu gandeam tocmai atunci sa sti ca a intervenit Bunul Dumnezeu .Si asta nu numai

o data an viata mea de foarte foarte multe ori.De multe ori lacrimam de bucurie cand vedeam clar

mana lui Dumnezeu si Lucrarea sa .Si sa-ti dau un exemplu care acum mi-a venitan minte :Nu mai

aveam nici un ban iar pasta de dinti mi-se terminase si eu trebuia sa plec la slujba la biserica seara

la Utrenie la Manastirea Cernica si vazand ca nu mai am cu ce ma spala pe dinti,am zis doar atat in

gadul meu:Doamne nu mai am pasta de dinti de unde sa-mi fac si eu rost?Si am plecat la slujca la

Man.Cernica .Acolo cand am ajuns sa facut noapte afara.Am intrat an Biserica sm stat ce am stat si

la un moment dat mi-sa facut sete iesind afara din Biserica sa beau apa si noapte fiind exact langa

fantana jos unde eu trebuia sa ma aplec ca sa beau apa,ERAU 3 CUTI CU 3 PASTE DE DINTI IN

INTERIORUL LOR SI EXACT ACEIASI PASTA DE DINTI PE CARE EU O FOLOSESC.DACA EU ACUM

ASI MINTII M-AR PEDEPSI BUNUL DUMNEZEU,DECI CREDE-MA NU MINT!Asta a fost un exemplu

care mi-a trecut repede prin minte dar am avut N cazuri de genul acesta cand fara absolut nici un

ban an buzunar ami dadea Bunul Dumnezeu exact ce aveam nevoie si cand aveam nevoie si chiar

atunci cand eu nu ma asteptam.CREDE-TI CU ADEVARAT IN DUMNEZEU SI NU DEJNADAJDUI-TI

NICI UNUL CA MARE ESTE PUTEREA SA !!!V-O SPUN LA TOTI PT.CA AM PUTUT SA VAD ASA MI-SA

DAT CA SA-MI DAU SEAMA,TOT DE LA DUMNEZEU-SLAVIT SA FIE NUMELE SAU AL: TATALUI ,AL

FIULUI SI AL SF.DUH IN VECII-VECILOR,AMIN.Frate Haini aduti aminte ca pe poporul lui Israel

timp de 40 de ani nu la lasat in pustie niciodata Dumnezeu, ba chiar trimitandu-le mana cereasca

de sus din cer pe care au mancat-o si minunandu-se de bunatatea sa si randuindu-le izvoare de

apa buna,in desert fiind si toate au fost trimise in chip minunat,adica prin minune

Dumnezeiasca.Sa stiti ca mai ales la greu sigur nu ne va lasa BUNUL DUMNEZEU!SIGUR SI CRDETI
ASTA SI LASATI-VA ABSOLUT TOTAL AN SEAMA SI AN VOIA SA!CREDINTA MARE !RUGACIUNE!

CURAJ SI NADEJDIE IN DUMNEZEU-SF.TRIME! Si daca sa zice vom muri care este problema?! Pai

oricum cu o moarte toti suntem datori acum sau mai tarziu!Oare crede-ti ca timp de 3 ani si

jumatate nu ne mai poate Nu mai rabdam si noi oare 3 ani si jumatate pana va reveni Mantuitorul

Domnul Nostru IIsus Hristos pe pamant dupa tot necazul care are sa vina?!Dumnezeu in Biblie

zice :Nu numai cu paine va trai omul,ci si cu tot cuvantul lui Dumnezeu.Sa avem nadejdie si sa ne

rugam.Laste absolut in voia lui Dumnezeu si el te va lumina si-ti va da ganduri bune si scapari

minunate ,sigur 100%.Tot in Biblie zice:Nu te teme turma mica ,ca Tatal vostru cel din ceruri a voit

sa va dea voua imparatia.Deci nu te teme!Crezi ca acum ai putea face ceva fara ajutorul lui

Dumnezeu?! Asa ca tot Dumnezeu ne va ajuta si randui atunci cum si acum tot Dumnezeu ne ajuta

si randuieste si atunci sa fi sigur de ajutorul lui Dumnezeu .Daca deznadajduiesti este un mare

pacat ansemnand ca nu te ancrezi asa cum trebuie in Bunul Dumnezeu.Deci multa ancredere an

Dumnezeu.Sa fim siguri cu toti si constienti ca Bunul Dumnezeu nu ne va lasa la greu!Da asa va fi

100% si crede-ti ce va spun pt.ca m-am lovit de multe si amputut sa vad foarte clar mana lui

dumnezeu si ajutorul pe care mi-la dat la vremea potrivita ,MULTUMIRI,SLAVA,PREA

MARIRE,CINSTE SI INCHINACIUNE LUI DUMNEZEU PT.TOATE IN VECII-VECILOR,AMIN,Doamne

Ajuta Tuturor! si Foarte Mare Curaj La Toti!!! Daca noi al avem pe Dumnezeu de cine ne vom

teme?! Si atunci CURAJ,CURAJ,CURAJ !!! Pana la sfarsit nu pana la prasit asa cum ne spunea

marele nostru Duhovnic Pr.Cleopa Ilie.Va IUBESC pe toti-fratii mei Crestini-Ortodoxi si sa fim tari

pana la capat,Amin.Doamne Ajutane la toti asa cum sti mai bine,Amin.

36. pe 03/12/2009 la 8:47 PMMarian-Sorin

Frate Haini nu te teme si nu deznadajdui!Da va fi enorm de greu atunci.Dar daca noi nu vom primi

pecetea fiarei Dumnezeu vazand impotrivirea noastra, rabdarea si credinta nostra in Dumnezeu si

nadejdia noastra an el sigur va randui ce vom face si pt.noi cei care nu vom primi pecetea fiarei ne

va da tot ce ne trebuie cel putin atat cat sa nu murim de foame si de sete si sa fi sigur si convins

de asta.Ce ne mai intereseza casa,masini,etc.important e sa supravituim fara pecetea fiarei sa nu

depindem de ia pt.a trai. Daca avem macar o paine pe zi si o cana cu apa ar fi super bine pt.ca nu

depindem de pecetea fiarei si nu vom muri de foame avaddo ar o paine si o cana de apa.Eu ti-o

spun pt.ca am vazut puterea Dumnezeasca cand nu mai vedeam nici o sansa.Si atunci cand nu

vedeam nimic “la orizont ‘’si atunci cand nu gandeam tocmai atunci sa sti ca a intervenit Bunul

Dumnezeu .Si asta nu numai o data an viata mea de foarte foarte multe ori.De multe ori lacrimam

de bucurie cand vedeam clar mana lui Dumnezeu,Lucrarea si Ajutorl Sau pe care mi-la dat

mereu.Si sa-ti dau un exemplu care acum mi-a venit an minte :Nu mai aveam nici un ban iar pasta
de dinti mi-se terminase si eu trebuia sa plec la slujba la Biserica seara la Utrenie la Manastirea

Cernica langa Bucuresti si vazand ca nu mai am cu ce ma spala pe dinti,am zis doar atat in gadul

meu:Doamne nu mai am pasta de dinti de unde sa-mi fac si eu rost??? Si am plecat la slujba de la

Man.Cernica .La Man.Cernica cand am ajuns sa facut noapte afara.Am intrat an Biserica am stat ce

am stat si la un moment dat mi-sa facut sete iesind afara din Biserica sa beau apa si noapte fiind

exact langa fantana jos unde eu trebuia sa ma aplec ca sa beau apa,ERAU 3 CUTI CU 3 PASTE DE

DINTI IN INTERIORUL LOR, SIGILATE SI NOI-NOUTE SI EXACT ACEIASI PASTA DE DINTI PE CARE

EU O FOLOSESC.DACA EU ACUM ASI MINTII M-AR PEDEPSI BUNUL DUMNEZEU,DECI CREDE-MA

NU MINT ! Asta a fost un exemplu care mi-a trecut repede prin minte dar am avut N cazuri de

genul acesta nu unul,cand fara absolut nici un ban an buzunar ami dadea Bunul Dumnezeu exact

ce aveam nevoie si cand aveam nevoie si chiar atunci cand eu nu ma asteptam.CREDE-TI CU

ADEVARAT IN DUMNEZEU SI NU DEJNADAJDUI-TI,CA MARE ESTE PUTEREA SA !!!V-O SPUN LA

TOTI PT.CA AM PUTUT SA VAD ASA MI-SA DAT CA SA-MI DAU SEAMA,TOT DE LA DUMNEZEU-

SLAVIT SA FIE NUMELE SAU AL: TATALUI ,AL FIULUI SI AL SF.DUH IN VECII-VECILOR,AMIN.Frate

Haini aduti aminte ca avem o garamada de exemple an care DUMNEZEU nu i-a parasit.Exemplu-

poporul lui Israel cand esra condus de MOISE timp de 40 de ani nu ia lasat in pustie niciodata

Dumnezeu, ba chiar trimitandu-le mana cereasca de sus din cer pe care au mancat-o si

minunandu-se de bunatatea sa si randuindu-le izvoare de apa buna,in desert fiind si toate au fost

trimise in chip minunat,adica prin minune Dumnezeiasca.Sa stiti ca mai ales la greu sigur nu ne va

lasa BUNUL DUMNEZEU!SIGUR SI CRDETI ASTA SI LASATI-VA ABSOLUT TOTAL AN SEAMA SI AN

VOIA SA!CREDINTA MARE !RUGACIUNE!CURAJ SI NADEJDIE IN DUMNEZEU-SF.TRIME! Si daca sa

zice vom muri care este problema?! Pai oricum cu o moarte toti suntem datori acum sau mai

tarziu!Oare crede-ti ca timp de 3 ani si jumatate nu mai rabdam si noi Ajutati fiind tot de

Dumnezeu,pana cand va reveni Mantuitorul Domnul Nostru IIsus Hristos pe pamant.Eu zica si ma

rog sa ne Ajute la toti Dumnezeusi sa ne punem Nadejdia an el .Ca asa scrie an Biblie ca va reveni

pe pamant dupa 3 ani Jumatate de cand va ancepe aceasta prigoana satanica.Dumnezeu in Biblie

zice :Nu numai cu paine va trai omul,ci si cu tot cuvantul lui Dumnezeu.Sa avem nadejdie si sa ne

rugam.Lasate absolut total in voia lui Dumnezeu si el te va lumina si-ti va da ganduri bune si

scapari minunate ,va radui si pt.tine ce-ti trebuie,sigur 100%.Tot in Biblie zice:Nu te teme turma

mica ,ca Tatal vostru cel din ceruri a voit sa va dea voua imparatia.Deci nu te teme!Crezi ca acum

ai putea face ceva fara ajutorul lui Dumnezeu?! Asa ca tot Dumnezeu ne va ajuta si randui atunci

cum si acum tot Dumnezeu ne ajuta si randuieste si atunci sa fi sigur de ajutorul lui Dumnezeu

.Daca deznadajduiesti este un mare pacat asta ansemnand ca nu te ancrezi asa cum trebuie in

Bunul Dumnezeu.Deci multa ancredere an Dumnezeu.Sa fim siguri cu toti si constienti ca Bunul

Dumnezeu nu ne va lasa la greu!DAR MAI ALES LA GREU NU NE VA LASA!Da asa va fi 100% si

crede-ti ce va spun pt.ca m-am lovit de multe si am putut sa vad foarte clar mana lui Dumnezeu si
Ajutorul pe care mi-la dat la vremea potrivita ,MULTUMIRI,SLAVA,PREA MARIRE,CINSTE SI

INCHINACIUNE LUI DUMNEZEU PT.TOATE IN VECII-VECILOR,AMIN,DUMNEZEU SA NE AJUTE

TUTUROR! SI SA FIM CU Foarte Mare Curaj cu Toti si mai UNITI CA NICIODATA!!! Daca noi al avem

pe Dumnezeu de cine ne vom teme?! Si atunci CURAJ,CURAJ,CURAJ LA TOTI !!! Pana la sfarsit nu

pana la prasit asa cum ne spunea marele nostru Duhovnic Pr.Cleopa Ilie.Va IUBESC pe toti-fratii

mei Crestini-Ortodoxi si sa fim tari pana la capat,Amin.Doamne Ajutane la toti asa cum sti mai

bine,Amin.Ps.O zicala Romnasca zice:NU MOR CAII CAND VOR CAINII !!! DECI NU AVEM DE CE SA

NE TEMEM SI DE CINE ,DOAR DE DUMNEZEU SI SFINTELE SALE PUTEREI ALE SALE ,Amin.Iarta-

ma pt.greseli scrise si pt.toate si pe mine pacatosul.

37. pe 03/12/2009 la 8:55 PMMarian-Sorin

APEL!Doamne Ajuta Frati Crestini-Ortodoxi!Eu am vazut cu tristete,ca sunt f.multi Crestini,care vin

la Biserica si care nu stiu cum este cu documentele biometrice si ce se urmaresc prin astea,iar de

implanturile(satanice)care ni-se pregatesc nici atat nu stiu,neavand acces la net.HAIDE-TI VA ROG

DIN SUFLET care puteti,vreti si aveti mila de aproapele nostru,sa descarcam de pe net.tot ce gasim

mai bun pe aceasta tema de ex:Filmul Ingerul Digital-Semnul Fiarei,filmuletele ref.la implanturile

cu microcip,Pr.Duhovnici care explica despre aceste subiecte si ne indeamna cum ar fi Pr.Iustin

Parvu,Pr.Filotheu,Pr.Ioan Sisman,Pr.Arsenie Papacioc,Pr.Adrian Fageteanu,Pr.Amfilohie

Branza,Pr.Melchisedec Velnic,Maica Ecaterina Fermo,Danion Vasile,Victor Roncea etc.Unii dintre ei

au aparut si la multe emisiuni tv.vezi:B1Tv,OTv,etc.care sunt postate pe.net.Mai sunt si

Conferintele care sau facut pe tema asta,deci este f.mult material pe net.si avem de unde sa

alegem Slava Domnului pt.toate.Dupa ce descarcam materialul selectat atat cat sa incapa pe un

DVD.Le imprimam cu materialul gasit si multiplicam pe mai multe DVD-uri an functie de

posibilitatea fiecaruia mergand prin Bisericile noastre Crestin-Ortodoxe,si daruindu-le gratis tuturor

care nu stiu mare lucru despre acest subiect.Chiar daca nu au calculator poate au aparate DVD sau

poate au rude,prieteni,vecini unde le pot vedea chiar impreuna.Spuneti-le din suflet va rog,tuturor

care au calculatoare,pot si vor sa faca acest lucru,dandu-le si ei la alti semeni de-ai nostri care nu

stiu nimic neavand acces la informatiile de pe net.Dupa ce le-am descarcat si le-am multiplicat pe

cate DVD-uri vrea fiecare.este f.bine sa scriem si pe DVD-uri urmatorul indemn: Multiplica daca

poti si da mai deparete iar daca nu dal si altora sa-l vada!Va multumsec din suflet si va rog sa ma

iertati pe mine PACATOSUL pt.indrazneala pe care am avuto.Dumnezeu sa ne Binecuvanteze

aceasta lucrare,Amin.Doamne Ajuta.


38. pe 03/13/2009 la 12:01 PMHAINI

STIMATE D-LE MARIAN-SORIN , IN PRIMUL RAND VA MULTUMESC CA MI-ATI SI RASPUNS REPEDE

SI IN AL DOILEA RAND PT. CUVINTELE ACELEA FRUMOASE SI INCURAJATOARE ! AVETI PERFECTA

DREPTATE , CEI CARE AU CREDINTA INTARITA IN DUMNEZEU INTOTDEAUNA SUNT AJUTATI SA-SI

DUCA CRUCEA ; TOATE PROBLEMELE, SI GRIJILE DE ZI CU ZI ! AM SIMTIT SI EU LUCRAREA

MINUNATA A LUI D-ZEU , MINUNILE PE CARE LE FACE , NU NE-A LASAT LA GREU NICIODATA

SINGURI . INTOTDEAUNA AM AVUT O CALE DE IESIRE , CHIAR SI IN MOMENTELE CELE MAI

DIFICILE . SUNT SOTIE SI MAMA A TREI COPII , AM 51 DE ANI , SI BINE-NTELES CA ORICE

PARINTE SI EU LA RANDUL MEU IMI FAC NISTE GRIJI PT. EI SI VIITORUL LOR .DAR CU NADEJDEA

IN D-ZEU SI CU AJUTORUL LUI VOM TRECE SI PESTE ACESTE VREMURI . IAR INCA NICI NU STIM

PRECIS CAND VA INEPE , IN USA PASAPOARTELE ACESTEA SUNT INCEPUTE DE ACUM 10 ANI . SA

NE RUGAM LUI D-ZEU SA MAI TREACA MULTI ANI DE ACUM INCOLO SI ASA CUM AU BLOCAT

FRATII NOSTRI SARBI ACESTE PASAPOARTE SI LEGEA REFERITOR LA BIOMETRIZAREA

PERSOANELOR , SA FIE ABROGATA LEGEA SI LA NOI .SUNTEM UN POPOR CREDINCIOS DIN MOSI

STRAMOSI SI NU NE PUTEM PIERDE ORIGINILE SI TRADITIILE PE CARE LE-AM MOSTENIT

.PROBLEMA E CA NE-A CAM LUAT VALUL DE A TRAI MAI BINE SI TINERETUL NOSTRU NUMAI ESTE

ASA DE INTERESAT DE PARTEA RELIGIOASA ! INTR-ADEVAR ACUM TREBUIE SA NE PUNEM CU

TOTII SI SA NE RUGAM BUNULUI D-ZEU SA NE MILUIASCA SI SA NE MANTUIASCA SUFLETELE

NOASTRE. MA INGROZESTE NUMAI CAND MA GANDESC , CA DE LA O VREME INCOACE CE AUDE

OMUL ; ATATEA CRIME, VIOLURI ,AVORTURI , FURTURI , APOI NU VORBESC DE INCEST . CE SE

PETRECE OAMENI BUNI SI ;;CEI CARE SUNT LA GUVERNARE ;;! CUM ATI PUTUT VOTA LEGEA PT.

INCEST SI PROSTITUTIE ? ? ? PAI CE SE VA INTAMPLA CU NOI ? ? ? NE VA PIERDE BUNUL D-ZEU

PT. FARADELEGILE ACESTEA ! ! ! VREMURI GRELE URMEAZA ! TREBUIE SA PLATIM PT. TOATE

ASTEA LUCRURI URATE ! CU NADEJDEA IN D-ZEU , CEI CU CREDINTA SA INCERCAM SA NE FERIM

DE PACATE SI VOM TRECE SI PESTE ASTEA ! ASA SA NE AJUTE D-ZEU ! DOAMNE AJUTA PE TOATA

LUMEA ! ! !

39. pe 03/15/2009 la 12:29 PMsorin

Frati crestini sa nadajduim in Domnul nostru ISUS HRISTOS care v-a avea grija de cei ce se

impotrivesc antihristului si slugilor sale nu va fie frica:5. Şi a născut un copil de parte bărbătească,

care avea să păstorească toate neamurile cu toiag de fier. Şi copilul ei fu răpit la Dumnezeu şi la

tronul Lui,

6. Iar femeia a fugit în pustie, unde are loc gătit de Dumnezeu, ca să o hrănească pe ea, acolo, o

mie două sute şi şaizeci de zile.


Iata frati crestini cine are pricepere sa inteleaga . Asa ca Dumnezeu a gatit locul s-au il va gati si

biserica nu v-a pati nimic ca biserica lui Hristos suntem noi frati crestini daca pazim ceea ce ne-a

invatat Isus.Eu nu zic ca aceste evenimente se vor intampla imediat dar se vor intampla si daca noi

nu vom mai exista ca persoane fizice sa lasam invataturile cele bune copiilor nostrii.Ca ei sa nu

cada in capcanele masonilor si antihristului.Dar daca va fi sa traim noi aceste evenimente trebuie

sa ne impotrivim cu toata inversunarea ,am citit mai sus cineva se temea de executii,Constantin

Brancoveanu nu s-a temut si a asistat cum sunt executati toti fii sai impruna cu el dar nu s-a

lepadat de credinta in ISUS.Asa ar trebui sa faca si preotii nostrii . Dar din pacate unii dintre ei nu

zic toti ,zic ca acest cip nu reprezinta semnul fiarei si daca reprezinta spun sa punem semnul crucii

langa el si gata . Nu e asa ori purtam semnul crucii care este semnul mantuitorului nostru ori

fereasca Dumnezeu cipul si atunci va fi ultima alegere libera pe care o va face omul.Din momentul

insemnarii il recunoaste pe satana ca dumnezeu si i se inchina . Cipul interactioneaza cu sistemul

nervos . Va fi un control total asupra oamenilur. Cei ce vor purta cipul pe frunte si pe mana dreapta

vor fi ca niste roboti ,prin compiuter li se va comanda si ei vor executa intocmai.Programul de baza

666 implementeaza in creer ca satana e dumnezeu si nu vor contesta cine o face si are cip

implantat moare . Dar cine nu poarta cipul nici nu poate fi gasit nici controlat de aceea vor sa-l

implanteze la toti. Feritiva de masoni de sectele care iau amploare tot mai mult si mai ales nu

discutati decat cu oameni pe care ii cunoasteti bine si stiti sigur ca nu va vor trada inca nu se

intampla nimic dar daca intrati mai adanc si faceti publice cele pe care le auzit i si le aflati in

cercetarile voastre sunteti in pericol .Masonii sunt extrem de periculosi cand li se dezvaluie

adevaratele intentii.Ei sustin ca sunt buni ca vor binele atunci de ce ritualurile lor sunt secrete de la

un anumit nivel .Ce au de ascuns . La noi in biserica nu e nimic secret in afara de spovedanie care

e ceva personal.Prin acest cip vor sa controleze mintea omului pentru ca se stie ca satana nu stie

ce gandim decat daca ii dam voe.Vedeti fratilor care este scopul acestui cip care este o unealta a

satanei de pecetluire a sufletului nostru ca sa ne indeparteze de Dumnezeu Tatal de Isus si de prea

curata sa maica si pururea Fecioara Maria.Pentru ca Lucifer ne uraste atat de mult ca vrea sa ne

ucida pe toti.De ce .Pentru ca noi avem sansa de a merge in Imparatia Cerurilor unde el spurcatul

nu poate sa mai ajunga.Cu acestea spuse zic DUMNEZEU sa ne binecuvanteze si sa ne apere de cel

rau amin.

40. pe 03/20/2009 la 11:50 AMFatu Georgiana

sunt de acord cu parintele.


41. pe 03/28/2009 la 11:51 PMChemarea marturisitorilor. In numele Domnului Hristos
alaturati-va celor dintai! « † Apologeticum

[...] Primul APEL Parintelui Justin Parvu [...]

42. pe 04/03/2009 la 11:35 AMdaniela

Frati crestini sa nu ne temem ca mare este Dumnezeu si MAICUTA SA sa va relatez si eu cum

lucreaza Dumnezeu nu spre lauda Laudat safie Domnul in veci amin de 12 ani imi doream sa ajung

in U craina sa ma inchin la sfintele moaste de la Pecerska dar nu aveam posibilitati materiale asa

calatoream imaginar Intr o zi ma suna o cunostinta sa mi ofere un loc intr un pelerinaj in Ucraina

caci nu vrea sa mearga singura nu credeam sa pot merge caci lucram la gradinita particulara eram

doar 3 persoane angajate Gandindu ma ca totul se face cu voia lDomnului am indraznit amreusit sa

ajung dar stiti nici cel rau nu doarme asa ca atunci cand m am intors mi apregatit si surpriza pe

saptamana in care am fost plecata nu am primit salariul Slava DOMNULUI pt toate

43. pe 04/08/2009 la 4:43 PMMych

Doamne, da putere poporului roman sa invinga raul! Nu permite sa devenim niste marionete, sa

ajungem in Infern cu totii! AMIN!

44. pe 04/15/2009 la 6:44 AMgavriilstiharul

“Apocalipasa reia de fapt numarul 666. Acesta este menţionat pentru prima dată în Vechiul

Testament, şi anume în Paralipomena

9, 13 : „ Greutatea aurului care i se adusese lui Solomon într-un an era de şase sute şaizeci şi şase

de talanţi de aur, precum şi în 1 Regi 10,14. Pe buna dreptate, Fericitul Augustin spunea: “Noul

Testament în cel Vechi se ascunde; acum Vechiul în Cel Nou se descoperă” (P.L. XXXIV, 623)…”

45. pe 04/25/2009 la 10:25 AMLaura

Asa sa ne ajute Dumnezeu. Ceea ce facem este pentru noi , copii nostri si copii copiilor nostri.
46. pe 05/04/2009 la 8:21 AMelena

e timpul sa descihem ochii …pt ca nu cred ca e vorba de o simpla coincidenta de semnul fearei din

apocalipsa si pasapoartele sau cipurile cu 666 …

47. pe 05/04/2009 la 8:50 AMelena

trebue sa ne ruga si sa credem in dumnezeu sa nu ne bizium pe proprile noastre puteri sa ne

rugam lui dumnezeu si sa avem toata nadejdea in el ……ca nu ne va lasa ,dumnezeu ne iubeste si

trebiue sa cerem prin rugaciune sa ne dea iubire pt el ……..trebue sa luptam noi nu suntem facuti

pt lumea aceasta ….si noi nu suntem ai nostri suntem a lui dumnezeu …si cu siguranta o sa ne

ajute …nea dat libertatea de a alege sta in puterea noastra ca sa decidem ciu vrem sa slujim iar

daca il alegem pe dumnezeu el ne ajuta nu o sa ne lasae in mainele satanei…………cativa ani in

durere aici ….sut platiti cu fericirea vesnica ……mergem inainte fara frica ,dumnezeu e cu noi si o sa

ne ajute nu suntem singuri……….si ca sa fiti siguri de adevar mergeti la biserica pentru ca acolo se

afla adevarul ….iar daca o sa fiti nepasatori si o sa mergeti cu satana no sa va fie bine nici aici nici

dincolo ……..cautati adevarul …mergeti la biserica …fiindca daca nu mergeti la biserica nu veti putea

face nimic biserica e casa lui dumnezeu aici pe pamant ,spovediti-va ,impartasiti-va ,postiti si va

rugati ….si nu lasati pe mai tarziu ca nimeni nu stie cat are de trait …azi esti…si mane nu mai esti

…..si cu siguranta o sa se intample toate astea care sunt srise in apocalipsa si in noul testament

……pentru ca tot ce a fost scris in vechiul testament sa implinet nu credeti ca o sa se implineasca si

cele scrise in noul testament?????????? ba da cu siguranta …macar sa ne facem datoriea acolo

unde suntm ..iertati ca sa fiti iertati , cea ce vrei tu sa primesti da si tu la altul ,…….nu mai fiti

nepasatori…..

48. pe 06/01/2009 la 10:22 PMMiron Doinita

am si eu o intrebare: pna la ce data se strang semnaturi impotriva cipurilor biometrice,care este

data limita?

49. pe 06/10/2009 la 9:16 PMconstantin

Dumnezeu n-o sa ne lase. Suntem faptura lui. Doamne ajuta sa ne mantium!


50. pe 07/12/2009 la 10:13 PMsorin

Frati crestini alesii nostrii au hotarat ca fara sa ne intrebe sa lanseze introducerea cipului biometric

pe pasapoarte si bulettine concomitent.

Ce ne mai ramane de facut ? Lupta se inteteste,v-a fi foarte greu dupa cum se stie fosta securitatre

a ucis, torturat zeci de mii de oameni multi parinti s-au prapadit si nu le-a pasat acum nici atat nu

o sa le pese.

De aceea VA AVERTIZEZ SA FITI PUTERNICI si sa ne pastram credinta in Isus ca ne v-a salva.

Nadejdea noastra e in El. Ca alesilor nu le pasa decat de buzunar si de avantajele ce li se ofera nici

nu-si dau seama cei asteapta.

51. pe 07/13/2009 la 10:31 AMsorin

Frati intru Hristos trebuie sa strangem randurile masonii sunt infiltrati peste tot si in biserica .Ar

trebui demascati, mai marii bisericii ar trebui sa sa-i demaste public si sa-i dea afara din

biserica.Acum trebuie mai mult ca niciodata sa fim cu bagare de seama.Am vizionat documentare

care m-au infiorat , in tara vecina Serbia s-au intamplat lucruri ingrozitoare fratii nostrii crestini

ortodoxi de acolo au suferit cumplit le-au fost bombardate casele, ucisi copiii au fost obligati sa

plece din casele lor pentru care au muncit o viata ,spurcatii de americani i-au bombardat in sfanta

seara de Paste desi cerusera armistitiu 3 zile sa poata sa se inchine Domnului.Toate acestea s-au

intamplat sub ochii nostrii si biserica nu a luat atitudine de ce ,cu ce au gresit acei oameni ce vina

au ei .Plange sufletul in mine si ma rog lui Dumnezeu ca acele urgii sa nu se abata si asupra

noastra .Pe cine au aparat americanii :o minoritate de musulmani cica li s-au incalcat drepturile dar

sarbii ortodoxi au fost obligati sa plece din casele lor si mai mult i-au obligat sa-si ia si mortii din

cimitire.Si asta pentru ca sunt crestini si ferice de ei ca nu s-au lepadat de credinta ,au organizat

proteste impotriva introducerii cipului biometric si au fost foarte multi care au iesit in strada ,dar la

noi debea daca s-a auzit de acele proteste.

Fratilor sa luam exemplul sarbilor ei desi greu incercati nu s-au dezis de credinta lor multi l-au

condamnat pe Milosevici, a murit inainte de a fi condamnat de tribunalul acela care chipurile

imparte dreptatea.Dumnezeu nu le-a lasat placerea de al ucide si de ai denigra numele si mai

mult ,el si-a aparat poporul si daca a crezut pana in ultima sa clipa de viata in Isus e acum in

Imparatia lui Dumnezeu .

Freti crestini trebuie sa ne unim fortele sa luam crucea lui Hristos sa ne inarmam cu arma ce mai

puternica “credinta”si sa luptam impotriva acestor nemernici care vor sa ne vinda satanei . Si nu e

de glumit altfel nu ne condamnam pe noi ci si pe copiii nostrii si nepotii.daca ne inchinam Doamne


fereste celuilalt s-a zis cu noi pina la al saptelea neam.

Domnul sa ne binecuvinteze pe toti eu intaiul pacatos ma rog pentru iertarea pacatelor si pentru ca

Dumnezeu sa ma ierte si sa ne mantuiasca pe toti amin.

52. pe 09/28/2009 la 1:23 PMCostel C.

Traim vremuri foarte ciudate! “tatii” isi violeaza fetitele si baieteii, “fratii” isi omoara fratii si parintii

pentru mosteniri, “sotii” isi violeaza si ucid sotiile, politicienii si patronii i-au tranformat pe

muncitori in sclavi, etc. Eu ca muncitor, dau tot salariul pe chirie! Din ce sa mai traiesc? Ce viata

este asta? Este mai bine la puscarie, decat in “libertate” (sclavie)! Este nevoie de o schimbare!

Partidele politice ne asupresc pe rand, cand unii, cand ceilalti! Ciolanul, oricum il rod impreuna! Sa-

si faca bagajele si sa plece de unde au venit! Ei, au venit din iad!

Doamne apara-ne si ne pazeste, de aceste bestii in piele de om!

53. pe 10/03/2009 la 12:23 AMDesteptarea Romaniei !

[...] Apelul Parintelui Iustin Parvu 1 Apelul Parintelui Iustin Parvu 2 Chemare [...]

54. pe 10/18/2009 la 8:50 PMsorin

NU VAD CE LEGATURA ARE POLITICA CU SEMNUL FIAREI DIN PUNCTUL MEU DE VEDERE NU

CONTEAZA CINE E LA PUTERE TOT DIAVOLULUI SE INCHINA.

E scris in biblie ca toti au un singur gand sa dea puterea lor fiarei si devreme ce dumnezeul lor este

banul deci se inchina diavolului si cu asta basta . Isus din Nazaret nu a facut politica primii crestini

erau saraci foarte foarte saraci si nu se opuneau sistemului se rugau doar. Nu credeti ca trebuie sa

le urmam exemplul? Daca asa este atunci sa-i lasam pe conducatori cu ale lor si noi sa ne vedem

de ale noastre sa luptam pentru Imparatia lui DAUMNEZEU cu toata fiinta noastra defapt asta e

telul principal care ar trebui sa-l preocupe pe un bun crestin. Domnul nostru Isus Hristos sa ne

binecuvanteze si prea curata Sa Maica sa ne apere.amin

55. pe 10/19/2009 la 9:57 PMVasile

Astazi in sec XXI nu numai ca traim vremuri apocaliptice dar vedem cu ochii nostri incredibile

evenimente. Drepturile homosexualilor, asa zise biserici crestine destinate acestora, preoti care isi
recunosc apartenenta la acest macabru grup de ne-oameni. Implementarea unor hotariri si decizii

facute in spatele usilor inchise (vezi grupul Bilderberg) si sa nu uitam de ridicarea din cenusa a

unui imperiu din vechime, Imperiul Roman sau Noua Europa Unita. Toate astea sunt semne de

alarma pentru crestinii care cauta Fatza Domnului! Alt contrast apocaliptic este raspindirea vestilor

despre microcip, fie ca il introduc in pasapoarte, permise de conducere fie ca benevol exista

persoane care au acceptat microcipul subcutanat, Semnul Fiarei. Toate astea prevestesc revenirea

Fiului lui Dumnezeu asa cum a promis prin vedenii Sfintului Apostol Ioan pe insula Patmos cu mii

de ani in urma. Cum ne va gasii oare acest mare eveniment prevestit in Scriptura, pe noi crestinii

sec. XXI ?

56. pe 11/09/2009 la 11:03 AMsorin_manole_68@yahoo.com

S-ar putea sa ne gaseasca ascunsi prin munti, multi cerestini s-ar putea sa fie executati nu vreu sa

sperii pe nimeni dar e stiut ca cine nu accepta semnul fiarei v-a avea de suferit .Si nu spun asta ca

sa ma aflu in treaba e scris in apocalipsa ca fiara va duce razboi cu sfintii si-i va birui .Care sunt

acesti sfinti aproape ca se stie sfintii parinti cum este acest minunat preot Iustin Parvu caruia

Dumnezeu ia dat intelepciune sa ne descopere noua si sa ne avertizeze ,si multi altii ca el , acestia

sunt in linia intai pe ei ii va ataca prima oara ca sa ne lase fara calauze.Dar Dumnezeu este

milostiv si bun si nu cred ca v-a ingadui asa ceva .Poate ca vor fi prigoniti dar Dumnezeu ii v-a

ocroti ca noi celalti mai putin credinciosi sa putem rezista furiei diavolului.Nazisrii au incercat sa

extermine un popor dar nu au reusit, ce vina aveau acei oameni,nemernicii au ucis cu milioanele

dar ei au suprevietuit , comunistii au incercat sa ne indeparteze de Dumnezeu au ucis preotzi

nevinovati dar credinta in Dumnezeu a ramas si la noi si la evrei cu toate ca am fost prigoniti

,evreii se vor intoarce si vor crede in Isus deja au aparut evrei crestini si nu sunt putini .EI au fost

mintiti si sunt mintiti in continuare ,fariseii i-au mintit nazistii i-au mintit politicienii lor ii mint dar ei

sunt poporul lui Dumnezeu si v-a veni si zioa cind toti vor crede in Isus .Atunci va trebui sa ne

gandim ca sfarsitul acestei lumi e aproape sa nu uitam ca sfintul Ilie a fost evreu el cred ca-i va

intoarce pe evrei . Pentru ca il v-a da de gol pe antihrist, deabea atunci dupe ce il vor ucide pe el si

pe Enoh vor incepe executiile dar asta nu stie nici un om cand se va intampla sper din tot sufletul

sa nu se intample prea curand. Dar daca da atunci ma rog lui Dumnezeu sa nu fiu prins ,dar daca

se va intampla ma rog sa nu cedez si sa merg pana la capat ca sa fiu un exemplu bun copiilor mei .

Frati crestini trebuie ca toate invataturile cele bune lasate de Isus prin sfintii apostoli sa ni le

insusim temeinic sa le aven in suflet si in minte ca poate v-a veni vremea cind cartile cele sfinte sa

fie arse si inlocuite de altele care duc oamenii la sminteala si atunci daca noi vom cunoaste

adevarul il vom transmite copiilor nostrii si ei caopiilor lor si adevarul v-a dainui pina la revenirea
lui Isus si cei care au pastrat adevarul vor da raspuns bun la chemarea Fiului lui DUMNEZEU cind v-

a striga “veniti alesii Tatalui Meu”fie ca v-om fi noi fie ca vor fi copii nostri s-au copii popiilor nostri

amin .Dumnezeu sa ne calauzeasca pe calea cea dreapta si sa ne pastram credinta in El amin .

S-ar putea să vă placă și