Sunteți pe pagina 1din 10

BAZELE ANTREPRENORIATULUI

Tema: Antreprenoriatul în Republica


Moldova și rolul acestuia în economia țării

Ghemu Olga, gr. 211


Potrivit Articolului 1 din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi“
Antreprenoriatul este activitatea de fabricare a producției, executare a lucrărilor şi
prestare a serviciilor, desfășurată de cetățeni şi de asociațiile acestora în mod
independent, din proprie inițiativă, în numele lor, pe riscul propriu şi sub
răspunderea lor patrimonială cu scopul de a-şi asigura o sursă permanentă de
venituri” respectiv este forța motrică a economiei, care de regulă cel mai des ajunge
să asigure progresul economic, prin inovare, investire de resurse şi dorința de
dezvoltare prin utilizarea noilor oportunități. În Republica Moldova, businessul mic
și mijlociu ocupă 98% din totalul întreprinderilor pe țară, rolul și importanța
acestora, rezultând din trăsăturile de bază pe care le dețin:

a) Oferă noi locuri de muncă.


b) Sunt flexibile la cererea și oferta de pe piață.
c) Stimulează concurența.
d) Transferuri esențiale în bugetul național.
e) O întreprindere mică poate constitui punctul perfect de pornire în lansarea
unui nou produs sau serviciu .

Întreprinderile mici pot prezenta avantaje față de cele mari atunci când se pune
problema satisfacerii unei nevoi locale.

Mulți consumatori sunt plictisiți de produsele realizate în serii mari și preferă


produsele de serie mică sau unicate, realizate de întreprinderile mici .

ÎMM-urile cu capital privat, în perioada anilor 2008-2012 au înregistrat o evoluție


pozitivă la toți indicatorii economici, ceea ce arată că sectorul, în întregime, este

2
rentabil şi contribuie pozitiv la formarea venitului național. Rezultatele cele mai
bune au fost înregistrate la categoria întreprinderilor mici.

Conform datelor Biroului Național de Statistică, în Republica Moldova în anul 2012


numărul întreprinderilor mici şi mijlocii a constituit 49,4 mii întreprinderi, sau cu
2,1 mii întreprinderi (cu 4,4%) mai mult față de anul 2011. Sectorul ÎMM reprezintă
circa 97,5 % din numărul total de întreprinderi.

Numărul persoanelor care au activat în întreprinderile mici şi mijlocii în


2012 a constituit 300,2 mii persoane, deţinînd 50,7% din numărul total
de angajați ai întreprinderilor. Iar, în 2010, au activat 309,4 mii persoane,
deţinînd 58,8% din numărul total de angajați. 25,2% din angajații
sectorului IMM-urilor activau în comerțul cu ridicata şi cu amănuntul,
16% în agricultură, economia vânatului şi silvicultură, iar 17% în
industria prelucrătoare.

Veniturile din vânzări ale întreprinderilor mici şi mijlocii în 2012 au


însumat 73057,0 mil. lei sau 34,5% din venituri din vânzări în total pe
economie.

3
Partea preponderentă a ÎMM își desfășoară activitatea în domeniul
comerțului, constituind în anul 2012 circa 20,0 mii întreprinderi, sau
40,5% din totalul întreprinderilor mici şi mijlocii. În industria
prelucrătoare au activat 4,9 mii de ÎMM sau 9,8% din totalul ÎMM.

În anul 2010 densitatea IMM raportată la 1000 de locuitori constituia 12


întreprinderi inclusiv: mun. Chișinău – 36 întreprinderi, mun. Bălți - 11,
UTA Găgăuzia – 6, Zonele rurale – în mediu câte 4 întreprinderi la 1000
locuitori.

Pentru comparație în perioada respectiva în România erau 26


întreprinderi/1000 locuitori, iar în Uniunea Europeană – 52.

În următorul tabel observăm evoluția numărului de întreprinderi mici și


mijlocii pe principalele domenii de activitate între anii 2008/2009

4
Totuși, ca și în fiecare sferă de activitate întreprinderile mici și mijlocii se
confruntă cu anumite probleme, mai jos am încercat să evidențiez câteva
dintre ele:

1. Cultura antreprenoriala slab dezvoltată .


2. Lipsa forței de muncă calificată.
3. Grad redus de implementare a tehnologiilor moderne .
4. Dobânzi ridicate la credite și împrumuturi .

5
5. Infrastructură de suport în afaceri slab dezvoltată.
6. Proprietarul unei afaceri mici duce deseori lipsă de cunoștințe
manageriale și de experiență în domeniul managementului.
7. Administrare Fiscală dură .
8. Reglementări și birocrație excesivă.

Iar pe lângă aceste probleme, mai există și un șir de riscuri:

 Riscul de a greși .
 Responsabilitate mai mare, lipsa de garanție a succesului.
 Investiții mari, muncă fără limită de timp .
 Riscul de a pierde bunurile investite .
 Lipsa de experiență .
 Frica de a rămâne cu datorii.

Dar, mai există și avantaje, care de multe ori prevalează asupra riscurilor:

 Libertatea de decizie .
 Independență .
 Auto afirmare și inovare .
6
 Flexibilitatea planificării timpului .
 Câștig financiar mare.
 Auto angajarea .
 Dezvoltarea personală .
 Atingerea unui alt nivel de viață.
 Formarea de experiență și cunoștințe .

În scopul susținerii dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii din


Republica Moldova, prin hotărârea Guvernului numărul 538 din 17/05/2007,
a fost creată organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și
mijlocii .Organizația are statut de organizație necomercială, sub formă de
instituție publică, în coordonarea Ministerului Economiei .

Sarcinile principale ale acestei organizații sunt:

o Implementarea politicii de stat privind susținerea dezvoltării sectorului


întreprinderilor mici și mijlocii, conform strategiilor și programelor
aprobate de Guvern.
o Analiza sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, determinarea
necesităților problemelor și riscurilor ce afectează dezvoltarea
întreprinderilor mici și mijlocii și formarea de recomandări pentru
soluționarea acestora.
o Înaintarea către Ministerul Economiei a propunerilor prin necesitățile
sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, cerințele și preferințele acestuia.
o Promovarea dialogului public-privat în procesul implementării politicii
de stat de susținere și dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și
mijlocii.
o Asigurarea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la finanțare .
o Dezvoltarea infrastructurii de suport a sectorului întreprinderilor mici și
mijlocii.
o Dezvoltarea rețelei de prestator a serviciilor de suport în afaceri pentru
întreprinderile micro, mici și mijlocii.

7
o Dezvoltarea culturii și spiritului antreprenorial, în special la tineri și
femei.

Pe lângă programele de stat există și asociațiile de business din Republica


Moldova care au scopul de a susține întreprinderile mici și mijlocii și de a
colabora cu acestea și a le promova interesele.

Câteva dintre ele sunt:

 Confederația Națională a patronatului din Republica Moldova


 Asociația micului business
 Uniunea transportatorilor și drumarilor
 Federația Națională a patronatului din agricultură și Industrie
alimentară
 Uniunea producătorilor de zahăr .
 Federația patronală a constructorilor, drumarilor și producătorilor de
materiale de construcție “CONDRUMAT”
 Asociația Națională a producătorilor din Republica Moldova

8
În concluzie pot spune că întreprinderile mici si mijlocii, în pofida
denumirii lor, aduc un aport colosal in economia țări, întrucât:

1. Contribuie la crearea de noi produse, datorită creativității și


resurselor de care dispune antreprenorii se pot satisface noile
nevoi ale consumatorilor, venit cu diferite produse și servicii
inovatoare;
2. Descoperă noi resurse, antreprenori adresă sunt nemulțumiți de
materialele și resursele tradiționale, căutând mereu alternative
pentru a-și ușura activitatea și îmbunătății performanțele
(produsul, procesul tehnologic etc.).
3. Crează locuri de muncă, extrem de multe funcții noi sunt create
de sector antreprenorial.

9
10

S-ar putea să vă placă și