Sunteți pe pagina 1din 7

MASTERAND XXXXXXXXXXXXXXXX MTANNI SEMESTRUL 2 CENTRUL TERITORIAL GALATI

Lichidarea unei societati comerciale hotarata de A.G.A. in situatia in care se obtine profit din lichidare
STUDIU DE CAZ Societatea comerciala X, prezinta un bilant de tip functional inainte de lichidare si dupa inventarierea elementelor de active si a celor de datorii urmatoarele elemente patrimoniale.: BILANT Activ 212 281 371 5121 Total activ 80.000 (30.000) 25.000 25000 100.000 Pasiv 1012 1061 1068 401 Total pasiv 50.000 10.000 20.000 20.000 100.000

Operatiunile de lichidare a societatii comerciale efectuate de lichidatorul desemnat de instanta judecatoreasca, cu aprobarea AGA, sunt:
1. Cladirea a fost vanduta cu pretul de 60.000 lei, TVA 24% 2. Stocul de marfa a fost vandut cu pretul de 30.000 lei, TVA 24%.

3. Creantele din vanzarea bunurilor au fost incasate in totalitate, s-a acordat un scont de decontare la incasare pentru creanta din vanzarea marfurilor in suma de 3.000 lei. 4. Datoria catre furnizori a fost platita in totalitate, s-a acordat un scont de decontare la plata in suma de 2.000 lei. 5. Cheltuielile effectuate cu lichidarea societatii sunt in suma de 5.000 lei. 6. Au fost achitate toate datoriile rezultate in urma lichidarii societatii. Reflectarea in contabilitate Vanzarea elementelor de activ

Vanzarea imobilizarilor corporale: 461 = Debitori diversi % 74.400 7583 60.000 Venituri din vanzarea imobilizarilor si alte operatii de capital

4427 14.400 TVA colectata Concomitent, se inregistreaza in contabilitate scoaterea din activ a imobilizarii corporale vandute anterior: % = 212 281 Imobilizari corporale Amortizari privind imobilizarile corporale 6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital Incasarea contravalorii imobilizarii corporale vandute: 5121 = Conturi la banci in lei Vanzarea stocului de marfuri: 4111 Clienti 707 30.000 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 7.200 TVA colectata Concomitent, se inregistreaza descarcarea de gestiune a stocului de marfuri vandut: 607 = 371 25.000 Cheltuieli privind marfurile Marfuri Incasarea contravalorii marfurilor vandute: 5121 = 4111 34.200 Clienti = % 37.200 461 74.400 Debitori diversi 80.000 30.000

50.000

Conturi la banci in lei

Inregistrarea scontului de decontare la vanzarea marfurilor 667 = 4111 3.000

Cheltuieli privind sconturile acordate

Clienti

Achitarea datoriilor catre furnizori 401 = 5121 18.000 Conturi de datorii comerciale Conturi la banci in lei Inregistrarea scontului de de decontare la plata 401 Furnizori = 767 2.000

Venituri din sconturi obtinute

Plata onorariului lichidatorului: % = 5121 622 Conturi la banci in lei Cheltuieli cu comisioanele si onorariile 4426 TVA deductibila Stabilirea rezultatului lichidarii Rezultatul lichidarii = Veniturile din valorificarea activelor Cheltuielile legate de lichidare si plata datoriilor In vederea stabilirii rezultatului se procedeaza la inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli. Inchiderea conturilor de cheltuieli: 121 = % 83.000 Profit sau pierdere 6583 50.000 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital 607 25.000 Cheltuieli privind marfurile 667 3.000 6.200 5.000

1.200

Cheltuieli privind sconturile acordate 622 5.000 Cheltuieli cu comisioanele si onorariile

Inchiderea conturilor de venituri: % = 121 92.000 Profit sau pierdere 60.000

7583 Venituri din vanzarea imobilizarilor si alte operatii de capital 707 Venituri din vanzarea marfurilor 767 Venituri din sconturile obtinute

30.000 2.000

Rezultatul lichidarii = 92.000 83.000 = 9.000 Calcularea, retinerea si virarea obligatiilor fiscale (impozit pe profit si impozit pe dividende, TVA) Regularizarea TVA: TVA colectata = 21.600 TVA deductibila = 1.200 TVA de plata = 20.400

4427 = TVA colectata

21.600 4426 1.200 TVA deductibila 4423 20.400 TVA de plata

Stabilirea impozitului pe rezultatul din lichidare: Impozit de plata = 9.000 x 16% = 1440 Inregistrarea impozitului pe profitul din lichidare: 691 = Cheltuieli cu impozitul pe profit 4411 1.440 Impozitul pe profit

Inregistrarea platiilor reprezentand TVA de plata si impozitul pe profit la bugetul statului: % = 5121 4423 Conturi la banci in lei TVA de plata 4411 Impozitul pe profit 21.840 20.400 1.440

Inchiderea conturilor de cheltuieli: 121 = Profit sau pierdere 83.000 691 50.000 Cheltuieli cu impozitul pe profit %

Inainte de efectuarea partajului situatia conturilor 121 si 5121 se prezinta astfel: Contul 121 are un sold creditor de 7.560 lei Contul 5121 are un sold debitor de 87.560 lei In urma vanzarii activelor si a achitarii tuturor datoriilor societatii, bilantul acesteia arata astfel: BILANT (INAINTE DE EFECTUAREA PARTAJULUI) Activ 212 281 371 5121 Total activ 0 0 0 87.560 87.560 Pasiv 1012 1061 1068 121 Total pasiv 50.000 10.000 20.000 7560 87560

Impozitarea rezervei legale potrivit art. 22 alin.(5) din Codul fiscal, intrucat rezerva legala a fost dedusa anterior la calculul impozitului pe profit Impozit rezerva legala = Rezerva legala x 16% = 10.000 x 16% = 1.600 691 = 4411 1.600 Cheltuieli cu impozitul pe profit Impozitul pe profit/analitic distinct aferent rezervei legale Impozitarea altor rezerve, in conformitate cu art. 22 alin. (5) din Codul fiscal Impozit aferent altor rezerve = Alte rezerve x 16% =20.000X16%= 3.200 691 = Cheltuieli cu impozitul pe profit Inchiderea contului de cheltuieli: 4411 3.200 Impozitul pe profit/analitic distinct aferent altor rezerve

121 = Profit sau pierdere

691 4.800 Cheltuieli cu impozitul pe profit

Achitarea impozitului pe profit calculat: 4411 = Impozitul pe profit 5121 4.800 Conturi la banci in lei

INTOCMIREA BILANTULUI DE LICHIDARE Activ 212 281 371 5121 Total activ 0 0 0 82.760 82.760 Pasiv 1012 1061 1068 121 Total pasiv 50.000 10.000 20.000 2760 82.760

Inregistrarea partajului Partajul capitalului social Capital social = 50.000 1012 = 456 50.000 Capital social subscris varsat Decontari cu asociatii privind capitalul/analitic Partajul rezervelor 1061 = 456 10.000 distinct

Rezerve legale

Decontari cu asociatii privind capitalul/analitic distinct

1068 Alte rezerve

456

20.000

Decontari cu asociatii privind capitalul/analitic distinct

Partajul profitului net: 121 = Profit sau pierdere 456 2.760

Decontari cu asociatii privind capitalul/analitic distinct

Retinerea impozitului pe dividende In conformitate cu prevederile art. 67 din Codul fiscal, impozitul pe dividende este de 16%. Avand in vedere ca si rezervele entitatii vor fi distribuite actionarilor, impozitul pe dividende se stabileste la valoarea profitului plus cea a rezervelor. Suma supusa impozitului pe dividende = 2.760 + 30.000 = 32.760 Impozit pe dividende = 32.760 x 16% = 5.242 456 = 446 5.242 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

Decontari cu asociatii privind capitalul/analitic distinct

Plata impozitului pe dividende: 446 = Alte impozite, taxe 5121 5.242 Conturi la banci in lei

si varsaminte asimilate Achitarea activului net rezultat in urma lichidarii 5121 Conturi la banci in lei Decontari cu asociatii privind capitalul/analitic distinct In concluzie dupa efectuarea partajului si achitarea activului net rezultat in urma lichidarii situatia conturilor 5121 si 456 se prezinta astfel: Contul 5121 are un sold debitor de 0 lei Contul 456 are un sold creditor de 0 lei 456 = 77.518