Sunteți pe pagina 1din 37

Sociologie (Medicală)

Teorii și curente în sociologia medicală și în Sociologia aplicată în


medicină. Construcția socială a noțiunilor de: sănătate, boală, suferință,
medicină, stare de bine. Reproduceri și interpretări. Diferențe culturale
Sociologia medicală – obiect de studiu

Robert Straus (1957) sugerează o disticție în sociologia


medicală. 2 arii:
 sociologie în medicină
și/sau/vs.
 sociologie a medicinei.
h
Sociologia medicală – obiect de studiu

 Sociologul ‘’în’’ medicină este practicianul care colaborează direct


cu medicul sau alți practicieni medicali în studierea factorilor sociali
relevanți în probleme particulare de sănătate. Munca lui
țintește/vizează în mod direct îngrijirea pacientului sau, oricum, aria
sănătății Din această perspectivă, sociologia în medicină este o
‘’cercetare aplicativă’’ în problematica medicală (mai puțin în
problematica sociologică). Sociologii în medicină sunt astfel
produsul școlii de medicină (îngrijire, sănătate publică, medicină
generală)
Sociologia medicală – obiect de studiu
 Sociologia medicinei, pe de altă parte, se ocupă cu factori cum ar fi
organizarea, rolurile, relațiile, normele, valorile și credințele legate de
practica medicală (în sănătate) ca o formă de comportament uman.
Accentul se pune de această dată pe procesele sociale care au loc în cadru
medical și modul în care acestea contribuie la înțelegerea noastră asupra
sănătății sau medicinei, în special, dar și la înțelegerea vieții sociale, în
general.
 Sociologia medicinei împărtășește aceleași obiective ca toate celelalte
domenii ale sociologiei și poate fi, prin urmare, caracterizată ca o știință
(cercetare) și analiză a mediului medical dintr-o perspectivă sociologică.
Deși unii sociologi ai medicinei sunt angajați în instituțiile de sănătate,
majoritatea acestora lucrează în zona profesiilor sociologice (mediul
academic universitar sau mediul privat).
Paradigme
 Prin urmare conținutul sociologiei sănătății sau al sociologiei în sănătate
este unul multidimensional pe lângă faptul că în general, sociologia și
științele sociale sunt subordonate (expuse) gândirii în termeni paradigmatici
(încorsetate de cadrele unor paradigme). Bunăoară, termeni precum
sănătate, boală sunt definiți din perspective foarte diferite, uneori
contradictorii sau divergente, alteori complementare.

 Sociologia este interesată deci de medicină, asistență medicală, practici de


îngrijire, dar și de pacienți, cadrele medicale, instituții prestatoare de
îngrijire, etc. În toate cazurile, este vorba de a analiza și interpreta
caracteristicile și problemele specifice relației individ - societate sau grup /
societate, în contextul specific al sănătății.
Sociologia aplicată în sănătate-proces relativ recent

 Durkheim, în studiul despre sinucidere (1897)’’defrișează’’ primul problematica sanitară .


 Câmpul de studiu al sociologiei în sănătate este strâns legat de evoluția și dezvoltarea
diverselor regimuri de securitate socială. (deci ar trebui abordat într-un cadru mai larg).
Cu alte cuvinte, securitatea socială este o instituționalizare a instituțiilor. Sănătatea intră,
pe această cale, (poate e de discutat dacă nu se putea întâmpla și altfel) în sfera publică
(serviciilor/prestațiilor publice) alături de toate elementele câmpului mai larg al
‘’protecției sociale’’.
 Dacă sănătatea ar fi fost / rămas un bun individual ?
 Pe de altă parte, problematici precum maladia (boala), epidemia, boala cronică,
devianța de comportament (de la normele sociale) și diferitele abordări terapeutice
relevă caracterul social (mai bine spus, fac inevitabilă intruziunea socialului)
=> Sănătatea = Fenomen social / fapt social. Demersul știinífic depășește cu mult sfera
medicinei
Reprezentarea socială a sănătății
 În centrul acestor diferite forme de analiză și interpretare a dimensiunii sociale a sănătății
se găsește problema filosofică și etică ‘’ Ce este sănătatea?’’
 una dintre numeroasele definiții ale sănătății pe care le oferă manualele de medicină/
asistență medicală sau educație pentru sănătate pornește de la premisa că omul este o
ființă bio-psiho-socială. Astfel, sănătatea este considerată ca un standard sau ca o normă
definită de societate pe mai multe dimensiuni ale stării fizice/mentale/sociale.
 Aceste exigențe sau norme fac sănătatea ca ceva scalabil și evolutiv a determinat un statut
variabil al sănătății în funcție de societatea în care operează.
 Sociologia permite și alte distincții. Sănătatea poate fi definită și din punctul de vedere al
instituțiilor de sănătate (în mod diferențiat, în funcție de interes sau viziune ideologică). De
aceea societatea contemporană operează și distincții mai rafinate (inabiltate, dizabilitate,
boală, boală cronică, boală acută, etc.)
.

Perspective de analiză ale sănătății/ bolii


Istoricismul (istorismul)
 Experiența bolii nu este doar individuală. Fiecare societate în evoluția istorică, are anumite boli,
dar și anumite tipuri de bolnavi. În fiecare epocă și în orice loc, o persoana este bolnavă în funcție
de comunitatea în care trăiește și în condițiile stabilite pentru statutul de boală.
 Epidemiile care decimau populația erau considerate flagel colectiv trimis de Dumnezeu.
 Conceptul de ‘’ne-bunie’’ și ‘’ alienare’’ (cel mai grăitor exemplu) judecarea simptomaticii după
nivelul de cunoștințe și tehnica medicului împuternicit.
 În dezbaterea prezentă: Problematica bolilor cronice ca ‘’grup de persoane’’ care-și pot susține
singure tratamentul (Organizații de bolnavi – de ex asociația persoanelor cu HIV, bolnavii de cancer
șamd)
 În esență boala = povestea pacientului. Aceasta arată și demonstrează că experiența de boală și
caracterul pacientului, rolul bolii sunt construite social și situate istoric.
 A FI BOLNAV este un statut social!
Interacționismul

 Este concepția (conceptul) menită a evidenția modul în care factorii, numiți


uneori determinanți influențează statutul social al sănătății, precum și starea de
sănătate a indivizilor și organizarea îngrijirii. Invers, și starea de sănătate a
oamenilor și comunităților schimbă echilibrul societății, acționează asupra
mecanismelor sociale curente.
 Boala sau epidemia sunt fapte care apar/ dispar din cursul social determinat. De
exemplu, concepțiile despre contagiune se aplicau și patologiilor psihice în
trecut. Cu alte cuvinte, bolile sau epidemiile sunt ‘’modele’’ de interacțiune
socială.
 Intercondiționare: Bolile acționează și ele asupra instituțiilor sau asupra
persoanelor care îngrijesc bolnavii. În egală măsură, evoluția de îngrijire a
sănătății și a instituțiilor sale poate influența alte sectoare ale societății: de
exemplu, economie.
Perspectivismul

 Medicina este, in prezent, împărțită între două obiective: restabilirea sănătății


sau ‘’schimbarea omului’’.
 Restabilește sănătate atunci când ea uită că omul din spatele organelor afectate
sau omul din spatele suferinței este de multe ori ascuns iar medicina vede doar
organul sau afecțiunea.
 Prin ‘’schimbarea omului’’, se vizează îndeplinirea dorințelor umane legate de
performanță sau de aspect. Nu este țintită suferința ci individul: medicamente
pentru remedii vs. medicamente pentru tratarea dorințelor. care dintre cele
două ar trebui să fie finanțate?
 Tradus în termeni de sistem medical, sănătatea poate ținti eliminarea
afecțiunilor prin tehnici medicale sau poate ținti crearea unui mediu de viață mai
sănătos și educarea unor comportamente sănătoase care ar ridica gradul de
sănătate în ansamblu și ar scădea cheltuiala în sistemul medical.
(ho)spitalismul derivat din instituționalism
 Spitalul (în general, instituția furnizoare de asistență medicală) este și întotdeauna a
fost, o întreprindere de socializare. Spitalul are o funcție socială, mai precis o funcție de
control social. În plus, instituția spital a devenit și o afacere cu tot ce presupune o
afacere (marketing, eficiență). Apoi , spitalul a dezvoltat noi misiuni. Aceste aspecte
oferă sociologiei deja multe obiecte de studiu.
 Spitalul este din punct de vedere sociologic un bulion de culturi: pacienți din diverse
grupuri, logica de afaceri vs. logica umanistă, finanțarea publică vs. lipsa de resurse:
situații adesea contradictorii, dacă nu chiar conflictuale " câmp de luptă", Vega ,
etnolog.
 Instituția complexă din perspectiva autorității profesionale vs. logica economică.
Mintzberg model de birocrație profesională
 În rezumat, spitalul prin meserii și organizare, este o reflectare a societății care pretinde
a vindeca
Profesionalismul

 Medicina meserie sau profesie (știință) (vocație) (misiune)?


 Medicul – inima sistemului sanitar? Cum devii un doctor? Cultul
profesiei medicale
 Talcott Parsons propune două idéal-tipuri : controlor social sau
antreprenor moral.
 Medicina este o știință normativă și din ce în ce mai standardizată.
prezentă, omniprezentă și uneori -potentă, chiar în instanțele de
judecată
Corporatismul

 Rolul și misiunea sănătății a fost în continuă schimbare în funcție de


dezvoltarea sanitară, nivelul tehnologic și concepțiile culturale din societate.
 Regim de subordonare-dominare între profesii, între sexe (prin diviziunea
sexuală a muncii)
 Mutații profesionale, evoluția sectorului. Servicii, întreprindere. Vânzare de
bunuri
 Concepte noi aduse de dezvoltarea capitalistă: Industrie, turism medical.
Cronicismul
 Bolile si afecțiunile cronice sunt obiect de activitate pentru profesioniștii din sănătate
și pentru sociologi din perspectiva faptului că bolnavii cronici sunt cea mai nouă
categorie socio-profesională.
 Progresele medicinei și progresele tehnologice materializate în creșterea speranței de
viață și scăderea mortalității la anumite categorii de boli au dus la standardizarea în
timp a unor caracteristici de îngrijire și de comportament care conturează categoria
bolilor cronice (va fi studiat separat ca subiect la problematica sănătății publice).
 Sănătatea nu este reductibilă nici la medicina, nici la instituția de îngrijire (spital sau
altele) ci este în multe privințe o problematică socială
 Cariera de boală (parcurs, devenire caracteristică umană a bolnavului cronic)
Definiții formale: Sănătatea

(1)Astfel cum este definită de către Organizația Mondială a Sănătății, o


stare de completă de bunăstare fizică, mentală și socială (deci, nu doar
lipsa de boli sau de leziuni). Această definiție pune accentul pe faptul că
sănătatea nu este conturată doar de lipsa unor aspecte negative cum ar
fi boala sau accidentul, ci obiectiv necesită prezența unor caracteristici
pozitive: cum ar fi sentimentele de bunăstare, care sunt aspecte
preponderent de natură socială și psihologică (Cockerham, 1995).
(2)capacitatea de a funcționa în mod adecvat și normal la activitățile de zi
cu zi (Dubos, 1981). Această definiție pune accentul pe aspectele
indirecte ale bolii și, în special, consecințele lor sociale.
Comportament de Sănătate
HEALTH BEHAVIOR

 Comportamentul, ca ansamblu de acțiuni efectuate de către o persoană cu intenția de a


dobândi sau de a-și păstra sănătatea (în scopul prevenirii problemelor de sănătate sau în
scopul obținerii unei stări de sănătate dorite)
 Comportamentul de sănătate implică tipuri de activități, obiceiuri și stilul de viață pe care
oamenii îl urmăresc pentru a se menține sănătoși.
 Funcție de propria percepție individuală asupra stării de sănătate.
 Stilul de viață este instituționalizarea unor comportamente pe termen lung, poate fi
perceput ca sănătos sau nesănătos în funcție de o anumită masă critică de comportamente.
Stilul de viață este adesea adoptat în acord cu statusul social sau exigențele apartenenței la
un grup, dar este tratat de profesioniștii în domeniul medical ca fiind o caracteristică
personală (fiind sub control individual)
Îngrijirea sănătății
HEALTH CARE
 (1) definiția comportamentală: măsuri medicinale și preventive luate de un individ sau de
alții pentru a menține starea de sănătate funcțională a unei persoane.
 (2) Definiția instituțională: aranjamente culturale și organizaționale ale unei societăți
îndreptate spre menținerea stării de sănătate a populației sale.
 îngrijirea sănătății se distinge de asistența medicală, care este un concept mult mai strict
ca definiție. Conceptul de îngrijire a sănătății se referă la orice comportament sau funcții
instituționale care vizează menținerea sau îmbunătățirea stării de sănătate, inclusiv măsuri
preventive, cum ar fi spălatul pe dinți, practicile alimentare și de prevenire a prejudiciului
în sănătate.
 Termenul de asistența medicală se referă numai la acele practici și funcții instituționale
controlate de practicienii în medicină
Îngrijire/ îngrijitor
 Un rol: presupune acordarea de sprijin pentru cineva lipsit de independență funcțională
fizică sau psihologică (vârste fragile, bătrâni, copii, dizabilități și inabilități fizice și
psihice). Elementul cheie al acestui rol este dependența de destinatarul (recipientul)
îngrijirii. Literatura de specialitate cu privire îngrijire se concentrează pe îngrijire
informală, îngrijirea profesională intrând în studiul asistenței medicale.
 Probleme sociale legate de îngrijire: problematici de gen (majoritatea îngrijitorilor
‘’primari’’ sunt femei, bărbații au mai multe șanse de a oferi îngrijire secundara, mai ales
sprijin financiar, problematici economice (îngrijirea este o prestație nefiscalizată, deci
este o externalitate pentru economie (nu este cuantificată de PIB), problematici
interpersonale (conflicte de familie, conflicte cu persoana îngrijită), problematici de
gestiune a timpului (respite) și alte forme de împovărare.
 Pentru sociologi problema îngrijitorilor a devenit atât de evidentă că unii îi consideră pe
îngrijitori "pacient ascuns"
Boală = afecțiune
DISEASE

 În sociologia medicală, o afecțiune (boală) este considerată o stare


fizică adversă constând în o disfuncție fiziologică a individului. A nu se
confunda cu boală = starea de rău (conștientizarea psihologică al unei
boli) sau o boală = caracteristica unui statut social(bolnav/pacient).
Boală = stare de rău/suferință/durere
ILLNESS/SIKNESS
 Un status sau o stare de suferință dobândită ca urmare a unei boli (Cockerham, 1995). În
sociologie, suferința / răul este o stare subiectivă, aparținând unui individ.
 Este conștientizarea psihologică de a avea o boală prin simptome sau dureri. De cele mai
multe ori aceasta conduce la modificarea obiceiurilor și a comportamentul social al
bolnavului ca un rezultat.
 Această definiție contrastează cu DEFINIȚIA MEDICALĂ a bolii, care este o disfuncție
fiziologică a unui individ.
 Concepția/dezbaterea filosofică despre rău (diferențe culturale, religioase, antropologice)
 Durerea (rol organic medical-semnal, rol uman-simptom, suferință, indicator integrat,
standard de civilizație pentru sistemul medical, nivel de rafinament în drepturile omului,
stereotipuri în percepția durerii pedeapsă sau modalitate de izbăvire)
Dizabilitate
DISABILITY
 O incapacitate fizică sau mentală sau o limitare în activități sau roluri așteptate a
persoanelor fizice în mediul lor obișnuit. Dizabilitățile sunt rezultate dintr-o deficiență
sau o pierdere și /sau anomalii mentale sau emoționale ( Nagi 1991) .
 Capacitatea unei persoane de a funcționa este de multe ori la baza statusului său
social (de exemplu capacitatea de muncă corelată cu profesia și implicit cu venitul).
 Adesea, dizabilitățile fizice sunt purtătoare de stigmat social. Prin urmare, persoanele
cu un handicap fizic necesită nu numai un tratament medical, ci și ajustări sociale și
economice sau de atitudine.
 Problematici: ‘’restrângerea’’ vieții sociale ca urmare a handicapului, izolare socială
 Sentimentul de povară pentru alții.
 Modele de intervenție socială: amenajarea mediului (clădirilor, parcărilor), integrarea
în muncă, aderarea la grupuri … deci e mai mult o problemă de răspuns a mediului
restrictiv ( Greer Greer și 1983).
Comportamentul de boală
ILLNESS BEHAVIOR
 Activitatea sau activitățile întreprinse de către o persoană care se simte rău în scopul
de a căuta fie ameliorarea bolii, fie reechilibrarea statusului inițial, fie o adaptare la o
nouă situație sau status.(Kasl și Cobb 1966).
 Comportamentul de boală este o variabilă importantă în sociologie medicală,
deoarece nu toată lumea răspunde în același fel în caz de boală. Unii oameni merg la
medici pentru tratament atunci când prezintă simptome de boală, în timp ce alții cu
aceleași simptome pot încerca auto-îngrijire sau pot respinge simptomele care nu au
nevoie de atenție. Unele persoane pot nega chiar experiența de simptome de
anxietate pentru ceea ce pot ele însemna (de exemplu, teama de SIDA, cancer).
 Interpretările subiective ale statusurilor și sentimentele proprii sunt determinante în
adoptarea comportamentului bolii. Modele de comportament bolii au fost dezvoltate
de către Parsons (1951), în concepția sa bine-cunoscută din rolul bolii.
Experiența de boală
ILLNESS EXPERIENCE
 Deciziile, comportamentele și rezultatele asociate cu diversele stadii ale bolii.
 Edward Suchman (1965, 1966) specifică următoarele etape ale experienței bolii:
 (1) Experiență simptom,
 (2) asumarea rolului de bolnav,
 (3) contactul cu îngrijirea medicală,
 (4) rolul asumat de pacient, și
 (5) faza de recuperare și reabilitare.
 Perspectiva sociologică cu privire la experiența boală se concentrează pe legătura dintre
variabilele personale și structurale, cu accent pe restricțiile sociale și culturale asupra
comportamentului.
 Experiența de boală nu este pur și simplu un răspuns la condițiile biologice. Luarea deciziilor
necesită analiză la toate etapele și este dependentă de resursele disponibile. De exemplu,
contactul de îngrijire medicală ar putea fi inaccesibil pentru unele persoane (de exemplu, cei
săraci), chiar dacă aceștia ar accepta de bunăvoie rolul de bolnavi (Weiss și Lonnquist, 1994).
CONTEXT CULTURAL al BOLII/SUFERINȚEI

 Normele culturale, credințele, structurile sociale și condițiile materiale


influențează raportarea la boală (favorabil sau defavorabil) și influențează
modul în care simptomele bolii sunt percepute.
 Astfel de variabile culturale pot fi distinse ca fiind personale (indicatori
demografici și socio-economici, identități sociale, rețele sociale și relații și
resurse psihologice) și/sau societale (calitatea și accesibilitatea serviciilor
medicale).
IDEOLOGIA SĂNĂTĂȚII
 Cumulează într-o societate sau grup social, ideile, valorile și doctrinele de îngrijire a
sănătății, care legitimează sau justifică normele de sănătate și comportamentele consacrate.
Ideologiile sunt adesea modelate de interesele grup, în special de cei aflați la putere dar în
general se apelează și la valorile de bază ale unei societăți (Edelman, 1988) .

 În termeni mai specifici, o ideologie medicală se referă la sistemul de valori care justifică
controlul asupra modalității livrării de îngrijire medicală. O Ideologie de sănătate, este în
termeni mai largi , modul în care o societate își construiește convingerile sale pe scară largă
cu privire la sănătate comportament de sănătate și comportament de boală.
 Termenul leagă deci structura socială cu valorile sociale. De exemplu , valorile americane de
confort material, libertatea individuală, și nevoia de realizarea duc la norme care definesc
frumusețea ca un efort competitiv just și legitim. Astfel de norme, de exemplu, includ
acceptarea de chirurgiei cosmetice ca un efort de sănătate valabil.
 Ideologia ar putea avea consecințe nedorite cum ar fi creșterea tulburărilor legate de norme
neacceptate.
IDEOLOGIE MEDICALĂ

 Ideologia, între alte caracteristici are menirea de a legitima acțiunea sau justifica menținerea
structurilor sociale existente (Edelman, 1988).
 Din punctul de vedere al sociologiei critice, ideologia medicală se reflectă în propagandă
țintită către profesia medicală pentru a justifica din punct de vedere economic poziția
favorabilă a profesioniștilor (Waitzkin, 1983).
 Acceptarea pe scară largă a ideilor medicale și autoritatea conferită medicilor (prin aceasta
înțelegând și medicina consacrată) este un rezultat al acestei ideologii sau un rezultat al
medicalizării societății (Conrad și Schneider 1992).
MEDICALIZARE
 (1) Procesul politic și ideologic prin care profesia medicală și-a crescut influența practică asupra unor
variate aspecte ale societății. (Illich 1976).
 Medicina științifică a câștigat acceptarea abia în a doua jumătate a sec XIX-lea, dar de la acea vreme
nimeni nu a mai pus la îndoială competența medicinei în judecarea situațiilor de boală și sănătate. Au
apărut doar restricții morale cu privire la metode sau stările terminale și problematica bioeticii ca
urmare a numeroaselor diferențe sau antagonisme culturale din societate.
 (2) (devianță): Procesul politic și ideologic prin care profesia de medic, ca agent de control social,
câștigă controlul asupra problemelor și comportamentelor sociale care sunt definite ca boală (devianță
neintenționată), spre deosebire de cele voite (devianță volitivă).
 De exemplu, dependența de droguri, o dată privită strict ca o condiție medicală, este văzută acum ca
un comportament criminal. În ceea ce privește încercările societății de a controla comportamente,
medicalizarea are o influența tot mai mare pe aspecte ale vieții care anterior au fost percepute ca
problematici non-medicale. Un exemplu, recent de medicalizare ca devianță este influența medicinei în
stabilirea normelor de dezvoltare a copilului; comportament perturbator este acum mult mai probabil
să fie definit ca tulburare de deficit de atenție, tratat cu medicamente)
DISCURSUL MEDICAL
 O metodă de a studia interacțiunea medic-pacient, care se concentrează pe transferul de
informații din întâlnirile medicale și modul în care este structurat prin controlul profesional și
diferitele ideologii, așteptări, și contexte sociale ale pacientului și medicului.

 În linii mari problema derivă din imposibilitatea înțelegerii depline a medicinei la nivelele medii
ale societății, fapt care conferă profesiei medicale un atu social, o poziție de control și implicit
potențial manipulator (inclusiv teoriile conspirației-controlul populației prin elite).

 Problema se estompează prin standardizarea medicinei și prin difuziunea internetului care


oferă acces la informație medicală țintită (noțiunea de pacient informat)
STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS
 Modele colective de comportament legat de sănătate, bazat pe alegerea dintre opțiunile disponibile
pentru oameni în funcție de șansele lor speranța de viață (Cockerham, Riitten, și Abel 1995).
 Variabilele modelului includ vârsta, sex, rasa, etnie, precum și alte variabile relevante care au impact
asupra stilului de viață. Comportamentul generat de aceste alegeri poate avea consecințe pozitive sau
negative asupra organismului și a minții, dar formează totuși un model de ansamblu de practici de
sănătate care constituie un stil de viață.
 Un stil de viață asumat ca sănătos include și forme de interacțiune cu serviciile medicale pentru
controale fizice și de prevenire, dar majoritatea activităților au loc în afara sistemului de livrare a
sănătății. Aceste activități constau de obicei alegeri și practici, influențate de șansele de viață ale
individului sau probabilități pentru realizarea lor, care variază de la spălatul pe dinți și mâncare până la
relaxare și spa-uri de sănătate.
 Pentru majoritatea oamenilor, un stil de viață sănătos implica decizii cu privire la alimente, exerciții
fizice, managementul stresului, fumatul, consumul de alcool și de droguri, riscul de accidente (de
exemplu, utilizarea centurii de siguranță), și aspectul fizic. Prin urmare, stilurile de viață sănătoase pot
fi conceptualizate ca moduri de a trăi urmărite de oameni, în general, care doresc să-și mențină sau să-
și îmbunătățească sănătatea lor și pentru a evita îmbolnăvirea sau rănirea.
 Un stil de viață sănătos a devenit determinant de sănătate în societățile avansate.
STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS
 Conform lui Robert Crawford (1984), au existat trei motive majore pentru această dezvoltare:

 recunoașterea tot mai mare în rândul publicului larg că modelele de boli majore s-au schimbat de la boli
acute sau infecțioase către bolile cronice și transmisibile, cum ar fi boli de inima, cancer, diabet, pe care
medicina nu le poate încă vindeca și care sunt limitatori în sine;
 Numeroase catastrofe sănătate cum ar fi SIDA și cancerele, sunt cauzate de stiluri de viață particulare.

 mass-media și furnizorii de asistență medicală au promovat schimbarea stilului de viață și


responsabilitatea individuală pentru sănătate. Rezultatul a fost creșterea gradului de conștientizare a
faptului ca medicina nu mai este răspunsul automat pentru toate amenințările la adresa sănătății. Prin
urmare, strategiile de a adopta un stil de viață sănătos au câștigat în popularitate.
 Problematica autocontrolului și a responsabilității personale pentru sănătate-subiect în
dezbaterea actuală privind finanțarea sistemului.
STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS
 teoreticianul a cărui activitate furnizează o mare parte din fundamentul general pentru
conceptele actuale de stil de viață sănătos este Max Weber (1864-1920). Deși Weber a fost
preocupat de stil de viață, în general, și nu a abordat în mod direct problematica de sănătate,
prin efectele și prescripțiile diverselor stiluri descrise se înțelege clar că stilurile orientate
către sporirea activității, a consumurilor, menținerea activității sexuale, frumusețea sunt
stiluri care produc sănătate.
 Mai mult, Weber a atribuit adoptarea stilurilor de viață în general claselor de sus și de mijloc,
fapt din care decurge posibilitatea de contagiune dincolo de granițele sociale. Calitatea de
participare poate diferi în mod semnificativ, dar nivelul de participare în societățile avansate
poate fi suficient de relevant.
 Diferențierea clasă socială/statut social care-l situează pe Weber în contrapondere cu Marx.
La Marx clasa (averea) este factorul predominant în determinarea rangului social, Max Weber
afirmă că starea (prestigiul) și puterea (influența politică) sunt de asemenea importante,
arătând că, în timp ce clasa este o dimensiune obiectivă a vieții sociale, statutul este una
subiectivă, constând în stima de sine (ceea ce-și arogă singur individul). De asemenea statutul
nu este dat de ceea ce produci, ci mai curând de ceea ce consumi adică de stilul de viață
adoptat (care poate fi sau nu în acord cu categoria profesională sau clasă).
PROMOVAREA SĂNĂTĂȚII

 (1) PROCES ACȚIUNE- Prin educație, sensibilizarea opiniei publice și screening-ul


de risc bazate pe comunitate si programe de diagnostic, intervenții organizate
adaptate la prevenirea bolilor și depistarea precoce a bolii.

 (2) O mișcare socială începută în anii 1960 având ca scop concentrarea atenției
publicului asupra comportamentului de sănătate preventivă. Astfel de mișcări
stimulează concurența pentru cercetare și obținerea de fonduri de implementare
a programului, de exemplu, între unitățile medicale și de sănătate publică, care
se concentrează pe abordări terapeutice și de prevenire a bolilor.
 Cele mai multe fonduri publice sunt încă acordate în cadrul eforturilor de a
vindeca boli cronice, cum ar fi cancerul si bolile de inima. Promovarea sănătății,
cu toate acestea, este acum o parte integrantă a educației pentru sănătate, cu
toate că există mult potențial de fraudă în acest sector.
MEDICINĂ HOLISTICĂ
 O paradigmă medicală care ‘’vede’’ pacienții în contextul și totalitatea mediilor lor, atât
mentale, emoționale, sociale și spirituale , precum și ca ființe fizice (Gordon, 1980) . În
plus față de accentul pus pe contextul psiho-social, această paradigmă este caracterizată
de un accent pe tratament individualizat și are o viziune a sănătății ca o stare pozitivă,
mai degrabă decât absența bolii, dă importanță promovării sănătății și prevenirii;
accentuează responsabilitatea individuală pentru sănătate, promovează auto- ajutorul și
de auto - ingrijirea și mobilizarea capacității de vindecare înnăscută concomitent cu un
contact permanent între medic și pacient.
 nutriție sănătoasă si exerciții fizice, o abordare pozitivă a bolii (nu numai ca o nenorocire)
ca o oportunitate de potențial pentru descoperirea și aprecierea propriului corp și a
propriei minți precum și valorizarea unei relații bune cu sănătatea de-a lungul vieții
(Gordon, 1980 ).
 mișcare profesională de la mijlocul secolului XX născută pentru a răspunde la "excesele
de biomedicina" (Gordon, 1980). Valorizarea medicinii tradiționale și homeopatice.
HEALTH LOCUS OF CONTROL

 Sentiment de control pe care o persoană îl are asupra sănătății lui/ei.


 De obicei distingem între control intern și control social extern. Persoanele cu
un locus intern de control cred că pot stăpâni, controla sau modifica în mod
eficient mediul înconjurător. In schimb, cei cu un locus al controlului extern
cred că sunt mai mult sau mai puțin la mila mediului, sorții, norocului sau a
Divinității.
 De regulă, grupurile vulnerabile au locus extern, persoanele din grupurile cu
status superior locus intern. Persoanele care au un locus intern puternic de
control au tendința de a promova activ sănătatea lor printr-un stil de viață
sănătos, în timp ce cei cu un locus extern tind să fie pasive și să se bazeze pe
soarta, noroc, sau medici pentru a se menține sănătoși.
MEDICINĂ SOCIALĂ
 Studiul cauzelor și consecințelor stării de sănătate și a bolii, inclusiv maniera de
răspuns asupra bolii. Medicina socială este un câmp vast de analiză a relațiilor
între societate, sănătate și medicină
 include, dar nu se limitează la:
 examinarea rolului medicinei ca instituție socială;
 efectele sociale ale cunoașterii medicale;
 originile sociale ale sănătății, bolii, morbidității;
 stilul de viață de sănătate și filozofii sociale și politice care stau la baza
sistemelor de livrare a sănătății;
 normele sociale, valorile și etica referitoare la practica medicală;
 cultura în medicină și sănătate, precum și istoria socială a medicinei.
ETICA BIOMEDICALĂ/
Bioetică
 Aplicarea raționamentul moral pe probleme legate de dezvoltarea de tehnologii biomedicale și
distribuirea serviciilor de sănătate.
 Probleme biomedicale includ decizii privind sfârșitul vieții, aparate de susținere a vieții, utilizarea de
tehnologii de reproducere și de consiliere genetică si de screening , modificarea comportamentelor de
control, proiecte controversate de cercetare clinică , drepturile animalelor, precum și echilibrul
terapeutic
 Distribuirea fondurilor între prevenție vs. Curativ
 distribuirea de resurse limitate medicale și servicii, cum ar fi în transplantul de organe și de dializa
renala, consecințele strategiilor de control al costurilor pentru calitatea și accesul la asistență
medicală, precum și dezvoltarea de spitale pentru - profit .
 În timp ce filosofii pot vedea etica fiind inerentă naturii umane, sociologii au tendința de a atribui
disputa etică unor diferențe culturale.
 Din 1980 , domeniul eticii biomedicale a devenit instituționalizat, așa cum se reflectă în dezvoltarea de
protocoale guvernamentale sau instituționale, sau în litigiile și precedentele judiciare apărute pe astfel
de teme și atenția sporită acordată eticii în învățământul medical (Sorenson and Swazey 1989).

S-ar putea să vă placă și