Sunteți pe pagina 1din 2

ASOCIAȚIA PATRONALĂ A INDUSTRIEI

TURISMULUI DIN REPUBLICA MOLDOVA


Mun. Chișinău, str. Nicolae Dimo, 17/4, of 22,
Tel: +373 (22) 498837, 732254 Fax: +373 (22) 49 56 25, mob. 069163325
www.apit.md, e-mail: office@apit.md

Nr.222/27/02

Domnului Dorin Recean ,


Primul Ministru al Republicii Moldova
Domnului Sergiu Prodan

Ministru al Culturii al Republicii Moldova


Copie- Agenția de Investiții
Stimate domnule Prim Ministru !

Stimate domnule Ministri!

Analizînd detaliat proectul HG cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea Instituției Publice ,,Oficiul
Național al Turismului”, constatăm mai multe aspecte care nu au fost clarificate, ajustate unor realizări anterioare
sau chiar omise nejustificat.

Detaliile sunt prezentate punctual în documentul atașat, dar în linii mari, în ciuda faptului că ni s-a oferit timp
insuficient și suprapus cu unele sărbători și zile de odihnă ca și în cazurile precedente la discutarea regulamentului
anterior al Oficiului de Turism și Industriilor Creative, Programului Național de Turism în cele două variante ale
sale, Programul de guvernare,etc.,totuși evidențiem următoarele derapaje:

1. În continuare se insistă nejustificat pentru gestionarea unui sector economic precum turismul sub administrarea
unui minister non-economic cu probleme mari în gestionerea propriilor active, amenajarea turistică a
patrimoniului cultural, obținerea unor rezultate îndoielnice privind conversia numărului de vizitatori străini în
consum turistic la nivelul destinațiilor turistice din teritoriu, etc.

2. Documentul prezintă discrepanțe mari între misiune, domeniile de activitate, angajamentele și organigrama
viitorului Oficiu.

3. Viitoarea instituție publică se prezintă ca partizană a doar doua forme de turism (intern și receptor, menționat
practic în fiecare pagină a statutului) ignorând alte forme legale de tursim pe teritoriul Republicii Moldova(turism
organizat, medical, balneo-sanatorial, viti-vinicol, pentru copii și tineret, emițător, ecoturism, rural,cognitiv, etc).

4. În ciuda angajamentelor de asigurare a sustenabilității în statut, se încalcă principiile sustenabilității


instituționale(un fondator care poate fi schimbat politic oricînd, un Consiliu docil precedentului fondator dar stabil
pentru patru ani și un director limitat în acțiuni la fel pentru 4 ani), sustenabilității financiare (resursele bugetare
vor fi alocate doar la atingerea unor indicatori de performanță care nu depind de capacitățile administrative ale
Oficiului ci de activitatea terților, astfel făcându-i vulnerabilă independența financiară față de angajamentele ale
unor grupuri de presiune și lobby) și sustenabilității de mediu( ignorînd principiile ecoturismului, și un control
limitat asupra administrării efective a atracțiilor naturale).

5. Consiliul Oficiului va reprezenta o simplă mașină de vot a Fondatorului, care la schimbarea acestuia
înmagazinează riscuri administrative,va avea menirea exclusivă privind monitorizarea și controlul Oficiului și nu
este abilitată de a genera soluții la multiplele probleme ale mai multe branșe din turism aflate într-o competiție
pentru resurse. Anterior această discrepanță administrativă era rezolvată prin delegarea funcțiilor de monitorizare
Colegiului Agenției Turismului iar funcția de analiză a conjuncturii de pe piața turistică și furnizarea de soluții
practice argumentate era rezervată cu Consiulul Consultativ de Turism în care faceau parte majoritatea asociațiilor
de turism care prezentau opinii și soluții ale diferitor branșe. Această realizare a sectorului profesionist de turism în
prezentul statut este ignorată cu desăvârșire, fiind încălcat principiul participativ.

6. În lista serviciilor sunt strecurate unele care au un puternic potențial de corupție a angajaților din Oficiu.
Totodată folosirea acestor banivor fi orientați aproape exclusiv spre salarizarea personalului, fapt care generează
noi vulnerabilități pentru personal.

7.Lista indicatorilor de performanță abundă de indicatori-cheie care nu depind de capacitățile administrative


directe ale Oficiului ci sunt rezultatul muncii altor actori pe piață, iar altele sunt niște anunțuri de intenție și nu
niște indicatori de rezultat. Astfel acești indicatori nu reflectă performanțele efective ale Oficiului dar în acelaș timp
vor servi ca măsurătoare pentru alocările bugetare pentru Autoritatea Națională de Turism, fapt care o face
vulnerabilă și nesustinabilă ca instituție care coordonează un sector economic complex, cum este turismul.

În această ordine de idei solicităm urgentarea elaborării unui statut îmbunătățit pentru Oficiul Național de Turism
elimenînd toate carențele și ilegalitățile admise, inclusiv cu participarea largă a asociațiilor profesioniste de turism.

Cu respect,

Cu cele mai bune urări!

Președinte APIT Sergiu Manea

S-ar putea să vă placă și