Sunteți pe pagina 1din 8

Preparatie cu prag pe dinte

din grupul frontal

#1
0.8-1 mm

DETALIU
(freza si prag)
0.5 mm

0.4-0.5 mm

Cu o freză diamantată cap semirotund, cu diametru la vârf 0.8-1 mm se realizează un şanfren


supragingival (cca. 0.5 mm deasupra gingiei), adâncimea acestuia fiind jumătate din grosimea
frezei (deci 0.4-0.5 mm).

#2

Cu aceeaşi freză se reduce înălţimea dintelui cu cca. 2 mm

DETALIU

#3

0.6-0.8 mm

Cu o freză pentru şanţuri calibrate se trasează şanţuri pe faţa vestibulară. Adâncimea acestora
va fi de 0.6-0.8 mm, corespunzător diferenţei pe rază dintre axul frezei şi discurile de diamant.

#4

Cu ajutorul frezei folosite în fazele 1 şi 2 se îndepărtează din faţa vestibulară până când se
ajunge la fundul şanţului calibrat situat superior (cel dinspre incizal)

1
#5

Cu aceeaşi freză se realizează pragul, la nivel gingival, pe tot conturul dintelui; se observă
angulaţia în plan sagital pe care o prezintă faţa vestibulară după această fază de şlefuire (fig.
din stânga)

#6

1-2 mm

Cu o freză diamantată ovală se realizează geometria cingulară. Distanţa dintre prag şi


concavitate pe faţa orală este 1-2 mm, funcţie de dimensiunea dintelui.

NOTĂ: Dacă se consideră că rezistenţa mecanică a ţesutului dur rămas este insuficientă, se
procedează la armarea cu pivot de titan sau fibră de carbon - ceea ce impune însă devitalizarea
dintelui; acestă decizie ar trebui luată înainte de începerea şlefuirii.

#7

Se procedează la retracţia gingivală cu şnur (preferabil impregnat) pentru a putea realiza


înfundarea subgingivală a pragului.

#8

Infundarea pragului se face cu o freză de înfundat prag sau cu o freză cilindrică diamantată,
diametru 0.9-1 mm. Unghiul recomandat: 90-120-135°
2
#9

Sensul corect de înaintare la prepararea pragului (fig. din stanga)

#10

Angulaţia pragului se realizează treptat

#11

Dimensiunile corecte de şlefuire (pot fi uşor mai mici în cazul centralilor inferiori)

3
Preparatie cu prag pe premolari

#1

Contururile feţelor aproximală, respectiv vestibulară

#2

Deretentivizarea, separaţia şi realizarea pragurilor la nivel gingival (0.9-1 mm)

#3

Reducerea înălţimii cuspidului vestibular

#4

Cu o freză ovală se reduce înălţimea preparaţiei

4
#5

Se realizează două fosete ca în figură

#6

Dimensiunile corecte ale preparaţiei (vedere dinspre mezial)

#7

Dimensiunile corecte ale preparaţiei (vedere dinspre vestibular)

5
Preparatie cu prag pe molari

#1

Contururile feţelor aproximală, respectiv vestibulară

#2

După realizarea pragului (de preferat la nivel gingival) se obţine un şanţ cu direcţie
meziodistală. Cu această ocazie se reduce şi înălţimea preparaţiei.

#3

Şanţul menţionat trebuie să corespundă în ocluzie cu cuspidul (cuspizii) dintelui antagonist.

#4

Se rotunjesc muchiile ascuţite şi se accentuează şanţurile dintre cuspizii din faţa orală,
respectiv vestibulară

#5

Dimensiunile corecte ale preparaţiei. Vedere dinspre aproximal (sus) şi dinspre vestibular
(jos)
6
Faţete integral ceramice

#1 DETALIU

0.4 mm

Trasarea şanţurilor calibrate în 1/3 incizală cu o freză ce are diferenţa pe rază de 0.4 mm între
ax şi discul diamantat.

#2

Frezarea porţiunii din faţa verstibulară până la baza şanţurilor şi trasarea şanţurilor calibrate pe
treimea medie

#3

#4

Frezarea porţiunii medii şi de colet a feţei vestibulare, şi a feţelor aproximale în jumătatea lor
vestibulară, lăsând intact punctul de contact

7
#5

#6

Reducerea înălţimii muchiei incizale

#7

Variante de frezare, vedere dinspre planul de ocluzie: sus= punctul de contact între două faţete
vecine se realizează în dentină
Jos= punctul de contact între două faţete vecine se realizează în porţelan

Notă: punctul de contact cu dinţii vecini nefrezaţi se realizează de preferat în dentină (vezi fig.
#4 şi 5)