Sunteți pe pagina 1din 13

Ministerul Sntii al Republicii Moldova

Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie


Nicolae Testemi anu
Facultatea Stomatologie
Catedra: Stomatologie terapeutic
REFERAT
Tema: Retratament endodontic


A controlat: G.NC!"#U


Chi inu 2014
Introducere
$ndodon ia este una din cele mai complicate direc ii ale stomatologiei.Nereu itele se %nt&mpl
destul de des i se datorea' sau erorilor te(nice) sau sta*ilirii diagnosticului) sau calit ii unor
careva materiale de o*tura ie %nvec(ite.
+ngri,it corespun'tor) un dinte tratat endodontic corect)poate -unc iona optim) timp
%ndelungat)la -el ca ceilal i din i integri. +n unele ca'uri) %ns) dup tratamentul ini ial) nu este
o* inut re'ultatul dorit. #lteori) dup o perioad de timp scurt sau %ndelungat. luni sau ani/ de
la un tratament endodontic reu it) anumite condi ii ne-avora*ile pot duce la reapari ia in-ec iei i
a durerii . Multe dintre aceste ca'uri pot -i retratate predicti*il i cu succes %n pre'ent. 01 este
ast-el o-erit1 %nc1 o ans1 s1 p1stra2i dintele3
!*iectivele principale ale tratamentului endodontic sunt %ndeprtarea pulpei in-ectate)
sterili'area canalelor radiculare i reali'area unei geometrii interne care s permit o*turarea
tridimensional a spa2iului intraradicular) vindecarea 2esuturilor periapicale i prevenirea
in-ectrii4rein-ectrii ulterioare. Cu toate c rata de succes a tratamentului endodontic este
ridicat) p&n la 567589 ) eecul poate aprea. :ersisten2a patologiei este adesea %nso2it de
semnele i simptomele acu'ate de pacient) ce se men2in sau reapar. ;ata de eec citat poate s
a,ung p&n la valori cuprinse %ntre <=7<>9.
?i-eri i clinicieni pledea' pentru re'ec ie apical sau) %n cel mai rau ca') %ndepartarea
din ilor) care pre'int o modi-icare apical patologic sau %n ca'ul crora este necesar un
retratament endodontic.
Conservarea endodontic a din ilor si tratamentul canalului radicular depinde %n -inal de
di-eri i -actori individuali) pe l&ng situa ia parodontal i endodontic sunt determinante aici %n
principal aspectele protetice precum raportul dintre coroan i rdacin) -racturile coronare sau
radiculare i su*stan a dur dentar restant.
"a urma urmei ar tre*ui ca toate tratamentele s urmreasc *unstarea pe termen lung a
pacientului i ast-el s -ie plani-icate de o manier c&t mai pu in inva'iv. Func ia) con-ortul si
estetica repre'int punctele centrale al plani-icrii tratamentului. Sinceritatea %n privin a
di-eritelor a*ordri terapeutice ,oac un rol -oarte important.
Retratamentul endodontic presupune reluarea terapiei endodontice pe un dinte cu canalele
radiculare o*turate. #ceast procedur este necesar %n momentul e urii primului tratament
endodontic din motive diverse i acest lucru se poate %nt&mpla %n c&teva luni sau c(iar ani.
;etratamentul endodontic implic o stp&nire -oarte *un a te(nicii de lucru i mult aten ie
din partea medicului) av&nd totodat un procent de succes mult mai mic dec&t tratamentul
endodontic ini ial. Scopul terapiei este eliminarea cau'elor ce au dus la e ecul tratamentului
ini ial i conservarea dintelui %n condi iile men inerii snt ii parodon iului apical sau eliminrii
patologiei periapicale e@istente.
:rocesul de retratare a canalelor radiculare cu o*turarea ulterioar a acestora rm&ne o
procedur -oarte -in. +n timpul tratamentului endodontic medicul poate %nt&lni variate greut i)
care pot %ngreuna permea*ili'area canalelor radiculare anterior tratate i care au -ost supuse
ac iunii instrumentelor endodontice i c(iar distruse de acestea.
+n timpul tratamentului endodontic primar unele complica ii sunt provocate de apari ia
di-eritor o*stacole .-racturarea instrumentelor %n canal/ sau sunt legate de di-icult i oarecare
. canale -alse) greu permea*ile/. Fiecrui tip de greut i %i corespunde o te(nic) care permite
dep irea pro*lemei i trecerea la reo*turarea canalului radicular %n condi ii normale) spre a o
-inali'a cu succes.
Cauze care frecent duc la un retratament endodontic
Medicina) %n general) nu este o tiin21 e@act1. Succesul oric1rui tip de tratament depinde de
o multitudine de -actori) dintre care unii nu pot -i controla2i de c1tre medic sau de c1tre pacient.
:rintre cau'ele e ecului tratamentului endodontic) se numr:
n-iltra ii aprute de7a lungul o*tura iei de canal) datorit -racturii coroanei)apari iei cariilor
secundare sau de'voltrii proceselor patologice parodontale marginale.
Cur area mecanic i c(imic incomplet a canalelor radiculare. #cest lucru se poate datora
anatomiei complicate a rdcinilor sau instrumentarii de-ectuoase.
;eali'area unei reconstruc ii coronare inadecvate din punct de vedere al momentului
e@ecu iei) concep iei) materialelor sau te(nicii utili'ate.
Fractura radicular cau'at de pivot
$ ecul sistemului imunitar de a lupta cu in-ec iile
:re'en a unor instrumente endodontice -racturate %n canalele radiculare
?is-unc ie oclu'al
;estaurarea de durat1 a dintelui tratat endodontic) menit1 s1 %l prote,e'e) nu a -ost reali'at1 la
timp
;estaurarea de durat1 a permis p1trunderea salivei i a *acteriilor %n interiorul dintelui i
rein-ectarea sa
Indica ii pentru retratament endodontic
Tratamentul repetat poate -i e-ectuat) dac :
Canalele radiculare au -ost o*turate incomplet)neomogen sau cu dep ire
Nevindecarea unei le'iuni periapicale pree@istente sau apari ia acesteia dup tratamentul
endodontic.
Men inerea sau reapari ia unei simptomatologii clinice)pre'en a semnelor de durere.
;dcina dintelui a -ost ru prelucrat pentru -i@area pivotului %n ea.
;etratamentul nu este indicat dac e@ist posi*ilitatea apari iei unor complica ii %n urma terapiei
sau dac rata de succes este -oarte sc'ut.
!rocedura retratamentului endodontic
+nainte de a %ncepe tratamentul repetat al dintelui) el tre*uie s -ie pregtit pentru aceasta)
pentru a u ura procedura de retratare. :entru e-ectuarea acestei terapii este necesar aneste'ia
local i i'olarea c&mpului operator cu o dig. Tratamentul se poate des- ura pe parcursul a <7A
edin e) %n -unc ie de -iecare ca'.
:artea coronar a dintelui se de'o*turea' pentru asigurarea accesului vi'ual spre canal.
Toate resturile o*tura iei radiculare tre*uie s -ie %nlturate pentru a preveni nimerirea lor %n
canalele radiculare. Nu merit %ncercarea de a salva o*tura iile metalice) mai ales %n ca'ul
utili'rii ape@ locatorului) -iindc el poate s ne o-ere in-orma ii gre ite %n ca' de pre'en a
metalului. #malgamul nu poate garanta caracterul ermetic) reali'at %n cadrul tratamentului i
poate servi drept i'vor de ptrundere a *acteriilor %n intervalul dintre dou vi'ite la medic. ?e
aceea partea coronar a dintelui tre*uie de'o*turat i reo*turat i dac este necesar) cu
materiale antiseptice provi'orii . tip $ugenol/)asigur&nd ast-el %nc(iderea cavit ii pulpare.
+n continuare este necesar de resta*ilit pere ii dintelui. Folosirea pivo ilor dentari poate a,uta
la resta*ilirea pere ilor dintelui cu utili'area cimenturilor ionomere) compomerilor . Septoglas)
"u@at compomere/ sau compo'ite. #ceast restaurare a dintelui se e-ectuea') lu&nd %n
considera ie durata i comple@itatea tratamentului) care necesit mai multe vi'ite la medic.
;esta*ilirea pere ilor dintelui este un element de *a' pentru crearea terenului c(irurgical.
Sigur) %n asemenea proces comple@ nu putem e@clude complica ii sau o*stacole oarecare.
:entru neutrali'area lor este necesar diagnosticarea i anali'a lor la timp. +nainte de a %ncepe
tratamentul repetat) tre*uie e-ectuat radio"rafia# care va permite s prognosticm di-icult ile
posi*ile %n cadrul tratamentului repetat i s determinm : 7 nr de canale
7 pre'en a -ragmentelor de
instrumente -racturate
7 tipul de o*stacole anatomice
.cur*area canalului) calci-ierea)
tratamentul incorect administrat)
ie iri multiple dup ape@/
Fiind %narmat cu toate aceste elemente) medicul poate trece la retratrea canalelor cu
con tienti'area tuturor greut ilor) care pot -i pre'ente %n ca'ul e-ecturii procedurii respective.
?ac e@ist careva du*ii) medicul tre*uie s apele'e la investigarea radiogra-ic i) %n ca' de
necesitate) s -ac c(iar c&teva radiogra-ii.
:entru retratarea canalelor radiculare este nevoie de un %ntreg arsenal de mi,loace terapeutice:
nstrumente manuale . drill7uri radiculare) instrumente pentru c(iureta,
nstrumente cu ultrasunet . :ieso/
nstrumente mecanice . -re'e "argo sau Gates/
nstrumente electrice . ape@ locator/
;oentgenogra-ia
:reparate medicamentoase . solven i) remedii pentru irigarea canalelor) antiseptice/.
Materiale de o*tura ie . gutaperc) ciment pentru o*turarea canalelor) sealer i -iller/.
+n ca') c&nd nu %nt&lnim o*stacole %n canalul radicular) reo*turarea canalelor radiculare
devine) %n mare parte) u oar. Materialele de o*tura ie e@istente sunt %nlturate pe cale
mecanic) -olosind -re'e cu v&r- neagresiv . "argo sau Gates/ pentru a reduce riscul
permea*ili'rii incorecte a canalului) apoi ac iunile de retratare continu cu utili'area
solven ilor) care rmolesc i solu*ili'ea' materialele de o*tura ie.
:entru rmolirea materialelor de o*tura ie i a gutapercei) a-late %n canal) sunt propuse dou
grupuri de preparate: pentru rmolirea re'orcin7-ormalinei i pentru rmolirea eugenatelor.
Ta$% 1 !reparate pentru lr"irea chimic a canalelor radiculare
!entru rmolirea r inii fenopla&te ' de
rezorcin(formalin)
!entru rmolirea eu"enatelor
B $ndosolv; . Septodont/
;esosolv . :ierre ;olland/
Cen7 ?eso*turat .#lp(a7Deta Medical SupplE
nc./
$ugenat ?eso*turator .:roduits ?entaires
S.#./
CoFGHIJKLM N OPJQRSMG .TFIJUPTI/
VKLRWFISM . XYKZI/
$ndosolv$ . Septodont/
?:C <6 . Spad4?entsplE/
;oot Canal ;esin ;emover . :roducts
?entaires S.#./
[RFGHIJKLM N OPJQRSMG . TFIJUPTI/
[RFGHIJKLM N ZKFG . TFIJUPTI/
\HZKLIM . XYKZI/
+n ca'ul reo*turrii dintelui) tamponul umectat cu preparatele pentru lrgirea c(imic a
canalelor se aplic pe ori-iciile de intrare %n canalele radiculare i se %nc(ide cu un pansament
ermetic pe ]7A 'ile. "a urmtoarea vi'it permea*ili'area canalelor radiculare nu pre'int o
pro*lem. +n unele ca'uri este su-icient de pus o pictur de B$ndosolv la nivelul ori-iciilor de
intrare %n canal) dup aceasta . %n aceea i vi'it/ canalul poate -i cu succes permea*ili'at p&n la
ape@.
C&nd canalul devine din nou accesi*il pentru instrumente) ace ti solven i ne servesc la irigarea
canalului p&n la %nlturarea %n totalitate a o*tura iei radiculare vec(i. Utili'area (ipocloritului de
sodiu) !ARCA* asigur accesul spre ape@ul radicular i -acilitea' lucrul instrumentelor
datorit ac iunii sale de lu*ri-iere. Utili'area +AR,A+ -+TRA permite lrgirea canalului
datorit ac iunii c(elate. de decalci-iere a dentinei i rmolirea pere ilor canalului/. :reparatul
su* -orm de gel Canal . este un compus -ormat din $?T# i pero@id de uree %n gel. #c iunea
lui de lu*ri-iere -acilitea' trecerea instrumentului) iar proprietatea i'olatorie asigur o
-unc ionare sigur a instrumentelor electro7 locatoare) care sta*ilesc lungimea de lucru a
canalului. ?ar ac iunea c(elat drastic a preparatului nu permite de a -i utili'at pe toat perioada
pregtirii endodontice) deoarece poate s apar riscul permea*ili'rii incorecte a canalului din
cau'a rmolirii dentinei. #cest preparat este a*solut necesar %n practica unui medic) care se ocup
de pro*leme endodontice.
Ca'urile respective de retratare a canalului sunt cele mai simple i se tratea' rapid. $le
pre'int doar complica ii ne%nsemnate atunci) c&nd o*turarea materialului de o*tura ie repre'int
Bo*stacolul principal %n retratarea canalelor radiculare.
+n ca' de o*tura ie re'istent . preparate pe *a' de r ini/) -olosirea instrumentelor
ultrasonice poate a,uta la %ndeprtarea materialelor) dar %n acela i timp necesit %nsu irea unei
te(nici -oarte active. Folosirea concomitent a solventului $N?!S!"0 ; i a ultrasunetului
-acilitea' de'o*turarea canalului. ?ar tre*uie de mani-estat precau ie) deoarece poate aprea o
neconcordan de culoare %ntre dentin i r in.
ntrarea i numrul canalelor sunt reperate cu a,utorul unei sonde drepte. ?esc(iderea
canalelor %n primii ]7A mm se e-ectuea' cu a,utorul unei -re'e s-erice. :rimii mm ai canalului se
de'o*turea') de regul) -oarte u or. ?i-icult ile %ncep atunci) c&nd diametrul canalului se
%ngustea' i c&nd instrumentul se *loc(ea' %n lumenul canalului. #tunci apare necesitatea de a
apela la preparate) care lrgesc canalele. +n pre'ent %n activitatea practic mai des sunt -olosite
solu ii neutre sau u or alcaline de <67]69 de $?T# . acid etilendiamintetraacetic/) sau de sruri
ale acestuia) trilon D . sare disodic de $?T#/ i sare tetacin7calciu7disodic de $?T#.
Fluidele pentru lrgirea c(imic a canalelor radiculare sunt produse -a*ricate i pe l&ng derivate
de $?T#) con in antiseptice) sta*ili'atoare i alte componente. #ceste preparate se spal u or din
canalul radicular cu ap i nu se prevede neutrali'area lor c(imic.
Un lucru este cert) c lrgirea c(imic a canalelor radiculare nu su*stituie lrgirea lor
mecanic ) ci doar o suplimentea' i o -acilitea'.
"a permea*ili'area i prelucrarea instrumental a canalelor radiculare remediile pentru
lrgirea c(imic a canalelor radiculare7 geluri i -luide N tre*uie utili'ate %n <66 9 din ca'uri.
Ta$% 2 !reparate pentru lr"irea chimic a canalelor
Tip de preparat !reparat# firma productoare
Solu ie de
E/TA
B"argal Ultra . Septodont/
B$detat solution .:ierre ;olland/
B;oot Canal $nlager . :roduits ?entaires S.#./
BC(ela7Cen "i^uid . #lp(a7Deta Medical SupplE nc./
B$ndo-ree .?encare/
B;4_ -luid pentru lrgirea c(imic a canalelor radiculare . ?entstal/
BFluid pentru lrgirea c(imic a canalelor radiculare .XYKZI/
BCanal $. `IJaZI/
,eluri pe $az
de E/TA
Canal b . Septodont/
File7$'e . Ultradent/
;C7 prep .:remier/
FileCare $?T#.0?c/
GlEde . ?entsplE/
C(ela7Cen Gel . #lp(a NDeta Medical SupplE nc./
;4_ pentru lrgirea mecanic a canalelor radiculare . ?entsplE/
C(annel7?ent. Gel pentru prelucrarea canalelor radiculare .?entstal/
C(annel GlEde .`IJaZI7`/
Frecvent reo*turarea canalelor este indicat %n ca'ul pre'en ei %n canal a -ragmentului de
instrument -racturat) care a cau'at apari ia unei patologii oarecare sau %mpiedic tratamentul.
$ste necesar de atras aten ia la :
tipul instrumentului
lungimea -ragmentului de instrument -racturat
pro-un'imea amplasrii acestuia %n canal
po'i ia -ragmentului de instrument -a de a@ul canalului
tipul de material de o*tura ie care7l %ncon,oar.
#legerea strategiei tre*uie -cut) in&nd cont de ace ti parametri. ;e'ultatele *une depind de
raportul %ntre di-icultate i te(nic.Cu c&t este mai comple@) cu at&t mai e@act tre*uie s -ie
te(nica. ! gre eal minim poate duce la e ec sau c(iar la complica ii. trecerea incorect a
canalelor, slbirea pere ilor canalari).
C&nd -ragmentul instrumentului se a-l %n por iunea cervical) atunci %nlturarea lui nu pre'int
pro*leme. +n esen el este %ncon,urat de materialul de o*tura ie i %nlturarea materialului duce
la %ndeprtarea %n acela i timp a -ragmentului instrumental.
C&nd -ragmentul instrumentului ocup o treime a pr ii mi,locii a canalului) %ndeprtarea lui
depinde de materialul de o*tura ie) care7l %ncon,oar. +n acest ca' restul de instrument se
*asculea') iar e@trac ia lui este -acilitat prin utili'area unui instrument cu diametrul mai mare.
?ac -ragmentul s7a oprit %n peretele dentinei i s7a *locat %n el) atunci poate -i *asculat)
ac ion&nd asupra lui cu un instrument cu diametrul mai mare) pier'&nd un timp oarecare) sau
medicul decide s utili'e'e e@tractorul.
E0tractorul este un set %ntreg de instrumente manuale i mecanice)care permite captarea
-ragmentului instrumental) -i@area i %ndeprtarea lui din canal. e@tractorul G!N!N) care
permite e@tragerea pivo ilor -i@a i %n rdcin sau M#SS$;#N) ce permite e@tragerea
-ragmentelor de instrumente din canale/.
?ac po'i ia i a@ul -ragmentului instrumental %mpiedic mo*ili'area lui) atunci retratarea
canalului duce la permea*ili'area pe l&ng -ragment) lrgind canalul ca i cum n7am avea
o*stacole. +n ma,oritatea ca'urilor retratarea decurge -r pro*leme. Singurul parametru
important) de care tre*uie inut cont este anatomia canalului. Tre*uie s -im aten i i s nu
permitem su* ierea pere ilor canalari)care poate duce c(iar la per-ora ii. +n aceste ca'uri tre*uie
atras o aten ie special canalelor -oarte cur*e.
C&nd -ragmentul instrumentului se a-l %n partea apical) di-icult ile pot -i de ] tipuri :
<. *ascularea restului instrumentului i reperarea canalului.
]. %ncercarea de a evita %mpingerea -ragmentului %n a-ara ori-iciului apical.
+n ca' dac -ragmentul instrumentului s7a *locat la nivelul ori-iciului apical) canalul tre*uie
gsit cu a,utorul unui instrument corespun'tor. ?ac permea*ili'area este %ngreunat) nu
tre*uie nici %ntr7un ca' s crem o ie ire apical adugtoare) -iindc aceasta doar va
complica situa ia. +n acest ca' este indicat c(irurgia apical) adic e-ectuarea unei re'ec ii
apicale pentru %nlturarea restului de instrument i asanarea canalelor.
:entru o*turarea canalelor dispunem de dou posi*ilit i :
!*turarea %nainte de interven ia c(irurgical
!*turarea %n timpul interven iei c(irurgicale.
?ac e@ist un o*stacol anatomic)care repre'int o anomalie a mor-ologiei canalului . canal
cur*) %n -orm de litera S) *i-urca ie sau tri-urca ie) dedu*larea canalului %n regiunea ori-iciului
apical/ %n multe ca'uri de retratare a canalelor numai tratamentul c(irurgical poate solu iona
pro*lema.
"ipsa posi*ilt ii te(nice de a %ncepe retratarea canalelor poate -i datorat unei lucrri
protetice puse recent sau demult) care se a-l %ntr7o stare -oarte *un. +nlturarea unei asemenea
prote'e) nu %ntodeauna este ,usti-icat i duce la c(eltuieli suplimentare. +n acest ca' pro*lema
poate -i solu ionat printr7o interven ie c(irurgical.
1aterialele de o$tura ie tre$uie & :
S se di'olve su* ac iunea solven ilor
:oate -i %nlturate prin ac iunea instrumentelor rotative
Fie mai pu in dure i mai evidente ca e@terior -a de dentin
Gutaperca este materialul de elc ie i utili'area ei tre*uie s -ie general acceptat.
Caracteristicile ei o categoricesc drept materialul cel mai adaptat pentru o*turarea canalelor
radiculare. +n 'ilele noastre e@ist multiple te(nici de o*turare cu gutaperc a canalelor. Te(nicile
cu -olosirea instrumentelor so-isticate duc la economisirea de timp) dar este greu de a le
deprinde. Cea mai simpl te(nic e o*turarea prin condensare lateral a gutapercii d re'ultate
e@celente i este necesar pentru to i cei care vor s lucre'e cu gutaperca.
Tratamentul repetat uneori repre'int o idee periculoas. ?e aceea tre*uie de avut o mare
precau ie -a de el. Tre*uie de cunoscut limitele posi*ilit ilor personale i limitele te(nicii
utili'ate i %n situa ii di-icile) de avut de@terit ile necesare spre a recurge la interven ia
c(irurgical.
+n %nc(eiere vom remarca) c uneori se %nt&lnesc ca'uri de de'o*turare a canalelor) care au
-ost o*turate cu gutaperc. Sunt A modalit i de de'o*turare :
<. Mecanic N utili'area instrumentelor endodontice
]. Fi'ic N %ncl'irea gutapercii i rmolirea ei
A. C(imic N utili'area solven ilor gutapercii .galotan)eucaliptol) @ilen)cloro-orm /)
introducerea lor cu a,utorul seringii %n ori-iciul de intrare %n canal) dega,at %n preala*il) i
pe msura rmolirii gutapercii) avansarea spre mai pro-und cu a,utorul unui _7-ile.
Gutaperca se %nltur cu _7-ile7uri de mrimi corespun'toare) pere ii cu d7-ile7uri) dup
aplicarea (ipocloritului de sodiu.
+n ca'ul ie irii pivotului dup ape@ tre*uie stopat rmolirea gutapercii la o distan de A7=
mm p&n la ape@) iar -ragmentul ie it) de %nlturat cu un d7-ile.

2ARIA*TE+E /E RETRATA1E*T:
?in2ii trata2i cu le'iuni periapicale persistente pot urma unul din urmtoarele variante de
tratament: retratament endodontic) tratament c(irurgical sau e@trac2ie. +n primele dou situa2ii
este nevoie de un dinte restaura*il) cu parodon2iu marginal sntos i un pacient care s %i
doreasc acest lucru.
Se recurge la e@trac2ie %n urmtoarele ca'uri: din2i monoradiculari cu -ractur la nivel
radicular) din2i imposi*il de restaurat) cu distruc2ii masive) iatrogenii imposi*il de reparat)
din2i cu prognostic parodontal sc'ut sau la cererea pacientului.
Retratamentul endodontic orto"rad este varianta conservativ la care se recurge cel mai
-recvent %n prim -a') -iind cea mai pu2in inva'iv. +n plus terapia c(irurgical %n a*sen2a unui
tratament endodontic c&t mai corect sau %n pre'en2a de canale netratate endodontic) are %n ciuda
sigilrii apicale prin o*tura2ie retrograd) anse mici de reuit.
$ste adevrat %ns i -aptul c) -oarte mul2i medici dentiti trimit ca'uri de eec al
tratamentului endodontic primar direct la c(irurg -r a %ncerca varianta conservativ de
retratament ortograd sau -r a cere s-atul unui endodont speciali'at. #*ramovit' citea'
procente ce se ridic p&n la 889 de ca'uri trimise %n vederea tratamentului endodontic
c(irurgical) ca'uri care puteau -i monitori'ate .<6)89/ sau retratate endodontic .==)89/ de un
endodont cu e@perien2. Con-orm Standardelor de practic) C#$ tratamentul nec(irurgical
endodontic este pre-erat o*tura2iei retrograde la din2ii cu o*tura2ii endodontice de-icitare %n
condi2iile accesi*ilit2ii %n vederea reinstrumentrii i reo*turrii canalelor radiculare.
Indica iile retratamentului endodontic pe cale orto"rad
ndica2iile retratamentului endodontic pe cale ortograd con-orm C#$) sunt urmtoarele:
:ersisten2a patologiei endodontice cu sau -r simptomatologie a unui dinte tratat endodontic
%n antecedentee
Tratament endodontic precedent) incorecte
:remergtor reali'rii unui tratament restaurativ sau protetic ce va compromite tratamentul
endodontic e@istent cu posi*ilitatea predispunerii 2esuturilor periapicale la patologiee
:remergtor reali'rii unui tratament restaurativ sau protetic la un dinte cu tratament
endodontic de-icitare
:ierderea sigilrii coronare %n a*sen2a patologiei periapicale.
Manopera de retratament endodontic presupune) crearea accesului %n spa2iul endodontic)
%ndeprtarea o*tura2iei precedente) de*ridarea canalelor radiculare) de'in-ectarea repararea
iatrogeniilor sau de-ectelor e@istente i re-acerea tratamentului c(emo7mecanic precum i a
o*tura2iei endodontice cu un material adecvat.
Retratament chirur"ical
Se recurge la retratamentul c(irurgical %n condi2iile %n care cel ortograd endodontic nu d
re'ultate sau nu se poate e-ectua.
?up el7Sfia( i calger ) indica3iile retratamentului pe cale chirur"ical se %mpart %n
$iolo"ice# tehnice &au com$ina3ii ale celor dou.
Cele $iolo"ice se re-er la din2i cu procese periapicale ce nu rspund la tratamentul
endodontic) la necesitatea %ndeprtrii 'onelor cu *loca,e) calci-ieri sau transportri apicale la
nivelul unor canale in-ectate. Uneori *iopsia este pre-era*il %n pre'en2a proceselor periapicale
re-ractare la tratament.
mpedimentele de ordin tehnic includ pre'en2a unei coroane sau a unui dispo'itiv precum i
pre'en2a unui instrument -racturat sau a unui con de argint care %mpiedic accesul la nivel
endodontic. Canalele cu o cur*ur e@agerat sau per-ora2iile ce nu pot -i a*ordate prin acces
ortograd sunt incluse tot la cele de ordin te(nic.

Con-orm ##$ retratamentul c(irurgical endodontic cu o*tura2ie retrograd este admis ca
modalitate optim de tratament %n urmtoarele situa2ii:
7 Simptomatologie persistent sau e@isten2a unei -istule ca i re'ultat al unei sigilri inadecvate
ce nu poate -i re'olvat pe cale ortograd
7 Simptomatologie periapical sau sistem endodontic o*struat ce nu poate -i sigilat adecvat.
?up Deer %n general e@ist patru indica2ii:
7 Nereuita tratamentului endodontic conservativ
7 Creterea sau persisten2a radiotransparen2ei periapicale
7 #*era2ii anatomice
7 $rori aprute la instrumentarea canalului cum sunt: per-ora2ii) instrumente -racturate) supra sau
su*o*turarea canalului i apari2ia simptomatologiei i a semnelor clinice.
#ceste indica2ii nu sunt su-icient de complete %n sensul %n care nu preci'ea' e@act ce -el de
sigilare nu poate -i reali'at pe cale ortograd i nici ce -el de *loca, al sistemului endodontic
necesit interven2ie c(irurgical. #st-el) apare o pla, larg de ca'uri care pot -i incluse at&t %n
una) c&t i %n cealalt din cele dou op2iuni de tratament. ;m&ne la latitudinea specialistului
deci'ia ce poate duce la o incertitudine %ntre alegerea ,usti-icat sau ne,usti-icat a manoperei. +n
consecin2) se a,unge la practicarea manoperei c(irurgicale mult prea des i negli,area op2iunii
mult mai conservative de retratament endodontic.

A45R/AREA 15/ER*6:
ntroducerea microscoapelor ce permit optimi'area vi'i*ilit2ii prin magni-ica2ie i
iluminarea co7a@ial) precum i ultrasunetele %n terapia endodontic tradi2ional au permis
depirea multor impedimente de accesare a spa2iului endodontic i deci a crescut mult pla,a de
ca'uri la care se poate interveni pe cale ortograd. #ccesul prin coroane este mult
limitat %n supra-a2) %ndeprtarea dispo'itivelor este mult mai sigur) acele rupte pe canal sau
conurile de argint pot -i e@trase cu mai mult uurin2 cu a,utorul ultrasunetelor su* magni-ica2ie.
Nu doar di-icult2ile de ordin o*structiv pot -i depite dar i per-ora2iile sau canalele greu de
identi-icat i a*ordat) toate acestea gra2ie microscopiei i a colorrii selective.
#pari2ia instrumentelor de nic(el7titan au adus i ele o contri*u2ie ma,or %n accesarea i
prepararea canalelor cur*e.
Consecutiv) rata de succes a tratamentelor i retratamentelor endodontice a crescut %n
detrimentul celor c(irurgicale. +n consecin2) multe ca'uri care %n trecut erau candidate certe ale
retratamentului c(irurgical se pot re'olva cu succes pe cale endodontic. ?e asemenea) tre*uie
apreciat i riscul pierderii unei coroane de ceramic raportat la riscul eecului tratamentului
c(irurgical i mai ales a accidentelor i complica2iilor ce pot aprea) .pareste'ia %n regiunea
mandi*ular sau a-ectarea estetic consecutiv inci'iilor/.
Ca o concluzie# am putea sus2ine ideea c) pre'en2a de coroane ceramice cu sau -r
dispo'itive mai scurte de 8 mm nu tre*uie considerate indica2ii pentru retratamentul c(irurgical.
1ana"ementul retratamentului canalar
+n -a'a de diagnostic semnele clinice i simptomele acu'ate de pacient precum i investiga2ia
radiologic sunt singurele indicii pe care le are medicul. +n unele ca'uri) eecul unui tratament
endodontic se depistea' %nt&mpltor la e@aminarea unei radiogra-ii.
$@ist mul2i -actori ce ar tre*ui evalua2i %n momentul deci'iei asupra planului de retratament)
ei av&nd o mare in-luen2 asupra succesului pe termen lung al acestuia) -ie el retratament
endodontic sau c(irurgical.
Factorii ce 2in de medic sunt e@trem de importan2i. #st-el) e@perien2a i a*ilit2ile clinice ale
specialistului c&ntresc greu %n alegerea planului de tratament c&t i a reuitei acestuia.
$sen2ial este i motiva2ia pacientului %n men2inerea dintelui. C&nd aceasta nu e@ist este indicat
e@trac2ia dintelui. +n condi2iile %n care motiva2ia este e@trem de ridicat) se recurge la
retratamentul endodontic sau c(irurgical. +n momentul %n care apar constr&ngeri legate de timp
sau constr&ngeri -inanciare este de pre-erat tratamentul c(irurgical.
$@ist totui i pacien2i care din motiv -inanciar dar i al gradului de educa2ie i %n2elegere
sc'ut vor pre-era e@trac2ia. +n aceste condi2ii acordul scris al pacientului este e@trem de
important -erindu7l pe medic de posi*ilele implica2ii legale ale actului medical) av&nd %n vedere
e@isten2a alternativei conservative a aceluiai ca'.
+n ceea ce privesc -actorii ce 2in de dinte) i acetia pot -i su*clasi-ica2i %n: factori infec3io7i#
factori tehnici 7i factori mi0 ti%
Factorii infec3io7i 2in de lipsa de de'in-ectare su-icient sau rein-ectarea sistemului canalar
endodontic ce duce la apari2ia unei patologii periapicale sau lipsa vindecrii celei pree@istente.
Nu e@ist un consens general cum c le'iunile h 8 mm se vindec mai *ine dec&t cele i de 8
mm) di-eren2a const %n timp. Se men2ionea' o inciden2 mai crescut a vindecrii incomplete
prin -ormare de 2esut cicatriceal -i*ros %n ca'ul le'iunilor j <6 mm.
Calitatea tratamentului endodontic %n ca'ul e@isten2ei patologiei periapicale este e@trem de
important. S,kgren au constatat c %n propor2ie de 5=9 din le'iunile periapicale se vindec
atunci c&nd o*tura2ia endodontic se %ntinde p&n la ape@ sau este su*o*turat p&n la cel mult ]
mm de acesta) l>9 se vindec atunci c&nd o*tura2ia se e@tinde dincolo de ape@ i >m9 se
vindec %n condi2iile unei su*o*turri de mai mult de ] mm.
! alt pro*lem %nt&mpinat de specialiti este e@isten2a canalelor secundare care -recvent se
desc(id %n canalul principal %nainte de a a,unge la ape@. +n acest -el) prin tratarea celui principal)
cel secundar este *locat e@ist&nd ast-el o rata mai mic de eec dac canalul principal este *ine
tratat. +n ca' contrar) c&nd am*ele canale i cel principal i cel secundar se desc(id la nivel
apical) omiterea celui secundar duce -recvent la eec. $valuarea radiologic post tratament
permite reinterven2ia pentru identi-icarea canalului omis care se poate depista prin asimetria
o*tura2iei endodontice %n ca'ul pre'en2ei canalului secundar.
Se pare c) indi-erent de calitatea sigilrii coronare) din2ii cu o*tura2ii endodontice inadecvate
au o prevalen2 mai mare a parodontitei apicale comparativ cu cei cu tratamente corecte. Totui)
e@ist eecuri cu persisten2a in-ec2iei i %n ca'ul din2ilor cu tratament endodontic corect. Flora
*acterian %n aceste ca'uri rspunde mult mai greu la retratament i deci) din2ii cu tratament
endodontic ini2ial corect au o ans de reuit mai mic dec&t cei cu tratament ini2ial incorect.
Calitatea sigilrii coronare i oclu'ia traumatic au i ele o in-luen2 nota*il dar) ele nu au
-ost studiate su-icient p&n %n acest moment.

8n ceea ce prie7te reu7ita retratamentului chirur"ical# pe l9n" cele men3ionate mai
tre$uie adu"a3i urmtorii factori: po'i2ia dintelui pe arcad de care depinde i di-icultatea
interven2iei %n sine) semnele i simptomele pe care le are pacientul. ?e asemenea) pre'en2a unei
interven2ii c(irurgicale %n antecedente este important i in-luen2ea' prognosticul
retratamentului deoarece cel mai -recvent acesta este mai sc'ut.
Factorii intraoperatori 2in de te(nica aplicat de materialul cu care se -ace o*tura2ia
retrograd) ad&ncimea cavit2ii i c&t s7a re'ecat din dinte precum i administrarea de anti*iotice
postoperator.
E2A+-AREA RETRATA1E*T-+-I:
Sistemul de clasi-icare -olosit %n vederea evalurii radiologice a retratamentului endodontic
i c(irurgical la di-erite intervale de timp) citat de ;ud este urmtorul:
72indecare complet '&ucce&/: cuprinde ca'urile %n care radiotransparen2ele periapicale se
vindec cu re-acerea structurii tra*eculare a osului i a unui spa2iu parodontal normal delimitat
de cortical precum i cu a*sen2a clinic a semnelor i simptomelor. Spa2iul parodontal apical
poate avea p&n la de dou ori dimensiunea normal.
72indecare incomplet 'fi$roa&): include ca'urile asimptomatice %n care le'iunea se reduce %n
dimensiuni sau rm&ne sta*il av&nd caracteristicile radiologice ale unei vindecri -i*roase.
"e'iunea este neregulat la peri-erie i poate -i delimitat de o lam de os compact.
(2indecare incert: cuprinde ca'urile asimptomatice ce se mani-est prin scderea %n
dimensiuni a procesului periapical cu persisten2a unei le'iuni cu dimensiuni du*le sau mai mari
-a2 de spa2iul periodontal normal.
(2indecare ne&ati&fctoare 'e7ec): le'iunile rm&n nesc(im*ate sau cu cretere %n dimensiune
cu pre'en2a de semne i simptome clinice asociate.
0'ut din perspectiv epidemiologic) Sale(ra*i i ;otstein consider c succesul
retratamentului const %n men2inerea dintelui pe arcad. #cest lucru este su*liniat i de
Molven care e@pune ca'uri de vindecare -i*roas ce rm&n identice la evaluare dup un an i
dup <] ani i) %n consecin2) se pot considera succes.
"e'iunea cu vindecare incert care nu poate -i considerat integral vindecat dar) care nu se
asocia' cu simptomatologie clinic) pacientul nu are acu'e) dintele -iind -unc2ional) se poate
%ncadra %n mar,a de succes a tratamentului.
Cu toate acestea) -recvent la o evaluare post tratament la = ani acestea pot trece %n categoria
eecurilor. $valuarea la un an a re'ultatului tratamentului endodontic este considerat ca
-iind su-icient pentru din2ii care arat vindecare complet sau eec pentru c aceste ca'uri nu
mai su-er sc(im*ri de7a lungul timpului. ?ac vindecarea s7a produs) riscul unui eec ulterior
este minim. Toate reinterven2iile c(irurgicale sau e@trac2iile s7au reali'at %n primii doi ani de la
retratament.
;e'ultatele evalurilor la >) <] luni) < an) arat o rat de vindecare mai ridicat %n ca'ul
retratamentelor c(irurgicale %n compara2ie cu cele endodontice ce se e@plic prin dinamica mai
sc'ut de re-acere %n ca'ul retratamentului endodontic datorat lipsei accesului direct la 2esutul
in-ectat.
C5*C+-:II:
!dat cu introducerea microscopiei i a ultrasunetelor %n tratamentul endodontic i
c(irurgical au crescut ansele de reuit a retratamentului.
;ata succesului retratamentului endodontic raportat %n ]665 este l6)59 dup ]7= ani de
monitori'are i mA9 dup =7> ani deoarece) ca'urile care sunt sortite eecului se depistea' %n
primii = ani. ;aportarea %n ]6<6 este de m59 dup 8 ani de evaluare a statusului.
Studii recente Friedman i Mop raportea' c %n a*sen2a parodontitei apicale ini2iale)
inciden2a ca'urilor vindecate at&t dup tratament ini2ial) c&t i a retratamentului ortograd este 5]7
5m9 la <6 ani dup tratament.
Gagliani i cola*. au evaluat %n ]668 rata succesului retratamentului c(irurgical i a
reinterven2iei ulterioare i au constatat un succes de m>9 %n ca'ul retratamentului i 859 %n ca'ul
reinterven2iei ulterioare. #ceste date sunt compara*ile cu cele ale lui ;ud i cola*. care au
o*2inut re'ultate variind %ntre l>7m<9. +n ]665 rata succesului raportat este de ll)m9 la ]7= ani
i de l<)m9 la =7> ani) iar cea raportat %n ]6<6 este de l]7 m89.
#adar) studiile eviden2ea' -aptul c retratamentul endodontic tre*uie s7l precead pe cel
c(irurgical) c am*ele au anse de reuit ridicate) compara*ile atunci c&nd se evaluea' ca'ul
optim i interven2iile %n sine sunt reali'ate cu pro-esionalism.

S-ar putea să vă placă și