Sunteți pe pagina 1din 45

FORMELE CLINICE ŞI

CLASIFICAREA
EDENTAŢ
EDENTAŢIILOR PARŢ
PARŢIALE

Dumitrescu şi Bivolaru -

65535 de posibilităţ
posibilităţi pe o singură arcadă dentară

Număr dinţi absenţi Număr variante de edentaţie


1 16
2 12o
3 560
4 1820
5 4368
6 8008
7 11440
8 12870
9 11440
10 8008
11 4368
12 1820
13 560
14 120
15 16
16 1

1
edentaţiei parţ
Sisteme de clasificare a edentaţ parţiale (Bratu)
(Bratu)
ANUL NUMELE AUTORULUI CRITERIUL DE CLASIFICARE CLASE
1921 CUMMER topografic, te rape utic 4
1923 KENNEDY topografic 4
1928 BAILYN topografic 3
1935 BECKET- WILSON topografic, biologic 2
1940 SWENSON-TERKLA topografic 4
1946 L' HIRODELLE topografic 4
1954 BETELMAN topografic 4
1955 DUBECQ - BENOIT te rape utic 3
1955 EICHNER nr. s topurilor ocluzale cu antagoniştii 3
1958 APPLEGATE topografic, te rape utic 4
1960 VOLLDRICH topografic, biologic 3
1962 ŞC.GEMANA topografic 3
1964 FRIEDMAN functional 2
1967 EICHNER numărul zone lor de s prijin 3
1973 STEFFEL biologic, te rape utic 6
1973 HOFFMAN poziţia dinţilor stâlpi 3
1975 KORBER biofiziologic, te rape utic 5
1975 KERSCHBAUM sprijinul prote ze i 7
1975 COSTA topografic 6
1978 DUMITRESCU nr. dintilor abse nti 3, 4
1978 MARTIN topografic,te rape utic 3
1979 KOBES topografic 3
1981 FABIAN nr., poziţia dinţilor restanti 3

Clasificarea edentaţţiilor după Kennedy


(1923)

CLASIFICAREA KENNEDY -
REGULILE APPLEGATE

pentru a elimina unele incertitudini şi

a obţ
obţine o clasificare mai descriptivă

2
CLASIFICAREA KENNEDY - REGULILE APPLEGATE

Dinţ
Dinţii care au indicaţ
indicaţie de extracţ
extracţie nu se iau în
considerare atunci când se face clasificarea
edentaţ
edentaţiei.

CLASIFICAREA KENNEDY - REGULILE APPLEGATE

Breş
Breşele edentate care nu vor fi restaurate
prin proteze parţ
parţiale mobilizabile nu se iau în
considerare atunci când se face clasificarea
edentaţ
edentaţiei.

CLASIFICAREA KENNEDY - REGULILE APPLEGATE

Dacă
Dacă M3 lipseş
lipseşte nu va fi luat în considerare în
clasificare

3
CLASIFICAREA KENNEDY - REGULILE APPLEGATE

Dacă
Dacă M3 este prezent şi va fi utilizat ca dinte
stâlp va fi luat în considerare în clasificare.

CLASIFICAREA KENNEDY - REGULILE APPLEGATE

Pentru stabilirea clasei de edentaţ


edentaţie se ia în
considerare breş
breşa situată cel mai posterior.
posterior.

CLASIFICAREA KENNEDY - REGULILE APPLEGATE

Breş
Breşele edentate suplimentare faţ
faţă de cele care
determină clasa de edentaţ
edentaţie sunt denumite
MODIFICĂRI

4
CLASIFICAREA KENNEDY - REGULILE APPLEGATE

Întinderea breş
breşei edentate (numărul dinţ dinţilor
absenţ
absenţi sau al dinţ
dinţilor artificiali ai protezei)
protezei) nu
influenţ
influenţează clasificarea

CLASIFICAREA KENNEDY - REGULILE APPLEGATE

Clasa a IV-
IV-a nu prezintă modificări.
modificări.

Kennedy I

5
Kennedy II

Kennedy II

Kennedy III

6
Kennedy IV

Kennedy IV

7
Nominalizarea edentaţ
edentaţiilor după Costa

Nominalizarea edentaţ
edentaţiilor după Costa

8
Nominalizarea edentaţ
edentaţiilor după Costa

The American College of Prosthodontists (ACP)


www.prosthodontics.org

Classification System for Complete


Edentulism

Classification System for Partial Edentulism

Classification System for the Completely


Dentate Patient

9
Autori
American College of Prosthodontics

Thomas J. McGarry, DDS


Arthur Nimmo, DDS
James F. Skiba, DDS
Christopher R. Smith, DDS
Jack H. Koumjian, DDS, MSD
Robert H. Ahlstrom, DDS, MS
Nancy S. Arbree, DDS, MS

Avantaje potenţ
potenţiale ale clasificării ACP,
ACP, după
după
autori:
autori:
• Consistenţ
Consistenţă intra-
intra-operator
• Comunicare profes
profesională
• Proporţ
Proporţionalitatea
ionalitatea veniturilor provenite din asigurări
cu complexitatea trtratamentului
• Metodă obiectivă de screening în educaţ
educaţia dentară
• Criterii standardizate de evaluare şi cercetare
• Consistenţ
Consistenţă diag
diagnost
nostică
• Simplifică şi organizează decizia consultului medical

Clasificarea ACP
Clasa I Ideal sau minim afectat

Clasa a II-a Moderat afectat Criterii Diagnostice


1. Întinderea şi topografia breşelor
2. Starea dinţilor stâlpi
3. Raporturile ocluzale
4. Crestele edentate
Clasa a III-a Substanţial afectat

Clasa a IV-a Sever afectat

10
Criteriul 1

Întinderea şi topografia
breşelor edentate

Arcade ideale sau minim afectate de


edentaţ
edentaţie

Breş
Breşa edentată este unică,
unică, localizată
localizată la o singură
arcadă şi îndeplineş
ndeplineşte una din următoarele condiţ
condiţii:
ii:
• Orice breş
breşă frontală maxilară care nu depăş
depăşeşte 2 incisivi

• Orice breş
breşă frontală mandibulară care nu depăş
depăşeşte 4
incisivi

• Orice breş
breşă laterală,
laterală, maxilară
maxilară sau mandibulară,
mandibulară, care
care nu
depăş
depăşeşte 2 premolari sau un premolar şi un molar

Arcade moderat afectate de edentaţ


edentaţie
Breş
Breşele edent
edentate sunt prezente la ambele arcade şi
îndeplinesc una din următoarele condiţ
condiţii:
ii:
• Orice breş
breşă frontală maxilară care nu depăş
depăşeşte 2 incisivi

• Orice breş
breşă frontală mandibulară care nu depăş
depăşeşte 4
incisivi

• Orice breş
breşă laterală,
laterală, maxilară
maxilară sau mandibulară,
mandibulară, care
care nu
depăş
depăşeşte 2 premolari sau un premolar şi un molar

• Este absent un canin maxilar sau mandibular

11
Arcade substanţ
substanţial afectate de
edentaţ
entaţie

• Orice breş
breşă laterală,
laterală, maxilară
maxilară sau mandibulară,
mandibulară,
de cel puţ
puţin 3 dinţ
dinţi sau cuprinzând 2 molari

• Orice breş
breşă edentată de cel puţ puţin 3 dinţ
dinţi, care
include dinţ
dinţi frontali şi laterali

Arc
Arcade sever afectate de edentaţ
edentaţie

Orice
Orice breş
breşă edentată sau asociere de breş
breşe care
solicită complianţ
complianţă (consimţ
consimţământ,nt, concesie,
concesie,
conformare)
conformare) tera
terapeutică sporită din partea
pacientului

Criteriul 2

Starea dinţilor stâlpi

12
Dinţ
Dinţi stâlpi ideali sau minim afectaţ
afectaţi

Nu este necesar nici un tratament


preprotetic

Dinţ
Dinţi stâlpi afectaţ
afectaţi moderat

Starea dinţ
dinţilor stâlpi:
stâlpi:
Structuri dentare insuficiente pentru
menţ
menţinerea – sprijinul unor restaurări
intracoronare,
intracoronare, în 1-1-2 sextante

Dinţ
Dinţii stâlpi necesită tratament preprotetic
limitat, de exemplu parodontal,
endodontic,
endodontic, ortodontic în 1-
1-2 sextante

Dinţ
Dinţi stâlpi afectaţ
afectaţi substanţ
substanţial

Starea dinţ
dinţilor stâlpi:
stâlpi:
Structuri dentare insuficiente pentru
menţ
menţinerea – sprijinul unor restaurări
intracoronare,
intracoronare, în 3 sextante

Dinţ
Dinţii stâlpi necesită tratament preprotetic
limitat, de exemplu parodontal,
endodontic,
endodontic, ortodontic în 3 sextante

13
Dinţ
Dinţi stâlpi afectaţ
afectaţi sever

Starea dinţ
dinţilor stâlpi:
stâlpi:
Structuri dentare insuficiente pentru
menţ
menţinerea – sprijinul unor restaurări
intracoronare, în 4-
4-6 sextante
Dinţ
Dinţii stâlpi necesită tratament preprotetic
limitat, de exemplu parodontal, endodontic,
ortodontic în 4-4-6 sextante
Din
Dinţi stâlp
stâlpii cu
cu prognostic rez
rezervat

Criteriul 3

Raporturile ocluzale

Raporturi ocluzale ideale sau minim


afectate
afectate
• Nu este necesar tratament
preprotetic ocluzal

• Raporturi interarcadice şi
intermaxilare de clasa I

14
Raportur
Raporturi ocluzale mod
moderat afectate

• Este necesar tratament preprotetic


ocluzal limitat, de exemplu
îndepărtarea prin şlefuire selectivă a
interferenţ
interferenţelor ocluzale

• Raporturi interarcadice şi
intermaxilare de clasa I

Raporturi ocluzale substanţ


substanţial afecta
afectate

• Este necesară rec


reconstrucţ
onstrucţia
schemei ocluzale, fără modificarea
dimensiunii verticale de ocluzie

• Raporturi interarcadice şi
intermaxilare de clasa a II-
II-a

Raportur
rturi ocluzale sever afectate

• Este necesară rec


reconstrucţ
onstrucţia
schemei ocluzale şi modificarea
dimensiunii verticale de ocluzie

Raporturi interarcadice şi
intermaxilare de clasa a II-
II-a
diviziunea 2 sau clasa a III-
III-a

15
Criteriul 4

Crestele edentate

Cla
Clasifi
sificarea crestelor edentate la
edentatul parţ
parţial se face conform
criteriilor corespunz
orespunzătoare edentaţ
edentaţiei
totale

16
Clasificarea ACP
Clasa I Ideal sau minim afectat

Clasa a II-a Moderat afectat Criterii Diagnostice


1. Întinderea şi topografia breşelor
2. Starea dinţilor stâlpi
3. Raporturile ocluzale
4. Crestele edentate
Clasa a III-a Substanţial afectat

Clasa a IV-a Sever afectat

Clasa I

17
Clasa a II-a

18
Clasa a III-a

19
20
Clasa a IV-a

Clasa
Clasa a IV-
IV-a — Criterii suplimentare

Pacient refractar (pacient cu


nemulţ
nemulţumiri cronice după tratament
corespunzător).
corespunzător).

Manif
Manifestări orale severe ale unor
afecţ
afecţiuni sistemice, inclusiv
inclusiv sechele
după tratament oncologic

Dischinezie şi/sau ataxie mandibulo-


mandibulo-
maxilară

Clasa a IV-a
Pierderea suportului posterior

21
22
Clasa a IV-a
Uzură patologică avansată

23
PRECIZĂRI PRIVIND
CLASIFICAREA ACP A
EDENTAŢIILOR PARŢIALE

În cazurile în care criteriile


criteriile diagnostice
aparţin unor clase diferite, pacientul
este plasat în cea mai complexă
categorie

Alte precizări:
precizări:

Planul de tratament nu influenţ


influenţează nivelul
diagnostic în care este încadrat pacientul.

Tratamentul preprotetic poate schimba


nivelul diagnostic iniţ
iniţial. Clasificarea poate
fi reevaluată şi după îndepărtarea
protezelor existente.

24
Existenţ
Existenţa unor obiective terapeutice
estetice creş
creşte cu o unitate
complexitatea clasificării la pacienţ
pacienţii
evaluaţţ i
evalua ini iniţ
ţ ial î n clasele I sau a II-
II-a

Existenţ
Existenţa simptomatologiei
disfuncţ
disfuncţionale mio-
mio-articulare ATM,
ATM, creş
creşte
cu una sau mai multe unităţ
unităţi
complexitatea clasificării la pacienţ
pacienţii
evaluaţ
evaluaţi iniţ
iniţial în clasele I sau a II-
II-a

Sănătatea parodontală este intim legată de


diagnosticul şi prognosticul terapeutic al
pacienţ
pacienţilor edentaţ
edentaţi parţ
parţial. Tratamentul
Tratamentul
protetic este indicat numai după cel de
stabilizare parodontală

În cazul pacienţ
pacienţilor edentaţ
edentaţi total maxilar şi
parţ
parţial mandibular, fiecare
fiecare arcadă primeş
primeşte
clasa diagnostică proprie, ,
proprie c conformă
onformă
criteriilor edentaţ
edentaţiei totale, respectiv parţ
parţiale

În cazul pacienţ
pacienţilor edentaţ
edentaţi total
mandibular şi parţ
parţial maxilar, ambele arcade
se încadrează în clasa a IV-
IV-a diagnostică,
diagnostică,
datorită complexităţ
complexităţii problemelor
terapeutice puse de “sindroamele de
combinaţ
combinaţie”
ie”

25
Clasificarea ACP a Edentaţ
Edentaţiilor Parţ
Parţiale -
schematizare Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a
Întinderea şi topografia edentaţiilor
O singură arcadă, ideală sau minim
afectată
Ambele arcade, moderat afectate
Afectare substantiala >3 dinţi
Afectare severă – prognostic rezervat
Defect maxilo-facial, congenital sau
dobândit
Starea dinţilor stâlpi
Ideală sau minim afectată
Moderat afectată – 1-2 sextante
Substanţial afectată – 3 sextante
Sever afectată – 4-6 sextante
Raporturile ocluzale
Ideal or minim afectate
Moderat afectate – tratament limitat
Substanţial afectată – reconstrucţie
ocluzală
Sever afectată – modificarea DVO
Creasta edentată
Clasa I edentaţie
Clasa a II-a edentaţie
Class a III-a edentaţie
Clasa a IV-a edentaţie
Elemente de prognostic rezervat
Manifestări orale ale unor afecţiuni
sistemice
Dischinezie şi/sau ataxie mandibulo-
maxilară
Pacient refractar

CLASIFICARE - SPRIJIN

Protezele sunt adesea privite


din punct de vedere al PP sau
PT
dar PP pot fi sprijinite
pe dinţi,
mucoasă sau
o combinaţie a celor două.

26
Dat fiind faptul că natura acestui suport
decide proiectarea platformei/schemei
ocluzale ideale,
ideale, PP se pot împărţ mpărţi în
următoarele categorii:
categorii:
proteze sprijinite pe dinţ
dinţi
proteze sprijinite pe dinţ
dinţi şi mucoasă
proteze sprijinite pe mucoasă

Sprijinul PP

Nici o clasificare nu este ideală şi poate că cea


mai utilă este cea schiţ
schiţată de Beckett (1953),
Cradock (1956) şi Osborne &Lammie (1974):
Clasa I: Proteză cu sprijin pe mucoasă şi os
Clasa a II-
II-a: Proteză
Proteză cu sprijin pe dinţ
dinţi
Clasa a III-
III-a: Proteză
Proteză cu sprijin mixt,
mixt, pe
pe
mucoasă + os şi dinţ
dinţi

Jepson NJA
(2004)

27
Sprijinul PP

McCord, Grant şi Watson (2002) consideră că


această clasificare ar trebui să cuprindă şi:

• Clasa a IV-a:Proteză sprijinită pe implante

I. PROTEZE SPRIJINITE DE DINŢ


DINŢI

I. PROTEZE SPRIJINITE DE DINŢ


DINŢI

28
I. PROTEZE SPRIJINITE DE DINŢ
DINŢI

I. PROTEZE SPRIJINITE DE DINŢ


DINŢI

I. PROTEZE SPRIJINITE DE DINŢ


DINŢI

29
II. PROTEZE SPRIJINITE PE MUCOASĂ + OS
DINŢI (SPRIJIN MIXT)
ŞI DINŢ
Variante de tratament
☺ arcadă scurtată
☺ punte cu extensie
proteză mobilă - inconveniente
din punctul de vedere al medicului -
diferenţ
diferenţele
ele dintre cele două tipuri de
sprijin
din punctul de vedere al pacientului -
acoperire
acoperire mai mare
mare

ADS

30
ADS

Persoanele vârsnice pot funcţ funcţiona


adecvat cu un numănumăr de dinţdinţi redus
semnificativ.
semnificativ.
O PP terminală
terminală de obicei nu are
beneficii funcţ
funcţionale majore.
majore.
Dinţ
Dinţii posteriori vor fi înlocuiţ
nlocuiţi dacă
dacă se
solicită
solicită acest lucru,
lucru, nu pentru că ar fi
neapă
neapărat nevoie.
nevoie.
(Davenport & colab.
colab. 2000)

ADS

ADS

31
ADS

II. PROTEZE CU SPRIJIN MIXT

II. PROTEZE CU SPRIJIN MIXT

32
III. PROTEZE SPRIJINITE PE MUCOASĂ

A. PROTEZELE PARŢ
PARŢIALE

B. PROTEZELE TOTALE

C. SINDROMUL COMBINAŢIEI

III. PROTEZE SPRIJINITE PE MUCOASĂ


A. PROTEZELE PARŢ
PARŢIALE

III. PROTEZE SPRIJINITE PE MUCOASĂ


B. PROTEZELE TOTALE

33
III. PROTEZE SPRIJINITE PE MUCOASĂ
C. SINDROMUL COMBINAŢ
COMBINAŢIEI

III. PROTEZE SPRIJINITE PE MUCOASĂ


C. SINDROMUL COMBINAŢ
COMBINAŢIEI

III. PROTEZE SPRIJINITE PE MUCOASĂ


C. SINDROMUL COMBINAŢ
COMBINAŢIEI

34
III. PROTEZE SPRIJINITE PE MUCOASĂ
C. SINDROMUL COMBINAŢ
COMBINAŢIEI

1. Situaţ
Situaţii clinice specifice tratamentului
cu proteze parţ
parţiale mobilizabile

edentaţ
edentaţiile de clasa I (termino-
(termino-
terminale)

35
1. Situaţ
Situaţii clinice specifice tratamentului
cu proteze parţ
parţiale mobilizabile

edentaţ
edentaţiile de clasa I (termino-
(termino-
terminale)

1. Situaţ
Situaţii clinice specifice tratamentului cu
proteze parţ
parţiale mobilizabile

edentaţ
dentaţiile de clasa a II- II-a (terminale
unilaterale)
protezele se extind şi pe hemiarcada integră

1. Situaţ
Situaţii clinice specifice tratamentului
cu proteze parţ
parţiale mobilizabile

edentaţ
dentaţiile de clasa a II-
II-a (terminale
unilaterale).

– în edentaţ
edentaţiile molare pot fi
realizate proteze menţ menţinute şi
stabilizate unilateral.

36
1. Situaţ
Situaţii clinice specifice tratamentului
cu proteze parţ
parţiale mobilizabile

edentaţ
edentaţiile de clasa a III-
III-a (edentaţ
(edentaţii
laterale care se extind şi în regiunea
frontală).
frontală).

1. Situaţ
Situaţii clinice specifice tratamentului cu
proteze parţ
parţiale mobilizabile

edentaţ
edentaţiile combinate (termino-
(termino-laterale
sau termino-
termino-fronto-
fronto-laterale).

37
1. Situaţ
Situaţii clinice specifice tratamentului cu
proteze parţ
parţiale mobilizabile
edentaţ
edentaţiile combinate (latero-
(latero-fronto-
fronto-laterale)

1. Situaţ
Situaţii clinice specifice tratamentului
cu proteze parţ
parţiale mobilizabile

edentaţ
edentaţii cu existenţ
existenţa unui număr
mic de dinţ
dinţi restanţ
restanţi (2-
(2-5 dinţ
dinţi).

Dacă aceş
aceşti dinţ
dinţi sunt repartizaţ
repartizaţi
bilateral exis
există condiţ
condiţii bune pentru
menţ
menţinerea şi stabilizarea protezei
faţ
faţă de situaţ
situaţia când aceş
aceşti dinţ
dinţi
sunt grupaţ
grupaţi pe o singură parte.
parte.

38
1. Situaţ
Situaţii clinice specifice tratamentului
cu proteze parţ
parţiale mobilizabile

edentaţ
edentaţiile subtotale

2. Situaţ
Situaţii clinice care exclud tratamentul
prin punte

edentaţ
edentaţii laterale întinse (clasa a III-
III-a)
cu dinţ
dinţi stâlpi caninul şi molarul de
minte care, deş
deşi nu sunt mobili,
mobili, au o
valoare parodontală scăzută
scăzută..
edentaţ
edentaţiile laterale reduse,
reduse, ca şi cele
frontale cu afectarea parodontală a
tuturor dinţ
dinţilor restanţ
restanţi

39
2. Situaţ
Situaţii clinice care exclud tratamentul
prin punte

2. Situaţ
Situaţii clinice care exclud tratamentul
prin punte

edentaţ
edentaţiile laterale sau frontale reduse,
reduse,
când există ă contraindicaţ
exist contraindica ţ ii ale şlefuirii
lefuirii
dinţ
dinţilor (afecţ
afecţiuni generale grave) sau
uneori pacientul refuză
refuză, din diferite
motive, şlefuirea
lefuirea dinţ
dinţilor pentru
realizarea unei punţ
punţi.

FS

40
2. Situaţ
Situaţii clinice care exclud tratamentul
prin punte

edentaţ
edentaţiile din zona de curbură
curbură a
arcadei (incisivul lateral,
lateral, caninul,
caninul,
primul premolar)
premolar)

41
2. Situaţ
Situaţii clinice care exclud tratamentul
prin punte

edentaţ
edentaţiile frontale
asociate cu pierdere de
substanţ
substanţă osoasă
osoasă de
diferite cauze

2. Situaţ
Situaţii clinice care exclud tratamentul
prin punte

edentaţ
edentaţiile frontale asociate cu pierdere de
substanţ
substanţă osoasă
osoasă de diferite cauze

2. Situaţ
Situaţii clinice care exclud tratamentul
prin punte

edentaţ
edentaţiile frontale unde
sunt necesare artificii de
montare a dinţ dinţilor artificiali
(treme,
treme, diasteme,
diasteme, încăncălecări
lecări
sau rotaţ
rotaţii)
ii) sau anumite
forme, mărimi
mărimi sau culori de
dinţ
dinţi.

42
Rateitschak K, E.R., Wolf H, Hassel T, (1989)

Coroanele primare pentru o construcţ


construcţie telescopică

Rateitschak K, E.R., Wolf H, Hassel T, (1989)

Punte telescopată (proteză


(proteză adjunctă)
adjunctă).
Pacientul a considerat că incisivii centrali sunt prea lungi.
lungi.

Rateitschak K, E.R., Wolf H, Hassel T, (1989)

Proteză parţ
parţială telescopată
Estetica s-
s-a îmbunătăţ
mbunătăţit în regiunea anterioară.
anterioară.

43
2. Situaţ
Situaţii clinice care exclud tratamentul
prin punte

edentaţ
edentaţii care se asociazăasociază cu
comunicări
comunicări buco-
buco-sinusale sau buco-
buco-
nazale - protezele parţ
parţiale mobile au şi
rol de obturator
edentaţ
edentaţii care necesită
necesită o reevaluare a
dimensiunii verticale de ocluzie.
ocluzie.

44
45