Sunteți pe pagina 1din 4

S.C. STRADA LUX SRL.

Str. Costache SIBICEANU nr. 31, sector 1 , Bucureti, ROMNIA Tel / fax 0214.203.620, mobil: 0744.500.070 email: sibiceanu@ARtelecom.net N..R.C.: J 40 / 6300/2001,C.U.I. 14012447/2001

MANAGEMENTUL SECURITII I SNTII N MUNC PROCEDURA OPERATIONALA COMUNICARE INTERNA SI EXTERNA

Cod Editia: Revizia pag. Pagina

PO- SSM -17 1 0 1 din 4

PROCEDURA OPERATIONALA

COMUNICARE INTERNA SI EXTERNA


COD : PO- SSM - 17 R0

Revizia

Nr. modificari

Pag./ Paragraf

In ce consta modificarea

Semnatura

Nume Semnatura Data

Elaborat Insp. SSM ing. Costinel BULBOAC 30.01.2006

Verificat

Aprobat Dir. gen. ing. George DINU 30.01.2006

S.C. STRADA LUX SRL.


Str. Costache SIBICEANU nr. 31, sector 1 , Bucureti, ROMNIA Tel / fax 0214.203.620, mobil: 0744.500.070 email: sibiceanu@ARtelecom.net N..R.C.: J 40 / 6300/2001,C.U.I. 14012447/2001

MANAGEMENTUL SECURITII I SNTII N MUNC PROCEDURA OPERATIONALA COMUNICARE INTERNA SI EXTERNA

Cod Editia: Revizia pag. Pagina

PO- SSM -17 1 0 2 din 4

1. SCOP Prezenta procedura descrie responsabilitatile si metodele de realizare a procesului de comunicare interna si externa a organizatiei cu toate partile interesate. 2. DOMENIU Prevederile prezentei proceduri se aplica la comunicarea interna si la primirea, documentarea si raspunsul la comunicarile corespunzatoare primite de la partile externe interesate, luarea in considerare a proceselor de comunicare externa din punctul de vedere al aspectelor semnificative de securitate si sanatate in munca si inregistrarea deciziilor.

3. DOCUMENTE DE REFERIN
3.1. OHSAS 18001/1999 Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale 4. DEFINIII I PRESCURTARI 4.1 Definiii Pentru scopurile prezentei proceduri se aplica definitiile management al sanatatii si securitatii ocupationale din OHSAS 18001/1999 Sisteme de

4.2 Prescurtari Prescurtarile utilizate n aceast procedur sunt conform SMI. 5. RESPONSABILITI 5.1. Directorul general: 5.1.1. stabileste si aproba circulatia documentatiilor din/in exterior. 5.1.2. asigura organizarea unei activitati permanente de comunicare in domeniul securitate si sanatate in muncalui. 5.2. RSSM raspunde de: 5.2.1 urmarirea respectarii prevederilor legale si altor cerinte si raportarea catre directorul general si catre autoritati; 5.2.2. implementarea SMI in organizatie; 5.2.3. participarea la analizele de management si urmarirea oplanurilor de actiuni; 5.2.4. supravegherea stadiului respectarii prevederilor prezentei proceduri; 5.2.5. comunicarea, cu partile interesate, privind SMI. 5.3. Sefii de echipe/puncte lucru raspund de: 5.3.1. elaborarea, conform cerintelor contractuale, a documentatiei necesare conform prevederilor legale de securitate si sanatate in munca; 5.3.2. asigurarea masurilor necesare unei bune comunicari pe verticala si orizontala in cadrul organizatiei pe care o conduce 5.3.3. analiza documentelor care au legatura directa sau indirecta cu securitatea si sanatatea in munca (autorizatia de securitate si sanatate in munca, rezultatele inspectiilor, procesele verbale anterioare, rezultatele analizelor etc.) privind respectarea prevederilor legale de securitate si sanatate in munca. 5.3.4. executia proceselor conform prevederilor legale de tehnologie si securitate si sanatate in munca; 5.3.5. cunoasterea documentelor privind securitatea si sanatatea in munca, privind respectarea prevederilor legale de securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta si actiunile corespunzatoare; 5.3.6. controlul respectarii prevederilor de securitate si sanatate in munca si de protectia muncii aplicabile in propriile activitati. 6. DESCRIEREA PROCEDURII 6.1. Comunicare activa catre partile externe 6.1.1. In procesul de comunicare activa se are in vedere transmiterea informatiilor catre partile interesate, referitor la activitatile de securitate si sanatate in munca. 6.1.2. Dirigintele de santier, raspunde de implementarea solutiilor propuse in studiul de impact.

S.C. STRADA LUX SRL.


Str. Costache SIBICEANU nr. 31, sector 1 , Bucureti, ROMNIA Tel / fax 0214.203.620, mobil: 0744.500.070 email: sibiceanu@ARtelecom.net N..R.C.: J 40 / 6300/2001,C.U.I. 14012447/2001

MANAGEMENTUL SECURITII I SNTII N MUNC PROCEDURA OPERATIONALA COMUNICARE INTERNA SI EXTERNA

Cod Editia: Revizia pag. Pagina

PO- SSM -17 1 0 3 din 4

6.1.3. RSSM transmite, la cerere, rapoarte scrise conform prevederilor legale, autoritatii reglementare privind securitatea si sanatatea in munca, conform periodicitatii stabilite de catre autoritate, anual sau la modificarea conditiilor privind autorizarea. 6.1.4. Continutul informatiilor comunicate in exterior, gradul de detaliere si pregatire a informatiilor sunt in functie de partea interesata: - cu vecinii: se prezinta date tehnice, informatii clare si simple reale si potentiale referitoare la securitatea si sanatatea in munca necesare cooperarii pentru limitarea sau neutralizarea riscurilor potentiale - cu autoritatile publice: se comunica date referitoare la securitate si sanatate in munca necesare evitarii riscurilor potentiale; - cu mijloacele media: informatii destinate publicitatii, bine pregatite si prezentate dar fara prea multe detalii, referitoare la aspectele de securitate si sanatate in munca ale organizatiei; - cu gruparile ce au preocupari legate de securitate si sanatate in munca: ca in cazul vecinilor; - cu clientii: efecte asupra securitate si sanatate in munca, cauzate de propriile servicii sau la utilizarea lucrarilor proiectate de catre organizatie, in functie de specificatiile contractuale. 6.1.5. Reguli de comunicare externa a. comunicarea cu autoritatile publice teritoriale de securitate si sanatate in munca (ITM) Se transmit la APM: - raportarea privind mentinerea conditiilor de acreditare initiala - raspunsuri operative la solicitari privind informatiile de securitate si sanatate in munca - date referitoare la relatiile de munca, modificari de personal - date si rapoarte referitoare la orice accident sau incident de securitate si sanatate in munca - adrese pentru depunerea documentelor solicitate (daca se cer) - solicitari privind autorizarea punctelor de lucru sau la modificarea conditiilor initiale b. Comunicarea cu alte autoritati publice privind situatiile de urgenta (APM, RA APELE ROMANE, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), Politia etc) - anuntarea imediata a incidentelor de securitate si sanatate in munca la autoritatile abilitate (APM, RA APELE ROMANE, ISU etc) planurile de urgenta inclusiv estimarea daunelor provocate precum si a masurilor luate pentru eliminarea urmarilor accidentelor sau incidentelor de securitate si sanatate in munca c. Comunicarea cu ORC (Of. Registrului Comertului) -comunicare pentru obtinerea anexei la certificatul de inregistrare si plata taxelor d. Comunicarea cu autoritati in domeniu e. Comunicarea cu furnizorii de produse si servicii - solicitarea materialelor si tehnologiilor nepoluante, tinand seama de costurile implicate - solicitare certificate de conformitate privind echipamentele individuale de lucru si echipamentele tehnice fixe sau mobile, unelte de mana - solicitare dovezi calitate si fise tehnice de securitate (pt. produsele periculoase) - autorizarea furnizorului f. Sesizari - conform procedurii de tratare a reclamatiilor. g. Informarea parti interesate - politica de securitate si sanatate in munca este disponibila pentru partile interesate si afisata la locuri vizibile si pot fi consultate la solicitarea acestora, cu acordul directorului si in limita confidentialitatii si a prevederilor legale h. Alte modalitati de comunicare voluntara - comunicare cu mass-media - mijloace audio, video - interviuri, seminarii, dezbateri, mese rotunde etc. i. Comunicarea externa cu alte institutii - colaborari - zile ale portilor deschise, care prezinta preocuparea organizatiei privind securitate si sanatate in munca partilor interesate; - rapoarte anuale - cooperari cu unitati ale MAI (Inspectoratul Teritorial pentru situatii de Urgenta, Jandarmerie, Politie) , sanitare, primarii, societati vecine si alte forte de cooperare. NOTA: orice comunicare externa se face de catre sau cu aprobarea directorului general. 6.2. Comunicarea pasiva

S.C. STRADA LUX SRL.


Str. Costache SIBICEANU nr. 31, sector 1 , Bucureti, ROMNIA Tel / fax 0214.203.620, mobil: 0744.500.070 email: sibiceanu@ARtelecom.net N..R.C.: J 40 / 6300/2001,C.U.I. 14012447/2001

MANAGEMENTUL SECURITII I SNTII N MUNC PROCEDURA OPERATIONALA COMUNICARE INTERNA SI EXTERNA

Cod Editia: Revizia pag. Pagina

PO- SSM -17 1 0 4 din 4

6.2.1. Orice sesizare primita de la partile interesate din exterior este orientata spre persoanele responsabile. Reclamatiile dupa furnizarea serviciului se trateaza in conformitate cu PS-04. 6.2.2. Daca sesizarea este pertinenta, se aplica, procedura de sistem PS-04 Controlul produsului neconform. 6.2.4. Persoana responsabila verifica realizarea actiunii planificate si comunica sesizantului raspunsul. 6.3. Comunicare interna 6.3.1. Comunicarea interna se face atat pe orizontala cat si pe vertical ascendent sau descendent, ierarhic conform relatiilor de serviciu stabilite prin regulamntele interne si se realizeaza prin: - dispozitii - note - rapoarte - bilanturi - instruire periodica - afise - materiale scrise - informari si sedinte - intalniri cu angajatii - participari la simulari etc. 6.3.2. Materialele de instruire si propaganda pot fi : - manuale, instructiuni, proceduri, planuri - teste de verificare a cunostintelor - legi, norme - standarde - carti, reviste - afise - panouri etc. 6.4 Comunicare externa 6.4.1. Comunicarea externa se face prin: - intalniri, comunicari, seminarii referitoare la SSM - solicitare privind autorizarea de securitate si sanatate in munca a sediului sau punctelor de lucru - raport anual privind mentinerea conditiilor de autorizare - raportul anual al Comitetului de SSM (pentru > 50 angajati) - documente referitoare la accidentele sau bolile profesionale(FIAM , rapoarte privind evidenta accidentelor si bolilor profesionale, alte documente solicitate de inspectorii ITM) - documente specifice cu societatile de prestari servicii anexe SSM - planuri de cooperare sau inteventie in caz de urgenta 7. INREGISTRARI Registrul de reclamatii 7.2. Rapoarte scrise ce se transmit autoritatilor privind protectia securitate si sanatate in munca sau instiintarea altor parti interesate 7.3. Rapoarte periodice catre ITM 7.4. Planuri de cooperare sau interventie cu autoritatile in domeniu, societati specializate sau vecine 7.5. Documente privind securitatea si sanatatea in munca 7.1.

S-ar putea să vă placă și