Sunteți pe pagina 1din 20

Aplicatii 1-Calculul hidraulic al instalatiei de balast

1
Sisteme Hidraulice si Pneumatice Curs, laborator i proiect

Aplicatii 1
Calculul hidraulic al instalatiei de balast

Cuprins Pagina

Obiective Aplicatii 1 2
1 Tema proiectului. Date de intrare. 2
2. Pagini scanate necesare calculului 4
3 Examplu de calcul 1 11
4 Examplu de calcul 2 13
Bibliografie Aplicatii 1 20


Aplicatii 1-Calculul hidraulic al instalatiei de balast

2
Sisteme Hidraulice si Pneumatice Curs, laborator i proiect
OBIECTIVELE Aplicatii 1

Principalele obiective ale Aplicatiilor Proiect

- Studentii aplica teoria de la Mecanica fluidelor pentru a
proiecta o instalatie cu tubulaturi
De reinut!

Toate elementele sunt cuprinse in IMO STCW-
(Standards of Training, Certification and
Watchkeeping) privind calificarea minimala a ofiterului
de cart, deci trebuie retinute.
TEMA
Sseefectuezecalcululhidraulicalinstalaieidebalastdinfigur
pentruvariantabalastareissedetermineparametriQiHaipompeidin
figurpentruvitezeledatealefluiduluipeconductadeaspiraieipe
conductaderefulare.
V1,2,3valvulecusertar
CotC1parametri
CotC2,3,4parametri

Aplicatii 1-Calculul hidraulic al instalatiei de balast

3
Sisteme Hidraulice si Pneumatice Curs, laborator i proiect

PierdereanfiltrulFseconsidercu20%maimaredectnsorbul
corespunzator.

Etapeleproiectului:
Calculul hidraulic al instalatiei de Balast. Tema proiectului. Date de intrare.
Calculul parametrilor initiali: viteza pe tubulatura de aspiratie/refulare,
volum tanc, timp balastare, lungimi specifice.
Calculul debitului pompei de balast, a sectiunilor si diametrelor conductelor.
Standardizarea diametrelor nominale, recalcularea sectiunilor si vitezelor la
aspiratie/refulare
Calculul pierderilor de sarcina pe aspiratie
Calculul pierderilor de sarcina pe refulare
Insumarea pierderilor de sarcina. Calculul inaltimii geodezice.
NOT:pentrudesfurareacalculului,suntnecesareurmatoarelepagini
dinindrumardecalculehidraulice:

Aplicatii 1-Calculul hidraulic al instalatiei de balast

4
Sisteme Hidraulice si Pneumatice Curs, laborator i proiect

Aplicatii 1-Calculul hidraulic al instalatiei de balast

5
Sisteme Hidraulice si Pneumatice Curs, laborator i proiect
Aplicatii 1-Calculul hidraulic al instalatiei de balast

5
Sisteme Hidraulice si Pneumatice Curs, laborator i proiect

Aplicatii 1-Calculul hidraulic al instalatiei de balast

6
Sisteme Hidraulice si Pneumatice Curs, laborator i proiect

Aplicatii 1-Calculul hidraulic al instalatiei de balast

7
Sisteme Hidraulice si Pneumatice Curs, laborator i proiect

Aplicatii 1-Calculul hidraulic al instalatiei de balast

8
Sisteme Hidraulice si Pneumatice Curs, laborator i proiect

Aplicatii 1-Calculul hidraulic al instalatiei de balast

9
Sisteme Hidraulice si Pneumatice Curs, laborator i proiect

Aplicatii 1-Calculul hidraulic al instalatiei de balast

10
Sisteme Hidraulice si Pneumatice Curs, laborator i proiect

Aplicatii 1-Calculul hidraulic al instalatiei de balast

11
Sisteme Hidraulice si Pneumatice Curs, laborator i proiect
Exempludecalcul1

Vitezadeaspiraie

Vitezaperefulare

Volumultanculuidebalast

Timpulmaximdebalastare

Debituldeapanecesar

Ariatubulaturii
Calcululdiametrelor

Aplicatii 1-Calculul hidraulic al instalatiei de balast

12
Sisteme Hidraulice si Pneumatice Curs, laborator i proiect

Calcululpierderilorlocalepeaspiraie


Calcululpierderilorliniare

CalcululPierderilorperefulare


Aplicatii 1-Calculul hidraulic al instalatiei de balast

13
Sisteme Hidraulice si Pneumatice Curs, laborator i proiect
Ipotez
Senchideunadinramuri=>totdebitulsescurgepecealaltramur
=>
Pierderiin


Exempludecalcul2
OBIECTULTEMEI

Aplicatii 1-Calculul hidraulic al instalatiei de balast

14
Sisteme Hidraulice si Pneumatice Curs, laborator i proiect

Saseefectuezecalcululhidraulicalinstalatieidebalastdinfigura
pentruvariantabalastaresisasedetermineparametriiQsiHaipompei
dinfigurapentruvitezelefluiduluipeconductadeaspiratiesipeconducta
derefulare:

v =0.5+0.1
a
i [m/s]
v =1+0.1i+0.4g[m/s]
r

i=numaruldingrupa
g=numarulgrupei

Exemplu:Pentrui=14sig=1mersuldecalculesteurmatorul:

Vitezelepeaspiratiesirefulare:

Aplicatii 1-Calculul hidraulic al instalatiei de balast

15
Sisteme Hidraulice si Pneumatice Curs, laborator i proiect
v =0,5+0.1
a
14 =0.874m/s
v =1+0.114+0.4=2.8m/s
r

Volumulunuitancdebalast:

V=300+5i=300+70=370m
3

Timpulmaximdebalastare:

t=60+5i=60+70=130minute
t=13060=7800secunde

Lungimispecifice:

L
1
=1m
L 2 =2m
L 3=1,5i=21m
L =1m
4
L
5
=2i=28m
L
6
=303i=72m
L
7
=4m
L
8
=255g=20m
L
9
=1m
Secalculeazadebitul:

Q=
t
V
=
7800
370
=0.047m /s
3

Sectiunileperefularesiaspiratie:

S =
a
a
V
Q
=
874 . 0
047 . 0
=0.053m
2

S =
r
r
V
Q
=
8 . 2
047 . 0
=0.016m
2

Aplicatii 1-Calculul hidraulic al instalatiei de balast

16
Sisteme Hidraulice si Pneumatice Curs, laborator i proiect
Diametreleconductelor:

d =2
a
t
a
S
=2
14 . 3
053 . 0
=20.129=0.259m=259mm

d =2
r
t
r
S
=2
14 . 3
016 . 0
=20.70=0.142m
d =142mm
r
d =300mm
a
d =150mm
r

S =
a
4
2
a
d t
=
4
3 . 0
2
t
=
4
282 . 0
=0.070m
2

S =
r
4
2
r
d t
=
4
15 . 0
2
t
=0.017m
2

V =
a
a
S
Q
=
07 . 0
047 . 0
=0.67m/s

V =
r
r
S
Q
=
017 . 0
047 . 0
=2.76m/s

Pierderidesarcina:

IPierderidesarcinapeaspiratie:

=0.0294 c=51.7

h =
1 lin
|
.
|

\
|
d
l

g
V
2
2
=
3 . 0
24 0294 . 0

8 . 9 2
67 . 0
2h =0.0538
1 lin

R =
e
u
a a
d V
=
6
10 1
3 . 0 67 . 0


=0.20110 =201000
6
R >2300
e

Aplicatii 1-Calculul hidraulic al instalatiei de balast

17
Sisteme Hidraulice si Pneumatice Curs, laborator i proiect
=
25 . 0
3164 . 0
e
R
=
173 . 21
3164 . 0
=0.0149

h =
2 lin
d
l 149 . 0

g
V
2
2
=
3 . 0
24 0149 . 0

8 . 9 2
67 . 0
2

h =0.0273
2 lin

h =
2 lin
2
2 1 lin lin
h h +
=0.0405

Pierderilocale:
IntrareainMKinconductacumuchiedreapta=> 5 . 0 =

h =
1 wl

g
V
a
2
2
=0.5
1 2
67 . 0
2

=0.112m

=3.7,d =300mm=>
a
=3.7+20%=4.44

Filtru:

h =
a wl 2

g
V
a
2
2
=0.101m
CotulC
1
:

1
R
d
a
=0.8=>
1
300
R
=0.8

R =375mm
1

1
2 R
d
a

=
375 2
300

=>
`
=0.21

=
`

90
o
=0.21
90
60
=0.14

Aplicatii 1-Calculul hidraulic al instalatiei de balast

18
Sisteme Hidraulice si Pneumatice Curs, laborator i proiect
h =
3 wla

g
V
a
2
2
=0.14
1 2
67 . 0
2

=0.031m

wla
h =0.112+0.101+0.031=0.244mCA

IIPierderidesarcinaperefulare:

1.Pierderidedrum(liniare)

h =
1 w
r
d
l

g
V
r
2
2
=7.182m
l=l +l +l +l +l
8
+l
9
=1+28+72+4+20+1
4 5 6 7
l=126m
R =
e
u
r r
d V
=
6
10 1
15 . 0 76 . 2


=414000

=
25 . 0
3164 . 0
e
R
=
26 . 14
3164 . 0
=0.022

d =150mm=>
r
TABEL
=0.037,c=46.1

h =
2 w
r
d
l

g
V
r
2
2
=
15 . 0
126 037 . 0

8 . 9 2
76 . 2
2

=12.07

h =
w
2
2 1 w w
h h +
=9.626m

Pierderilocale:

Valvulaperefulareestevalvulacuventildrept.
ValvulaV :
2

h =
5 wl
,
g 2
V
2
r
=4
81 . 9 2
76 . 2
2

=1.553m

, =3 5.5=>Sealege , =4

CotulC :
2

Aplicatii 1-Calculul hidraulic al instalatiei de balast

19
Sisteme Hidraulice si Pneumatice Curs, laborator i proiect

m
d
R
R
d
r r
25 . 0
6 . 0
15 . 0
6 . 0
6 . 0
2
2
= = = => =

16 . 0 3 . 0
25 . 0 2
15 . 0
2
`
2 2
= => = =>

,
R
d
R
d
r r

16 . 0
90
`
= =
o
, ,
h =
6 wlr
g
V
r

2
2
, =
81 . 9 2
76 . 2
16 . 0

=0.062m

Pierderiin,,T:

h
g
V
r
wlr

=
2
2
7
, =
81 . 9 2
76 . 2
5 . 1
2

=0.582m
CotulC ,C :
3 4

C ~ ~ ~
4 3 2
C C 0.062m

ValvulaV :
3

V 553 . 1
4 3
= ~ V m

Pierderitotaleperefulare:

h =1.5532+30.062+0.582+9.626
wlr
h =13.5m
wlr

Perderitotalepeaspiratie:

=
wla
h 0.244+0.0405=0.2845m

Sarcinatotalapierderitotaleprininstalatie:

H=13.5+0.2845=13.784
H=13.784+ =14.784
g
h

g
h =inaltimeageodezica=1m

Aplicatii 1-Calculul hidraulic al instalatiei de balast

20
Sisteme Hidraulice si Pneumatice Curs, laborator i proiect

Sealegepompacudebitul

=
=
m H
s m Q
784 . 14
/ 047 . 0
3

sisemajoreazacu20%
Bibliografie
Fanel-Viorel PANAITESCU, Mariana PANAITESCU-
Masini si instalatii Navale Editia 2 Revizuita Ed. Ex
Ponto, Constanta, 2009