Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI FACULTATEA DE INGINERIE BRAILA CATEDRA DE AGRICULTURA SI ECOLOGIE

Adresa: Calea Calarasilor, nr. 29 Nr. telefon / fax: 0239-612572 E-mail: decanatbr@ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC Disciplina: Mecanica Agricola A. Locul disciplinei n planul de nvmnt: Anul I Anul de Sem. I Sem. II studiu C LP C LP Nr. ore 28 28 Total ore Forme de verificare C 28 LP 28 Sem. I Sem. II E Nr. credite Sem. I Sem. II 4 Cod disciplin
UGIBO70I,8

B. Obiectivele disciplinei: Disciplina Masini agricole, completeaza si dezvolta cunostintele dobndite la disciplinele de tehnica generala si cele de tehnica agricola: studiul materialelor, mecanisme, organe de masini, actionari hidraulice, agricultura si agrotehnica. Cursul permite dobndirea cunostintelor si deprinderilor necesare cunoasterii partilor componente si functionarii utilajelor agricole, a modului de reglare corespunzatoare a organelor de lucru, a exploatarii optime a agregatelor agricole si executiei eficiente a lucrarilor agricole mecanizate. Continutul disciplinei este realizata n maniera teoretica si practic-aplicativa, abordnd la nceput principiile de baza ale constructiei utilajelor agricole, functionarii subansamblelor si partilor componente, iar apoi a modului de reglare a organelor active si de lucru precum si a lucrarilor de intretinere. Sunt dobndite cunostintele necesare exploatarii agregatelor agricole in conditii de eficienta economica, calitate maxima a lucrarilor efectuate si protectie sporita a mediului. In cadrul cursului de Masini agricole se urmareste transmiterea informatiilor necesare pentru a realiza interfata cu disciplinele tehnice generale (care se regasesc ca aplicatie directa in constructia masinilor agricole (mecanica, studiul materialelor, organe de masini, mecanisne)) si interfata cu disciplinele tehnice agricole, respectiv transmiterea informatiilor necesare pentru realizarea cerintelor unor interactiuni corecte si eficiente in cadrul sistemelor utilaj-sol, utilaj-planta, utilaj-mediu inconjurator. Disciplina masini agricole se axeaza pe date si informatii privind constructia, functionarea, modul de lucru si modul de exploatare al masinilor de lucrat solul, de semanat si plantat, de intretinere, chimizare si protectia plantelor, Lucrarile practice au rolul cunoasterii tipurilor de masini si instalatii agricole mentionate, a componentelor de actionare si a caracteristicilor tehnice si constructive, dobndirea cunostintelor practice de: identificare, exploatare, reglare si intretinere. Totodata, sunt evidentiate cerintele de dotare necesare aplicarii unor tehnologii de mecanizare complete, cu lucrari precise si interconditionate. C. Metode de predare nvare: Metoda de predare-invatare are in vedere urmatoarele: 1

Prezentarea la inceputul fiecarui curs a informatiilor anterioare si legatura acestora cu obiectivele specifice grupei de masini agricole ce se prezinta; Dezvoltarea obiectivelor cursului prin prezentare sintetica si completarea treptata cu date si informatii ; Ilustrarea elementelor esentiale din curs pe planse si scheme care sa contina procese de lucru, organe active, fluxuri de lucru, variante constructive etc.; Dialog permanent cu studentii privind logica aplicarii solutiilor tehnice si tehnologice corelate cu cunostintele dobandite la celelalte discipline; Elaborarea de modele de lucrari practice; Prezentarea lucrarilor practice pe caiete destinate acestui scop.

D. Forme i metode de evaluare: Conform planului de invatamant, disciplina se incheie cu examen la sfarsitul semestrului de studiu. Evaluarea consta in examen scris si oral, pe baza de bilet ce contine trei subiecte teoretice. Lucrarile de laborator se evalueaza prin colocviu la finele semestrului de studiu, iar rezultatul se noteaza. Este obligatoriu, ca fiecare student sa aiba parcursa intreaga programa de laborator, specificata la pct. F. Lucrarile scrise se noteaza cu note de la unu la zece, rezultatul colocviului se cumuleaza cu nota de la examenul scris, pe semestru, si formeaza nota semestriala a disciplinei. Comisia de examinare cuprinde doua cadre didactice: titularul de curs si un colaborator desemnat de conducerea catedrei. Studentii trebuie sa faca dovada cunoasterii in proportie de minimum 50% a fiecarui subiect pentru a obtine nota 5. E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:
Nr. ore pe tema 6 2 2 2 14 2

Nr. curs 1 2 3 4

Tematica si continutul cursului Cap. 1. Notiuni introductive 1.1. INCADRAREA DISCIPLINEI MASINI AGRICOLE IN ANSAMBLUL STIINTELOR AGRICOLE 1.2. MATERIALE, PROCEDEE DE PRELUCRAREA MATERIALELOR 1.3. ORGANE DE MASINI SI MECANISME Cap. 2. Masini agricole de lucrat solul 2.1. PLUGURI Destinatie. Procesul de lucru al plugului. Cerinte agrotehnice. Constructia organelor de lucru. Constructia plugurilor. Reglajele plugurilor. Indici calitativi de lucru la lucrarea de arat. Executarea lucrarii de arat. Lucrari de intretinere a plugului PP3-30. 2.2. GRAPE Destinatie. Procesul de lucru al grapei. Cerinte agrotehnice. Constructia organelor de lucru. Constructia grapelor. Reglajele grapelor. Indici calitativi de lucru la lucrarea de grapat. Executarea lucrarii de grapat. Lucrari de intretinere la grapa cu discuri GDM-4 si GD-3,2. 2.3. CULTIVATOARE Destinatie. Procesul de lucru al cultivatorului. Cerinte agrotehnice. Constructia organelor de lucru. Constructia cultivatoarelor. Reglajele cultivatoarelor. Indici calitativi de lucru la lucrarea de cultivatie. Executarea lucrarii de cultivatie. Lucrari de intretinere la cultivatoare. 2.4. MASINI PENTRU AFANAREA ADANCA A SOLULUI Destinatie. Procesul de lucru al afanatoarelor. Cerinte agrotehnice. Constructia organelor de lucru. Constructia masinilor de afanare a solului. Reglajele scormonitoarelor. Indici calitativi de lucru la lucrarea cu scormonitorul. Executarea lucrarii de afanare adanca. Lucrari de intretinere la masini de afanare adanca a solului.

10

11

12

13

14

2.5. TAVALUGI Destinatie. Procesul de lucru al tavalugilor. Cerinte agrotehnice. Constructia organelor de lucru. Constructia tavalugilor. Reglajele tavalugilor. Indici calitativi de lucru la lucrarea de tavalugit. Executarea lucrarii de tavalugit. Lucrari de intretinere a tavalugilor. 2.6. FREZE AGRICOLE Destinatie. Procesul de lucru al frezelor. Cerinte agrotehnice. Constructia organelor de lucru. Constructia frezelor. Reglajele frezelor. Indici calitativi de lucru la lucrarea de frezat. Executarea lucrarii de frezat. Lucrari de intretinere la freza purtata FU-1,8 si FU-3,3. 2.8. COMBINATOARE Destinatie. Procesul de lucru. Cerinte agrotehnice. Constructia organelor de lucru. Constructia combinatoarelor. Reglajele combinatoarelor. Indici calitativi de lucru la lucrarea cu combinatorul. Executarea lucrarii cu combinatorul. Lucrari de intretinere la combinatoare. 2.7. MASINI DE MODELAT SOLUL Destinatie. Procesul de lucru al modelatoarelor. Cerinte agrotehnice. Constructia organelor de lucru. Constructia modelatoarelor. Reglajele masinilor de modelat solul. Indici calitativi de lucru la lucrarea de modelat solul. Executarea lucrarii de modelat solul. Lucrari de intretinere a masinilor de modelat solul. 2.9. MASINI DE SAPAT GROPI Destinatie. Procesul de lucru. Cerinte agrotehnice. Constructia organelor de lucru. Constructia masinilor de sapat gropi. Reglajele masinilor de sapat gropi. Indici calitativi de lucru. Executarea lucrarii de sapat gropi. Lucrari de intretinere Cap. 3. Masini de semanat si plantat 3.1. MASINI DE SEMANAT Destinatie. Procesul de lucru executat de semanatori. Cerinte agrotehnice. Constructia organelor de lucru. Constructia semanatorilor. Reglajele semanatorilor. Indici calitativi de lucru la lucrarea de semanat. Executarea lucrarii de semanat. Lucrari de intretinere a semanatorilor. 3.2. MASINI DE PLANTAT 3.2.1. Masini de plantat rasaduri. Destinatie. Procesul de lucru al masinilor de plantat rasaduri. Cerinte agrotehnice. Constructia organelor de lucru. Constructia masinilor de plantat rasaduri. Reglajele masinilor de plantat rasaduri. 3.2.2. Masini de plantat tuberculi. Destinatie. Procesul de lucru masinilor de plantat tuberculi. Cerinte agrotehnice. Constructia organelor de lucru. Constructia masinilor de plantat tuberculi. Reglajele masinilor de plantat tuberculi. 3.2.3. Masini de plantat bulbi. Destinatie. Procesul de lucru al masinilor de plantat bulbi. Cerinte agrotehnice. Constructia organelor de lucru. Constructia masinilor de plantat bulbi. Reglajele masinilor de plantat bulbi. Indici calitativi de lucru la lucrarea de plantat. Executarea lucrarii de plantat. Lucrari de intretinere a masinilor de plantat. Cap. 4. Masini pentru intretinerea culturilor 4.1. MASINI PENTRU ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR MINERALE Destinatie. Procesul de lucru al masinilor de fertilizat. Cerinte agrotehnice. Constructia organelor de lucru. Constructia masinilor de administrat ingrasaminte. Reglajele masinilor de fertilizat. Indici calitativi de lucru la lucrarea de fertilizat. Executarea lucrarii de administrat ingrasaminte chimice minerale. Lucrari de intretinere a masinilor de fertilizat. 4.2. MASINI PENTRU IMPRASTIEREA INGRASAMINTELOR ORGANICE Destinatie. Procesul de lucru. Cerinte agrotehnice. Constructia organelor de lucru. Constructia masinilor de imprastiat ingrasaminte organice. Reglajele masinilor de administrat ingrasaminte organice. Indici calitativi de lucru la lucrarea de gunoire. Executarea lucrarii de fertilizareorganica. Lucrari de intretinere a masinii de imprastiat gunoi MIG-5. 4.3. APARATE SI MASINI PENTRU COMBATEREA BOLILOR SI DAUNATORILOR DIN CULTURILE AGRICOLE Destinatie. Procesul de lucru. Cerinte agrotehnice. Constructia organelor de lucru. Constructia aparatelor si masinilor pentru combaterea bolilor si daunatorilor. Reglajele masinilor de administrat pesticide. Indici calitativi de lucru. Executarea lucrarii de aplicat tratamente chimice. Lucrari de intretinere a masinilor. TOTAL

4 2

4 2

28

F. Coninutul laboratoarelor / numr de ore pentru fiecare tem:


Nr. Tematica si continutul lucrarilor practice Nr.

l. pr. 1 2 3 4 5 6 7 Cap. 1. Notiuni introductive 1.3. ANALIZA INCADRARII DISCIPLINEI MASINI AGRICOLE IN ANSAMBLUL STIINTELOR AGRICOLE 1.4. STUDIUL MATERIALELOR SI AL PROCEDEELOR DE PRELUCRAREA MATERIALELOR 1.3. STUDIUL ORGANELOR DE MASINI SI MECANISMELOR Cap. 2. Masini agricole de lucrat solul 2.1. STUDIUL PLUGURILOR Constructia si functionarea. Reglajele si formarea agregatelor. Determinarea indicilor calitativi de lucru. Intretineri tehnice. Regului de protectia muncii si p.s.i. 2.2. STUDIUL GRAPELOR Constructia si functionarea. Reglajele si formarea agregatelor. Determinarea indicilor calitativi de lucru. Intretineri tehnice. Regului de protectia muncii si p.s.i. 2.3. STUDIUL CULTIVATOARELOR Constructia si functionarea. Reglajele si formarea agregatelor. Determinarea indicilor calitativi de lucru. Intretineri tehnice. Regului de protectia muncii si p.s.i. 2.4. STUDIUL MASINILOR PENTRU AFANAREA ADANCA A SOLULUI Constructia si functionarea. Reglajele si formarea agregatelor. Determinarea indicilor calitativi de lucru. Intretineri tehnice. Regului de protectia muncii si p.s.i. 2.5. STUDIUL TAVALUGILOR Constructia si functionarea. Reglajele si formarea agregatelor. Determinarea indicilor calitativi de lucru. Intretineri tehnice. Regului de protectia muncii si p.s.i. 2.6. STUDIUL FREZELOR AGRICOLE Constructia si functionarea. Reglajele si formarea agregatelor. Determinarea indicilor calitativi de lucru. Intretineri tehnice. Regului de protectia muncii si p.s.i. 2.8. STUDIUL COMBINATOARELOR Constructia si functionarea. Reglajele si formarea agregatelor. Determinarea indicilor calitativi de lucru. Intretineri tehnice. Regului de protectia muncii si p.s.i. 2.7. STUDIUL MASINILOR DE MODELAT SOLUL Constructia si functionarea. Reglajele si formarea agregatelor. Determinarea indicilor calitativi de lucru. Intretineri tehnice. Regului de protectia muncii si p.s.i. 2.9. STUDIUL MASINILOR DE SAPAT GROPI Constructia si functionarea. Reglajele si formarea agregatelor. Determinarea indicilor calitativi de lucru. Intretineri tehnice. Regului de protectia muncii si p.s.i. Cap. 3. Masini de semanat si plantat 3.1. STUDIUL MASINILOR DE SEMANAT Constructia si functionarea. Reglajele si formarea agregatelor. Determinarea indicilor calitativi de lucru. Intretineri tehnice. Regului de protectia muncii si p.s.i. 3.2. STUDIUL MASINILOR DE PLANTAT 3.2.1. Masini de plantat rasaduri. Constructia si functionarea. Reglajele si formarea agregatelor. Determinarea indicilor calitativi de lucru. Intretineri tehnice. Regului de protectia muncii si p.s.i. 3.2.2. Masini de plantat tuberculi. Constructia si functionarea. Reglajele si formarea agregatelor. Determinarea indicilor calitativi de lucru. Intretineri tehnice. Regului de protectia muncii si p.s.i. 3.2.3. Masini de plantat bulbi. Constructia si functionarea. Reglajele si formarea agregatelor. Determinarea indicilor calitativi de lucru. Intretineri tehnice. Regului de protectia muncii si p.s.i. Cap. 4. Masini pentru intretinerea culturilor 4.1. STUDIUL MASINILOR PENTRU ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR MINERALE Constructia si functionarea. Reglajele si formarea agregatelor. Determinarea indicilor calitativi de lucru. Intretineri tehnice. Regului de protectia muncii si p.s.i. 4.2. STUDIUL MASINILOR PENTRU IMPRASTIEREA INGRASAMINTELOR ORGANICE Constructia si functionarea. Reglajele si formarea agregatelor. Determinarea indicilor calitativi de lucru. Intretineri tehnice. Regului de protectia muncii si p.s.i. 4.3. STUDIUL APARATELOR SI MASINILOR PENTRU COMBATEREA BOLILOR SI DAUNATORILOR DIN CULTURILE AGRICOLE Constructia si functionarea. Reglajele si formarea agregatelor. Determinarea indicilor calitativi de lucru. Intretineri tehnice. Regului de protectia muncii si p.s.i. TOTAL

ore pe tema 6 2 2 2 14 2 2 2 2

8 9 10

2 2 2

11 12

4 2 2

13

4 2

14

28

G. Bibliografie de elaborare a cursului 1. Toma D. si colab. Tractoare si masini agricole. Editura didactica si pedagogica, Bucuresti, 1981 2. Dragan Gh. Masini agricole. Editura didactica si pedagogica, Bucuresti, 1969; 3. Caproiu St. si colab. Masini agricole de lucrat solul, semanat si intretinere a culturilor. Editura didactica si pedagogica, Bucuresti, 1982; 4. Sandru A. si colab. Exploatarea utilajelor agricole. Editura didactica si pedagogica, Bucuresti, 1983; 5. Veghes V. si colab. -. Indrumator de lucrari practice pentru meseria de mecanic agricol. Editura Ceres, Bucuresti, 1986 6. Bularda M. si colab. Tehnologia mecanizarii lucrarilor de ameliorare a solurilor saraturate si a celor afectate de saraturare. Editura Ceres, Bucuresti, 1996; 7. x x x - Tehnologia de intretineri si revizii tehnice si ciclurile de reparatii pentru tractoare si masini agricole. Editura Ceres, 1979. H. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni1 1. Caproiu St. si colab. Masini agricole de lucrat solul, semanat si intretinere a culturilor. Editura didactica si pedagogica, Bucuresti, 1982; Data aprobrii programei analitice n departament: 22.01.2007

ef departament, Dr.ing. Voicu Gheorghe

Este de preferat ca bibliografia minimal de studiu pentru surdeni s identifice cu claritate i precizie capitolele pe care studenii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare i nvare, eventual fiind particularizat n funcie de tematica cursurilor i seminariilor.

S-ar putea să vă placă și