Sunteți pe pagina 1din 17

9.

INTEGRALE MULTIPLE

9.2. Exerciii rezolvate

Exerciiul 9.2.1. S se calculeze integralele:
a)
}}
+
D
dydx
y
x
2
2
1
, unde D = {(x, y) eR
2
| 0 x 1, 0 y 1}
b)
}}
D
dydx
y
x
2
2
, unde D = {(x, y) eR
2
| 1 x 2,
x
1
y x}

Soluie. a)
}}
+
D
dydx
y
x
2
2
1
= dx dy
y
x
} }
(

+
1
0
1
0
2
2
1
= = | |dx y arctg x
y
y }
=
=

1
0
1
0
2
=
12 3 4 4
1
0
1
0
3
2
t t t
= =
=
=
}
x
x
x
dx x
b)
}}
D
dydx
y
x
2
2
= dx
y
x
dx dy
y
x
x y
x
y
x
x
} } }
(
(
(

=
(

=
=
2
1
1
2 2
1 / 1
2
2
=
=
}
=
|
|
.
|

\
|
+ = +
=
=
2
1
2
1
4 2
3
4
9
4 2
) (
x
x
x x
dx x x

Exerciiul 9.2.2. S se calculeze dxdy y x
D
}}

2 2
, unde D este triunghiul cu vrfurile O(0, 0), A(1, -1)
i B(1, 1).

Soluie. Domeniul D este simplu n raport cu axa Oy (vezi figura) deoarece o dreapt x = k, ke(0, 1)
intersecteaz pe D dup un interval.

Dreptele OA i OB au ecuaiile:
OA:
0 1
0
0 1
0

=

x y
, adic OA: - y = x
OB:
0 1
0
0 1
0

x y
, adic OB: y = x.
Deci: OA: y = - x
OB: y = x
Atunci domeniul D pe care se calculeaz integrala dub este
D = {(x, y) eR
2
| 0 x 1, -x y x}
x
=
k

B
A
y
x
-1
1
1 0
D
Putem aplica deci formula din exerciiul 11.2.2. pentru a = 0, b = 1,

1
(x) = - x,
2
(x) = x.
Avem dxdy y x
D
}}

2 2
= dx dy y x
x
x
} }
(

1
0
2 2
.
Calculm nti F(x) =
}


x
x
dy y x
2 2
. Observm c funcia
g(y) =
2 2
y x este par, adic g(-y) = g(y). Atunci rezult:
F(x) = 2
}

x
dy y x
0
2 2
= 2
}

x
dy
y x
y x
0
2 2
2 2
=
= 2x
2
arcsin
x y
y
x
y
=
=0
+ 2 ( ) dy y x y
x
'

}
0
2 2
=
= 2x
2
2
t

+2y
x y
y
y x
=
=

0
2 2
- 2
}

x
dy y x
0
2 2
= x
2
F(x)
Deci F(x) = x
2
F(x), de unde F(x) =
2
2
x t
.
Aadar dxdy y x
D
}}

2 2
=
}
1
0
) ( dx x F =
6 3 2 2
1
0
3 1
0
2
t t t
= =
}
x
dx
x
.

Exerciiul 9.2.3. S se calculeze
}}
D
y
x
dxdy e , unde D este triunghiul OAB, limitat de parabola y
2
= x i
dreptele x = 0, y = 1.

Soluie. Domeniul D este simplu n raport cu axa Ox (vezi figura) deoarece o dreapt y = k, ke(0, 1),
intersecteaz pe D dup un interval.

Domeniul D este caracterizat de :
D = {(x, y) eR
2
| 0 y 1, 0 x y
2
}
Aplicm formula din exerciiul 11.2.3. pentru c = 0, d = 1,
1
(y) = 0,

2
(y) = y
2
.
Avem deci
}}
D
y
x
dxdy e = dy dx e
y
y
x
} }
(
(

1
0 0
2
.
D
B
A
y=k
y
x
1
1 0
Calculm F(y) = y y e y e dx e
y
y x
x
y
x
y
y
x
= =
=
= }
2
2
0
0
i deci:

}}
D
y
x
dxdy e =
}
1
0
) ( dy y F =
}

1
0
) ( dy y ye
y
=
}
'
1
0
1
0
2
2
) (
y
dy e y
y
=
=
2
1
2
1
2
1
1
0
1
0
1
0
= =
}
y y y
e e dy e e y
Exerciiul 9.2.4. S se calculeze urmtoarele integrale duble, pe domeniile indicate:
a) dxdy y x
D
}}
+ ) (
2 2
, D fiind domeniul limitat de cercul de ecuaie x
2
+y
2
= 2ax ;
b) dxdy
b
y
a
x
D
}}

2
2
2
2
1 , D fiind domeniul limitat de elipsa de ecuaie 1
2
2
2
2
= +
b
y
a
x
;
c) dxdy y y x
D
}}
+ ) (
2 2
, D fiind domeniul limitat de axa Ox i de poriunea din cardioida r = a(a + cos),
situat deasupra axei Ox.

Soluii. a) Ecuaia cercului ce limiteaz domeniul D se mai poate scrie:
(x - a)
2
+ y
2
= a
2
, deci ea definete cercul cu centrul n punctul de coordonate (a, 0) i de raz a. Este
convenabil s folosim coordonatele polare pentru calculul integralei duble date.
Facem aadar schimbarea de variabile (x, y) (r, ), dat prin transformarea

=
=
u
u
sin
cos
r y
r a x
Noul domeniu de integrare (domeniul transformat) este:
D
*
= {(x, y) eR
2
| 0 r a, 0 2}.
Jacobianul acestei transformri este:
J =
u u
u u
u
u
u cos sin
sin cos
) , (
) , (


=
c
c
c
c
c
c
c
c
=
r
r
y
r
y
x
r
x
r D
y x D
= rcos
2
+ rsin
2
= r,
iar x
2
+ y
2
= a
2
+ 2ar cos + r
2
.
Deci integrala de calculat devine:
2a
-a
a
y
x 0
a
r

}} } }
(

+ + = + +
*
0
2
0
3 2 2 2 2
) cos 2 ( ) cos 2 (
D
a
dr d r ar r a rdrd r ar a
t
u u u u =
| | =
(

+ +
} }
=
=
dr ar dr r r a
a a
0
2
0
2
0
2
0
3 2
sin 2 ) (
t u
u
t
u u
= 2
2
3
4 2
2 ) (
4
0
0
4 2
2 3 2
a r r
a dr r r a
a r
r
a
t
t =
|
|
.
|

\
|
+ = +
=
=
}
.
b)Trecem la coordonate polare generalizate:

=
=
u
u
sin
cos
r b y
r a xDomeniul transformat este: D
*
= {(r, ) eR
2
| 0 r 1, 0 2}.
Jacobianul transformrii este:
J = abr
br b
ar a
y
r
y
x
r
x
=


=
c
c
c
c
c
c
c
c
u u
u u
u
u
cos sin
sin cos
,
iar
2
2
2
2
2
1 1 r
b
y
a
x
= .
Aadar, integrala devine:
dr d r abr drd r abr
D
} } }}
(

=
1
0
2
0
2 2
1 1
*
u u
t
=
ab | |
} } }
= =
=
=
1
0
1
0
2 2
1
0
2
0
2
1 2 1 2 1 dr r r ab dr r r ab dr r r t t u
t u
u

= - ab
3
2
3
2
) 1 ( 1 ) 1 (
1
0
1
0
2 / 3 2 2 2
ab
r ab dr r r
t
t = = '
}
.
c) Trecem la coordonate polare:

=
=
u
u
sin
cos
r y
r x
. Domeniul pe care se face integrarea este D (vezi figura),
iar D
*
este :
D
*
= {(r, ) | 0 , 0 r a(1 + cos )}.
-b
0
x
y
a -a
b
D

Avem (x
2
+ y
2
)y = r
3
sin i J = r. Deci:
dxdy y y x
D
}}
+ ) (
2 2
= = u u u u
t
u
t u
d
r
d dr r
a r
r
a
} } }
(

=
(
(

+ =
=
+
0
) cos 1 (
0
5
0
) cos 1 (
0
4
sin
5
sin =
= | |
15
32
6
) cos 1 (
5
sin ) cos 1 (
5
5
0
6 5
0
5
5
a a
d
a
=
(

+
= +
}
t
t
u
u u u

Exerciiul 9.2.5. S se calculeze aria interiorului elipsei de ecuaie:
(x - 2y +3)
2
+ (3x + 4y -1)
2
= 100
Soluie. Folosim formula: Aria (D) =
}}
D
dxdy , unde D este interiorul elipsei.
Efectum schimbarea de variabil (x, y) (u, v) dat prin:

= +
=
v y x
u y x
4 3
2
, (u, v) eD
*

D
*
={(u,v) eR
2
|(u+3)
2
+ (v-1)
2
100}
Jacobianul acestei transformri este:
J
*
=
10
1
4 3
2 1
) , (
) , (
) , (
) , (
1 1
=

=
c
c
c
c
c
c
c
c
=
(

=

y
v
x
v
y
u
x
u
y x D
v u D
v u D
y x D

Deci: Aria(D) =
}} }} }}
= =
* * *
10
1
10
1
*
D D D
dudv dudv dudv J .
Pentru calculul acestei din urm integrale trecem la coordonate polare:

=
= +
u
u
sin 1
cos 3
r v
r u
, unde (r, )
eD
**
,
D
**
= {(r, )| 0 r 10, 0 2}.
Jacobianul transformrii este n acest caz J = r, iar
( )
}} }} } } }
= =
(

= =
=
=
* *
10
0
2
0
10
0
2
0 D D
dr d r dr rd Jdrd dudv
t u
u
t
u u u
=
}
= =
=
=
10
0
10
0
2
100
2
2 2 t t t
r
r
r
dr r
Deci: Aria(D) =
}}
=
*
10
10
1
D
dudv t .
a

D
r
2a
a
y
x
0

Exerciiul 9.2.6. S se calculeze masa unei plci plane D, limitate de
x + y = 3, xy = 2 i a crei densitate este (x, y) = xy.
Soluie. M =
}}
D
dxdy y x ) , ( =
}}
D
xydxdy . Domeniul D poate fi caracterizat astfel (aa cum se vede din
figur):
D = {(x, y) eR
2
| 1 x 2,
x
2
y 3 - x}

Atunci:
M =
} } } }

=
=
(

+
=
(
(
(

=
2
1
3
/ 2
2
1
3 2 2
1
3
2
2
2
2
6 9
2
dx
x
x x x
dx
y
x xydxdy
x
x
x y
x
y

= 2 ln 2
3
18
ln 2
4 2
1
3
3
2 2
9
2
1
4 3 2
=
|
|
.
|

\
|
+ x
x x x
.

Exerciiul 9.2.7. S se calculeze coordonatele centrului de greutate al plcii plane omogene din figura de
mai jos, limitat de curba y = sin x i dreapta OA care trece prin origine i punctul A |
.
|

\
|
1 ,
2
t
.

Soluie. Dreapta OA are ecuaia OA: y =
t
x 2
. Deci,

D = {(x, y) eR
2
|0 x
2
t
,
t
x 2
y sin x}
Se calculeaz M =
}}
D
dxdy y x ) , ( = k
}}
D
dxdy , unde (x, y) = k = const fiind vorba de o plac
omogen.
/2

x 0
y
A
1
3
3 2 1 0 x
y
1
2
D
Avem:
}}
D
dxdy =
4
1
2
sin
2 /
0
2 /
0
sin
/ 2
t
t
t t
t
=
|
.
|

\
|
=
(

} } }
dx
x
x dx dy
x
x
,
i deci M = k |
.
|

\
|

4
1
t
.
Pe de alt parte,
}}
D
dxdy y x x ) , ( = k
}}
D
xdxdy
= k dx
x
x x k dx xdy
x
x
} } }
|
.
|

\
|
=
(

2 /
0
2 /
0
sin
/ 2
2
sin
t t
t
t

= k
2 /
0
2 /
0
3
3
2
sin
t
t
t
}

x k
xdx x
= - kx
}
+
2 /
0
3
2 /
0
24
2
cos cos
t
t t
t
k
xdx k x = k
12
sin
2
2 /
0
t t k
x
= k -
|
|
.
|

\
|
=
12
1
12
2 2
t t
k
k
.
Deci x
G
=
M
1
}}
D
dxdy y x x ) , ( =
) 4 ( 3
12
4
1
12
1
2
2
t
t
t
t

=
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|

k
k
.
}}
D
dxdy y x y ) , ( = k
}}
D
ydxdy = dx
y
k dx ydy
x y
x
y
x
x
} } }
(
(
(

=
(

=
=
2 /
0
sin
2
2 2 /
0
sin
/ 2
2
t
t
t
t
=
=
} }
(
(

=
|
|
.
|

\
|

2 /
0
2 /
0
2 /
0
3
2 2
2
2
3
4
2
2 cos 1
2
4
sin
2
t
t
t
t t
x
dx
x k
dx
x
x
k

=
24 12 2 6 4
2 sin
2 2
2 /
0
t t t
t
k k x x k
= =
(
(

|
.
|

\
|


Deci y
G
=
M
1
}}
D
dxdy y x y ) , ( =
) 4 ( 6
4
1
24
t
t
t
t

=
|
.
|

\
|
k
k
.
Exerciiul 9.2.8. S se calculeze momentele de inerie n raport cu axele de coordonate pentru placa
omogen mrginit de curbele y = x
2
, x = y
2
.
Soluie.

Domeniul D este caracterizat de:
D = {(x, y) eR
2
|0 x 1, x
2
y x }
Deci I
x
=
}}
D
dxdy y x y ) , (
2
= k
}}
D
dxdy y
2
= k dx dy y
x
x
} }
(
(

1
0
2
2
=
= k
} } |
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
=
1
0
1
0
1
0
7 2 / 5 6 2 / 3 3
21 5
2
3 3 3 3
2
dx
x x
k dx
x x
k dx
y
x y
x y
=
=
35
3k
.
Analog I
y
=
}}
D
dxdy y x x ) , (
2
= k
}}
D
dxdy x
2
= k dx dy x
x
x
} }
(
(

1
0
2
2
=
= k
} }
= =
1
0
1
0
4 2 / 5 2 2
35
3
) ( ) (
k
dx x x k dx x x x .

Exerciiul 9.2.9. S se calculeze urmtoarele integrale:
a)
}}}
O
+ + +
dxdydz
z y x 1
1
, unde
= {(x, y, z) eR
3
|0 x 1, 0

y 1, 0

z 1}

b)
}}}
O
xyzdxdydz , unde
= {(x, y, z) eR
3
|0 z 1 x- y, 0

y 1 - x, 0

x 1}
D
x
0
y
1
1
Soluii. a) Avem:
}}}
O
+ + +
dxdydz
z y x 1
1
= dz dy dx
z y x
} } }
(
(

(
(

+ + +
1
0
1
0
1
0
1
1
=
( ) | | dz dy z y x
x
x } }
(

+ + +
=
=
1
0
1
0
1
0
2 / 1
2 1 =
= 2 | | dz dy z y z y
} }
(

+ + +
1
0
1
0
2 / 1 2 / 1
) 1 ( ) 2 ( =
= 2 dz z y z y
y
y
}
(
(

+ + + +
=
=
1
0
1
0
2 / 3 2 / 3
3
2
) 1 (
3
2
) 2 ( =
= | |dz z z z z
}
+ + + + +
1
0
2 / 3 2 / 3 2 / 3 2 / 3
) 1 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 3 (
3
4
=
=
1 z
0 z
2 / 5 2 / 5 2 / 5 2 / 5
5
2
) 1 z (
5
2
) 2 z (
5
2
) 2 z (
5
2
) 3 z (
3
4
=
=
(

+ + + + +
= | | 1 2 2 3 2 3 3 4
5
2
3
4
2 / 5 2 / 5 2 / 5 2 / 5 2 / 5 2 / 5 2 / 5
+ + + =
= | | ( ) 3 27 2 12 31
15
8
1 2 3 3 4
15
8
2 / 5 2 / 7 2 / 5
+ = + .
b)
}}}
O
xyzdxdydz = dxdy
z
xy dxdy xyzdz
y x z
z D D
y x
=
=

}} }} }
=
(
(

1
0
2
1
0
2
=
}} }}
+ + + =
D D
dxdy xy y x y x xy dxdy y x xy ) 2 2 2 1 (
2
1
) 1 (
2
1
2 2 2

=
}}
+ + +
D
dxdy y x xy y x xy y x xy ) 2 2 2 (
2
1
2 2 2 2 3 3
,
unde D = {(x, y) eR
2
: 0 y 1 - x, 0

x 1}
Prin urmare,
}}}
O
xyzdxdydz = dx dy y x xy y x xy y x xy
x
} }
(

+ + +
1
0
1
0
2 2 2 2 3 3
) 2 2 2 (
2
1

= dx
y
x
y
x y x
y
x
y
x
y
x
x y
y
}
(
(

|
|
.
|

\
|
+ + +
=
=
1
0
1
0
3
2
3
2 2
4 2
3
2
3
2
3
2
4 2 2 2
1

}
(

+ +
1
0
3 2 2 4 2
3
2
) 1 (
3
2
) 1 ( ) 1 (
4
) 1 (
2
) 1 (
2 2
1
dx x
x
x x x
x
x
x
x
x
=
}
+ +
1
0
5 4 3 2
) 4 6 4 (
24
1
dx x x x x x =
=
720
1
6 5
4
4
6
3
4
2 24
1
1
0
6 5 4 3 2
=
|
|
.
|

\
|
+ +
x x x x x


Exerciiul 9.2.10. S se calculeze urmtoarele integrale:
a) dxdydz z y x
}}}
O
+ + ) (
2 2 2
, unde este domeniul mrginit de sfera
x
2
+ y
2
+ z
2
= 12 i paraboloidul x
2
+ y
2
= 4z;
b) dxdydz y x
}}}
O
+
2 2
, unde
= {(x, y, z) eR
3
: x
2
+ y
2
9, z 0, x + y + z 6}

Soluii. a) Cele dou suprafee se intersecteaz dup cercul:
(C):

=
= +
2
8
2 2
z
y x
. Evident 0 z 2 3

Aplicm deci formula:
dxdydz z y x
}}}
O
+ + ) (
2 2 2
= dz dxdy z y x
z
D
} }}
(
(

+ +
3 2
0
2 2 2
) ( ,
unde D
z
este proiecia pe planul xOy a unei seciuni fcute n cu un plan
z = z
0
, z
0
e [0, 2 3 ]. D
z
, este caracterizat de:
(
'
z
D ): x
2
+ y
2
4z, dac z e [0, 2] i
(

z
D ): x
2
+ y
2
12 z
2
, dac ze [2, 2 3 ]
Deci dxdydz z y x
}}}
O
+ + ) (
2 2 2
= dz dxdy ) z y x (
2
0 ' D
2 2 2
z
} }}
(
(

+ + +
+ dz dxdy ) z y x (
3 2
2 ' ' D
2 2 2
z
} }}
(
(

+ +
Pentru calculul integralelor duble folosim coordonatele polare, ntruct (
'
z
D ) i (

z
D ) sunt
discuri.
Pentru prima integral dubl avem:

=
=
u
u
sin
cos
r y
r x
, r e[0, 2 z ], e [0, 2], iar jacobianul este J = r.
2 3
0
y
x
z
2
Deci,
}} } } }
'
t
+ t =
(

u + = + +
z
D
z 2
0
2 2
z 2
0
2
0
2 2 2 2 2
dr ) z r ( r 2 dr rd ) z r ( dxdy ) z y x ( =
2 ) 2 ( 4
2 4
2
2
0
2
2
4
z z
r
z
r
z r
r
+ =
(

+
=
=
t .
Pentru cea de a doua integral dubl, avem:

=
=
u
u
sin
cos
r y
r x
, re[0,
2
12 z ], e[0, 2].
Deci,
}} } }

+ = + +
z
D
z
dr rd z r dxdy z y x
2
12
0
2
0
2 2 2 2 2
) ( ) ( u
t
=
= 2
}

= +
2
12
0
4 2 2
) 144 (
2
) (
z
z dr z r r
t

Aadar,
dxdydz z y x
}}}
O
+ + ) (
2 2 2
=
} }
= + +
2
0
3 2
2
4 2
)
6
97
3 18 (
5
32
) 144 (
2
) 2 ( 4
t t
t dz z dz z z .
b) Suntem m situaia a doua de la exerciiul 9.3.2. pentru
D = {(x, y) eR
2
: x
2
+ y
2
9},
1
(x, y) = 0 i
2
(x, y) = 6 x y
Aplicm deci formula adecvat, adic:
.
) , (
) , (
2 2 2 2
2
1
dxdy dz y x dxdydz y x
D
y x
y x
}} } }}}
(
(

+ = +
O


Deci
dxdy dz y x dxdydz y x
D
y x
}} } }}}
(
(

+ = +

O
6
0
2 2 2 2

( )
}}
+ =
D
dxdy y x y x 6
2 2

Calculm aceast integral prin trecere la coordonate polare. Avem:

=
=
u
u
sin
cos
r y
r x
, r e[0, 3]; e[0, 2].
( )
}}
+
D
dxdy y x y x 6
2 2
= u u u
t
d dr r r r
} }
(


2
0
3
0
2
) sin cos 6 ( =
=
(
(

|
|
.
|

\
|

}
=
=
u u u
t
d
r r r
r
r
2
0
3
0
4 4 3
sin
4
cos
4 3
6
t u u u
t
108 sin
4
3
cos
4
3
54
2
0
4 4
=
(


}
d

Exerciiul 9.2.11. S se calculeze urmtoarele integrale triple:
a)
}}}
O
+ + dxdydz z y x ) (
2 2 2
, unde
= {(x, y, z) eR
3
: y
2
+ z
2
x
2
, x
2
+ y
2
+ z
2
4, x 0};
b)
}}}
O
zdxdydz , unde este domeniul limitat de conul
z
2
= ) (
2 2
2
2
y x
R
h
+ i planul z = h;
c) dxdydz
c
z
b
y
a
x
}}}
O

2
2
2
2
2
2
1 , unde este domeniul mrginit de elipsoidul 1
2
2
2
2
2
2
= + +
c
z
b
y
a
x
.
Soluii. a) Este convenabil s folosim transformarea:

=
=
=
u
u
u
sin sin
cos sin
cos
r z
r y
r x

Noile variabile de integrare sunt r, , , iar pentru a determina domeniul
*
(domeniul transformat),
nlocuim x(r, , ), y(r, , ), z (r, , ) n inecuaiile ce definesc domeniul .


Din x
2
+ y
2
+ z
2
4 rezult r
2
4, deci r e [0, 2].
Din y
2
+ z
2
x
2
deducem c r
2
sin
2
r
2
cos
2
, adic sin
2
cos
2
, ceea ce este echivalent cu sin
2

2
1
.
(1)
Din x 0 rezult r cos 0, adic cos 0, de unde e
(

2
, 0
t
. (2)
Din (1) i (2) avem e
(

4
, 0
t
.
Deci
*
=
)
`

e
(

e e ] 2 , 0 [ ,
4
, 0 ], 2 , 0 [ | ) , , ( t
t
u u r r .
Jacobianul transformrii este:
J =
u
u
u
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
z z
r
z
y y
r
y
x x
r
x
=
u u u
u u u
u u
cos sin sin cos sin sin
sin sin cos cos cos sin
0 sin cos
r r
r r
r

= r
2
sin .
0
y(x)
x(z)
z(y)
2
2
2
Integrala de calculat devine:
} } } } }
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
2
0
2
0
4 /
0
4
4 /
0
2
0
4
sin 2 sin dr d r dr d d r
t t t
u u t u u =
= 2 | |
} }
=
=
=
2
0
4
2
0
4 /
0
4
) 2 2 ( ) cos ( dr r dr r t u
t u
u
=
= (2 - 2 )
5
) 2 2 ( 2
5
5
2
0
5

=
=
=
t
r
r
r
.
b) Domeniul pe care se face integrarea este:

Este convenabil s folosim coordonatele cilindrice:

=
=
=
z z
r y
r x
u
u
sin
cos

Avem z e [0, h], e [0, 2] iar z
2

2
2
R
h
(x
2
+ y
2
) ne d r e
(

h
zR
, 0 .
Aadar,
*
= ]} , 0 [ ], 2 , 0 [ , 0 | ) , , {( h z
h
zR
r z r e e s s t u u .
Jacobianul este:
r r
r
z
z z
r
z
z
y y
r
y
z
x x
r
x
z r D
z y x D
=

=
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
=
1 0 0
0 cos sin
0 sin cos
) , , (
) , , (
u u
u u
u
u
u
u

Integrala devine:
} } } } } }
=
=
t
t =
(

t =
(
(

u
h
0
h ? zr r
0 r
h
0
2 h
0
h / zR
0
h / zR
0
2
0
dz
2
r
z 2 dz zrdr 2 dz dr zrd =
= 2
} } }
= = =
|
|
.
|

\
|

h h h
h R
dz z
h
R
dz
h
R z
dz
h
R z z
0 0
2 2
3
2
2
2
2 3
0
2
2 2
4 2
t t
t
d)Vom folosi coordonatele sferice generalizate, adic:
h
0 y
x
z

=
=
=
u
u
u
cos
sin sin
cos arcsin
cr z
br y
x

Avem
*
= {(r, , ) | re[0, 1], e[0, ], e[0, 2]} iar
) , , (
) , , (
u r D
z y x D
= abcr
2
sin .
Integrala devine:
} } } } }
=
1
0 0
1
0 0
2 2
2
0
2 2
sin 1 2 1 sin
t t t
u u t u u dr d r r abc dr d d r abcr = 2abc
| |
} }
=
=
=
1
0
2 2
1
0
0
2 2
1 4 ) cos ( 1 dr r r abc dr r r t u
t u
u
.
Pentru calculul acestei din urm integrale facem schimbarea de variabil
r =sin t .
Deci
} } }
= =
2 /
0
2 2
1
0
2 /
0
2 2 2 2
cos sin cos sin 1 sin 1
t t
tdt t tdt t t dr r r =
=
} } }
= =

=
2 /
0
2 /
0
2 /
0
2
) 4 cos 1 (
8
1
2
4 cos 1
4
1
2 sin
4
1
t t t
dt t dt
t
tdt
=
16
0
2 8
1
4
4 sin
8
1
2 /
0
t t
t
=
|
.
|

\
|
=
|
.
|

\
|

t
t .
Deci: dxdydz
c
z
b
y
a
x
}}}
O

2
2
2
2
2
2
1
= 4abc
}
= =
1
0
2
2 2
4 16
4 1
abc
abc dr r r
t t
t .

Exerciiul 9.2.12. S se calculeze volumul corpului mrginit de paraboloidul x =
16 9
2 2
z y
+ i planul de
ecuaie x = 2.
Soluie. Corpul al crui volum trebuie s-l aflm, este reprezentat n figura urmtoare:

Vom folosi coordonate cilindrice generalizate:

=
=
=
u
u
sin 4
cos 3
r z
r y
x x
, xe[0, 2], e[0, 2].
0 y
z
x
2
Din x
16 9
2 2
z y
+ rezult c x r
2
, deci 0 r x .
Aadar,
*
= {(r, , x) | 0 r x , e[0, 2], xe[0, 2]}.
Jacobianul transformrii este :
) , , (
) , , (
x r D
z y x D
u
= 12r.
Volumul este:
Vol() =
}}} }}} }}}
O O O
= =
*
12
) , , (
) , , (
drdx rd drdx d
x r D
z y x D
dxdydz u u
u
=
= 24
} } } }
= =
(
(

=
|
|
.
|

\
|
=
=
2
0
2
0
2
0 0
2
0
12
2
24 xdx dx
r
dx rdr
x r
r
x
t t
= 12 t 24
2
2
0
2
=
x


Exerciiul 9.2.13. S se calculeze masa corpului , mrginit de sfera
x
2
+ y
2
+ z
2
= 10z, tiind c densitatea n fiecare punct este:
(x, y, z) =
2 2 2
1
z y x + +
.
Soluie. Se aplic formula M =
}}}
O
dxdydz z y x ) , , ( .

Avem z e [0, 10] i (D
z
): x
2
+ y
2
10z z
2
.
Deci M = dz dxdy z y x
z
D
} }}
(
(

10
0
) , , ( .
Pentru calculul integralei duble folosim coordonatele polare. Deci

=
=
u
u
sin
cos
r y
r x
, iar D
z
*
= {(r, ) | 0 r
2
10 z z , e[0, 2]}
Avem, aadar :
}} } } }

+
=
(

+
=
z
D
z z z z
dr
z r
dr rd
z r
dxdy z y x
2 2
10
0
2 2
10
0
2
0
2 2
1
2
1
) , , ( t u
t
=
( )
2
2
10
0
10
0
2 2
2 2
2 2
ln
) (
z z r
r
z z
z r dr
z r
z r
=
=

}
+ =
+
' +
t =
0
x
y
z
5
= ln (10z) ln (z
2
).
Deci, M =
} }
|
.
|

\
|
=
10
0
10
0
2
10
ln )] ln( ) 10 ln( [ dz
z
dz z z t t t =
=
} } }
= ' =
10
0
10
0
10
0
ln ) ( 10 ln 10 ln 10 ln zdz z zdz dz t t t t
= 10 ln10 - 10 ln 10 +
}
= =
10
0
10
0
10t t z dz .

Exerciiul 9.2.14. S se determine coordonatele centrului de greutate ale segmentului cilindric omogen:
= {(x, y, z) eR
3
: x
2
+ y
2
9, 0 z 2y}
Soluie. Corpul fiind omogen, funcia este constant.
Deci, x
G
=
}}}
O

O
xdxdydz
v ) (
1
; y
G
=
}}}
O

O
ydxdydz
v ) (
1
;
z
G
=
}}}
O

O
zdxdydz
v ) (
1
.
Notnd D = {(x, y) eR
2
: x
2
+ y
2
9, y 0}. Avem:
- v()=
}}}
O
dxdydz =
}} }} }
=
|
|
.
|

\
|
D D
y
ydxdy dxdy dz 2
2
0
=
=
}} }} } }
|
|
.
|

\
|
= =
D D
dr d r drd r ydxdy
*
3
0 0
2 2
sin 2 sin 2 2
t
u u u u
= | | 36
3
4 4 ) cos ( 2
3
0
3
0
3
2
3
0
0
2
= = =
} }
=
=
r
dr r dr r
t u
u
u
-
}}}
O
xdxdydz = dxdy xz dxdy xdz
y z
z
D D
y
2
0
2
0
=
=
}} }} }
=
|
|
.
|

\
|
=
=
}} }}
= =
D D
drd r xydxdy
*
cos sin 2 2
3
u u u
=
} }

t
u u
0
3
0
3
2 sin d dr r = 0
2
2 cos
4
0
3
0
4
=
|
.
|

\
|

t
u r

-
}}}
O
ydxdydz = dxdy yz dxdy ydz
y z
z
D D
y
2
0
2
0
=
=
}} }} }
=
|
|
.
|

\
|
=
=
}} }}
= =
D D
drd r dxdy y
*
2 3 2
sin 2 2 u u
=
4
3
2
2 sin
4
3
) 2 cos 1 (
4
4
0
4
0
3
0
4
t u
t u u
t
t
=
|
|
.
|

\
|
=
}
d
r

-
}}}
O
zdxdydz = dxdy
z
dxdy zdz
y z
z
D D
y
2
0
2
2
0
2
=
=
}} }} }
=
|
|
.
|

\
|
=
=
}} }}
= =
D D
dxdy y dxdy y
4
3 2 4
2
1
4 2 2
t
.
Rezult x
G
= 0; y
G
= z
G
=
16
9
4
3
36
1
4
t t
= .

Exerciiul 9.2.15. S se calculeze momentele de inerie n raport cu planele de coordonate ale corpului
material omogen, limitat de suprafeele
2
2
2
2
2
2
c
z
b
y
a
x
= + i z = c.
Soluie. I
xOy
=
}}}
O
dxdydz z
2
(corpul fiind omogen, considerm densitatea egal cu unitatea).
Trecem la coordonate cilindrice generalizate:

=
=
=
z z
br y
ar x
u
u
sin
cos
, ze[0, c], e[0, 2]
Din
2
2
2
2
2
2
c
z
b
y
a
x
s + , obinem r
2

2
2
c
z
, de unde 0 r
c
z
.
Deci
*
= {(r, , z) | 0 r
c
z
, e[0, 2], ze[0, c]}, iar jacobianul transformrii este
) , , (
) , , (
z r D
z y x D
u
= abr.
- I
xOy
= ab
}}} } }
O
|
|
.
|

\
|
=
*
0
/
0
2 2
2 dz rdr z ab drdz rd z
c c z
t u =
= 2ab
5 5 2
3
0 0
5
2
4
2
0 0
2
2
abc z
c
ab
dz z
c
ab
dz
r
z
c
c c
c
z
r
r
t t t
= = =
(
(
(

} }
=
=

- I
yOz
=
}}} }}}
O O
=
*
2 3 3 2
cos drdz d r b a dxdydz x u u =
=a
3
b
} } } } }
=
(

c c c z
dz d
c
z b a
dz d dr r
0 0
2
0
2
4
4 3 2
0
/
0
2 3
cos
4
cos
t t
u u u u =
=
} } }
=
|
|
.
|

\
|
+
c c
dz z
c
b a
dz d
z
c
b a
0
4
4
3
0
2
0
4
4
3
2
8 2
) 2 cos 1 (
4
t u
u
t
+
+
20 5 4 2
2 sin
8
3
0
5
4
3
0
2
0
4
4
3
bc a z
c
b a
dz z
c
b a
c z
z
c
t t u
t u
u
= =
(
(

=
=
=
=
}

- I
xOz
=
}}} }}}
O O
=
*
2 3 3 2
sin drdz d r ab dxdydz y u u =
= ab
3
} } } }
=

=
c c
dz d
z
c
ab
dz d
c
z
0
2
0 0
2
0
4
4
3
2
4
4
2
) 2 cos 1 (
4
sin
4
t t
u
u
u u
=
20 5 4 2
2 sin
8
2
8
3
0
5
4
3
0 0
2
0
4
4
3
4
4
3
c ab z
c
ab
dz z
c
ab
dz z
c
ab
c z
z
c c
t t u
t
t u
u
= =
(
(


=
=
=
=
} }