Sunteți pe pagina 1din 18

“cea mai frumoasă

epopee pastorală
din lume”

Alecu Russo
es
 Descoperită de Alecu
Russo la Soveja, în munţii
Vrancei, balada Mioriţa
este considerată o
capodoperă a eposului
românesc
 Balada Mioriţa a fost
publicată de poetul
Vasile Alecsandri în
volumul Poezii
poporale. Balade
(Cântice bătrâneşti)
adunate şi
îndreptate de Vasile
Alecsandri, în anul
1852.
 Termenul de
mitologie provine
din limba greacă
(mytos-legendă şi
logos- cuvânt).
 G. Călinescu
consideră că la
baza literaturii
noastre stau patru
mituri
fundamentale.
Amplasarea motivelor in balada
Miorita prefigureaza spatiul
mioritic blagian.
1.Motivul transhumantei
"Iatã vin în cale,
Se cobor la vale,
Trei turme de miei,
Cu trei ciobãnei. "
2.Motivul complotului
"Iar cel ungurean
Si cu ce-l vrâncean,
Mari, se vorbira,
Ei se sfatuira
Pe l-apus de soare
Ca sã mi-l omoare. "
3.Motivul mioarei nazdravane
"Miorita laie,
Laie bucalaie,
De trei zile-ncoace
Gura nu-ti mai tace!
Ori iarba nu-ti place,
Ori esti bolnavioarã,
Draguta mioara?"
4.Motivul moarte-nunta
"Sa le spui curat
Ca m-am insurat
Cu-o mândrã crãiasã,
A lumii mireasã;
Cã la nunta mea
A cãzut o stea. "
5.Motivul maicutei batrine
"Mãicuþã bãtrânã,
Cu brâul de lânã,
Din ochi lãcrimând,
Pe câmpi alergând. "
 Balada are trei părţi:
 Prima parte – epică - conţine primele două
momente ale subiectului (expoziţiunea şi intriga),
dar şi două dintre motive
 A doua parte –
dramatică – dezvoltă
primele secvenţe ale
desfăşurării acţiunii, în
ea evidenţiindu-se al
treilea motiv
 Partea a treia –lirică – continuă cu desfăşurarea
acţiunii şi punctul culminant, conţinând ultimele
trei motive
Opere cu tematica similara sunt
Baltagul de Mihail Sadoveanu si Toiagul
pastoriei de Ion Druta
Realizat de Clopot Daniela, clasa a XI-B,
Liceul Teoretic ,,Ion Luca Caragiale”