Sunteți pe pagina 1din 12

Materiale de amprentare și

pentru efectuarea modelelor.


Clasificare. Tehnici de
realizare a amprentei și a
modelelor
Realizat de:
Furtuna Maria
Grupa S1901
Amprenta dentară
• reprezintă copia negativă și fidelă a câmpului protetic ce asigură înregistrarea și
reproducerea cu exactitate a arcadelor dentare, a părților moi ale cavității
bucale, a rapoartelor dintre ele. Cu ajutorul acesteia, se obține modelul pe care
se va confecționa proteza
Clasificarea amprentelor dentare
după starea fizică a materialelor din
starea finală
Materiale • Gips
• Polimetil
rigide • Metaacrilat

Materiale • Termoplastice
• Bucoplastice
semirigide • Ceruri

Materiale • Hidrocoloizi (reversibili și ireversibili)


• Elastomeri de sinteză
elastice
Clasificarea amprentelor dentare
după gradul de vâscozitate în starea
de plasticitate
Cu vâscozitate redusă (gips; alginat; elastomeri de sinteză)

Cu vâscozitate medie (bucoplastice; elastomeri de sinteză)

Cu vâscozitate crescută (mase termoplastice; elastomeri de sinteză)

Cu vâscozitate lent progresivă (acrilate cu priză refard)


Clasificarea amprentelor dentare
după ordinea folosirii intesive a
acestora
• Hidrocoloizii
Frecvent • Elastomerii de sinteză
utilizate
• ZOE (zinc oxid eugenol)
Mai putin • Materiale termoplastice
utilizate • Gips
Linguri amprentare
• Dispozitive speciale, care reprezintă un suport rigid, rezistent,
nedeformabil pe care se depune materialul de amprentare și se presează
pe câmpul protetic.
Clasificarea lingurilor amprentare
Lingură amprentară Lingură individduală
standart prefabricată
Clasificarea lingurilor amprentare
după prezența orificiilor

Fără perforații Cu perforații


Clasificare în funcție de Clasificare în funcție de
material mărime

plastice metalice
Clasificare în funcție
de formă
Consecutivitatea și tehnica obținerii
amprentelor
• Amprenta în 1 timp:
Se folosește un singur material
Nu este atât de fidelă
• Amprenta în 2 timpi
Pentru prima faza se foloseste material dur
Pentru a doua faza material fuid
Modele - reprezintă copia pozitivă a
câmpului protetic.

• Format din:
Soclu
Model propriu zis