Sunteți pe pagina 1din 12

Materiale de obturație a

cavităților carioase. Clasificare.


Cerințe către materialele de
obturație permanentă
Realizat de:
Furtună Maria
Grupa S1901
Definiția
• Obturarea [plombarea] cavității carioase reprezintă etapa finală,
esențială și importantă de tratament al cariei dentare și al
complicațiilor ei, care prevede refacerea obligatorie a conturului
coroanei dentare cu scopul restabilirii morfologiei anatomice și a
funcției fiziologice a dintelui prin substituirea (cu material obturator
special) a
țesuturilor
dure dentare
pierdute.
I. Materiale pentru obturafii definitive
(de durată)
• Pentru restabilirea formei anatomice și a funcțiilor.
1. Materiale pentru obturarea directă a dinților.
- Cimenturi (rninerale, polimerice);
- Materiale de obturație metalice (amalgame, coezive);
- Materiale de obturație polimerice (mase plastice, compozite/ compomere,
ormocere).
2. Materiale pentru obturarea indirectă a dintilor.
- metalice;
- ceramice
- polimerice.
• II. Materiale pentru obturații coronare
provizorii - pentru plombarea temporară a
cavității dentare.
• III. Materiale pentru obturații [căptușeli] :
- curative
- izolatorii.
• Materiale pentru umplerea canalelor
radiculare.
- Materiale pentru obturații provizorii;
- Paste (sealere);
- Filler.
V. Adezive.
- Autopolimerizabile
(cu polimerizare
chimică);
- fotopolimerizabile;
- dual cure.
VI. Sigilanfi superficiali.
- Fisurali;
- radiculari;
- pentru obturalii.
Cerințe față de materialele de obturație
provizorie
• să fie introduse, aplicate și modelate ușor și simplu în cavitatea carioasă;
• Să fie îndepărtate cu ușurință din cavitatea carioasă cu aiutorul instrumentelor de
mână sau a celor rotative;
• să nu coloreze dintele.
• să fie ieftine, întrucît prin folosirea lor curentă se consumă cantități mari;
• Să fie indiferente [neiritante, nedăunătoare] pentru pulpa dentară, țesuturile
dure dentare,și parodonțiul marginal;
• Să fie suficient de trainice pe un termen util [necesar] (în mediu - până la două
săptămâni);
Cerințe către obturațiile curative
• Obturațiile curative trebuie să respecte următoarele cerințe:
• - să nu afecteze [irite] pulpa dintelui;
• - sa aibă efecte antiinflamatoare și reparatorii asupra pulpei;
• - să exercite o acțiune bactericidă și bacteriostatică;
• - să exercite o acțiune odontotropă;
• - să manifeste o adezivitate suficientă;
• - să fie plastice;
• - să asigure o etanșare a dentinei subiacente;
• - să suporte presiuni masticatorii după întărire.
Cerințe către obturațiile izolatorii
• Obturafiite izolatorii trebuie sa corespundd urmdtoarelor exigenfe:
• - să nu afecteze pulpa dintelui;
• - să posede o rezistență mecanică suficientă;
• - să fie plastice;
• - să manifeste o adezivitate suficientă;
• - să fie radioopace;
• - să nu inactiveze substanțele medicamentoase ale obturațiilor curative.
• - să protejeze pulpa dintelui de acțiunea toxică a acizilor și monomerilor, produși
la priza) obturației permanente;
• - să nu iasă din afara cavității, deoarece obturația se va dizolva ușor sub acțiunea
fluidului bucal;
Cerințe față de materialele de
durată
• Să fie nedăunător față de organism și indiferent către țesuturile dentare dure și
țesuturile moi ale cavități bucale.
• Să nu fie iritante pentru pulpa dentară
• Să fie aerentă la smalț și dentină
• Să reziste la forțele de masticație și uzură
• Să nu sufere modificări volumetrice în timpul reacției de priză
• Să aibă stabilitate chimică și volumetrică după priză
• Să prezinte o rezistență mecanică asemănătoare cu a dintelui
• Să aibă o culoare apropiată cu a dintelui
• Să se poată prepara, aplica și finisa cu ușurință
• Să aibă o conductibilitate termică și electrică apropiată cu a țesuturilor dentare
dure
• Noțiune de obturație coronară
Refacerea morfo-fucțională a coroanelor dentare se realizează prin inserția în
cavități preparate a unui material care prin calitățile să corespundă țesuturilor în
care este integrat.
• Noțiune de restaurare coronară
se numește procesul de restabilire a integrității (dinfilor distruși), și corecția
parametrilor estetici și funcționali ai dintilor cu materiale de obturare estetice
[fizionomice] moderne nemijlocit în cavitatea bucală.