Sunteți pe pagina 1din 10

MATERIALE DE AMPRENTA(2)

2.1GENERALlTATl
Amprenta în stomatologie reprezintă imaginea negativă, fidela a campului protetic şi este
utilizată pentru confecţionarea în laboratorul de tehnicii dentară a unui model .

2.2 CONDIŢII IMPUSE


Amprentarea reclamă câteva condiţii esenţiale:
♦ obiectul de amprentat să aibă o consistenţă cât mai fermă
♦ obiectul de amprentat nu trebuie să şi modifice forma în cursul amprentării
♦ materialul de amprentă trebuie să fie plastic în cursul operaţiei şi să nu mai revină la forma iniţială
după îndepărtarea de pe câmpul protetic
♦ materialul de amprentă trebuie să păstreze forma înregistrată,
nedeformându-se sub acţiunea factorilor externi

Un material de amprentă trebuie să îndeplinească anumite CONDIŢII ESENTIALE:


♦ plasticitate: să fie capabil de a fi deformat şi modelat sub acţiunea unei presiuni minime cu
înregistrarea tuturor detaliilor morfologice ale câmpului protetic, fără a deforma reliefurile acestuia
♦ fidelitate: exactitatea cu care materialele de amprentă reuşesc sa reproducă şi cele mai fine detalii
ale câmpului protetic
♦ elasticitate şi rezistenţă mecanică: să permită dezinserţia amprentei de pe câmpurile protetice cu
grade variabile de retentivitate şi să fie suficient de rezistent din punct de vedere mecanic pentru a
nu se rupe în cursul dezinserţiei sau a operaţiilor ulterioare
♦ stabilitate dimensională: să asigure păstrarea fidelă a imaginii negative a câmpului protetic din
momentul dezinserţiei amprentei până la întărirea finală a materialului de model
♦ timp de priză: să satisfacă cerinţele clinice
♦ compatibilitate cu materialele de confecţionare a modelelor

Pe lângă condiţiile esenţiale, care asigură obţinerea unei amprenta fidele, există o serie de
CONDIŢII SECUNDARE pe care materialele de amprenta trebuie să le îndeplinească:
- absenta unor componenţi iritanţi sau toxici
- durată cat mai mare de depozitare
- posibilitatea de utilizare fără a necesita o aparatură complicată
- îndepărtarea fără dificultăţi de pe câmpul protetic
- preţ de cost scăzut

2.3 CLASIFICARE (după Munteanu D. şi Bratu D.):


- rigide şi semirigide ireversibile (gips, polimeri acrilici, paste ZOE)
- . rigide reversibile (termoplastice), (compounduri Stents, gutapercă,
- ceruri, materiale bucoplastice)
- elastice reversibile (hidrocoloizi agar-agar)
- elastice ireversibile: hidrocoloizi ireversibili- alginate; elastomeri de sinteză-
polisulfuri, siliconi, polieteri, poliuretano-dimetacrilaţi.
Gipsurile, cerurile şi compoundurile Stents nu se mai utilizează la ora actuală, ele fiind
contemporane cu inelul de cupru.

2.4 MATERIALE RIGIDE SI SEMIRIGIDE IREVERSIBILE


Din această grupă fac parte materialele de amprentă care, în faza finală, ireversibilă, prezintă
rigiditate, iar când sunt rupte, fragmentele prezintă linii de fractură mai mult sau mai puţin nete,
care permit o reconstituire aproape perfectă a acestora.
Ele sunt: gipsurile de amprentă, răşinile acrilice şi pastele ZOE.

2.4.1 GIPSUL
Gipsul este utilizat foarte rar ca material de amprentă , în unele tehnici necompresive şi în
cursul unor tehnici de supraamprentare.
Gipsul este un sulfat de calciu anhidru sau hidratat apărut în natură sub formă de sediment
după dispariţia unor mări sau oceane.
Gipsul de amprentă este constituit din 90% gips tip alabastru, restul de 10 % fiind constituit de
coloranţi, acceleratori de priză, substanţe aromatizante, umpluturi, borax.

Proprietăţi:

- este un gips de tip moale care se fracturează în fragmente cu marginile bine exprimate
- prezintă o fidelitate mare
- expansiunea de priză este de 0,1-0,3 %
- timpul de priză 3-5 min
- fluiditate bună
- capacitate de absorbţie a fluidului salivar
- netoxic, neiritant
- preţ de cost redus

Dezavantaje:
♦ manipulare greoaie
♦ volum mare de material în cavitatea bucală a pacientului
♦ îndepărtare dificilă de pe câmp, cu frecvente fracturări ale amprentei
♦ apariţia în timp a fenomenului de îmbătrânire a materialului
Dezinfecţia amprentelor din gips se poate face timp-de o oră în acelaşi tip de soluţii utilizate la
dezinfecţia elastomerilor.
Izolarea amprentei se face cu soluţii alcoolice de lacuri şi ceruri, soluţii eterice de colofoniu
etc.
Produse comerciale: gips de Paris, Impression Plaster, Snow While (Kerr)

2.4.2 RĂŞINILE ACRILICE


Răşinile acrilice sunt folosite rar, datorită efectului iritant asupra mucoasei şi pulpei dentare , a
preţului de cost relativ ridicat şi a tehnicii de lucru mai anevoioase. Se utilizează doar pentru DCR-
uri, inlay-uri, onlay uri, în cadrul metodelor directe în care amprenta este concomitent si machetă.
1. Polimetacrilaţii de metil autopolimerizabili
PMMA autopolimerizabili se prezintă în sistem bicomponent pulbere/lichid, pulberea
conţinând: polimetacrilat de metil, peroxid de benzoil, ftalat be butii şi coloranţi organici sau
minerali. Lichidul este metacrilatul de metil la care se adaugă un antioxidant şi o amină terţiară.
Indicaţii: amprentele machetă din răşini acrilice se indică în tehnologia incrustaţiilor,
coroanelor parţiale, DCR-urilor şi excepţional pentru capacele coroanelor din două bucăţi.

Avantaje
- răşina odata polimerizata devine rigidă, iar amprenta – macheta poate fi retusata
- amprenta – macheta se realizează direct pe câmpul protetic
Dezavantaje:
- contracţia mare de polimerizare
- reacţia exotermă
- posibilitatea apariţiei de reacţii alergice datorită monomerului rezidual
- dacă se ratează turnarea trebuie refăcută amprenta-model de către medic

Produse comerciale:
Duracryl Special (Spofa Dental), Duracrol (Spofa Dental)
Unele produse se utilizează şi pentru realizarea lingurilor individuale.

2. Răşinile acrilice cu polimerizare prelungită (cu vâscozitate lent progresivă)


Acest tip de materiale au o vâscozitate care creşte lent, progresiv în timp, consistenţa
finală fiind semielastică.
Se prezintă sub formă de sistem bicomponent pulbere/lichid. Se utilizează preprotetic ,
protetic şi postprotetic:
- permit condiţionarea câmpului protetic edentat total
- rebazarea temporară a protezelor mobile (max 3 luni)
- amprentarea finală dinamică a câmpului protetic edentat total
Condiţii impuse:
- adeziune crescută
- absorbţie scăzută de apă
- stabilitate chimică
- să nu fie toxice
- să nu favorizeze dezvoltarea levurilor
- să fie suficient de fidele
- să nu altereze modelele
Indicaţii:
- amprentarea finală a câmpului protetic edentat total şi a despicăturilor palatine
- condiţionarea câmpului protetic şi rebazarea temporară (maxim 3 luni) a protezelor
mobile
- compresii hemostatice
- amprentari pentru remodelarea marginilor protezelor mobile

2.4.3. PASTELE ZINC-OXID-EUGENOL

se prezinta sub forma a 2 paste:


- una alba ce contine ZnO
- una colorata ce contine eugenol
Se utilizeaza intr-o serie de tehnici de amprentare ale edentatului total.

Proprietăţi:
- nu sunt toxice, caustice sau iritante
- timp de priză convenabil
- permit amprentarea fără deplasarea ţesuturilor
- se aplică uniform în portamprentă
- stabilitate dimensională foarte bună
- separare de model relativ uşoară
- gust plăcut
- permit o amprentare fără deplasarea ţesuturilor în tehnicile mucostatice şi
analitice.

Există 2 tipuri de paste: Tipul I (consistenţă crescută)


Tipul II (consistenţă redusă)
Avantaje:
- aderenţă la suprafeţele uscate
- permit reinserţia amprentei în cavitatea bucală pentru corectură fără a se deforma
- timpul de lucru destul de lung permite realizarea unei închideri marginale optime
- amprentare facilă a câmpului protetic
- stabilitate dimensională
- realizarea modelului nu implică izolarea prealabilă a amprentei
- nu necesită o turnare imediată a modelului

Indicaţii:
- în amprentarea finală a câmpului protetic edentat total
- in edentaţi a terminală (anumite tehnici)
- amprente analitice ale segmentelor edentate în protezarea partiala
- în toate tehnicile de amprentare mucostatice sau analitice anatomo- funcţionale
ale câmpului protetic edentat total
- stabilizarea bazelor şabloanelor de ocluzie
- amprentari pentru rebazari indirecte in edentatia totala
Produse comerciale:
Impression Paste (SS White), Luralite (Kerr), Repin (Spofa Dental)

2.5 MATERIALELE RIGIDE REVERSIBILE


Materialele rigide reversibile sunt materiale termoplastice, devin plastice sub influenţa
căldurii, fără a suferi o modificare a structurii lor chimice atât timp cât încălzirea se face
în limitele prescrise de fabricant.

în funcţie de temperatura de plastifiere se împart în :


1. Mase termoplastice care se plastifiază între 50-57 °C
2. Mase bucoplastice care se plastifiază între 30-40°C

2.5.1. MATERIALELE TERMOPLASTICE


cunoscute si sub numele de compounduri Stents sunt mase termoplastice formate din:
- rasina termoplastica naturala sau artificiala
- un plastifiant (acid stearic, ac. Palmitic si ac. Oleic)
- materiale inerte
- coloranti

Conditii impuse:
- să devină rigide la o temperatură uşor superioară celei din cavitatea bucală
- să devină plastice la o temperatură suficient de joasă pentru a nu produce leziuni
mucozale
- să nu conţină compuşi toxici sau iritanţi
- să se plastifieze uniform şi să nu adere la ţesuturile câmpului protetic
- să fie fidel
- să nu prezinte deformări sau alte modificări dimensionale după umprentare
- să fie stabile la temperatura ambiantă

Calităţi necesare:
- să se plastifieze la 60-70°C
- să nu fie lipicioase
- să se întărească după două minute
Prezentare
Se prezintă sub formă de plăci, batoane, cilindri şi conuri.
Batoanele pot fi verzi, roşii sau gri, în funcţie de utilizare.

- Indicaţii:
- în protezarea conjunctă
- amprente preliminare care servesc drept portamprentă pentru o amprentă cu
siliconi
- înregistrarea jocului unor formaţiuni mobile de la periferia câmpului protetic şi
pentru corecţia unor zone marginale ale lingurilor individuale
Produse comerciale: Kerr (Kerr), Stents (Spofa Dental)

2.5.2 GUTAPERCA
Sc obţine din latexul arborelui isonandra guta, fiind izomerul trans al poliizoprenului.
Forme de prezentare:
• plăci negre - materiale pentru obturatori faciali
• plăci maro - pentru amprentarea funcţională
Se utilizează pentru amprentarea funcţională a fundurilor de sac vestibulare şi
paralinguale.
Produse comerciale: Gutaperca-Spreng (Odus)

2.5.3 MATERIALELE BUCOPLASTICE

Materialele bucoplastice sunt caracterizate de faptul că rămân în stare plastică la


temperatura cavităţii bucale.

Compoziţie: In compoziţia materialelor bucoplastice intră: ceară de albine, ceară albă,


parafină, colofoniu, ceresină, shellack, umpluturi, coloranţi.

Proprietăţi:
• plasticitate uniformă la temperaturi mai mari de 34°C
• fidelitate
• posibilităţi de corecţie şi optimizare a amprentei prin adăugări repetate de material

Condiţii impuse:
• să-şi modifice cât mai puţin volumul în cursul variaţiilor termice la care sunt
supuse
• stabilitate dimensională la temperatura mediului ambiant
• să aibă un fluaj optim între 34-38°C
Avantaje:
* permit o amprentare funcţională de calitate
* permit amprentarea foarte fidelă a periferiei câmpului protetic
* amprenta poate fi introdusă în cavitatea bucală şi recorectată

Prezentare:
• în tuburi sau recipiente metalice, sc încălzesc şi se depun în portamprentă cu ajutorul
unei pensule
• transportul în laborator se face în vase cu apă şi gheaţă
• modelul trebuie turnat imediat

Indicaţii:
♦ amprente pentru rebazări
♦ pentru corecţia marginilor amprentelor luate cu materiale rigide
♦ în tehnica wash-technique
♦ amprentarea fonetică a edentaţiei totale
♦ ca materiale secundare în amprentarea finală compresivă în edentaţiile terminale tratate
cu proteze scheletate
♦ pentru amprentarea necompresivă
Produse comerciale:
Dentiplast (Spofa Dental), Adheseal (Robert Lancher)

2.5.4 CEARA
Ceara a fost singurul material de amprentă utilizat în secolele XVIII -XIX.
In prezent se utilizează ca material unic pentru amprentarea canalelor radiculare, a
cavităţilor pentru incrustaţii, amprente în protezarea fixă, ca material complementar de
amprentare a anumitor zone, în terapia edentaţiei totale sau parţiale.

Prezentare:
Sub formă de batoane sau conuri, ambalate în cutii.

Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească:


♦ să fie rigidă şi casantă la temperatura cavităţii bucale, astfel ca prin fracturare să indice
incorectitudinea unei preparaţii
♦ să ardă fără reziduuri
♦ să poată fi modelată cu instrumente metalice ascuţite
♦ să nu prezinte modificări de volum în cursul variaţiilor termice
♦ Cerurile de amprentă trebuie să:
♦ contrasteze ca şi culoare cu dinţii şi ţesuturile bucale
♦ sa nu se deformeze atunci cand sunt prelucrate cu instrumente metalice
♦ sa prezinte contracţie minimă
♦ sa ardă fără să lase urme, în cuptorul de preîncălzire

Metode de plastifiere:
- baie de apă, la temperatură constantă
- la flacără
- in cuptoare termostat

Indicaţii:
amprentarea cavitaţii lor pentru incrustaţii
amprentări ale unor preparaţii dificile, în trepte
amprentarea preparării canalelor radiculare

Produse comerciale:
Blue Inlay Casting Wax (Kerr), Ruschers Inlaywachs (Beladi)

2.6 MATERIALELE ELASTICE


Caracteristici:
- in faza finală de priză au o consistenţă elastică
- faza intermediară de priză este relativ scurtă
- fidelitatea variază în limite largi, scăzând odată cu creşterea consistenţei
2.6. 1 MATERIALELE ELASTICE REVERSIBILE
Hidrocoloizii reversibili au la bază un gel pe bază de agar-agar , care devine plastic sub
influenţa căldurii.
Condiţii:
- anumite valori ale rezistenţei la rupere, compresiune şi deformare permanentă
- compatibilitate cu gipsurile pentru modele
- să nu fie iritante şi toxice
- să nu aibă gust şi miros neplăcut
- temperatura de gelificare cuprinsă între 37-45 °C
Dotari suplimentare necesare:
♦ instalaţii de condiţionare (băi multimodulare)
♦ seringi
♦ portamprente metalice cu circuite de răcire
♦ tablele autoadezive
♦ termometru
♦ comprese
Indicaţii:
♦ inlay-uri, onlay-uri
♦ preparaţii coronare
♦ preparaţii corono-radiculare
♦ edentaţia parţială
♦ modele duplicat
Contraindicaţii:
♦ preparaţii în muchie de cuţit, la care marginile amprentei sunt foarte subţiri
♦ când nu se poate realiza o condiţionare de calitate a şanţului gingival
Dezavantaje:
- necesitatea condiţionării riguroase a şanţurilor gingivale
- relativ friabile
- stabilitate dimensională foarte redusă , modelul trebuind turnat imediat
- modelele se pot realiza doar din gipsuri
- investiţie iniţială mare
- imposibilitatea clezinfecţiei riguroase a amprentei cu substanţe obişnuite
Prezentare şi produse comerciale:
Materialul este livrat în tuburi sau batoane.
Dintre produsele comerciale cele mai cunoscute amintim: Hydrocolloid (Kent Dental),
Surgident (Lactona), Agarloid (Van R)

2.6.2 MATERIALELE ELASTICE REVERSIBILE


1. Alginalele
Alginalele sunt utilizate in special pentru amprentarea preliminară in edentatiile
partiale si totale
Compoziţie: - pulberea conţine alginat alcalin de sodiu sau potasiu şi sulfat de calciu
care se amesteca cu apa

Proprietăţi:
♦ rezistenta la compresiune mai mare decat a hidrocoloizilor reversibili
♦ .solubile in apa
♦ timp de gelificare 3-5 minute
♦ vâscozitatea scade cu creşterea temperaturii
Clasificare:
In funcţie de timpul de gelificare:
- cu gelificare rapidă
- cu gelificare normală
După destinaţia pentru un anumit câmp protetic:
Clasa A: pentru amprente în vederea confecţionării de proteze unidentare
Clasa B: pentru amprentarea de hemiarcade sau arcade
Clasa C: pentru realizarea de modele de studiu şi/sau portamprente individuale

Indicaţii:
- modele de studiu şi document
- modele de lucru în ortodonţie
- amprente preliminare
- arcade antagoniste
- modele duplicat
- modele de lucru pentru proteze unidentare (clasa A)
- Modelul trebuie turnat imediat (10 minute)
Contraindicaţii:
♦ pentru o amprentare deosebit de fidelă
♦ când nu se poate turna modelul în 15 minute
Avantaje:
- compatibilitate bună cu gipsul
- preţ de cosi scăzut
- nu necesită linguri cu răcire
Produse comerciale:Xantalgin (Bayer), Septalgin(Septodont), Ypeen (Spofa Dental)
Desinfectia amprentei trebuie realizara cu sodiu de 1%sau glutaraldehida2%.

2.Elastomerii de sinteza
Elastomerii de sinteza prezinta calitati superioare:
-fidelitate foarte mare
-usurinta prepararii
-stabilitate volumetrica exceptionala
-elasticitate
Clasificare:
1.Chituri(Putty)
2.Cu vascozitatea crescuta (Heavy bodied)
3.Cu vascozitate medie (Regular)
4.Fluide (Light bodied)

Elastomerii polisulfurici
Elastomerii polisulfurici fac parte din categoria cauciucurilor sintetice si se prezinta in 2 tuburi
care contin materialul sub forma de pasta :baza+activator.
Proprietati:
-insolubili in apa si in solventi clasici
-vascozitate convenabila
-toxicitate nula
-coeficient de dilatare termica minim
-miros dezagreabil
Indicatii:
-restaurari protetice fixe,edentatii partiale si totale
-permit turnarea mai multor modele de lucru
Produse comerciale: -Permlastic(Kerr),Unilastic(Kerr)
-tuburile trebuie pastrate bine inchise

Elastomerii siliconici:
Elastomerii siliconici sunt comercializati in 3 variante :cu vascozitate mare,mica si medie, fiecare
in sistem bicomponent :baza in tuburi sau cutii si catalizator in sticlute sau tuburi.
Clasificare:
-siliconi cu reactie de condensare
-siliconi cu reactie de aditie
Proprietati:
-insolubili in apa si solventi organici
-vascozitatea creste rapid
-stabilitate dimensionala buna
-activatorul se poate intari in contact cu aerul (se pastreaza in flacoane bine inchise)
-nu sunt toxici
-permit turnarea de modele perfecte din gips
Indicatii:
-in toate tipurile de amprentari pentru protezari fixe
-amprenta finala in enditatia partiala si totala
-pentru obtinerea de modele precise
Contraindicatii:
-persoane alergice
-confectionarea mai multor amprente pe baza aceluiasi model
Produse comerciale:
Siliconi cu reactie de condensare:
-consistenta chitoasa:Optosil Comfort (Heraeus Kulzer), Silaplast (Detax), Zetaplus (Zhermack),
Alphasil Perfect Soft (Omicron)
-vascozitatea mare :Xantopren galben (Heraeus Kulzer)
-vascozitate medie :Xantopren verde (Heraeus Kulzer), Lastic (Kettenbach), Alphasil Perfect Dunn
(Omicron)
-vascozitate mica: Xantopren albastru(Heraeus Kulzer),Silasoft(Detax),Oranwash L (Zhermack)
Siliconi cu reactie de aditie :
-consistenta chitoasa: Provil Novo Putty (Heraeus Kulzer)
-vascozitatea mare,medie sau mica: Deguflex (Degussa), Provil Novo LIght(Heraeus Kulzer),
Permagum(3M ESPE)
O serie de siliconi cu reactie de aditie se utilizeaza pentru inregistrarea relatiilor ocluzale : Regisil
PB (Dentsply De Trey).

3.Polieterii
Polieterii sunt ultimii aparuti in seria elastomerilor de sinteza fiind caracterizati prin:
-proprietati mecanice mai bune
-modificari dimensionale mai reduse
-timp de lucru mai reus
-rigiditate mai mare
Se prezinta in 3 consistente: mare,medie si mica,in sistem bicomponent pasta-pasta.
Proprietati:
-hidrofili,nu trebuie lasati mult timp in contact cu apa
-vascozitatea creste rapid
-stabilitatea dimensionala este buna
-reactie de priza usor exoterma
-flexibilitate redusa
-rigiditate mare
Amprentele se pastreaza la loc uscat.
Indicatii :
Sunt identice cu ale elastomerilor siliconici cu reactie de condesnare si aditie .
Produse comerciale: Impregnum (3M ESPE), Permadyne (3M ESPE).
2.7 MATERIALE DE AMPRENTA FOTOPOLIMERIZABILE
Aceste tip de materiale se livreaza in seringi ,ca material unicomponent. Initiatorul fotosensibil
este activat de o radiatie vizibil cu lungimea de unda in jur de 480nm. Sunt necesare portamprente
transparente.
Avantaje:
-control desavarsit asupra timpului de lucru
-interval de polimerizare scurt 3min
-propietati fizice ,mecanice si clinice excelente
Dezavantaje:
-dificultatea polimerizarii in zonele greu accesibile spotului luminos
-necesitatea de linguri speciale

2.8 AMPRENTA OPTO-ELECTRONICA


Amprenta opto-elctronica reprezinta o alternativa pentru tehnica clasica. In acest caz modelul
clasic este inlocuit cu unul virtual ce poate fi analizat pe monitorul unui computer sau vizualizat ca
o holograma. Posibilitatea realizarii restaurarilor protetice asisitate de calculator tinde sa elimine
participarea laboratorului de tehnica dentara.

2.9 MATERIALE PENTRU DEZINFECTIA AMPRENTELOR


Orice agent patogen din cavitatea bucala a pacientului ajunge in laborator prin intermediul
amprentei.
Dezinfectia amprentei se face prin :
-metode externe fizice si/sau chimice
-inglobarea in materialul de amprenta a unor substante antiseptice
Sterilizarea"
-termica:numai gipsul
-prin radiatii:contraindicata alginatelor
-cu gaz :contraindicata alginatelor
Riscuri ecologice si de igiena a muncii:
-formaldehida: poate produce alergii, modifica alginatele
-imersiune in solutii dezinfectate :modificari ale materialelor de amprenta sau spectru insuficient al
substantei utilizate.
Cele mai bune rezultate s-au obtinut utilizand acidul peracetic.
Exista o serie de solutii gata preparate : Mucalgin,Impresept, MD250.
Alginatele si hidrocoloizii reversibili se pot dezinfecta prin imersie in hipoclorit de sodiu 1% sau
glutaraldehida2% 10-30 min.
Amprentele cu siliconi cu reactie de aditie se dezinfecteaza cu produsi pe baza de glutaraldehida
2% sau hipoclorit 10%, 10-15 minute.
Polieterii pot fi dezinfectati cu solutii de hipoclorit , prin imersie 2-3 minute sau pulverizare.
Inglobarea in materialul de amprenta al unei substante dezinfectante: Blueprint Asept, Blueprint
Plus reprezinta o alta alternativa.