Sunteți pe pagina 1din 12

• Ce reprezinta Poka Yoke?

• Poka Yoke este un instrument al calitatii


care are ca scop eliminarea defectelor unui
produs prin prevenirea si corectia cat mai
rapida a erorilor.
• Poka Yoke reprezinta o metoda de
identificare a defectelor simpla,robusta si
usor de implementat.
• Cine a inventat aceasta metoda?

• Poka Yoke este un instrument al calitatii inventat si


implementat de inginerul japonez Shingo Shigeo.
• Shigeo Shingo a elaborat trei tipuri de POKA YOKE
pentru a detecta erorile de producție în masă:
• 1. Metoda contactului
• 2. Metoda valorii fixe sau a numărului constant
• 3. Metoda pașilor luați pe rând sau secvenței
• Poka Yoke implică respectarea următoarelor
3 reguli simultan, la fiecare post de lucru
dintr-o organizaţie, respectiv:
1. Nu accepta un produs defect
2. Nu realiza un produs defect
3. Nu trimite la postul următor de lucru un
produs defect
TIPURI DE POKA YOKE
• În funcție de funcționalitatea de bază
POKA YOKE este de trei tipuri:
1. Metoda de încheiere
2. Metoda controlului
3. Metoda de avertizare (alertă). Aceasta
este metoda care face operatorul conștient
de apariția unei probleme.
PRINCIPIUL “ZERO
DEFECTE”

• Principiul “zero defecte” presupune


ca ,,totul trebuie bine facut de prima
data si de fiecare data”.
• Acest principiu se refera la desfasurarea
fara erori a tuturor proceselor si
activitatilor dintr-o intreprindere.
DIFERENTA INTRE ERORI SI DEFECTE
• Erori:
• O eroare reprezintă orice devia ție de la un proces de

fabricare specific.
• Defecte:
• Un defect este rezultatul oricărei devia ții de la
specificațiile unui produs care poate duce la
nemulțumirea clientului.
• Principalele erori care pot aparea in timpul procesului de
productie pot fi clasificateastfel:
• -erori de productie(eroare de procesare; omiterea unei
procesari; procesarea altor piese,reglarea necorespunzatoare a
instrumentelor sistemului tehnologic; utilizarea unor
echipamente pregatite necorespunzator etc.)
• -erori umane(uitare; neintelegere; identificare eronata; lipsa
experientei; incetinire etc.)
IMPLEMENTAREA IN PRODUCTIE
• POKA YOKE poate fi implementată în
oricare din pașii procesului de producție
când ceva poate merge rău sau când se
poate face o eroare.
• De exemplu, un dispozitiv care ține la
un loc piesele ce urmează a fi procesate
poate fi modificat astfel încât să permită
pieselor să fie ținute corect, sau un
calculator digital poate detecta numărul
punctelor de sudură de pe fiecare piesă
pentru a se asigura că muncitorul
execută numărul corect.
• În acest stadiu, nevoia de
Poka Yoke a fost Figura 1a.Instrument de prindere.Uneltele pot
identificată pentru a fi forate pe partea opusa
remedia problema
forajului fixată în etapa
de analiză. După cum se
poate vedea în figura 1a
că pe desenul unealtă
există două găuri de 8 mm
este necesar un diametru
pe fața roții dințate "A" și Figura 1b.Instrument de prindere.Un bolt
este necesar un orificiu de introdus in dispozitivul de fixare
8 mm pe fața roții dințate
"B.
• Problema care apare în timpul opera țiunilor de foraj
este că uneori se datorează acelea și dimensiuni ale
gaurii, operatorul gre șit execută opera ția de găurire a
feței "A" pe fața "B" și "B" viceversa. Pentru a
compensa această problemă, dispozitivul de găurire
este modificat și pinul este introdus pe dispozitivul de
găurire, astfel încât gaura corectă poate fi forată numai
pe fața corectă așa cum este arătat în figura 1a & 1b.
CONCLUZII

• Avantajele utilizării sistemelor Poka Yoke sunt multiple,


începând cu eficienţa maximă şi încheind cu o durată
de viaţă aproape nelimitată. Sunt metode precise şi pot
fi utilizate în aplicaţii care necesită o rată mare de
detectare a erorilor. În afară de industria auto,
sistemele
Poka Yoke pot fi folosite aproape in orice domeniu.