Sunteți pe pagina 1din 34

Modul X - Consultanţă – Tehnologii moderne de creşterea a suinelor

Tehnologii moderne de creşterea


a suinelor

Şef lucr. dr. ing. Polen Tiberiu


Modul X - Consultanţă – Tehnologii moderne de creşterea a suinelor

1. Tehnologia creşterii şi exploatării vierilor de reproducţie

Din efectivul total de porcine vierii de reproducţie reprezintă cca. 0,1-0,5 % dar sunt elementul
principal în acţiunea de ameliorare a efectivelor. De asemenea, ei au un rol hotărâtor în realizarea
unei fecundităţi ridicate şi a unui număr mare de purcei la fătare.
 Grija faţă de vierii de reproducţie trebuie manifestată încă de la alegerea acestora şi
continuată apoi prin acordarea unei întreţineri şi hrăniri corecte pe tot parcursul activităţii de
reproducţie.
Modul X - Consultanţă – Tehnologii moderne de creşterea a suinelor

Alegerea vieruşilor de reproducţie se va face obligatoriu din unităţi de creştere luat în


controlul oficial al producţiei, după vârsta de 6 luni când încheie testarea după performanţe
proprii.
La achiziţionarea vieruşilor de reproducţie se va ţine seama de următoarele aspecte:
 originea , se urmăreşte ca vieruşii să provină din părinţi valoroşi cu performanţe
superioare;
 performanţa proprie, vieruşii să realizeze sporuri mari de creştere, consumuri
specifice reduse şi slănină subţire;
 rude colaterale, să aibă un procent ridicat de carne în carcasă, prolificitate ridicată,
capacitate de alăptare mare;
 conformaţia corporală să fie armonioasă, membrele corecte, caracterele sexuale
evidenţiate, organe genitale normal dezvoltate;
 se cere o constituţie robustă;

 capacitate de reproducţie – urmăreşte modul în care vieruşul efectuează actul de


montă şi produce spermă corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
 sănătatea – doar un animal sănătos poate să-şi exteriorizeze performanţele.
Modul X - Consultanţă – Tehnologii moderne de creşterea a suinelor

Alimentaţia vierilor de reproducţie trebuie astfel aplicată încât vierii să se menţină în


permanenţă în stare de întreţinere de reproducător, deoarece deseori cauza principală a scurtării
perioadei de activitate la reproducţie este alimentaţia necorespunzătoare cantitativ sau calitativ.

Cerinţe nutriţionale pentru vieri (la kg N.C.)

P.B.(%) Liz.(%) Met.+Cis.(%) Ca(%) P(%) NaCl(%)


E.M.(Kcal )
2950 - 3050 14 - 15 0.6 0.36 0.75 0.5 0.5

Cantitatea de N.C. 2 – 3.5 Kg

Suplimentar:
Masă verde 1 – 2 Kg
Morcov 1 – 2 Kg
Pentru vierii valoroşi:
1- 2 l lapte
3 - 4 ouă
Modul X - Consultanţă – Tehnologii moderne de creşterea a suinelor

Întreţinerea vierilor de reproducţie. Vierii pot fi întreţinute în boxe individuale sau în


boxe comune (colective), în funcţie de capacitatea unităţii şi de sistemul de exploatare.
Suprafaţa alocată pe vier 6-9 m2 (individual) şi 3-4 m2 (colectiv,2-15 vieri/boxă).

Temperatura optimă în adăpostul pentru vieri este de 15 0– 180 C, umiditatea relativă


de 70-75 %, iar concentraţia maximă a aerului în gaze nocive de 0,3 % CO 2; 0,03 0/00
NH3 şi 0,01 0/00 H2S.
Modul X - Consultanţă – Tehnologii moderne de creşterea a suinelor

Exploatarea vierilor de reproducţie

Total monte
Felul unităţii Categoria de vieri Montă moderată Montă intensă
pe lună

1 M /zi, două zile la


vieri adulţi 1 M/ zi, după care 1 zi
rând, după care 1 zi 15 –20
(peste 15 luni) repaus
repaus
vieri tineri 1 M/ zi, după care 2 zile 1 M /zi, după care zi
Unităţi de producţie 10-15
(12 – 15 luni) repaus repaus
(heterospermică)
Vieruşi 1 M/ zi, după care 3 zile
- 8
(9 11 luni) repaus

vieruşi începători Efectuează o montă pe săptămână pentru obişnuire 2

2-3 M/24 –36 ore, după


vieri adulţi - 16-18
care 3 zile repaus
Ferme de selecţie 2-3 M/24-36 ore, după
vieri tineri - 10
(homespermică) care 5 zile repaus
2-3 M/ 24-36 ore, după
vieruşi - 8
care 6 zile repaus
Modul X - Consultanţă – Tehnologii moderne de creşterea a suinelor

TEHNOLOGIA CREŞTERII SUINELOR

2. Tehnologia creşterii şi exploatării scroafelor în pregătire pentru montă

Categoria de scroafe şi scrofiţe în pregătire pentru montă cuprinde scroafele în


perioada de la înţărcare până la montă şi scrofiţele care intră pentru prima dată la
reproducţie.
Modul X - Consultanţă – Tehnologii moderne de creşterea a suinelor

Alimentaţia scroafelor şi a scrofiţelor în perioada de pregătire pentru montă


trebuie să stimuleze intrarea cât mai repede în călduri a acestora şi un răspuns
ovarian cât mai bun.

Cerinţe nutriţionale pentru pregătire montă (la kg N.C.)

E.M.(Kcal) P.B.(%) Liz(%) Met.+Cis.(%) Ca(%) P(%) NaCl(%)

3050-3150 15 0,60 0,36 0,75 0,5 0,5

Cantitatea de N.C. 2 – 4 Kg

Suplimentar :
Masă verde 0 – 5 Kg
Morcov 0 – 2 Kg
Sfeclă furajeră 0 - 5 Kg
Modul X - Consultanţă – Tehnologii moderne de creşterea a suinelor

Întreţinerea scroafelor în perioada de pregătire montă se recomandă să se


facă în boxe colective (4-12 capete pe boxă),suprafaţa alocată pe scroafă
trebuie să fie de 2,25m2 şi de 1,64m2 în cazul scrofiţelor.

Condiţii de microclimat: temperatura optimă150-180C,umiditatea relativă


65-75%,concentraţia maximă admisă de gaze nocive 0,3%CO2; 0,030/00 NH3;
0,010/00H2S;viteza curenţilor de aer iarna 0,5 m/s şi vara 1 m/s.
Modul X - Consultanţă – Tehnologii moderne de creşterea a suinelor

Depistarea scroafelor în călduri

Depistarea cu ajutorul vierului Depistarea cu aparatul

Reflexul de imobilitate om
Modul X - Consultanţă – Tehnologii moderne de creşterea a suinelor

Monta liberă

Inseminarea
Modul X - Consultanţă – Tehnologii moderne de creşterea a suinelor

TEHNOLOGIA CREŞTERII SUINELOR

3. Tehnologia creşterii şi exploatării scroafelor în perioada de gestaţie

Categoria de scroafe şi scrofiţe gestante este cuprinsă de la data montei


fecunde şi pănă la data fătări.(114 zile)
Modul X - Consultanţă – Tehnologii moderne de creşterea a suinelor

Alimentaţia scroafelor gestante trebui să asigure obţinerea unui număr mare de


purcei,bine dezvoltaţi,viguroşi,iar scroafele să aibă o stare bună de întreţinere la sfârşitul
gestaţiei (scroafele gestante trebui să acumuleze rezerve de 20-25 Kg ,iar scrofiţele
rezerve de 30-35 Kg).
Cerinţe nutriţionale pentru gestaţie (la kg.N.C.)
E.M.(Kcal) P.B.(%) Liz(%) Met.+Cis.(%) Ca(%) P(%) NaCl(%)

3050-3150 14 0,42 0,28 0,75 0,5 0,5

Cantitatea de N.C. 1.5 – 3 Kg

Suplimentar:
Masă verde 5 – 0 Kg
Morcov 3 – 0 Kg
Sfeclă furajeră 5 - 0 Kg

Dispozitiv de furajare automată a scroafelor


Modul X - Consultanţă – Tehnologii moderne de creşterea a suinelor

Întreţinerea scroafelor gestante în primele 14 zile de gestaţie se recomandă


să se facă în boxe individuale, după care se transferă în boxe colective (4-12
capete pe boxă),suprafaţa alocată pe scroafă trebuie să fie de 2,25m2 şi de 1,64m2
în cazul scrofiţelor

Condiţii de microclimat: temperatura optimă150-180C,umiditatea relativă 65-


75%,concentraţia maximă admisă de gaze nocive 0,3%CO2; 0,030/00 NH3;
0,010/00H2S;viteza curenţilor de aer iarna 0,5 m/s şi vara 1 m/s.

Boxă individuală Boxă colectivă


Modul X - Consultanţă – Tehnologii moderne de creşterea a suinelor

Controlul gestaţiei
În general, scroafele care au rămas gestante sunt mai liniştite, nu acceptă prezenţa vierului,
consumă mai bine hrana şi stau mai mult culcate.
De aceste considerente, în complexele industriale, depistarea scroafelor negestante se face
la montă la următoarele intervale de timp:
- de la 18 –25 zile cu vierii depistatori;
- la 28 zile cu ecograful;
- la 35 zile cu aparatul cu ultrasunete;
- de la 40 –44 zile cu vierii depistatori;
- la 56 zile cu aparatul cu ultrasunete;
- la 90 zile prin inspecţie.

Depistarea scroafelor în călduri cu ajutorul vierilor Controlul de gestaţie


Modul X - Consultanţă – Tehnologii moderne de creşterea a suinelor

TEHNOLOGIA CREŞTERII SUINELOR

4. Tehnologia creşterii şi exploatării scroafelor în perioada de lactaţie

Compartiment înainte de populare Compartiment populat

Respectare principiului totul plin totul gol


Modul X - Consultanţă – Tehnologii moderne de creşterea a suinelor

Alimentaţia scroafelor în perioada de lactaţie trebui să asigure o producţie


ridicată de lapte şi să asigure o stare bună de întreţinere a scroafelor la
sfârşitul lactaţiei.
Cerinţe nutriţionale pentru lactaţie (la kg.N.C.)

E.M.(Kcal)/Kg P.B.(%) Liz(%) Met.+Cis.(%) Ca(%) P(%) NaCl(%)

3050-3150 15 0,60 0,36 0,75 0,5 0,5

Tehnica furajări
1.- în prima zi 1 kg N.C.
2.- din a 2 zi până în a 7 zi de la 2 kg la 5 kg N.C.
3 - din a 8 zi până în a 32 zi 6 – 7 kg N.C.
4 - din a 33 zi până în a 34 zi 4 – 2 kg N.C.
5 - în ziua 35 (înţărcare) scroafele nu se
furajează

Suplimentar:
Suculente 0 - 5 - 0 Kg
Modul X - Consultanţă – Tehnologii moderne de creşterea a suinelor

Întreţinerea scroafelor în perioada de lactaţie se facă în boxe individuale,


cu spaţiu de claustrare pentru scroafe sau în boxe fără spaţiu de claustrare
pentru scroafe.

Boxă cu spaţiu de blocare a scroafei Boxă comună scroafă + purcei

Condiţii de microclimat: temperatura optimă 200-220C,umiditatea relativă


60-65%,concentraţia maximă admisă de gaze nocive 0,3%CO2; 0,030/00 NH3;
0,010/00H2S;viteza curenţilor de aer iarna 0,1m/s şi vara 0,3 m/s.
Modul X - Consultanţă – Tehnologii moderne de creşterea a suinelor

TEHNOLOGIA CREŞTERII SUINELOR

5. Tehnologia creşterii purceilor sugari

Purcei sugari cuprinzând purceii de la naştere până la înţărcare (3 – 8


săptămâni).
Pierderile de purcei sugari sunt în general ridicate (10-20%) şi cu repercusiuni
asupra rezultatelor economice a unităţilor crescătoare.
Modul X - Consultanţă – Tehnologii moderne de creşterea a suinelor

PIERDERILE DE PURCEI SUGARI

Cauze directe
Factori favorizanţi
% din total
Cauzele morţii morţi
1.Vârsta purceilor
Striviţi de scroafă 48,7 2.Vitalitate purceilor
3.Numărul purceilor din lotul de
Dezvoltare slabă la naştere 22,1
fătare şi greutatea acestora la
Diaree 9,1 naştere
4.Anemia feriprivă
Lapte insuficient la scroafă 8,0
5.Vârsta scroafelor
Afecţiuni respiratorii 5,2 6.Temperamentul, starea de
întreţinere şi sănătatea scroafelor
Mâncaţi de scroafă 1,9
7.Alimentaţia şi îngrijirea scroafelor
Accidente 1,3 şi a purceilor
Cauze diverse 2,8 8.Anotimpul
9.Sănătatea purceilor
Cauze necunoscute 0,9
10.Criza de înţărcare
Total 100
Modul X - Consultanţă – Tehnologii moderne de creşterea a suinelor

Operaţiuni efectuate la purcei sugari

1. asistenţa la fătare
2. asigurarea unei surse de încălzire suplimentare (300-320 C)
3. administrarea în prima oră de viaţă a colostrului
4. redistribuirea purceilor supra numerali
5. individualizarea
6. tăierea colţilor
7. administrarea preparatelor pe bază de fier
8. furajarea suplimentară a purceilor
9. castrarea masculilor
10.depistarea bolilor şi tratarea acestora
Modul X - Consultanţă – Tehnologii moderne de creşterea a suinelor

Alimentaţia purceilor sugari se bazează pe laptele matern. De la vârsta de


7-8 zile se începe furajarea suplimentară a purceilor.

Cerinţe nutriţionale pentru purcei sugari (la kg.N.C.)

E.M.(Kcal/kg) P.B.(%) Liz(%) Met.+Cis.(%) Ca(%) P(%) NaCl(%)

3200-3300 22 0,96 0,68 0,80 0,60 0,35

Hrănirea suplimentară a
purceilor sugari se face la
discreţie cu cantităţi mici, de 3-4
ori pe zi, resturile de hrană
neconsumată se administrează
scroafelor.
Modul X - Consultanţă – Tehnologii moderne de creşterea a suinelor

ÎNŢĂRCAREA PURCEILOR
REGULI GENERALE PRIVIND ÎNŢĂRCAREA
1. Obişnuire treptată a purceilor cu consumul de
furaj suplimentar.
2. Reducerea progresivă a cantităţi de lapte.
3 Folosirea aceluiaş furaj înainte şi după
înţărcare.
4 Furajarea la discreţie până la înţărcare şi
restrictiv după înţărcare.
5. Evitarea factorilor de stres.
6. Creşterea temperaturi la 26-27 C0

SISTEMELE DE ÎNŢĂRCARE

1.Ultra precoce (0 zile)


2.Foarte precoce (2-7 zile)
3.Precoce (7-14 zile)
4.Semi precoce (28-35 zile)
5.Semitardiv (42 zile)
6.Tardiv (56 zile)
Modul X - Consultanţă – Tehnologii moderne de creşterea a suinelor

TEHNOLOGIA CREŞTERII SUINELOR

6. Tehnologia creşterii tineretului suin

Tineret suin reprezintă purcei de la înţărcare şi până la vârsta de 3 luni şi


greutatea de cca.30 kg
Modul X - Consultanţă – Tehnologii moderne de creşterea a suinelor

Alimentaţia tineretului suin trebui să asigure o dezvoltare energică,un


consum specific redus şi o stare bună de sănătate

Cerinţe nutriţionale pentru tineret suin (la kg.N.C.)


E.M.(Kcal/kg) P.B.(%) Liz(%) Met.+Cis.(%) Ca(%) P(%) NaCl(%)

3200-3300 22 0,96 0,68 0,80 0,60 0,35

3150-3300 18 0,78 0,56 0,65 0,5 0,5

Tehnica furajări

1 - în primele 7 zile după înţărcare furajare restrictivă


2 -după 7 zile de la înţărcare furajare la discreţie
3 -de la înţărcare şi până la greutatea de 16 -18 kg (0-1)
4 -de la 16 -18 kg şi până la greutatea de 30 kg (0-2)
5 -trecerea de la 0-1 la 0-2 treptat (în 4 zile)
6 -frontul de furajare 0,15-0,20 m/animal
7 -consumul specific cuprins între 2,2-2,5
Modul X - Consultanţă – Tehnologii moderne de creşterea a suinelor

Întreţinerea tineretului suin

1 - întreţinere colectivă (10-30cap./boxă)


2 - suprafaţa specifică 0,3m2/cap
3 - S.M.Z. realizabil 350-450g.

Întreţinerea în boxa de fătare


Condiţii de microclimat: temperatura
optimă200-180C,umiditatea relativă 65-
75%,concentraţia maximă admisă de gaze
nocive 0,3%CO2; 0,030/00 NH3;
0,010/00H2S;viteza curenţilor de aer iarna
0,2m/s şi vara 0,4 m/s.
Întreţinerea în boxa de creşă
Modul X - Consultanţă – Tehnologii moderne de creşterea a suinelor

Îngrăşarea porcinelor
Modul X - Consultanţă – Tehnologii moderne de creşterea a suinelor

A)Sisteme de îngrăşare:

1. Îngrăşarea pentru carne:


a) îngrăşarea pentru carne consum în stare proaspătă
(100 -110 kg);
b) bacon (85 – 95 kg).
2. Îngrăşarea mixtă(120 - 160 kg):
a) cu perioada de pregătire;
b) fără perioadă de pregătire;
c) recondiţionarea scrofiţelor după prima fătare.
3. Îngrăşarea pentru grăsime (peste 180 kg)
a) îngrăşarea tineretului
b) recondiţionarea adultelor
Modul X - Consultanţă – Tehnologii moderne de creşterea a suinelor

B) Material biologic folosit la îngrăşarea pentru carne


Rasele: Landrace, Marele Alb, Duroc, Pietrain,
Hampshire şi în special hibrizii dintre rasele de carne.
Modul X - Consultanţă – Tehnologii moderne de creşterea a suinelor

Scheme de hibridare
Modul X - Consultanţă – Tehnologii moderne de creşterea a suinelor

C) Alimentaţia porcinelor supuse îngrăşării pentru


carne

1. Cerinţe:
U.M. Carne consum Bacon
Specificare 30-60 kg 60-110 kg 30-60 kg 60-90 kg

Energie metabolizabilă Kcal 3050-3150 3100-3200 2800 2700


Proteină brută % 16 13 16 15
Lizină % 0,6 0,55 0,85 0,75
Met. + cistină % 0,4 0,3 0,6 0,5
Calciu % 0,65 0,5 0,65 0,5
Fosfor % 0,5 0,4 0,5 0,4
Sare % 0,5 0,5 0,5 0,5
Celuloză max. % 5 6 5 6
Modul X - Consultanţă – Tehnologii moderne de creşterea a suinelor

D) Întreţinerea porcilor supuşi îngrăşării pentru carne.


- întreţinerea colectivă 10-25 cap/boxă
- suprafaţa specifică alocată pe porc 0,7-0,8 m2 sau 1-1,2
m2
- temperatura optimă 20-18 C0
- umiditatea relativă 60-70 %
- viteza curenţilor de aer 0,3-0,5 m/s
- gaze nocive maxim admise
CO2 – 0,3 %
NH3 - 0,03 0/00
H2S – 0,01 0/00

Performanţe realizabile:
- spor mediu zilnic 750-900 g
- consum specific 2,8 - 3,2
- procent de carne în carcasă peste 55 %.
Modul X - Consultanţă – Tehnologii moderne de creşterea a suinelor

Aspecte din îngrăşătorie


Modul X - Consultanţă – Tehnologii moderne de creşterea a suinelor

Rezultatele îngrăşării