Sunteți pe pagina 1din 18

Contabilitate Generala

L1 EVALUAREA

1 @copyrights RTDI 10/21/20


EVALUAREA
DEFINITIE
Evaluarea consta in exprimarea valorica a patrimoniului
economic (a bunurilor materiale, creantelor, obligatiilor,
costurilor, veniturilor, rezultatelor financiare si a fiecarei
operatii economice) folosind preturile si tarifele.

Evaluarea este strans legata de calculatie deoarece


reflectarea in conturi a elemetelor patrimoniale este
strans legata de stabilirea precisa a valorii lor.

2 @copyrights RTDI 10/21/20


Forme de evaluare
1. Evaluare curenta sau contabila: la inregistrarea
operatiilor economice pe tot parcursul
desfasurarii activitatii
2. Evaluarea periodica: in 2 momente,
a. la inventar
b. La bilant
3. Reevaluarea in anumite momente, pe baza
dispozitiilor legale

3 @copyrights RTDI 10/21/20


Principii evaluare
1. Principiul delimitarii obiectului: stabilirea precisa a
mijloacelor economice sau a surselor economice supuse
evaluarii
2. Principiul valorii reale: utilitate, cost de inlocuire, cost
real, valoare de piata
3. Principiul alegerii formei de evaluare: forma trebuie
adecvata momentului pentru care se justifica evaluarea
4. Principiul evaluarii cu prudenta: tine cont de riscuri,
calculeaza deprecieri si pierderi
5. Principiul permanentei metodelor: continuitatea aplicarii
metodelor, reguli unitare si uniforme, asigura
4 comparabilitatea
@copyrights RTDI 10/21/20
Metode de evaluare
La intrare, iesire, inventariere, inchiderea exercitiului financiar
1. La data intrarii in patrimoniu
a. Valoare de utilitate: valoarea de intrare a bunurilor aduse drept
contributie la capitalul social sau primite cu titlu gratuit,
prevazuta in actele de constituire, modificare a capitalului
b. Cost de achizitie: bunuri procurate cu titlu oneros, include pret
de cumprare plus cheltuieli de transport, aprovizionare ,
manipulare, cheltuieli de punere in functiune
c. Cost de productie: suma cheltuieli directe (materii prime,
materiale, salarii) plus cheltuieli indirecte repartizate
proportional asupra produselor
d. Valoare nominala: in cazul creantelor si datoriilor
5 @copyrights RTDI 10/21/20
Metode de evaluare
2. Evaluare la data inventarierii : verificarea
situatiei scriptice cu cele faptice si inregistrarea
eventualelor plusuri sau minusuri
3. Evaluarea la inchiderea exercitiului
financiar: are loc la sfarsitul anului si reprezinta o
aplicare practica a principiului prudentei, adica
inregistrarea pierderilor posibile.
Diferentele ce apar la inventariere se regularizeaza
astfel:
6 @copyrights RTDI 10/21/20
Metode de evaluare
Element Situatia care apare Regularizare
patrimonial

De Activ Valoarea de inventar Diferenta in plus nu se inregistreaza in


> Valoarea de intrare contabilitate, elementele inregistrandu se la
valoarea lor de intrare
Valoarea de inventar Diferentele in minus se inregistreaza sub forma
< Valoarea de intrare de amortizare in cazul deprecierii ireversibile si
provizioane in cazul deprecieriilor reversibile

De pasiv Valoarea de inventar Diferentele in plus intre valoarea de inventar si


> Valoarea de intrare valoarea de intrare se inregistreaza prin
constituirea de provizioane, fara modificarea
valorii de intrare
Valoarea de inventar Diferentele nu se inregistreaza in contabilitate,
< Valoarea de intrare elementele patrimoniale se mentin la valoarea
de intrare (contabila)

7 @copyrights RTDI 10/21/20


Metode de evaluare
4. Evaluarea la iesire
1. Metoda costului mediu ponderat
CMP = ( S iv + I v) / (S iq + I q), unde:

S iv = stocul initial de bunuri in lei


Iv = intrarile de bunuri in lei
S iq = stocurile initiale (buc, m, t)
I q = intrari exprimate cantitativ (buc, m, t)
Valoarea iesirilor:
VE = CMP x QE
8 QE =RTDI
@copyrights cantitatea de bunuri iesite 10/21/20
Metode de evaluare
2. Metoda “FIFO” (first in, first out / prima intrare, prima iesita )
presupune evaluarea bunurilor iesite din patrimoniu la pretul
primului intrat

3. Metoda “LIFO” (last in, first out / ultimul iesit, primul intrat)
presupune evaluarea bunurilor iesite din patrimoniu la pretul
utlimului intrat

4. Metoda costului standard: presupune stabilirea unui pret unic


de inregistrare a iesirilor, de obicei pretul ce corespunde sursei
principale de aprovizionare, diferentele dintre pretul real si cel
standard se inregistreaza intr un cont separat

9 @copyrights RTDI 10/21/20


EXEMPLE DE CALCUL cu
metoda de Evaluare la iesire:
CMP, FIFO , LIFO

10 @copyrights RTDI 10/21/20


Problema 1
Sa se evalueze la iesire cu ajutorul metodelor FIFO,
LIFO , valoarea stocurile la iesire si valoarea stocului
ramas pe baza situatiei de mai jos:

Stoc initial 1.06 50 buc, 10 lei/buc

Iesiri 7.06 30 buc


Intrari 11.06 80 buc, 15 lei/buc

Iesiri 17.06 50 buc


Intrari 23.06 30 buc, 20 lei/buc
27.06 20 buc, 10 lei buc
11 @copyrights RTDI 10/21/20
Iesiri 30.06 90 buc
FIFO

Intrari Iesiri Stoc


Data
Q PU Valoare Q PU Valoare Q PU Valoare
1.06 50 10 500
7.06 30 10 300 20 10 200
11.06 80 15 1200 20 10 200
80 15 1200
17.06 20 10 200
30 15 450 50 15 750
23.06 30 20 600 50 15 750
30 20 600
27.06 20 10 200 50 15 750
30 20 600
20 10 200
30.06 50 15 750
30 20 600
10 10 100
12 @copyrights RTDI 10 10 10/21/20100
LIFO

Intrari Iesiri Stoc


Data
Q PU Valoare Q PU Valoare Q PU Valoare
1.06 50 10 500
7.06 30 10 300 20 10 200
11.06 80 15 1200 20 10 200
80 15 1200
17.06 50 15 200 50 15 750
23.06 30 20 600 20 10 200
30 15 450
30 20 600
27.06 20 10 200 20 10 200
30 15 450
30 20 600
20 10 200
30.06 20 10 200
30 20 600
30 15 450
13 @copyrights RTDI 10 10 100 10 10 10/21/20
100
Problema 2: Alfa Srl are urmatoarea situatie la stocuri,
calculati valoarea stocului la iesire prin metodele CMP,
FIFO, LIFO:

Stoc initial 1.03 1000 buc, 7 lei/buc


Iesiri 3.02 400 buc
Intrari 8.02 500 buc, 10 lei/buc
Iesire 12.02 300 buc
Intrare 18.02 800 buc, 12 lei/buc
Iesire 22.02 500 buc
24.02 300 buc
Intrare 26.02 1000 buc, 15 lei/buc
28.02 600 buc, 10 lei/buc

14 @copyrights RTDI 10/21/20


Metoda CMP
CMP (8.02) = (600 x 7 + 500 x 10): (600 + 500) =
7500/1500 = 8.36 lei /buc
CMP (18.02) = (6692 + 9600) : (800 +800) = 10.18
CMP (26.02) = (8148 +15000) : (800 + 1000) =
12.86
CMP (28.02) = (23148 + 6000):(1800+600)=12.14

Cmp s-a calculat prin diferenta intre valoarea stocului


anterior si valoarea iesirilor

15 @copyrights RTDI 10/21/20


Metoda FIFO

Metoda LIFO

16 @copyrights RTDI 10/21/20


Problema 3:
Sa se evalueze la iesire cu ajutorul metodelor CMP, FIFO,
LIFO , valoarea stocurile la iesire si valoarea stocului ramas
pe baza situatiei de mai jos:

Stoc initial 1.08 10 buc x 50 lei /buc


Intrari 8.08 20 buc x 20 lei/buc
16.08 30 buc x 30 lei / buc
19.08 80 buc x 48 lei/buc
30.08 15 buc x 20 lei /buc
Iesiri 17.08 40 buc x ??
21.08 70 buc x ????
17 @copyrights RTDI 10/21/20
Problema 4:
Sa se evalueze la iesire cu ajutorul metodelor CMP, FIFO,
LIFO , valoarea stocurile la iesire si valoarea stocului ramas
pe baza situatiei de mai jos:
Sold initial 1.08 10 buc, 10 lei/buc

Intrari 5.08 20 buc, 20 lei/buc

10.08 30 buc, 30 lei/buc

20.08 40 buc, 40 lei/buc

30.08 5 buc, 45 lei/buc

Iesiri 18.08 55 buc

31.08 43 buc
18 @copyrights RTDI 10/21/20

S-ar putea să vă placă și