Sunteți pe pagina 1din 13

LECȚIA DE EDUCAȚIE

FIZICĂ ȘI SPORT
-VERIGILE LECȚIEI-
Lecția de educație fizică cuprinde un
număr de 6 VERIGI principale
1.ORGANIZAREA COLECTIVULUI DE ELEVI
2. PREGĂTIREA ORGANISMULUI PENTRU
EFORT (încălzirea organismului)

Formații de lucru:
- coloană câte 1 sau 2
- formații specifice exercițiilor desfășurate
3. INFLUENȚAREA SELECTIVĂ A
APARATULUI LOCOMOTOR
FORMAȚII DE LUCRU :
OBIECTIVE :
• Stimularea tonicității și troficității musculare
• Educarea atitudinii corporale corecte
• Prevenirea sau corectarea unor atitudini sau
deficiențe fizice
• Educarea marilor funcțiuni ale corpului (mai ales
respirația)

CONȚINUT:
• Complexe de exerciții libere, cu obiecte , cu partener ,etc
• Exerciții pentru respirație
4. REZOLVAREA TEMELOR ȘI
OBIECTIVELOR
Cuprinde
de fapt 2
părți și
anume :

OBIECTIVE:
- îmbunătățirea indicilor de manifestare a calităților motrice
- deprinderile motrice depind de,,faza’’de invățare (sau consolidare) și anume:
- formarea reprezentărilor corecte a exercițiilor
- inițierea în mecanismul de bază al exercițiului
- formarea ,,stereotipul dinamic’’
- automatizarea parțială sau totală a mișcărilor
- testarea nivelului de execuție a deprinderilor / priceperilor motrice
Pentru CALITĂȚILE MOTRICE
CONȚINUT: (principalele sisteme de acționare) sunt :
FORMAȚII DE LUCRU:
5. REVENIREA ORGANISMULUI DUPĂ
EFORT (scăderea nivelului de efort)
OBIECTIVE:
• Revenirea treptată a marilor funcții ale organismului
FORMAȚII DE LUCRU:

CONȚINUT:
6. ÎNCHEIEREA LECȚIEI
(aprecieri și recomandări)
OBIECTIVE:
CONȚINUT:
• Verigile lecției au o durată care poate varia în funcție
de mulți factori.
• Nu este obligatorie folosirea tuturor verigilor într-o
lecție , unele se pot elimina , în funcție de
obiectivele urmărite, dar orice lecție trebuie să aibă :

Dacă au fost atinse cerințele stabilite


pentru lecție, înseamnă că aceasta s-a
desfășurat în mod corespunzător.
Desigur fiecare lecție depinde de
colectivul de lucru, condiții materiale,
etc și nu în ultimul rând de
competențele profesorului de educație
fizică și sport.
Mult succes!

S-ar putea să vă placă și