Sunteți pe pagina 1din 16

INDICATORI SI INDICI.

INDICI GLOBALI
INDICATOR - i - expresia cantitativa, calitativa
sau spatiala a unei caracteristici care apartine unei
functiuni economico-sociale. Este o data
cuantificata precis si identificata prin apartenenta la o
unitate teritoriala (sate, comune, cartiere, localitati
urbane si rurale, judete, tari, continente), incluzând si
unitatea de masura în care este exprimata.
Exemplu : numarul de locuitori din o localitate urbana  
Din punct de vedere al informatiei pe care o furnizeaza
exista:
- indicatori cantitativi: populatia totala din
România
- indicatori calitativi: gradul de confort al
locuintelor din Bucuresti
- indicatori spatiali: distanta de la Gara de Nord
pâna la Facultatea de Constructii
- indicatori financiari (de cost): costul
cheltuielilor pentru locuire, pentru transport
Evolutia în timp si situatia existenta a unei unitati
teritoriale se exprima prin valorile numerice ale
indicatorilor reprezentativi. O zona studiata poate fi
caracterizata printr-un numar foarte mare de
indicatori.
Pentru a mari puterea de analiza a indicatorilor, a
facilita comparatii si a realiza clasificari care duc la
propuneri de alocari de resurse, indicatorii se
transforma în indici.
INDICE I - un raport, o suma, o multiplicare sau o
diferenta de mai multi indicatori

Atunci când indicele este un raport :


I =i/B=indicator/baza de comparatie

B poate fi indicator sau constanta


( ha, km2, pe etaj, pe o cladire)
B poate fi simpla sau compusa
(consum de energie/ tona * km)
Indicii pot fi :
 
- intrafunctionali : numaratorul si numitorul
apartin aceleasi functiuni economico-sociale;
- interfunctionali : numaratorul si numitorul
apartin unor functiuni diferite.
INDICE INTRAFUNCTIONAL

- natalitatea = nr. nou-nascuti vii într-un an/nr.


total locuitori x 1000
(si numaratorul si numitorul  F1 )

- coeficientul partiului de arhitectura = aria


locuibila/aria utila = 0.4-0.6 optim
(si numaratorul si numitorul  F3 )
INDICE INTERFUNCTIONAL
- densitatea populatiei = nr. locuitori/suprafata
- indice de motorizare = nr. de autovehicule
conventionale/ 1000 locuitori
( numaratorul F4 si numitorul  F1 )
- indice de activitate = nr. populatiei
ocupate/nr. total locuitori x 100
( numaratorul F2 si numitorul  F1 )
- consumul de apa/locuitor x 24 ore (baza
compusa)
INDICI GLOBALI (superindici) - sunt
formati din mai multi indici si/sau
indicatori care au unitati de masura
diferite;
au un continut informational mult mai
mare decât indicii sau indicatorii.
Exemplu:
 
1. Indicele Dezvoltarii Umane (I.D.U) cuprinde trei elemente de baza:
 
- longevitatea (I1) - masurata prin speranta de viata la nastere [ ani]
- nivelul de educatie (I2) - media aritmetica ponderata între gradul de
alfabetizare al populatiei (cu pondere de doua treimi ) - I21 [%] si gradul
de cuprindere a populatiei în învatamântul de toate nivelele (o treime) -
I22 [%]
- standardul de viata (I3) - se exprima logaritmic prin intermediul
Produsului Intern Brut (P.I.B) (calculat la paritatea puterii de
cumparare în dolari SUA) [ $ / loc., an]
Fiecare componenta este comparata cu valori
minime si maxime fixe.
I1  (25 , 85 ani),
I21, I22  (0 , 100%)
I3  (100 , 40 000 $ / loc., an)
Valorile maxime si minime sunt stabilite de PNUD
(Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare)
Pentru fiecare componenta, diferenta dintre valoarea
curenta si cea minima, raportata la diferenta dintre
valoarea maxima si cea minima se constituie într-un
indice.
Exemplu: jud. Cluj
 
I1 = (val. curenta – val. minima)/(val. max. – val. min.)
=(69.8-25)/(85-25)
= 0.735
I21 = (98.3-0)/(100-0)
= 0.983 x2/3
I22 = (85.6-0)/(100-0)
=0.856 x1/3
I3 = 0.120
IDU = (I1+I2+I3)/3
I2 = 2/3 x I21 +1/3 x I22
Exemplu IDU Romania in anul 2000
- speranta de viata la nastere = 70.5 ani
- rata alfabetizarii = 97%
- gradul de cuprindere a populatiei în învatamântul de
toate nivelele = 66.5%
- PIB/locuitor = 5,533 USD
I1=(70.5-25)/(85-25)=0.758
I21 = (97-0)/(100-0)= 0.970
I22 = (66.5-0)/(100-0)=0.665
I2 = (2x0.970 + 0.665)/3 = 0.868
I3 = (log 5,533-log 100)/(log 40,000-log100) = 0.670
IDU = (I1+I2+I3)/3 = 0.765
Indicele infrastructurii urbane

compus din:
- % lungimii strazilor modernizate
- consum mediu zilnic de apa/loc.x24 h
- % suprafetei spatiilor verzi
- % lungimii strazilor care beneficiaza de canalizare
- nr. autovehicule salubritate/100.000 locuitori
Se face media aritmetica a indicilor calculati mai sus
Rolul indicatorilor
- instrument real de influentare a deciziilor in
dezvoltarea urbana si teritoriala
- element obiectiv de comparatie
- factor formativ-educativ – interpretarea lor
presupune un nivel de pregatire de specialitate
- determina stabilirea de obiective si asumarea de
programe
- determina masuri organizatorice adecvate rezolvarii
unei probleme
- contribuie la constituirea bancilor de date locale
utilizate in cadrul sistemelor informationale