Sunteți pe pagina 1din 19

Generarea Volumului

Let's Go Design - Solidworks - Dassault Systèmes

Confidential Information
Introducere
SolidWorks utilizează metoda generării corpurilor solide prin
caracteristici, una dintre cele mai utilizate tehnici de modelare a
corpurilor 3D. Se pornește de la un contur desenat în 2D, din care
se generează blocul grafic de construcție de bază. Un bloc grafic de
construcție este o formă de bază căreia i se aplică caracteristicile
constructiv-tehnologice.
Blocurile sunt de două tipuri:
- Cu geometrie implicită (teșituri, racordări, rotunjiri);
- Cu geometrie explicită (elementul de bază fiind forma secțiunii).
Blocurile grafice de construcție cu geometrie explicită definesc
forma de bază a piesei, care se obține întotdeauna prin adăugare de
material.
După realizarea formei de bază a piesei urmează crearea
celorlalte blocuri grafice de construcție, care pot fi de tipul adăugare
sau înlăturare de material.

Confidential Information
Generarea volumului (funcție).
SolidWorks permite crearea de volume de tip :
Extrudarea unei schițe (adăugare şi înlăturare de material);
Revoluţia unei schițe (adăugare şi înlăturare de material);
Baleierea unei schițe (adăugare şi înlăturare de material);
Netezirea unei schițe (adăugare şi înlăturare de material);
Racordări;
Teşituri;
Carcase;
Forme de extragere;
Nervuri;
Găuri.

Confidential Information
Generarea volumului.
Accesul la funcţiile Solid pentru generarea volumului
poate fi făcut numai în mod Piesă sau Asamblare:
- Din meniul derulant: clic pe Insert,
- Prin intermediul panoului de iconuri Features.

O schiţă de bază va genera o funcţie de bază


(extrudare, revoluţie, baleiere, ...), căreia-i vor fi
adăugate mai apoi funcţii de construcţie (adăugare
sau înlăturare de material, teşituri, găuri, ...) pentru a
obţine piesa finală.

De aceea!!!!!!

Confidential Information
Generarea volumului.

O schiţă:
trebuie sa fie plană;
trebuie sa fie închisă (în afara cazurilor particulare de netezire şi de
baleiere);
trebuie să fie desenată cu linii groase;
nu trebuie să conţină entităţi secante;
nu trebuie să conţină entităţi suprapuse;
poate fi constituită din mai multe contururi închise, cu condiţia de
a nu conţine entităţi secante.
În cazul în care una din aceste condiţii nu este
respectată, funcţia nu poate fi creată. Schiţa este
salvată în gestionarul de construcţie.

Confidential Information
Exemplu
de modelare
a piesei.

Confidential Information
Bara de scule Features (Элементы ) .

Confidential Information
Volume prin revoluție.
Revolved Boss/Base si Revolved Cut. Modelarea reperelor având
axa de rotație.
Este cel mai simplu mod de a crea piese având axa de rotație (de
exemplu: arbori, axe etc). Pentru a obține model solid trebuie să
îndepliniți urmatoarele condiții: schița să fie un contur închis și să nu
intersecteze linia de axă. Dacă este o eroare la schițare, aceasta nu este
inchisă, SolidWorks va emite un mesaj de avertizare oferindu-vă și
posibilitatea să închidă schița automat.

Confidential Information
Desenarea axei de rotație.

Confidential Information
Generarea volumului prin adăugare de material.

Confidential Information
Volume prin baleiere.

Funcţiile „Adăugare sau Înlăturare de material prin


baleierea unui contur (Sweep sau Sweep Cut)” necesită
crearea în prealabil a două schiţe.
Ele permit crearea de volume prin deplasarea unui profil
plan închis în lungul unui profil plan deschis sau închis.
Observaţie : schiţele trebuie sa fie convenabil
poziţionate.
Adăugare de material prin baleiere .
Adăugare de material prin baleierea unei schiţe 1 de a
lungul unei schiţe 2. Schiţa 1 este plană închisă, schiţa 2
este plană închisă:

Confidential Information
Volume prin baleiere.

Confidential Information
Volume prin baleiere.

Confidential Information
Volume prin netezire.

Funcţiile „Adăugare sau Înlăturare de la material


prin netezire (Loft sau Loft Cut)” necesita crearea
în prealabil a cel puţin 2 schiţe care vor fi
poziţionate în plane paralele sau plasate sub unghi.
Una din condiţii este ca componentele corpului creat
să nu se intersecteze reciproc.

Confidential Information
Volume prin netezire.

Confidential Information
Volume prin netezire.

Confidential Information
Nervura.

Cadru de dialog asociat :


Grosimea : fixarea grosimii nervurii create.
1. Crearea nervurii din partea stânga a schiţei.
2. Crearea nervurii de fiecare parte a schiţei , cu jumătatea lărgimii.
3. Crearea nervurii din partea dreapta a schiţei.
4. Inversarea sensului de creare a nervurii.
5. Crearea nervurii paralel cu schiţa
6. Crearea nervurii normal la schiţa.
7. Crearea nervurii cu un unghi de extragere.

Confidential Information
Nervura.

Confidential Information
Crearea Nervurii.

Confidential Information

S-ar putea să vă placă și