Sunteți pe pagina 1din 8

GLOBALIZAREA

PROIECT REALIZAT DE: BANDUR MIHAI, CONDURACHE


GABRIEL-FLORIN
CE ESTE GLOBALIZAREA?
• Globalizarea este procesul de integrare internațională care rezultă
din schimbul de opinii, produse, idei și alte aspecte ale culturii la
nivel mondial. Progresele în transport și infrastructura de
telecomunicații, inclusiv dezvoltarea telegrafului și a urmașului său
Internetul, sunt factori majori în globalizare, generatoare de
interdependență în continuare a activităților economice și culturale.
• Globalizarea este termenul modern folosit la descrierea
schimbărilor în societăți și în economia mondială, care rezultă din
comerțul internațional extrem de crescut și din schimburi culturale.
În context economic, este des întâlnită referirea, aproape exclusivă,
la efectele comerțului și, în particular, la liberalizarea comerțului
sau la liberul schimb.
TIPOLOGII
2. Tratate interguvernamentale
1. Organizații interguvernamentale
Multe guverne din întreaga lume s-au implicat în
Globalizarea a făcut posibil ca organizațiile
tratate sau politici comerciale pentru a facilita
internaționale să fie create prin tratate între multe
investițiile și comerțul internațional. Aceste tratate,
țări diferite. Printre exemple se numără Uniunea
numite acorduri de liber schimb, includ Acordul de
Europeană, Națiunile Unite, Banca Mondială,
Liber Schimb din America de Nord (NAFTA) și
Organizația Mondială a Comerțului (OMC) și Fondul
Acordul Economic și Comercial Cuprinzător (CETA).
Monetar Internațional (FMI).

3. Corporatii multinationale.
O corporație multinațională este o organizație care
face afaceri în multe țări diferite. Globalizarea este
motivul pentru care există afaceri multinaționale.
De exemplu, globalizarea permite marilor corporații
din SUA să-și vândă produsele în Mexic, Europa și
China.
ISTORIA GLOBALIZARII SI GLOBALIZAREA IN
SOCIETATEA NOASTRA
• 1.Istoria globalizarii
• Deși oamenii de știință plasează originea globalizării în timpurile
moderne, alții urmăresc istoria sa cu mult înainte de era europeană
a descoperirilor și călătoriilor în Lumea Nouă. Unii chiar consideră
originile sale în al treilea mileniu î.e.n. La sfârșitul secolului XIX și
începutul secolului XX, conectivitatea economiilor și lumii a evoluat
foarte repede.
• Oamenii au interacționat pe distanțe lungi de mii de ani. Drumul
mătăsii care conecta Asia, Africa, și Europa, este un bun exemplu de
puterea transformatoare a schimbului translocal care a existat în
"Lumea Veche". Filozofia, religia, limba, arta, și alte aspecte ale
culturii, se răspândesc și se amestecă simultan cu schimbul național
de produse și idei. In secolele XV și XVI, europenii au făcut
descoperiri importante în explorarea oceanelor, inclusiv începutul
călătoriei transatlantice în "Lumea Nouă" din America. Mișcarea
globală de oameni, bunuri și idei s-a extins semnificativ în secolele
următoare.
• La începutul secolului XIX, dezvoltarea de noi forme de transport
(cum ar fi vaporul și căile ferate) și telecomunicațiile care comprimă
timpul și spațiul, a permis rate tot mai rapide de schimb la nivel
mondial
ISTORIA GLOBALIZARII SI
GLOBALIZAREA IN ZILELE
NOASTRA
• 2.Globalizarea in zilele noastre
• Haosul cu care ne confruntăm astăzi derivă din faptul că, pornind de la dezvoltarea
tehnologică și economică(care nu ar fi fost posibile fără susținerea dezvoltării
intelectualilor europeni, în special), un număr important al activităților umanității se
situează pe o scală și un orizont atât de mari, încât au depășit granițele naționale, în
limitele cărora statele suverane își exercită dreptul la guvernare.
• Pe măsură ce domeniul activităților umane se extinde dincolo de reglementările
statului-națiune, legalitatea și regulile au devenit prea strâmte.
• Noii jucători au trebuit să facă față provocării iscate de guvernarea de tip monopol;
au apărut corporațiile multinaționale, piețele financiare globale, organizațiile non-
guvernamentale, dar și organizații criminale și rețele teroriste internaționale.
• Activitatea acestor noi jucători nu este acoperită de legile internaționale, care se
bazează pe înțelegeri formale între statele-națiune, pentru că acestea nu au fost
capabile până acum să găsească un teren comun pentru înțelegeri care vizează
problema globalizării.
EFECTELE GLOBALIZARII-CELE POZITIVE
1.Creșterea economica.Prin creșterea schimbului internațional de bunuri, a progreselor tehnologice și a
informațiilor, globalizarea dezvolta economia pentru orice țară care participă la economia globală. O
creștere a economiei înseamnă standarde de viață mai bune, venituri mai mari, mai multă bogăție într-o
țară și, adesea, mai puțină sărăcie - pe scurt, bunăstarea generală a unei țări.
2. Face producția mai accesibilă. O piață globală permite întreprinderilor un acces mai larg la oportunități
de producție și consumatori, ceea ce înseamnă că există mai multe bunuri disponibile la o gamă mai largă a
prețurilor.
3. Promovează colaborarea.Atunci când diferite țări se unesc pentru a se angaja în comerț și investiții pe o
piață financiară globală, ele devin interdependente și adesea ajung să se bazeze una pe cealaltă pentru
anumite bunuri și servicii.
4.Oferă oportunități țărilor mai sărace. Globalizarea permite companiilor să-și mute producția din locații
cu costuri ridicate în locații cu costuri mai mici din străinătate – aceasta înseamnă aducerea de locuri de
muncă, tehnologia informației și alte oportunități economice în țări cu mai puține resurse.
EFECTELE GLOBALIZARII-CELE NEGATIVE
1. Creștere economică inegală.În timp ce globalizarea tinde să crească economia, pentru multe țări, creșterea nu
este egală – țările mai bogate beneficiază adesea mai mult decât țările în curs de dezvoltare.
2. Lipsa afacerilor locale.Politicile care permit globalizarea tind să avantajeze companiile care au resursele și
infrastructura pentru a-și opera lanțurile de aprovizionare sau distribuția în multe țări diferite, care pot proteja
micile întreprinderi locale.
3. Crește potențialele recesiuni globale. Când sistemele economice ale multor națiuni devin interdependente,
probabilitatea unei recesiuni globale crește dramatic, deoarece dacă economia unei țări începe să fie afectata,
acest lucru poate declanșa o reacție în lanț care poate afecta simultan multe alte țări, provocând o criză financiară
la nivel mondial.
4. Exploatează piețele de muncă mai ieftine. Globalizarea permite întreprinderilor să crească locurile de muncă și
oportunitățile economice în țările în curs de dezvoltare, unde costul forței de muncă este adesea mai ieftin. Cu
toate acestea, creșterea economică generală în aceste țări poate fi lentă sau stagnantă.
5. Provoacă deplasarea locului de muncă. Globalizarea nu are ca rezultat un număr crescut de locuri de muncă;
mai degrabă, redistribuie locurile de muncă prin mutarea producției din țări cu costuri mari în țări cu costuri mai
mici. Aceasta înseamnă că țările cu costuri mari își pierd adesea locuri de muncă din cauza globalizării, pe măsură
ce producția merge peste ocean.
THANK YOU!

S-ar putea să vă placă și