Sunteți pe pagina 1din 19

OBIECTUL ŞI ISTORICUL

PSIHIATRIEI
OBIECTUL PSIHIATRIEI
Disciplină medicală
• Studiul bolilor psihice
• Asistenţa medicală a bolnavilor psihici
• Boală psihică – tulburare psihică
• Perturbarea personalităţii
• Modificarea conştiinţei de sine
• Perturbarea relaţiilor cu mediul ambiental
Psihiatria

• Etimologie greacă

• Psyche = suflet

• Iatrea = vindecare
Complexitatea psihiatriei
• Personalitatea umană (funcţii):
– Biologică
– Psihologică
– Axiologică*
– Socială
– Culturală

*Axiologia (gr. axios - demn de, având valoare şi logos - discurs, ştiinţă)
este studiul filozofic al valorilor umane, regăsit în special în etică,
estetică, religie.
Complexitatea psihiatriei
• Morfologie • Endocrinologie
• Fiziologie • Medicină internă
• Biologie • Psihologie
• Genetică • Sociologie*
• Neurologie • Antropologie**

*Sociologia este ştiinţa socială ce studiază regulile sociale şi procesele care leagă şi separă
oamenii, nu numai ca indivizi dar şi ca membri ai asociaţiilor, grupurilor şi instituţiilor.
**Antropologia se ocupă cu studiul ştiinţific al omului (genul Homo Hominis); tratează toate
dimensiunile umanităţii. În centrul antropologiei se află ideea de cultură şi noţiunea că aceasta
reprezintă specia umană.
Sarcinile psihiatriei

• Prevenirea tulburărilor psihice şi promovarea


sănătăţii mintale (individ/grup)
• Depistarea, tratamentul precoce şi
dispensarizarea bolnavilor (diminuarea
morbidităţii)
• Recuperarea, reintegrarea şi resocializarea
bolnavilor
• Formarea noilor generaţii de medici
• Cercetarea ştiinţifică
ISTORICUL PSIHIATRIEI
Perioada prehipocratică
• Ignoranţă şi superstiţii
• Forţe supranaturale (pedeapsă sau recompensă)
• Regele Saul – episoade maniaco-depresive
• “Licantropia” – Nabucodonosor
• Paricidul lui Oreste, epilepsia lui Hercule,
accesele de violenţă ale lui Achile etc.
• Templul lui Esculap – psihoterapie, kinetoterapie,
meloterapie
Perioada hipocratică
• Tulburările psihice = afecţiuni ale creierului
(laicizare - competenţa medicilor)
• Hippocrate – phrenitis = delir acut febril,
melancholia – bila neagră, mania, delir
hipocondriac, delir alcoolic, psihoza epileptică,
isteria
• Tratamente cu spânz, mătrăgună
• Herophyl şi Erasistrat – medicina alexandrină
Perioada romană
• Asclepiade – alienatio mentis = psihozele
actuale
• Celsius – insania = grup care include
frenezia (mania), melancolia şi delirurile
• Galen – creierul este sediul inteligenţei,
afectivităţii, memoriei, activităţii; a studiat
compresiunile, inflamaţiile şi
traumatismele craniocerebrale.
Evul mediu
• Popoarele arabe
– Avicena – tratat despre melancolie
– Ahmed Ibu Aljazzar – “Maladia amorului”
• Europa
– Obscurantism
– “Demonomanii”
– Persecuţii şi condamnări la moarte
• Bedlam în Anglia
• Petite Maison în Franţa
• “Prost hrăniţi, acoperiţi cu zdrenţe, copleşiţi
de lanţuri şi inele de fier, izolaţi în celule
destinate altădată criminalilor, culcaţi pe
paie putrede, respirând un aer infect, ei
duceau o viaţă mizerabilă ” (Regis).
• Bolnavii erau expuşi publicului
Perioada modernă
• Ph. Pinel (1772) – reformă în asistenţa
bolnavilor psihici
• Esquirol – monomania, demenţa
• Lasegue, Falret, Baillarger, Magnan
• Griesinger
• Babinski, Kandinski, Secenov, Korsacov
Perioada modernă
• Kraepelin
• Ribot
• Charcot
• Freud
• Bleuler
• Meynert, Wernicke, Kleist
Dezvoltarea psihiatriei în
România
• Perioada feudală – caracter caritabil;
Matei Basarab – pravilele din 1652.
• Mănastirile:
– Căldăruşani, Schitul Balamuci, Mărcuţa în
Muntenia
– Schitul Madona Ducu în Oltenia
– Neamţ, Golia în Moldova
• Al. Şuţu, Al. Obreja – Bucureşti
• Julien Lukaszewski, Al. Brăescu, Pastia
Spitalul Socola
• 1905
• Al. Brăescu
• C.I. Parhon
• L. Ballif
• P. Brânzei
• T. Pirozynski
• P. Boişteanu
Concepţii şi orientări în psihiatrie

• Ipoteza • Existenţialismul
organogenetică • Psihosomatica
(Griesinger) • Pavlovismul
• Ipoteza psihogenetică
• Psihiatria socială
• Organodinamismul • Psihiatria
• Psihanaliza transculturală
• Fenomenologia • Antipsihiatria
Direcţii actuale în psihiatrie

• Direcţia clinico-nosologică

• Direcţia clinico-statistică

• Direcţia psihosocială

S-ar putea să vă placă și