Sunteți pe pagina 1din 9

| 
 
 

R 
 
 
 
À 
Thomas Stearns Eliot (26
septembrie 1888 ² 4
ianuarie 1965), poet anglo-
american, autor de eseuri Ñi piese
de teatru, laureat al Premiului
Nobel pentru Literatur (1948)
este cunoscut mai ales pentru
poeziile sale, (în general foarte
ample). A cultivat una dintre
formele lirice specifice secolului al
XX-lea, respectiv poezia pur . El a
revoluionat astfel întreaga poezie
modern englez .
×ntelegerea poeticit ii acestui
autor este adesea dificil ,
lectura ei pretinzând putere de
concentrare Ñi o familiaritate
special cu anumite esene ale
literaturii europene.
Asemenea prietenului Ñi
mentorului s u, Ezra Pound,
Eliot a fost un împ timit al
impersonali ii în art , c utând
s redea emoia prin ceea ce el
numeÑte obiectivul corelativ,
respectiv ² o imagine
complex , asociat unui
sentiment sau sistem de emoii.
El utilizeaz adesea aluzii
literare sau chiar fragmente din
opere celebre, în diferite limbi.
| ntecul de dragoste al lui Alfred
J. Prufrock (1915) este unul dintre
titlurile liricii de tineree a lui
Eliot. La nivel formal, putem
observa c poemul este un
monolog dramatic, încerc nd s
redea g ndurile unei singure fiine
de h rtie. În ceea ce priveÑte
aspectul stilistic, se poate
remarca tehnica narativ a
fluxului conÑtient, a c rei int
rezid în reproducerea
ansamblului elementelor
succesive al dezorganiz rii
convingerilor personale.
Poemul pare s nuaneze
meditaiile unui personaj
introvertit, chiar timid îns
profund reflexiv, cu un fundal
bogat în ceea ce priveÑte
experiena anterioar , dublat
îns de incapacitatea psihic de a
aciona în exterior.
m  
 

 
 


  
 

 
  
    
m 
Amândoi ² cuplul care nu cunoaÑte caracteristicile lumii dinafar ,
ei doi sunt singuri în propria lor lume, în universul lor propriu. Eul
consider c poart o masc a c rei compoziie este una
contradictorie din punct de vedere al propriet ilor fizice. Astfel, se
nuaneaz un univers concentraionar în care cei doi Ñi-ar putea
înfiina propriile afecte.

m 


  


 

  
  


  
 
 
 
 
!m"
  

# $%&' 


 $%&'!(((" )
Putem declara c avem timp destul, timp pentru a ne construi o
far ½entru ferele ce-or s ne vad ? Eul lui Eliot r spunde afirmativ
la aceast dilem ² este timp destul Ñi pentru Ñov ieli, pentru mii de
întreb ri, pentru îndoieli, pentru încerc ri« în cele din urm , avem
timp chiar Ñi pentru a nu mai avea timp.

m % 
#
 
&

 
* +
 
(
!((("
,
  - 
    

    
 
 
 
# 

*  & )
üa, este timp destul, dar pân Ñi eul poetic, în
propria lui deziluzie, recunoaÑte:
Î   .
.
*  
 
/.  

 
*.  
 
 (Î

SfârÑitul este asadar, unul frustrant.


| ntecul de dragoste » se
metamorfozeaz , lovirea de realitate este
sinonim cu percepia propriei normalit i,
singura de altfel pe care eul liric o cunoaÑte.
Mai mult dec t at t, se poate observa c
emoia (constant în lirica romantic ) este
absent , dar predomin experimentul, menit
s sondeze posibile conexiuni cu alte arte
precum pictura, sculptura sau muzica.

Poezia pur se încadreaz în proiectul reflexiv


al modernismului, menit s reexamineze
natura Ñi relevana creaiei artistice Ñi s
descopere o nou modalitate de a citi si de a
înelege realitatea.