Sunteți pe pagina 1din 13

ÎNCĂLZIREA

GLOBALĂ
SUBTITLE COMES HERE
Încălzirea globală este fenomenul de creștere continuă a temperaturilor medii
înregistrate ale atmosferei în imediata apropiere a solului, precum și a apei oceanelor.
Fenomene de încălzire globală au existat dintotdeauna în istoria Pământului,dar in
ultimul secol mediile temperaturiilor au inceput sa creasca considerabil .

2
Temperatura medie a aerului în apropierea
suprafeței Pământului a crescut în Ultimulul
secol cu 0,74 ± 0,18 °C
Opinia dominantă este că încălzirea se datorează
activității umane, în special prin eliberarea de
dioxid de carbon în atmosferă prin arderea de
combustibili fosili.
Cea mai mare parte a creșterii temperaturii
medii în a doua jumătatea a secolului al XX-lea se
datorează probabil creșterii concentrației gazelor
cu efect de seră, de proveniență antropică

3
Încălzirea globală are presupuse efecte
profunde în cele mai diferite domenii. Ea
determină sau va determina ridicarea
nivelului mării, extreme climatice, topirea
ghețarilor, extincția a numeroase specii și
schimbări privind sănătatea oamenilor.
Împotriva efectelor încălzirii globale se duce
o luptă susținută, al cărei aspect central este
ratificarea de către guverne a Protocolului
de la Kyoto privind reducerea emisiei
poluanților care influențează viteza încălzirii.

4
CAUZELE
ÎNCĂLZIRII
DIOXIDUL DE CARBON
Carbonul este elementul principal care asigură viața. Ca și alte elemente chimice,
el este angrenat în natură într-un circuit. Cea mai mare parte a combinațiilor sub
formă gazoasă este formată din dioxidul de carbon.

Actual carbonul este eliberat din litosferă în atmosferă sub formă de CO2 prin
activități antropice (arderea combustibililor fosili). Se consideră că în ultima
jumătate de secol au fost emise în atmosferă cantități foarte mari de CO2 și
metan, care, prin efectul de seră au dus la începerea fenomenului de încălzire
globală.
Începând cu anul 1958 Roger Revelle a început să măsoare concentrațiile
de CO2 din atmosferă. Acestea au fost măsurate Mauna Loa, în Hawaii.
Aspectul în dinți de fierăstrău al curbei se datorează anotimpurilor.
Majoritatea uscatului, pe care crește vegetația, se află în emisfera nordică.
Primăvara și vara vegetația asimilează CO2 necesar creșterii frunzelor, ca
urmare concentrația de CO2 din atmosferă scade. Toamna și iarna frunzele
se descompun eliberând CO2 și concentrația lui în atmosferă crește. Din
grafic se vede că concentrația de CO2 a crescut de la 316 ppm în părți
volumice în anul 1960 până la cca. 385 ppm în iarna anului 2007.
EFECTUL DE SERĂ OZONUL
Efectul de seră este un fenomen natural prin Ozonul din straturile superioare ale atmosferei,
care o parte a radiației terestre în infraroșu este deși este extrem de necesar pentru viață prin
reținută de atmosfera terestră. Efectul se faptul că reflectă radiația în ultraviolet a
datorează gazelor cu efect de seră care reflectă Soarelui, reflectă selectiv radiația în infraroșu
înapoi această radiație. emisă de sol, ceea ce face ca el să producă un
efect de seră. Efectul de seră global al ozonului
Efectul actual al existenței gazelor cu efect de este greu de estimat exact, ultimele rapoarte
seră este că temperatura medie a Pământului estimează acest efect la cca. 25 % din efectul
este cu cca. 33 °C mai mare decât ar fi în lipsa dioxidului de carbon.
lor.

7
EFECTUL ANTROPIC

Activitatea umană în perioada industrializării a dus la Emisii de N2O ca urmare a folosirii îngrășămintelor
chimice și a arderii combustibililor fosili.
Emisii de compuși halogenați datorită utilizării
Emisii de dioxid de carbon ca urmare a arderii combustibililor freonilor în instalațiile frigorifice, în instalațiile pentru
fosili pentru transporturi, încălzire, climatizare, producerea stingerea incendiilor și ca agent de propulsie în
curentului electric în termocentrale și în industrie. Creșterea sprayuri, precum și datorită utilizării hexafluorurii de
emisiilor de CO2 este agravată de defrișări, care se datorează sulf ca protecție împotriva arcurilor electrice.
tot activității omului, defrișări care reduc cantitatea de CO2 Creșterea concentrației aerosolilor, ca urmare a
absorbită de plante. activităților industriale, de exemplu mineritul la
Emisii de metan, ca urmare a activităților agricole, cum ar fi suprafa
creșterea vacilor și cultivarea orezului, datorită scăpărilor
prin neetanșeitățile conductelor de transport și distribuție a
gazului metan precum și datorită utilizării solului.

8
EFECTE ALE
ÎNCĂLZIRII
Efecte asupra hidrosferei
RETRAGEREA ȘI DISPARIȚIA
GHEȚARILOR, TOPIREA RIDICAREA NIVELULUI MĂRII
ZĂPEZILOR

Unul din efectele încălzirii globale este


Și ghețarii tereștri suferă un proces de creșterea nivelului mării, efect care are
topire. Observații disparate indică două cauze:
retragerea ghețarilor începând din anul
1800. creșterea volumului apei prin dilatare în
urma încălzirii și adaosul de apă provenit
Retragerea ghețarilor alpini, în special în din topirea ghețurilor din calotele polare
vestul Americii de Nord, în și ghețarii tereștri.
Groenlanda,Asia, Alpi, Indonezia, Africa
(Kilimandjaro) și în America de Sud a fost Conform rapoartelor, în secolul al XX-lea
găsite în raporarte din 2001 drept probă a nivelul oceanelor a crescut cu 0,1 - 0,2 m,
încălzirii globale. însă efectul de creștere va mai dura mult
timp

10
OPRIREA TERMOSIFONULUI
ACIDIFIEREA OCEANELOR SALIN

Termosifonul salin este un fenomen de circulație globală a


apelor oceanice.
El începe în nordul Oceanului Atlantic cu mișcarea apelor
Dizolvarea în oceane a CO2 suplimentar sărate reci spre fund, ape care curg de-a lungul
din atmosferă, presupus de origine continentelor America de Nord, de Sud și Antarctica până
antropică, a dus la scăderea pH-ului apei Click icon to add picture în oceanele Indian și Pacific. Acolo se încălzesc și se ridică
de la suprafața oceanelor, adică la la suprafață, urmând un traseu invers, împinse și de
vânturile alizee. Prin această mișcare o cantitate imensă
acidifierea lor. Se estimează că între anii de căldură este transportată de la ecuator spre nordul
1751 și 1994 pH-ul suprafeței oceanelor a Europei, care astfel are o climă mult mai blândă decât alte
scăzut de la 8,179 la 8,104 (o schimbare regiuni de la aceeași latitudine, de exemplu Siberia
de -0,075) Prin topirea ghețurilor arctice, la apele reci se adaugă o
mare cantitate de apă dulce, cu densitate mai mică decât
a apei sărate, ceea ce micșorează presiunea activă care
determină scufundarea apelor reci se consideră că în
secolul al XXI-lea circulația termosifonului salin se va
încetini, iar pe termen lung este posibil chiar să se
oprească definitiv.

11
EFECTE ASUPRA LITOSFEREI
EFECTE ASUPRA BIOSFEREI

icon

Încălzirea globală determină ridicarea Există o serie de observații privind influența


temperaturii solului, ceea ce duce la uscarea lui, încălzirii globale asupra biosferei, observații care
favorizând incendiile de pădure. Între 20 iunie și arată destabilizarea locală a climei și dereglarea
8 iulie 2008 în California se declanșaseră deja 18 anotimpurilor. Aceste observații nu sunt însă
000 de incendii, devastând 241 600 ha.În afară distribuite uniform, 96 % din ele au fost
efectuate în Europa și America de Nord și doar
de perturbarea ciclului carbonului, incendiile Click icon to add picture 2,75 % în alte continente. Conform acestora,
pot duce la eroziunea solului, analog cu efectele anotimpurile apar desincronizat față de
despăduririlor. Prin încălzire regiuni mai nordice prevederile astronomice, cu un avans local de
devin propice pentru dezvoltarea pădurilor, până la două săptâmâni. Acest lucru influențează
astfel că efectul incendiilor de pădure asupra de exemplu perioadele de migrație ale păsărilor.
fenomenului de încălzire globală este incert Un studiu asupra comportamentului sezonier al
130 de specii de animale a arătat un decalaj de
Un efect cert este însă eliberarea metanului prin cca. 3,2 zile pe deceniu, iar în unele zone, de
topirea permafrostului siberian și a gheții. Se exemplu la Torino, chiar mai mult, de 4,4 zile pe
estimează că în următoarele decenii ar putea fi deceniu.
eliberate până la 70 de miliarde tone de metan,
un gaz cu efect de seră foarte puternic.

12
MULȚUMIM
PRNTRU TIMPUL
ACORDAT
MIRON RODICA

MORARIU RAMONA

S-ar putea să vă placă și