Sunteți pe pagina 1din 27

Conferinta nationala in domeniul Standardizarii SISTEME DE MANAGEMENT DE MEDIU

EMAS vs.ISO 14.000


Prof. dr. ing. Vladimir Rojanschi PRORECTOR Universitatea Ecologica din Bucuresti

Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)


Reglementarea Consiliului European (EEC) din 1995 - 1836/93 - 29 Iunie 1993 - 1993-1995 : infiintarea structurilor de implementare ; - aplicat sectorului industrial aprilie 1995 ; In 1996 se recunoaste ISO14001 ca " stepping -stone " in raport cu EMAS 1997 - proces consultativ de revedere a EMAS ; Martie 2001 este prezentat EMAS II ; Directiva (EC) no. 761/2001 - revedere - deschis tuturor sectoarelor economice , inclusiv servicii publice si private ; - intarire prin includere ISO 14001; - se aplica si in activitatea Comisiei Europene din septembrie 2001 ; - voluntara ;

EMAS III

Posibil a fi promovat la nivelul anului 2010 Modificarile principale :


Introducerea unor indicatori de performanta de

mediu in evaluarea activitatii agentilor economici ( trimitere la ISO 14031 ) ; Prelungirea perioadei de reevaluare la 4 ani 2 ani pentru IMM -uri

Ciclul Sistemului de Management de Mediu European (EMAS)


1. Politica de mediu Verificatori de mediu acreditai Sistem de acreditare 4. Sistem de management de mediu Examinare

2. Analiza de mediu iniial


3. Program de mediu Obiective de mediu Ciclu de audit max 3 ani

5. Auditul de mediu 6. Declaraia de mediu

7. Validare

Ordinul 50/2004 emis de MAPAM " Stabilirea procedurii de organizare si coordonare a schemelor de managementde mediu si audit (EMAS) in vederea participarii voluntare a organizatiilor la aceste scheme , modificat i completat prin Ordinul nr. 444/2006 i Ordinul nr. 1313/2006.

Titlul Ordinului nr. 50/2004 scheme a fost modificat

prin Ordinul 1313/2006


n Procedura de organizare i coordonare a schemei de management i audit de mediu (EMAS), care permite participarea voluntar a organizaiilor la aceast schem.

ATRIBUII I RESPONSABILITI
- Comitetului Consultativ EMAS -Biroului EMAS -Registrul Naional EMAS conform Ordinului nr. 790/4 august 2006; 353/02.04.09

-Comisia de acreditare pentru verificatori de mediu -- conform Ordinului nr. 1201/2006, modificat i completat prin Ordinul 1100/2007

PROCEDURA DE ACREDITARE CA VERIFICATORI DE MEDIU


Ordin nr. 1201 din 07.11.2006

Privind Regulamentul de organizare i funcionare al Comisiei pentru


acreditarea persoanelor fizice i juridice ca verificatori de mediu

Ordin nr. 1100 din 03/07/2007


privind modificarea i completarea Regulamentului de organizare i funcionare al Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice i juridice ca verificatori de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului mediului i gospodririi apelor nr. 1.201/2006

PROCEDURA DE NREGISTRARE EMAS


Ordin nr. 1018 din 26/09/2006 Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 878 din 27/10/2006 pentru aprobarea Procedurii de nregistrare EMAS

ISO/TC 207 MANAGEMENT DE MEDIU

SC1: Sistem de management de mediu UK

SC2: Auditul de mediu Olanda

SC3: Eco-Marcare

Australia

SC4: Evaluarea performantei de mediu US

SC5: Analiza ciclului de viata Franta

SC6: Termeni si definitii Norvegia

Aspecte de mediu in standardele de produs Germania

WG1 specificatii

WG1 Principii de auditare

WG1 Principii generale ptr. programe de aplicare

WG2 Linii directoare

WG2 Proceduri de auditare

WG2 Cerinte ptr. autodeclaratie WG3 Principii ale programului de Eco-marcare

WG1 Evaluarea performantelor de mediu pentru sistemele de management de mediu

WG1 Generalitati Principii si linii directoare WG2 Analiza de inventariere (general) WG3 Analiza de inventariere (specific) WG4 Evaluarea impactului

WG3 Calificare auditori

WG4 Evaluare de mediu a unui amplasament

WG2 Evaluarea performantelor de mediu pentru sistemele operationale

Subcomitete si grupe de lucru ale Comitetului Tehnic TC 207

WG5 Evaluarea Imbunatatirii

Sisteme de management de mediu


- ISO 14001 Sisteme de management de mediu

din 2004

specificaii i ghid de utilizare

- ISO 14004 Sisteme de management de

din 2004

mediu - Ghid privind principiile,


sistemele i tehnicile de aplicare

Auditul de mediu

- ISO 14010 Ghid pentru audit de mediu Principii


generale - anulat - ISO 14011 Ghid pentru audit de mediu - Proceduri de audit - Auditul sistemelor de management de mediu - anulat - ISO 14012 Ghid pentru audit de mediu - Criterii de calificare pentru auditorii de mediu - anulat - ISO 14015 Managementul de mediu Evaluarea de din 2001 mediu a amplasamentelor i organizaiilor -anulat

Eco-Marcare
- ISO 14020 Etichete i declaraii de mediu Principii generale - ISO 14021 Etichete i declaraii de mediu Declaraii de mediu pe proprie rspundere (Eco-etichetare de tipul II) - ISO 14022 Eco-marcare simboluri - ISO 14023 Eco-marcare Testare i verificare metodologii - ISO 14024 Etichete i declaraii de mediu Eco-etichetare de tipul I Principii i proceduri - ISO 14025 Etichetare i declaraii de mediu. Etichetare de mediu de tip III Ghid pentru principii i proceduri

Evaluarea performanei de mediu


- ISO 14031- Evaluarea performanei de din 1999 mediu Ghid - ISO 14032 - Exemple de evaluari a performantei de mediu

Analiza ciclului de via


- ISO 14040 din 1997 - ISO 14041 din 1998
- ISO 14042 din 2000 - ISO 14043 din 2000 - ISO 14047 din 2003 - ISO 14049 din2000

Evaluarea ciclului de via Principii i cadru de lucru Evaluarea ciclului de via Definirea scopului, domeniului de aplicare i analiza de inventar Evaluarea ciclului de via Evaluarea impactului ciclului de via Evaluarea ciclului de via Interpretarea ciclului de via Evaluarea ciclului de via Exemple de aplicare a ISO 14042 Exemple de aplicare a ISO 14041 cu scopul de a stabili definirea si analiza inventarului

Termene i definiii
- ISO 14050 Management de mediu. Vocabular

Aspecte de mediu n standarde de


produs
- ISO 14060 Ghid pentru includerea aspectelor de mediu n standardele de produs - ISO 14061 Informatii pentru a asista din 1998 oraganizatiile silvice sa aplice SMM ISO 14004 - ISO 14062 Integrarea aspectelor de mediu in proiecte si dezvoltari

mbuntire continu Analiza efectuat de conducere Politica de mediu

Verificare i aciuni corective Implementare i funcionare

Planificare

In sinteza EMAS reprezinta:


* o reglementare europeana ; *se aplica numai in Europa ; *face trimiteri la ISO 14001;

*respectarea legislatiei de mediu este un punct de plecare ; *obliga efectuarea auditului extern; *prevede publicarea rezultatelor ;

*imbunatatirea continua a performantei de mediu si controlul poluarii ; *efectuarea la minim trei ani a unui audit ; *impune efectuarea unui bilant ecologic ; *trimiteri la BAT si BEP ; *se aplica la toate sectoarele de activitate ; *prevede aplicarea unui sistem intern de management de mediu ;

In sinteza ISO 14000 prevede :


sistem international de standarde ; recunoscut pe scara internationala ; certificare interna , cea externa fiind facultativa ; imbunatatirea sistemului este continua, ciclica ;

sistem deschis si in continua complectare si


revedere;

raportul de mediu este voluntar ;


politica de mediu si angajamentele prevad respectarea legislatiei de mediu ;

aplicabil in toate sectoarele economico-sociale; auditul poate fi intern sau extern ; concentrat pe sistemul de management de mediu ca o componenta a managementului general al unitatii ; sistemul se concentreaza pe prevenirea si controlul poluarii ; set de standarde : 15 in prezent ;

Relaia EMAS ISO


EMAS
Reglementare legislativ n cadrul UE (1836/29.06.1993) in Romania - Ordin MAPAM nr. 50/2004 Aplicabil numai n UE

ISO 14000
Standard internaional (1996) in dezvoltare si evoluti pana in prezent Aplicabil la scar internaional Abordare complexa

Restrictiv la amplasamente specificeactivitii industriale Din 2001 s-a extins la intreg sectorul economic , incluzand si serviciile Solicit evaluare iniial a impactului asupra mediului mbuntirea continu a performanei de mediu la nivelul celei mai bune tehnologii a momentului disponibil

Aplicabil activitilor produselor, serviciilor, incluznd i activiti neindustriale (administraie local)


Analiza preliminar de mediu nu este obligatorie fiind doar sugerat n Anexa 4.2.1. a standardului

mbuntirea continu a SMM, reflectat prin creterea performanei de mediu

EMAS
Impune o declaraie public de mediu, se permite accesul la politica i programul de mediu;

ISO 14000
Sugereaz comunicarea extern, dar este la latitudinea companiei s decid coninutul informaiilor; impune accesul public doar la politica de mediu Nu specific frecvena de realizare a auditului de mediu Nu se impune

Frecvena de realizare a auditului de mediu la max. 3 ani SMM cere existena unui registru al efectelor asupra mediului

Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitii i/sau al mediului SR EN ISO 19011

Iniierea auditului Efectuarea analizei documentelor

Pregtirea activitilor la faa locului

Efectuarea auditului la faa locului

Pregtirea, aprobarea i distribuirea raportului de audit

Finalizarea auditului Efectuarea auditului de urmrire

Corolarul activitilor de audit

Concluzii

Respectarea legislatiei de mediu privind dreptul de functionare este obligatorie ; Sistemele EMAS si ISO 14001 reprezinta instrumente suplimentare de aplicare la nivel superior a exigentelor de mediu ; de mentionat ca ISO 14001 este parte integranta a EMAS Grupa de standarde ISO 14000 nu trebuie redusa la ISO 14001 ; sunt 20--25 de standarde , care in ansamblul lor creaza o imagine mult mai completa a SMM Recenta promovare si aplicare EMAS la nivelul Romaniei lasa deschisa problematica Metodologiei si a Ghidului corespunzator privind activitatea verificatorului la un nivel de Audit, conform ISO 19011, pentru certificarea EMAS a agentului economic In prezent, in Romania , sunt certifcati ISO 14001 peste 1000 de agenti economici, in timp ce inregistrati EMAS sunt 2-3 agenti socioeconomici

Va multumesc pentru atentie!