Sunteți pe pagina 1din 2

CHESTIONAR PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE

MANAGEMENT
ANEXA 6 SISTEM DE MANAGEMENT AL
RESPONSABILITATII SOCIALE
Nota: Se completeaza pentru
responsabilitatii sociale(SRS):

sistemul

de

management

1. Angajatii organizatiei sunt organizati intr-o forma de


reprezentare sidicala interna sau afiliati la o forma sindicala la
nivel de ramura? Daca da, detaliati mai jos.

Da
Nu

2. La nivelul organizatiei a fost negociat un contract colectiv de


munca?
Daca da este inregistrat la ITM? Detaliati mai jos.

Da
Nu

3. La nivelul organizatiei a fost elaborat un Regulament Intern?

Da
Nu
Da
Nu
Da
Nu
Da
Nu
Da
Nu
Da
Nu
Da
Nu

4. Exista angajati in organizatie cu varsta mai mica de 18 ani?


5. S-au efectuat ore suplimentare in ultimul an?
6. Se lucreaza pe timp de noapte?
7. S-au aplicat sanctiuni disciplinare in ultimul an?
8. S-au facut concedieri colective in ultimii doi ani?
9. S-au inregistrat incidente, accidente sau imbolnaviri la locul de
munca in ultimii doi ani?
Daca da, detaliati mai jos.
10.
Exista reglementari specifice privind sanatatea si
securitatea in munca aplicabile produselor/serviciilor furnizate
de orgnizatia Dvs sau riscuri speciale specifice domeniului de
activitate? Daca da, va rugam sa detaliati mai jos.

DATA COMPLETARII
NUME
FUNCTIE
SEMNATURA SI STAMPILA

C 001 SRS
Versiunea 1 /22.12.2011
Page 1 of 2

Da
Nu

al

CHESTIONAR PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE


MANAGEMENT
ANEXA 6 SISTEM DE MANAGEMENT AL
RESPONSABILITATII SOCIALE

C 001 SRS
Versiunea 1 /22.12.2011
Page 2 of 2