Sunteți pe pagina 1din 18

Managementul riscurilor n afaceri

Tama 2: Clasificarea riscurilor

Criteriile de clasificare a riscurilor


 Dup apari ia lor riscurile se mpart n:
retrospective ofer posibilitatea de a prevedea celelalte riscuri; curente - apar nemijlocit n procesul desf ur rii activit ii de antreprenoriat, avnd o probabilitate nalt de apari ie, dar care nu tot timpul genereaz mari pierderi pentru firm ( riscul de produc ie, riscul defect rii utilajului, riscul de personal etc.) perspective- sunt riscurile poten iale, apari ia c rora nu este strict delimitat n timp, ns la care poate fi determinat probabilitatea de apari ie i m rimea poten ialelor consecin e.
2

Dup factorii de apari ie riscurile se mpart n: politice: riscurile, condi ionate de schimbarea situa iei politice, care influen eaz asupra activit ii antreprenoriale economice: riscurile, condi ionate de schimb rile nefavorabile n economia ntreprinderii sau n economia rii.

Dup caracterul eviden ei riscurile se mpart n: externe: la care se atribuie riscurile care influen eaz activitatea firmei din exteriorul ei a a ca riscul infla ionist, riscul valutar, riscul natural etc, fiind nemijlocit legate de activitatea ntreprinderii, sau de mediul s u de contract. interne: la riscurile interne se atribuie, riscurile condi ionate, n marea majoritate, de activitatea nemijlocit a ntreprinderii ct i a partenerilor s i de contact la care se atribuie furnizorii, copartenerii afacerii i consumatorii.
4

Dup sfera apari iei la baza c reia stau domeniile activit ii antreprenoriale: sfera produc iei antreprenorul folose te nemijlocit n calitate de factori antreprenoriali, elementele muncii, for de munc , informa ii, servicii etc. sfera comercial antreprenorul joac rolul de comerciant, avnd produc ia finit , pe care o cump r de la produc tori. Astfel, profitul rezult doar din diferen a de pre .
5

Dup sfera apari iei la baza c reia stau domeniile activit ii antreprenoriale: sfera financiar o form deosebit a antreprenoriatului comercial, n care n loc de obiectul vnzare-cump rare sunt banii. Antreprenoriatul financiar este vinderea unor mijloace b ne ti n schimbul altora. (de exemplu banca). activitatea intermediarilor adic antreprenorul nu produce i nici nu vinde ci apare n calitate de intermediar.
6

Dup nivelul de realizare a riscului

 riscurile legate de strategie (alegerea pie ei, planul de producere, planul canalelor de distribu ie). riscurile opera ionale (pn la realizarea comenzii, ntre comand i expedierea m rfii).

Dup obiect (impactul probabil al riscului) riscuri ce afecteaz bunurile (mijloace fixe, stocurile de materii prime, materialele); riscuri ce afecteaz investi iile nemateriale; riscuri ce afecteaz resursele financiare; riscuri ce afecteaz personalul ntreprinderii;
8

n dependen

de durata n timp

 riscuri de scurt durat reprezint un pericol pentru antreprenor pe o perioad definit de timp, care dispar concomitent cu ncetarea ac iunii riscuri permanente prezint tot timpul pericol pentru activitatea de antreprenoriat, pe un teritoriu geografic anumit sau ntr-un domeniu a economiei na ionale.
9

n dependen

de limita dup care este posibil falimentul :

 admisibile reprezint pericolul pierderii venitului de la realizarea unui anumit risc sau set de riscuri n urma desf ur rii activit ii antreprenoriale. critice reprezint pericolul de pierderi n m rimea cheltuielilor de produc ie necesare pentru realizarea unei anumite activit i de antreprenoriat. catastrofale reprezint pericolul de a suporta pierderi n m rime egal sau s-au mai mari dect toat averea firmei, ceea ce o conduce spre faliment.
10

Dup caracterul urm rilor riscurile se mpart n:


Riscurile pure sunt consecin a unor evenimente accidentare sau fortuite (a a ca: inunda ii, uragane, grindin , nghe uri deosebite; sau r zboi, atentate, vandalism) care au o anumit probabilitate de apari ie existnd ansa numai de a pierde f r s existe i ansa de c tig. Riscurile speculative apar atunci cnd exist simultan att anse de pierdere ct i de a c tiga. Pentru activit ile specifice mediului antreprenorial, riscul speculativ este cel mai frecvent, avnd adesea la baza apari iei sale, riscul pur. Spre exemplu, pierderile din procesul de produc ie pot fi i consecin ele riscului pur cauzat de nvechirea tehnologiei de fabrica ie.
11

Caracteristica riscurilor pure


 nu sunt acceptate deoarece apari ia lor face ca agen ii economici s suporte o pierdere neavnd ansa de c tig; nu pot fi delimitate de sfera de activitate, ntruct conducerea firmei nu poate s evalueze i s decid , nainte de apari ia unui fenomen, care sunt pagubele ce se pot produce i m rimea lor; nu se realizeaz n timp, ele fiind imprevizibile, apar f r manifestarea unor semnale precedente de activitatea desf urat ; nu pot fi controlate, fiind reduse posibilit ile de intervenire; apar drept consecin a unor evenimente accidentare i ntmpl toare care au o anumit probabilitate de apari ie.
12

Caracteristica riscurilor speculative


 sunt u or delimitate de sfera de activitate, firma putnd s decid angajarea activit ii sale n limitele unui buget corespunz tor (pentru publicitate, pentru cercetare etc.); se realizeaz n timp i sunt datorate activit ii firmei; apar doar n urma desf ur rii unor activit i anterioare (spre exemplu, acordare de credit, efectuarea unei investi ii, politic financiar gre it , etc.); sunt controlabile, agentul economic putnd s - i dea seama de fenomenele ce pot ap rea n activitatea desf urat , lund m suri de reducere a lor. sunt dependente de existen a unor factori cum ar fi: decizia puterii publice, factorii financiari, factorul uman, factorii organizatorici i de structur .
13

 

 

Sursele de apari ie a riscurilor pure i speculative Speculative Pure existen a unor centre de proiectarea gre it a unui risc care mpiedic brevet; func ionarea normal a plasarea firmei ( condi ii climaterice necorespunz toare a unor nefavorabile, incendii, fonduri i ob inerea unor explozii); rezultate neadecvate; neglijen a personalului de conducere i a celui de condi ii de cump rare i execu ie; curs de revenire a sustragere de fonduri; monedei na ionale erori de concep ie i de defavorizante ; produc ie; ob inerea de rebut; abuzuri de putere i existen a unor pre uri sub mecherii nivelul celor de pe pia
14

Clasificarea riscurilor pure

Riscuri naturale
Riscuri ecologice
Riscuri de transport

RISCU RILE PURE

Riscuri de producere

Riscuri de realizare Riscuri comerciale Riscuri politice

Riscuri de avere

15

Clasificarea riscurilor speculative

Riscurile speculative
Riscurile comerciale De produc ie De realizare De avere Riscurile financiare

Capacitatea de cump rare a banilor

investi ionale

16

mp r irea riscurilor dup con inut i cauzelor alternative de manifestare Risc n scopuri nobile(pentru salvarea vie ii omului) i risc n scopuri mercantile; Risc cu pericol pentru via din cauza lipsei alternativelor sau din cauza neaten iei i neglijen ei; Risc binevol i risc impus; Risc ce genereaz daune simultan i n locul producerii sau ntr-un loc ndep rtat i n viitor.
17

Concluzii
Diferite grupe de circumstan e pot fi considerate drept simptome esen iale pentru clasificarea i identificarea riscurilor. Prin urmare, tipul de activitate economic este o circumstan important care se deosebe te prin originalitatea scopurilor, metodelor i condi iilor de activitate
18

S-ar putea să vă placă și