• • • • • • •

Gradinita Casa Fericirii Contact Aparitii TV Articole de referinta Galerie foto Recomandari Psiholog Mirela Zivari

Scara de anxietate Cattel
R. B. Cattel şi testul său de personalitate: Unul dintre marii specialişti care s-a preocupat de problematica personalităţii umane a fost şi psihologul american R. B. Cattel. Acesta s-a născut în Anglia, în anul 1950, trăgându-se dintr-o familie de ingineri cu origini mai vechi în Scoţia şi cu o linie îndepărtată de rudenie cu Mc. Ken Cattel unul dintre părinţii psihologiei americane din secolul trecut, care, între altele, a folosit pentru prima dată termenul de test mental. La 19 ani, R. B. Cattel a obţinut la Universitatea din Londra diploma în fizică şi chimie. Sperman şi Bot I-au deschis gustul pentru psihologie, în special pentru măsurarea capacităţilor umane. În anul 1937 se stabileşte în SUA ca cercetător în subordinea lui Thorndike la Teachers College (Columbia University). Din 1954 funcţionează ca profesor la Universitatea Illinois unde s-a preocupat în special de măsurarea trăsăturilor de personalitate. Printre instrumentele elaborate de el, se numără şi chestionarul de anxietate “C".
Definirea generală a conceptelor utilizate:

Nevrotismul – se prezintă ca un defect general de adaptabilitate, surmenaj, epuizare fizică şi psihică fără vreun motiv obiectiv, rigiditate. Anxietatea – se caracterizează printr-o stare permanentă de tensiune psihică, iritabilitate, lipsa de încredere în propria persoană, incapacitate sau rezerve în asumarea unui risc, tremur şi alte reacţii neurovegetative, diverse semne psihosomatice. S-a observat, în general, că există o tendinţă la nevrotici de a avea o notă crescută la anxietate, însă acest fapt nu este suficient pentru a confunda anxietatea cu nevroza, sau pentru a asimila aceste concepte, deoarece nevroticii pot avea o notă foarte ridicată la anxietate într-o anumită situaţie realmente provocatoare de anxietate. De aceea, ar fi o eroare să se confunde anxietatea cu nevroza. Anxietatea este deci “o emoţie penibilă de aşteptare”, “o teamă fără obiect” care se produce în aşteptarea unui eveniment, est o trăire subiectivă care poate fi supusă controlului voluntar prin dezvoltarea conştiinţei de sine. Definirea scărilor testului: a) Eul social ideal (Q3) – arată gradul de motivaţie în integrarea comportamentului individual în jurul unui sentiment de sine acceptat conştient şi a standardelor sociale aprobate. Absenţa unei asemenea integrări a comportamentului în jurul unui concept clar de sine este una dintre cauzele majore ale anxietăţii. Factorul Q3 arată gradul în care s-a legat anxietatea cu structurile caracteriale şi cu obişnuinţele sociale acceptate. b) Forţa Eului – emotivitatea (C) – este capacitatea de a controla imediat şi de a exprima tensiunile într-un mod adaptat şi realist, deoarece o tensiune anxioasă puternică poate cauza o anumită regresiune şi poate împiedica o creştere normală a forţei Eului.

combinată cu autoacuzare cauzată de presiunile SuperEului care generează sentimentul de anxietate şi depresie. 22. 29. 8. 28. Stânga grilei 2 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 2 2 Centrul grilei 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Dreapta grilei 0 2 2 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 . iritabilitate şi nervozitate. 21. 10. 18. 33. 9. teama de o situaţie sunt pulsiuni legate de această componentă. Întrebării 1. 2. 4. 12. 23. 14. nevoile nesatisfăcute de orice fel. nevoia de consideraţie. 20. Nivelul acestei componente se manifestă în înclinarea către emotivitate. 15. 25. 27. 6. 7. 3. 24. 19.c) d) e) Insecuritatea – tendinţa paranoică (L) – reprezintă cota cu care participă lipsa de securitate socială la Insecuritatea în direcţia culpabilităţii (O) – culpabilitatea anxioasă depresivă reprezintă o anxietate Tensiunea ergică (Q4) – în acest caz anxietatea apare prin presiunea pe care o exercită pulsiunile trezite şi creşterea anxietăţii. 32. 5. 17. tensiune. Anexa II Nr. 16. 31. Excitarea apetitului sexual. 30. 11. 13. 26.

acum răspundeţi funcţie de ceea ce simţiţi în momentul de faţă. Nu pierdeţi timp cu ezitările. 38. încercuiţi răspunsul eronat şi marcaţi noul răspuns în căsuţa corespunzătoare. Observaţi că există o căsuţă la mijloc pentru cazul în care nu aţi putut să răspundeţi în mod categoric prin Da sau Nu. Reţineţi ca variantă Nu este la dreapta şi aveţi grijă să nu faceţi confuzii. 39. După cum puteţi observa. Dacă se doreşte nota parţială. Începeţi cu cele două exemple de mai jos pentru a vă putea da seama exact de ceea ce trebuie să faceţi. punând o cruce. Aproximativ jumătate din problemele pe care le veţi găsi duc la alegerea între Da sau Nu. Începeţi deci să rezolvaţi primul exemplu (se vor da explicaţiile necesare celor cu neclarităţi astfel încât sarcina să fie bine înţeleasă). Majoritatea oamenilor termină acest test în 5 (cinci) minute. astfel încât să puteţi arăta problemele pe care le puteţi avea. aşa încât fiţi sinceri în răspunsurile pe care le veţi da. Corectare După colectarea tuturor foilor de răspuns. Se recomandă să se utilizeze această căsuţă cât mai puţin posibil. în funcţie de ceea ce gândiţi chiar în clipa aceea şi nicidecum în funcţie de ceea ce aţi gândit în săptămâna trecută sau de cum gândiţi în mod obişnuit. Extrageţi separat notele totale din coloana A şi B. Răspunsurile dumneavoastră vor fi strict confidenţiale. aşa ca în exemplul de mai sus. În cazul în care aţi greşit. Este posibil să fi răspuns şi altădată la întrebări asemănătoare.34. unii în maximum 10 (zece) minute. 40. 35. O şi Q4 prin adunarea punctelor 2 şi 1. Fiţi atenţi să nu săriţi nici o problemă. Pentru a putea înţelege propriile dumneavoastră reacţii este absolut necesar să daţi un răspuns absolut sincer la fiecare punct. Consemn “În aceste foi veţi găsi 40 (patruzeci) de întrebări cu privire la greutăţile de sine pe care cea mai mare parte dintre oameni le poate întâmpina uneori în viaţă. Ţineţi minte că nu trebuie să utilizaţi răspunsul “între cele două” sau “nu ştiu” decât dacă vă este cu adevărat imposibil să alegeţi între Da sau Nu. C. raportaţi-le (A/B) şi . se vor aplica grilele transparente şi se vor număra 2. Predaţi foile dumneavoastră imediat ce le-aţi completat în totalitate. notele Q3. să nu răspundeţi la fiecare problemă printr-un singur răspuns. 1 sau 0 puncte pentru fiecare item. funcţie de căsuţa marcată. Totalizând notele parţiale se poate obţine o notă totală pe care o veţi marca în rubrica respectivă de pe foaia de răspunsuri. 37. L. se vor marca. marcând fie Da-ul fie Nu-ul fie răspunsul intermediar. Veţi arăta felul în care aceasta se aplică la dumneavoastră. 0 2 2 0 2 0 2 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 2 0 2 0 Aplicarea şi corectarea testului: Testul poate fi dat individual sau colectiv şi va fi anunţat subiecţilor ca fiind o foaie de autoanaliză. într-una din cele 3 (trei) căsuţe care se găsesc la dreapta. fiecare punct este prezentat în realitate sub forma unei fraze. Răspundeţi imediat la fiecare întrebare. 36. sub fiecare coloană.

suma punctelor obţinute în coloana 2. 9 8 7 Anxietate puternică Nota medie la nevrozism Puţin nevrotici Se recomandă defalcarea notei totale pe factori. Transpuneţi această notă standard în coloana destinată acestui scop. Este practic O distincţie între nota A (anxietatea voalată. acoperită). din ambele coloane (A şi B). Aceste note se transformă apoi în note standard utilizând tabelul 4. Este util a se dispune separat itemii cu “simptome manifeste”. Sunt necesare sfaturi sau o psihoterapie a nevroticilor. Q4). se va obţine nota brută totală. coloana 1. Limitele normalităţii se află situate între notele standard 4 şi 5. indică o persoană liniştită. sunt posibile 3 (trei) note finale. se indică aplicarea unor probe mai performante. obţinute din note3le brute totale ale acestor factori. flegmatică. nota standard corespunzătoare. se vor extrage şi notele componente (Q3. Corectarea primelor 20 de întrebări ne va da nota A (anxietatea voalată). de tentativa sa de a exagera simptomele. itemii 1 – 20 şi nota B (anxietatea manifestă. Se pot adăuga comentarii calitative şi clinice rezultând din observarea subiectului în momentul aplicării probei. O notă cuprinsă între 0 – 3. distinsă. Interpretarea notelor După corectarea testului. A şi B. utilizând tabelul 2. etalonaţi aceste note şi indicaţi sub fiecare notă brută. Interpretarea psihologică a notelor standard Note Standard 10 Nivelul anxietăţii Anxietate puternică foarte Evaluare Prezintă o netă anxietate nevrotică. 2. iar în al doilea rând pentru a indica în ce măsură este bolnavul conştient de problema sa şi în sfârşit. O notă standard de la 4 la 6 indică un grad normal de anxietate. care este suma punctelor obţinute în suma notelor A şi B. cu ajutorul tabelului 3. în primul rând ca indice al anxietăţii reale. nu înainte de a efectua. din coloanele A şi B. Este suma punctelor obţinute pentru fiecare din cei 5 factori. O. 1. C. Efectuaţi (dacă este necesar) corecţia de vârstă şi transformaţi. cum ar fi de exemplu proba 16 P. itemii 21 – 40. în scopul creării unei imagini cât mai clare posibil a problemei sale. placială.treceţi rezultatul pe foaia de răspunsuri în rubrica destinată acestui scop. simptomatică).F. nota brută în notă standard. . Idem ca la nota 10 Idem ca la nota 10 În mod esenţial normali în ceea ce O singură notă totală de anxietate – suma punctelor pentru toţi cei 40 de itemi. 3. sau date rezultate din anamneză. Cota maximă va indica factorul implicat cel mai profund în creşterea anxietăţii subiectului. O distincţie între toate cele 5 note. tenace. În cazul în care notele depăşesc valoarea standard de 8. În cazul în care nota standard este peste 8. corecţia de vârstă şi sex. L. corespunzătoare structurilor care intervin în anxietate. dacă circumstanţele o cer. Adunând aceste două note. iar corectarea celorlalte 20 de întrebări ne dă nota B (anxietatea manifestă). După aceasta.

diminuate. Această distincţie se poate realiza printr-o anamneză şi o analiză temeinică a psihicului subiectului.  Se adaugă valoarea acestei diferenţe la nota brută totală în cazul în care subiectul are o vârstă mai mare de 27 de ani şi 6 luni şi se scade în cazul în care vârsta subiectului este mai mică de 27 de ani şi 6 luni. Experienţele arată că Q3 şi Q4 sunt mai puternic influenţate de mediu decât celelalte şi ca anumite influenţe constituţionale intră în forţa Eului. fiind necesară intervenţie terapeutică. Observaţie: Aceste operaţii de adunare sau scădere a valorii diferenţei dintre vârsta subiectului şi vârsta de referinţă la nota brută totală se fac în ideea că anxietatea scade odată cu vârsta. iar factorii O şi L rămân constanţi. În general. 7. Factorul C variază cel mai puternic cu schimbările de situaţie pe termen scurt.priveşte anxietatea 6 5 4 3 2 Anxioşi Normali Normali Normali Apatici Idem ca la nota 7 Tensiuni afective persoane liniştite.  Se calculează diferenţa în ani dintre vârsta subiectului şi vârsta de referinţă de 27 de ani şi 6 luni. Se poate presupune că situaţiile de stress nu numai că generează o puternică presiune la pulsiunea Q4. Anxietate puternică. apte pentru a suporta 1 0 Apatici Apatici sarcini. distinse. Forma patologică necesită psihoterapie de lungă durată şi supravegheată atent. în acest fel putând să apară şi boala psihică. de moment. dar în acelaşi timp tulbură şi slăbeşte forţa Eului. Anxioşi de nivel mijlociu. diferenţa este un punct la 5 ani. flegmatice. momente de criză stress. 8. Normali. Anxietate medie superioară. 5. Modul de calcul al indicelui T şi efectuarea corecţiei de vârstă  Se stabileşte nota brută totală. Anexa I NOT A 10. Nervoşi. tenace. Interpretarea va avea în vedere distincţia dintre anxietatea situaţională. prezentă ca dezvoltare îmbinată dintre un teren constituţional predispozant şi situaţiile sociale frustrante şi stresante. . de o anxietate patologică de origine nevrotică. care este trecătoare şi este întâlnită în mod curent la oamenii sănătoşi şi anxietatea patologică. Idem ca la nota 2 Idem ca la nota 2 Una dintre primele obligaţii ale clinicianului este aceea de a distinge întotdeauna anxietatea normală legată de o situaţie oarecare. 6. 9. placide. RECOMANDĂRI Anxietate nevrotică foarte puternică.

34. 11. anxietate depresivă. 31. 19.6 3. Normali. ascunsă. 14. 28. Factori primari ai Nr. Raportul A/B = indice asupra tendinţei de a masca sau a accentua anxietatea A > B = anxietatea este voalată. 6. lipsa de securitate socială.4. 39. Persoane slab emotive. stress. Nr. 8. A+B bărbaţi 0 – 10 11 – 14 15 – 19 20 – 23 24 – 27 28 – 32 33 – 36 A+B femei 0 – 14 15 – 18 19 – 23 24 – 27 28 – 31 32 – 36 37 – 40 Procentaj teoretic Parţial Cumulat 3. 29 10. 23.6 42.0 16. 18. 15. excitarea apetitului sexual. C – lipsa forţei Eului sau nevrozism general. 10. 9. 4. 12.5 8. L – insecuritate paranoică. 26. 33. 37. 1. 1. 2. 2. 7. pulsiuni şi nevoi nesatisfăcute. 40 Tabelul II: Transformarea notelor brute în note standard Clasa 0. 20. Q4 – tensiune ergică. 3.8 11. depresie patologică.6 . slăbiciune a Eului.6 27. stress. 22.0 14. 2. 12. 38.7 15. 16.0 58. mare capacitate de a suporta situaţiile de criză. item 8. mare capacitate de a suporta situaţiile de criză. 13. 5. O – sentiment de culpabilitate. Normali. 36. 30. 4. A < B = anxietatea este accentuată.6 4. 1. stress. 4. manifestă. itemilor din în test 1. mascată. 0. 6. 3. 21. 17. Persoane slab emotive. 27 3. 24 personalităţii Q3 – defect de integrare sau de coeziune a conştiinţei de sine. 25. 4. 3.6 72.1 7. 6. 35 5. 5. 32. A = B = tratarea corectă a probei. Persoane slab emotive. Tabelul I Nr. mare capacitate de a suporta situaţiile de criză. 2.4 14.

75 Calificativ 11.2 921.6 7. 9.6 84. 1.34 44.16 12.63 tip asupra . 8. 6. 9.75 38.7 4.4 100 Tabelul III: Etalonarea notelor brute pentru componentele personalităţii Clasa 0. 37 – 40 41 – 45 46 – 49 50 – 80 41 – 44 45 – 49 50 – 53 54 – 80 11.40 12. 3. 4.03 1.7.40 1. 2. Q3 0 1 2 3 4 5 6 7–8 9 – 10 11 12 – 16 C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 – 12 L 0 1 2 3 4 5 6 7–8 O 0–2 3 4–5 6–7 8 9 – 10 11 –12 13 14 – 15 16 – 17 18 – 24 Q4 0–2 3 4–5 6 7–8 9 10 – 11 12 – 13 14 15 – 17 18 – 20 Tabelul IV: Mărimea şi semnificaţia diferenţelor dintre grupele normale şi nevrotice Grupul Normali Nevrotici Isterie anxioasă Tabelul V: Corecţiile aplicate la notele componentelor personalităţii înainte de a utiliza etalonarea din tabelul 3 Sex B B B B B F F F F F Vârstă 17 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 17 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 Q3 -1 -1 -1 -1 -1 C -1 -1 -1 -1 -1 L -4 -3 -2 -1 0 O -2 -1 0 +1 +2 Q4 -2 -1 0 +1 +2 Numă r 795 154 59 Medie 26. 7.9 96. 5. 8.80 Eroare medie 0. 10. 10.5 3.

Mă întreb uneori dacă oamenii cărora vorbesc sunt într-adevăr interesaţi de ceea ce le spun. întotdeauna perseverez şi nu părăsesc intenţiile cu care am pornit. dureri nedefinite. 27. 7. deoarece fac totul sub tensiune. 31. cu toate că nu le place să recunoască acest lucru. 25. Am mai multă nevoie de prieteni mei decât s-ar părea că au ei nevoie de mine. îmi este neplăcut să aud că mi se răspunde “nu” chiar atunci când ştiu că ceea ce cer este imposibil. Atunci când îmi merge prost. 29. . senzaţia că-mi bate inima etc. Am îndoieli asupra sincerităţii oamenilor care se arată faţă de mine mai prietenos decât m-aş fi aşteptat. 30. Când fac o gafă în societate sunt în stare s-o uit imediat. Mi se întâmplă deseori să mă înfurii cu uşurinţă împotriva oamenilor. 2. am tendinţa să fiu agitat şi dezorientat.mă simt jignit şi nu le-o iert. îmi era frică de întuneric. Atunci când am ceva de făcut. Criticile pe care mi le aduc oamenii reuşesc mai curând să mă tulbure decât să mă ajute. Faptul că unii oameni n-au o bună părere despre mine nu mă împiedică să fiu liniştit. 28. . aproape că îmi vine să plâng. Sunt sigur că aş putea să-mi adun forţele pentru a face faţă unei dificultăţi care s-ar ivi pe neaşteptat. 16. 22.aşi dori să fie la fel cum a fost. 6. N-am simţit niciodată vreo indispoziţie precisă. obişnuiesc să aştept până când sunt sigur că ceea ce spun este corect.aşi organiza-o cu totul altfel. 10. . 21. 9. Mă simt neliniştit ca şi când aş dori ceva fără să ştiu ce. Îmi admir părinţii în toate împrejurările importante.au fost întotdeauna rezonabili. 11. cheltuiesc mai multă energie decât majoritatea oamenilor. . 4.Anexa III: Lista întrebărilor testului 1. mă simt atât de stingherit încât abia îndrăznesc să scot o vorbă. Când eram mic. nu mă pot împiedica de a număra diferite lucruri. Atunci când părinţii (sau cei care m-au crescut) îmi dădeau ordine sau îmi cereau să-I ascult: . Dacă oamenii profită pe nedrept de amabilitatea mea: . Am întotdeauna suficientă energie atunci când mă aflu în faţa unei dificultăţi. 23. 12. 26. 24. Înainte de a-mi da o părere. În situaţiile grele. 13. 18. 19. Mi se spune uneori că îmi trădez prea uşor emoţia prin glas şi comportament.uneori.deseori. . 20. Îmi impun să nu fiu distrat şi să nu uit amănunte. 17. ca de pildă: tulburări de digestie. 3. Din când în când am vise foarte puternice care îmi tulbură somnul. Uneori. 8. 15. Majoritatea oamenilor sunt puţin ciudaţi.deseori n-au fost rezonabili. 5. Dacă ar fi să-mi reîncep viaţa: . Discutând cu anumite persoane. Oricât de grele şi de neplăcute ar fi piedicile. deşi o fac fără nici un rost. Am tendinţa să mă las cuprins de sentimentul gelozie. 14.uit imediat şi iert. Mă simt ursuz şi nu vreau să văd pe nimeni: . Interesul meu pentru oameni şi diferite distracţii tinde să se schimbe destul de des.

Scale clinice de evaluare. 34. Terapie de familie. În mod obişnuit adorm uşor.. Terapie prin arta. 39. Psihosexologie. cu ceilalti. îndată ce mă culc. Studii de caz. Psihoterapie pentru copii si adolescenti. Teste de evaluare psihologica pentru copii Clinica TerapiaM Afla despre.32. În general fac faţă oricare ar fi greutăţile care îmi stau în cale. Terapie de cuplu. de pildă un scârţâit de uşă.. cu tine. 40. Studii psihologice. Psihodiagnostic. Psihoterapie Rational-Emotiva. Mă simt uneori vinovat şi am remuşcări pentru lucruri fără importanţă. 33. Uneori resimt o stare de tensiune sau de agitaţie gândindu-mă la lucruri care m-au preocupat şi interesat puţin înainte.. Chiar atunci când mă aflu în mijlocul oamenilor am sentimentul singurătăţii mele şi a lipsei mele valoare. Sondaje Siteuri partenere . Dacă ceva mă tulbură în mod special. Chestionare psihologice. 36. 35. Logopedie. In fiecare zi mai adaugam un rand in cartea vietii. Vorbeste cu mine Who is who Intrebari frecvente Psihologie Dictionar Sexologie Dictionar Copiii intreaba. Consiliere psihologica. Mi se întâmplă să tremur sau să transpir atunci când mă gândesc la o sarcină grea pe care trebuie s-o îndeplinesc. Consiliere psihologica online. Noutati Actiuni / Imi pasa! Vorbeste cu mine Grup terapeutic Blog Psiholog Psihologie practica Despre fericire Cum sa traiesti pentru a fi sanatos! Chestionare psihologice Lucreaza impreuna cu micutul tau! Fiecare zi este o noua provocare cu viata. îmi regăsesc în general calmul cu uşurinţă. Nervii mei sunt atât de încordaţi încât cel mai mic zgomot. De aceea am ales sa patrund in sufletele voastre cu un gand pentru fiecare zi.. mi se pare de nesuportat şi mă face să tresar. 37. 38. Mă trezesc noaptea şi mi-e greu să adorm din cauza preocupărilor mele. în câteva minute. Consultanta organizationala. Coterapie de cuplu. Evaluari psihologice.

Powered by Simplissimo (Dezvoltare Website) Navigator  .Clinica TerapiaM Revista de psihologie Femeia Sakura www.psihoconsulting.ro este un site din reteaua Psiho Consulting.ro Gradinita Casa Fericirii AITC Blog Gradinita Casa Fericirii Grup suport anxietate Home • Despre Mirela Zivari • Activitati si programe publice • Galerie foto • Articole de referinta • Aparitii TV • Contact MirelaZivari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful