Sunteți pe pagina 1din 19

Articles Section / Seciunea de Articole

Romanian Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies,


Vol. 2, No. 2, Septemer 2!!2, "!#$"22.
SC%&% '( %)*)+'*N* ,* C-NV*N.(R* ** /%BS **0 1
'%)( PR(&*2*N%R( P(N)R+ P-P+&%3*% '(
&*2B4 R-25N4 6 % R-2%N*%N %'%P)%)*-N -7
)8( %))*)+'(S %N' B(&*(7S SC%&( ** /%BS **0
Bianca MACAVEI
1
Universitatea Babe-Bolyai / Babes-Bolyai University
Cluj-Napoca, Romnia
Normele Scalei de %titudini 9i Convingeri ** /%BS **0 pentru
popula:ia de lim; rom<n;
ntre formele de terapie conitiv-comportamental! "CB#$, terapia
ra%ional-emotiv! i comportamental! "R&B#$ ocup! un loc privileiat, att
datorit! r!d!cinilor istorice care o plasea'! la oriinea celei mai influente abord!ri
terapeutice cunoscute pn! (n pre'ent - CB#- ct i din perspectiva solidei sale
ancor!ri (n practic!) n opinia (ntemeietorului s!u, *r) +lbert &llis, rela%ia dintre
R&B# i CB# este una de inclu'iune, astfel, forma eneral! de R&B# se
suprapune peste ceea ce ast!'i numim CB#, pe ln! aceasta mai e-istnd i aa
numitul R&B# .eleant/, avnd ca finalitate modificarea perspectivei filo'ofice
asupra vie%ii i, deci, fle-ibili'area personalit!%ii pacientului/clientului "&llis, apud
0einrac1, 2334$)
n 2355, +lbert &llis elabora o metod! terapeutic! pe care o numete
.ra%ional!/, datorit! accentului pus pe identificarea i modificarea tr!s!turilor
ira%ionale i iloice ale ndiri clien%ilor s!i) *ei accentul cade pe componenta
conitiv!, (nc! de la (nceput &llis adopt! un /eclecticism/ metodoloic, folosind o
am! lar! de te1nici emotive i comportamentale, care s-a diversificat i
(mbo!%it (n timp) +ceast! caracteristic! duce, (n 2367, la sc1imbarea denumirii
din terapie ra%ional! "R#$ (n terapie ra%ional-emotiv! "R&#$) Ulterior, (n 2338, la
insisten%ele psi1oloilor interesa%i de de'voltarea i eficienti'area te1nicii, numele
acesteia va deveni .terapia ra%ional-emotiv! i comportamental! "R&B#$/,
2
Correspondence concernin t1is article s1ould be addressed to Bianca 9acavei, licensed
psyc1oloist, &-mail: biancam;ro<ya1oo)com) +utoarea dorete s! mul%umeasc! domnului *r)
*aniel *avid pentru suestiile i sfaturile utile oferite i =enu%ei *raosin pentru ajutorul
acordat la colectarea datelor)
Scala de Atitudini i Convingeri II (ABS II) 105
Article / Articol
reflectnd paleta lar! de te1nici utili'ate (n reducerea distresului pacien%ilor
"&llis > *ryden, 2336, 0einrac1, 2334$)
?e poate spune deci, c! de-a lunul a mai bine de trei decenii R&B# a
cunoscut o evolu%ie ascendent!, re'ultat al optimi'!rii i perfec%ion!rii constante
prin efortul mai multor enera%ii de practicieni i cercet!tori "*i@iuseppe, 2334$)
n eneral, terapia conitiv-comportamental! consider! problemele
psi1oloice ca fiind r!spunsuri de'adaptative (nv!%ate, sus%inute de coni%ii
disfunc%ionale) n consecin%!, se accentuea'! necesitatea identific!rii i
modific!rii coni%iilor de'adaptative i (nlocuirea comportamentelor
disfunc%ionale "&llis > *ryden, 2336$)
Conform teoriei avansate de +lbert &llis "pentru detalii ve'i &llis >
*ryden, 2336$, la ba'a tulbur!rilor emo%ionale st! tendin%a individului de a face
evalu!ri absolutiste i riide ale evenimentelor percepute) +ceste evalu!ri iau
adesea forma linvistic! a lui .trebuie cu necesitate/, .este obliatoriu/, .este
absolut necesar/, "demandiness A *&9 -$) *in aceste coni%ii absolutiste
centrale deriv! apoi un nucleu de credin%e ira%ionale "BB$:
convineri catastrofice "un eveniment care a avut loc dei .nu trebuia s!
aib! loc/ este evaluat ca fiind mai mult de 277C neativ$, "aDfuli'in A
+0E -$,
toleran%! sc!'ut! la frustrare "o persoan! crede c! nu poate fi deloc
fericit! dac! apare ceva ce .nu trebuia s! apar! (n nici un ca'/$, "loD
frustration tolerance A =E# -$,
deprecierea i evaluarea lobal! "e-) etic1etarea lobal! a propriei persoa-
ne, a celorlal%i, sau a vie%ii ca fiind .mi'erabile/, dac! lucrurile nu mer
aa cum trebuie$, "self-doDnin and/or lobal evaluation A ?*/@& -$)
+ceste procese se lea! (ntre ele, fiind .fe%e diferite ale aceleiai monede/
"&llis > *ryden, 2336$)
Fredispo'i%ia spre patoloie este dat! de patternurile de ndire
absolutist! vis a vis de sine, ceilal%i i via%!) Conform acestei teorii, dac! o
persoan! de%ine un pattern de ndire absolutist!, iar via%a (i confirm! aceste
atept!ri ira%ionale "ca' rarG$, atunci persoana tr!iete emo%ii po'itive "dei in
viitor este vulnerabil! la distres$) *ac!, (ns!, atept!rile persoanei sunt infirmate
de condi%iile de via%! "ceea ce este cu att mai probabil cu ct persoanele sunt mai
ira%ionale$, se de'volt! reac%ii emo%ionale neative blocante/de'adaptative ca st!ri
depresive, an-ietatea, sentimentele de culp! i/sau aresivitatea) Fe de alt! parte,
pre'en%a credin%elor ra%ionale "fle-ibile$, de enul .9i-a dori ca lucrurile s!
decur! astfel, dar nu e obliatoriu s! se (ntmple c1iar aa/, c1iar (n condi%iile
unor condi%ii de via%! adverse, enerea'! emo%ii neative adaptative, stenice)
+adar, credin%ele ira%ionale:
- sunt coni%ii evaluative "adic! relevante pentru scopurile individului$, cu
semnifica%ie personal!, de natur! absolutist!, domatic!,
- enerea'! emo%ii neative de'adaptative,
Bianca Macavei 106
Articles Section / Seciunea de Articole
- sunt ira%ionale deoarece sunt riide i bloc1ea'! atinerea scopurilor)
Corespondentele ra%ionale ale lor:
- sunt coni%iile evaluative cu semnifica%ie personal!, de natur!
preferen%ial!, nonabsolutist!,
- duc la emo%ii po'itive sau neative adaptative,
- sunt ra%ionale deoarece sunt fle-ibile i nu se interpun (n calea atinerii
scopurilor individului) "&llis > *ryden, 2336$)
?curt spus, o credin%! ira%ional! se definete prin faptul c! este incorect!
din punct de vedere loic, este inconruent! cu realitatea obiectiv! i bloc1ea'!
atinerea scopurilor individului) Frin contrast, credin%ele ra%ionale se ba'ea'! pe
realitatea empiric!, facilitea'! atinerea scopurilor persoanei i respect!
principiile loicii "9aultsby apud *i@iuseppe, 2334$)
n esen%!, ideile care fundamentea'! aceast! teorie, reflectndu-se i (n
interven%ia terapeutic!, pot fi sinteti'ate astfel "0alen, apud 0einrac1, 2334$:
"2$ Coni%iile sunt cel mai important determinant al emo%iilor la oameni,
"H$ @ndirea disfunc%ional! este cau'a principal! a distresului emo%ional,
mare parte din psi1opatoloie este re'ultatul ndirii disfunc%ionale,
"8$ *ac! tulbur!rile emo%ionale sunt cau'ate de men%inerea unor credin%e
ira%ionale, modalitatea optim! de a (nl!tura distresul este modificarea
acestor credinte,
"I$ Frintre factorii etioloici ai ndirii ira%ionale i psi1opatoloiei se
num!r! influen%e enetice i de mediu,
"5$ R&B# pune accent mai ales pe rolul evenimentelor din pre'ent "mai
derab! dect trecut$ (n enerarea psi1opatoloiei, (n special deoarece
oamenii (i (ntre%in tulbur!rile prin perpetuarea unui mod disfunc%ional de
ndire,
"4$ Credin%ele ira%ionale pot fi sc1imbate, dei modificarea acestora implic!
efort i perseveren%! din partea individului)
+B? BB evaluea'! convinerile ira%ionale i ra%ionale descrise (n teoria lui
+lbert &llis) ?cala a fost conceput! de c!tre *i@iuseppe, =eaf, &-ner i Robin (n
23JJ i este o m!sur! valid! a constructelor centrale (n R&B# "*i@iuseppe,
Robin, =eaf, > @ormon, 23J3$) &ficien%a instrumentului este sporit! de faptul c!
permite calcularea unor scoruri separate pe diferite tipuri de credin%e ira%ionale,
precum i estimarea unor valori lobale de ra%ionalitate / ira%ionalitate) 9ai mult,
comparativ cu alte teste clinice, con%ine un num!r relativ mic de itemi "6H$
formula%i (ntr-un limbaj accesibil, fiind uor de administrat i cotat, (n situa%iile (n
care nu este posibil! administrarea interal!, scala permite selectarea itemilor care
evaluea'! doar un anumit tip de credin%e ira%ionale, putndu-se calcula un scor
individual pentru acetia)
n conclu'ie, +B? BB este unul dintre cele mai eficiente instrumente de
evaluarea a credin%elor ira%ionale / ra%ionale, disponibile la ora actual!) ?copul
studiului de fa%! este de a oferi persoanelor interesate o prim! variant! (n limba
Scala de Atitudini i Convingeri II (ABS II) 107
Article / Articol
romn! a +B? BB) Kor fi pre'entate date referitoare la consisten%a intern! a scalei,
validitatea discriminant! a acesteia, precum i un etalon orientativ construit pe
popula%ie nonclinic!) Eiind o prim! tentativ! (n acest sens, studiul de fa%! nu are
preten%ia de a fi reuit s! reali'e'e o investia%ie compre1ensiv! a propriet!%ilor
psi1ometrice ale scalei, limitele acestuia vor fi discutate (n sec%iunea de conclu'ii)
Pre=entarea general; a scalei
?cala cuprinde 6H de itemi "de la 5-64$ dispui (ntr-o matrice "I-8-H$
alc!tuit! din trei factori:
"2$ primul factor se numete .procese conitive/ "conitive processes$ i are
patru nivele, repre'entnd patru procese de ndire ira%ional!:
- imperativul .trebuie/ "*&9$
- deprecierea i evaluarea lobal! "?*/@&$
- toleran%a sc!'ut! la frustrare "=E#$
- ndirea catastrofic! "+0E$,
"H$ cel de-al doilea factor se numete .arii de con%inut/ "content / conte-t$ i
are trei nivele, repre'entnd convineri leate de aprobare, reali'are i
confort,
"8$ cel de-al treilea factor se numete .mod de fra'are/ "irrationality /
rationality$ i are dou! nivele, repre'entnd modul de formulare a
itemilor: ira%ional / ra%ional)
Eiecare item este structurat (n func%ie de cei trei factori) *e e-emplu, itemul
4: .*ac! oameni importan%i pentru mine nu m! plac, asta (mi arat! c! sunt o
persoan! lipsit! de valoare/ este:
- fra'at ira%ional "BR$,
- are un con%inut care se refer! la aprobare,
- vi'ea'! procesul conitiv de autoevaluare "?*/@&$)
Fosibilit!%ile de r!spuns ale subiec%ilor sunt:
+ A puternic (mpotriv!
B A par%ial (mpotriv!
C A neutru
* A par%ial de acord
& A puternic de acord
Cotarea se face pentru 84 dintre itemi direct i pentru 84 invers)
Cotare direct!: +L7, BL2, CLH, *L8, &LI
Cotare invers!: +LI, BL8, CLH, *L2, &L7
+ltfel spus, itemii cota%i direct sunt cei formula%i ira%ional, pe cnd cei
cota%i invers sunt formula%i ra%ional) Re'ult! c! un scor lobal "#otal$ mic
(nseamn! credin%e ira%ionale pu%ine, iar un scor mare credin%e ira%ionale multe)
Bianca Macavei 10
Articles Section / Seciunea de Articole
?corurile se pot calcula i separat, pentru ira%ionalitate i ra%ionalitate) n plus, se
pot calcula diferite scoruri re'ultate din combina%ii pe scale i subscale)
?corul pentru fiecare subscal! se reali'ea'! prin (nsumarea scorurilor
itemilor care o compun) Num!rul minim de puncte ce poate fi reali'at este 'ero
"adic! la to%i itemii direc%i L fra'a%i ira%ional s-a r!spuns cu .puternic (mpotriv!/ i
la to%i itemii inveri L fra'a%i ra%ional s-a r!spuns cu .puternic de acord/$)
Num!rul ma-im de puncte este HJJ "6H itemi - I puncte$)
Utili'nd doar factorul .procese conitive/ "ca i factor de varian%!$,
re'ult! I subscale:
*&9 A 2J itemi "3 direc%i i 3 inveri$,
?*/@& A 2J itemi "3 direc%i i 3 inveri$,
=E# A 2J itemi "3 direc%i i 3 inveri$,
+0E - 2J itemi "3 direc%i i 3 inveri$)
n acelai fel, utili'nd ca i factor de varian%! .modul de fra'are/ re'ult!
H subscale:
Ra%ionalitate "RB$ A 84 itemi,
Bra%ionalitate "BB$ A 84 itemi)
+adar, scorurile luate (n discu%ie (n aceast! lucrare ca i m!sur! a
credin%elor subiec%ilor sunt:
"2$ #otal "m!sur! a ira%ionalit!%ii$,
"H$ BB "credin%e ira%ionale$,
"8$ RB "credin%e ra%ionale$,
"I$ *&9 "imperativul .trebuie/$,
"5$ ?*/@& "autodeprecierea/evaluarea lobal!$
"4$ =E# "toleran%a sc!'ut! la frustrare$,
"6$ +0E "ndirea catastrofic!$)
2etodologie
?ubiec%ii cuprini (n studiu sunt (n num!r de 8J2, dintre care: 843 de
persoane sunt elevi de liceu, studen%i i anaja%i cu studii medii i superioare din
diferite (ntreprinderi "muncitori, informaticieni, secretare, func%ionari$, iar 2H
persoane sunt pacien%i ai spitalelor de psi1iatrie din Cluj-Napoca)
Un num!r de 857 de persoane, 246 de b!rba%i i 2J8 de femei, cu vrste
cuprinse (ntre 24 i I3 de ani "mLH7,22$ au format lotul utili'at (n estimarea
consisten%ei interne a scalei) #o%i subiec%ii au fost voluntari, rupul fiind eteroen
din punct de vedere ocupa%ional i al nivelului educa%ional "cuprin'nd de la elevi
de liceu la persoane cu studii postuniversitare$) +cetia au completat +B? BB, (n
rup i f!r! limit! de timp) ?ubiec%ii au primit instruc%iunea de a r!spunde ct mai
sincer la afirma%iile pre'entate (n c1estionar, specificndu-se c! nu e-ist!
r!spunsuri bune sau rele) #estarea s-a f!cut (n variant! 1rtie-creion)
Scala de Atitudini i Convingeri II (ABS II) 10!
Article / Articol
*intre cele 857 de persoane, 27I au completat i Bnventarul de *epresie
BecM "B*B$, varianta scurt! "28 itemi$) #estul a fost administrat (n aceeai
manier!, imediat dup! completarea +B? BB)
+lte 23 persoane, cu vrste cuprinse (ntre 26 i 52 de ani au completat
+B? BB, precum i B*B, varianta lun! "H2itemi$) #estele au fost administrate
individual, f!r! limit! de timp, (n variant! 1rtie-creion, (nti +B? BB iar apoi B*B)
+ceste 23 persoane au fost astfel selectate (nct s! aib! un scor sc!'ut la B*B "3
sau mai mic$, conform standardelor recomandate pentru /formarea/ unui lot
nondepresiv "?olomon, Naaa, Brody, OirM > Eriedman, 233J$)
Un alt rup de 2H persoane a fost format din pacien%i ai spitalelor de
psi1iatrie din Cluj-Napoca "e-) Clinical de &roterapie$, dianostica%i cu depresie
"episod depresiv major sau reac%ii depresive cu simptome specifice episodului
depresiv major$) ?ubiec%ii au completat +B? BB precum i B*B, varianta lun!
"H2itemi$) #estele au fost administrate individual, f!r! limit! de timp, (n variant!
1rtie-creion, (nti +B? BB iar apoi B*B) #o%i subiec%ii au (nreistrat un scor de 24
sau mai mare la B*B, ceea ce indic! pre'en%a depresiei de nivel clinic)
Re=ultate
Re'ultatele ob%inute utili'nd o popula%ie nonclinic! "NL857$ arat! c!:
"2$ Nu se constat! diferen%e semnificative (n func%ie de vrst! sau se-,
)aelul ". Compara%ii pe scale, (n func%ie de vrst! i se- "NL857$
?cala Compara%ii (n func%ie de:
Krst! "adul%i / adolescen%i$ ?e- "9/E$
*&9 tL-)J3 / pL7)84 tL)76 / pL7)38
?*/@& tL-)4J / pL7)I3 tL2)26 / pL7)H8
+0E tL-2)46 / pL7)73 tL)4J / pL7)I3
=E# tL)IJ / pL7)48 tL-2)55 / pL7)2H
#otal tL-)38 / pL7)85 tL)8I / pL7)68
"H$ ?corurile la cele patru subscale ale testului "*&9, =E#, ?*, +0E$
corelea'! "corela%ie liniar!$ puternic (ntre ele "toate valorile pP7)72$ i cu
scorul total, constituind o nou! dovad! (n sprijinul ideii conform c!reia
toate credin%ele ira%ionale sunt rela%ionate din punct de vedere psi1oloic
"*i@iuseppe et al), 23J3$,
)aelul 2. Corela%iile (ntre scorurile subscalelor i scorul total "NL857$
%>7 '(2 S' &7) )otal
%>7 2)777
'(2 )I3H 2)777
S' )5I6 )H66 2)777
Bianca Macavei 110
Articles Section / Seciunea de Articole
&7) )474 )553 )I26 2)777
)otal )JHI )672 )6H8 )J2H 2)777
"8$ n tabelul 8 sunt pre'entate comparativ mediile i abaterile standard
pentru lotul romnesc i un lot american format din studen%i "*i@iuseppe
et al), 23J3$) *up! cum se observ!, valorile ob%inute pe popula%ia de
limb! romn! sunt mai mari, (ns! aceast! diferen%! ar putea fi e-plicat! de
num!rul diferit de subiec%i din cele dou! loturi, precum i de componen%a
diferit! a acestora "studen%i pentru lotul american, elevi, studen%i i adul%i
pentru lotul romnesc$,
)aelul ?. 9ediile "m$ i abaterile standard "?*$ pentru un lot romnesc i unul american
Scale &otul rom<nesc /N@?#!0 &otul american /N@ABC0
)otal mL228)7H "?*LH6)4J8$ mLJI)JJ "?*L84)68$
%>7 mLHJ)35 "?*LJ)44$ mLH2)2J "?*L27)J7$
'(2 mL8H)II "?*L6)46$ mLHI)I8 "?*L3)37$
S' mLH7)74 "?*L3)33$ mL2H)JH "?*L27)J7$
&7) mL82)54 "?*LJ)3H$ mLH4)J7 "?*L27)J7$
"I$ &talonul orientativ pentru scorul total, construit (n ba'a datelor ob%inute
pe popula%ie nonclinic! "NL857$ este pre'entat mai jos)
Bra%ionalitate foarte sc!'ut! 7-32
Bra%ionalitate sc!'ut! 3H-276
Bra%ionalitate medie 27J-2H2
Bra%ionalitate ridicat! 2HH-2H6
Bra%ionalitate foarte ridicat! 284-HJJ

Consistena intern a scalei
?tudiile psi1ometrice efectuate pe popula%ie american! indic! o
consisten%! intern! adecvat! utili'!rii instrumentului, astfel coeficien%ii alfa pentru
cele patru procese i trei subscale de con%inut varia'! (ntre )3H i )J4) 9ajoritatea
subscalelor discriminea'! (ntre rupurile clinice i cele de control "f!r!
psi1opatoloie$ "*i@iuseppe et al), 23J3$)
?tudiile pilot anterioare efectuate pe popula%ie romneasc! indic! o
fidelitate test-retest i o consisten%! intern! adecvate: r L )68I7 "NLJ7$, Q
Cronbac1 L)J45I "NLJ7$ "Nicula, H777$)
*atele ob%inute (n urma acestui studiului efectuat pe un eantion de 857
vorbitori de limba romn! indic! valori comparabile cu cele ob%inute (n
Scala de Atitudini i Convingeri II (ABS II) 111
Article / Articol
investia%ia ini%ial! efectuat! pe popula%ie american!, adecvate utili'!rii (n
condi%ii bune a scalei)
)aelul C. Coeficien%ii Q Cronbac1 pentru scalele testului i scorul total "NL857$
Scale Coeficient D Num;r de itemi
)otal )J63H 6H itemi
%>7 )4635 2J itemi
'(2 )4748 2J itemi
S' )63HI 2J itemi
&7) )6HH2 2J itemi
Validitatea discriminativ
Btemii (n limba enle'! ai scalei au fost concepu%i, (n ba'a unei defini%ii
anterior formulate, de o ec1ip! de e-per%i "terapeu%i (n cadrul Bnstitutului de
#erapie Ra%ional &motiv! din NeD RorM$, constructul de credin%e ira%ionale i
ra%ionale a fost e-aminat cu succes (n numeroase cercet!ri "&llis > *ryden,
2336$) Karianta final! a instrumentului con%ine doar acei itemi care au (ntrunit
acordul tuturor e-per%ilor convoca%i) +nali'a factorial! efectuat! asupra scalei
relev! e-isten%a unui factor eneral i a altor trei factori, numi%i de autori
ra%ionalitate, confort i ira%ionalitate) ?tudiile de validare efectuate pe popula%ie
american! indic! faptul c! majoritatea subscalelor discriminea'! (ntre loturile
clinice i cele de control "f!r! psi1opatoloie$ "*i@iuseppe et al), 23J3$)
n studiul nostru, dintre cele 857 de persoane care au completat scala
+B? BB, 27I au primit, de asemenea, B*B, varianta scurt! "28 itemi$) Fe ba'a
re'ultatelor la B*B, au fost selectate dou! rupe e-treme "NL25 i NL26$,
utili'nd formula m2?*, care au fost ulterior comparate (n func%ie de scorurile la
+B?H) *iferen%ele constatate sunt semnificative la praul de )77I "tL8)27H$)
#otodat!, am efectuat compara%ii (ntre un lot de persoane cu dianostic
clinic de depresie "NL2H$ i un rup de control, constituit din subiec%i care nu au
avut niciodat! un dianostic psi1iatric "NL23$) +ceste 23 persoane au fost astfel
selectate (nct s! aib! un scor sc!'ut la B*B "3 sau mai mic$, conform
standardelor recomandate pentru formarea unui lot nondepresiv "?olomon et al),
233J$) Re'ultatele ob%inute sunt sinteti'ate (n tabelul 5)
)aelul #. Compara%ii (ntre mediile la +B? BB ale unui rup de subiec%i depresivi "NL2H$
i ale unui rup de control "NL23$
Scala t p
)otal 4)J57 <)7772
'(2 I)726 )777I
&7) 8)654 )777J
Bianca Macavei 11"
Articles Section / Seciunea de Articole
S' 4)2J4 <)7772
%>7 5)56J <)7772
*B 6)245 <)7772
RB 8)2J6 )778I
*ei rupele de subiec%i cu care s-a lucrat sunt mici, datele ob%inute
constituie un arument (n plus, ar!tnd c! +B? BB este un instrument care
discriminea'! (ntre rupe de popula%ie cu nivele diferite ale simptomatoloiei
depresive, precum i (ntre persoane cu depresie clinic! i subiec%i f!r!
psi1opatoloie) +ceste re'ultate (ncurajatoare justific! i stimulea'! investia%iile
viitoare orientate spre validarea +B? BB)
?tudiile efectuate pe popula%ie american! indic! faptul c! scorurile la
+B? BB corelea'! puternic cu re'ultatele ob%inute la alte teste "pentru detalii
privind aceste instrumente ve'i *i@iuseppe et al), 23J3$ ca: forma scurt! a B*B
"BecM > BecM,236H$, t1e @eneral Nealt1 Suestionnaire "@oldber, 236H$, t1e
@eneral Fsyc1oloical 0ell Bein ?cale "*uFue, 23JJ$, t1e ?pielberer #rait
+ner ?cale i t1e ?pielberer #rait +n-iety ?cale "*i@iuseppe et al), 23J3$) *in
datele ob%inute pe popula%ie romneasc! re'ult! c! majoritatea subscalelor +B? BB
corelea'! cu forma scurt! a B*B)

Conclu=ii
Bnteresul tot mai crescut de care se bucur! R&B# la noi (n %ar!, (n ultimii
ani, precum i orientarea sus%in!torilor acesteia spre furni'area de date empirice,
(n m!sur! s! confirme predic%iile teoriei de la ba'a ei, justific! (ncercarea noastr!
de a oferi popula%iei de limb! romn! un prim instrument valid de evaluare a
credin%elor ira%ionale)
*atorit! limitelor studiului anterior pre'entat "loturi mici de subiec%i,
eantionare apro-imativ!, modalit!%i pu%ine de apro-imare a validit!%ii i
fidelit!%ii scalei$ datele furni'ate trebuie privite ca fiind orientative, utile (ns! (n a
oferi direc%ii investia%iilor viitoare)
#impul i resursele limitate avute la dispo'i%ie nu au permis selectarea
unui eantion repre'entativ, de aceea, am optat pentru acele cateorii de subiec%i
indicate ca fiind cel mai vulnerabile la stres: elevi i studen%i, adul%i de vrst!
mijlocie, confrunta%i (n mod direct cu situa%ia socio-economic! instabil! din
Romnia) *e asemenea, estimarea validit!%ii discriminante s-a f!cut (ntr-un studiu
pilot care va trebui e-tins (n viitor)
Fropriet!%ile psi1ometrice adecvate, comparabile cu cele !site (n studii
similare efectuate pe popula%ie american!, permit utili'area (n condi%ii bune a
variantei romneti a +B? BB) #otui, recomand!m pruden%! (n e-tinderea
conclu'iilor la cateorii de vrst! i socio-profesionale nerepre'entate (n
Scala de Atitudini i Convingeri II (ABS II) 11#
Article / Articol
eantionul utili'at, cuprinderea (n studiu a acestora r!mne ca i scop al unor
investia%ii viitoare)
B*B&*-.R%7*( S(&(C)*V4
*i@iuseppe, R) "2334$) #1e nature of irrational and rational beliefs: Froress in Rational
&motive Be1avior #1erapy) Journal of Rational Emotive & Cognitive Beavior
!era"#$ 1%$ 5-HJ)
*i@iuseppe, R), =eaf, R, &-ner, #), > Robin, 9)K) "23JJ$) !e develo"ment of a measure
of rational&irrational tin'ing) Faper presented at t1e 0orld Conress of
Be1avior #1erapy, &dinbur, ?cotland)
*i@iuseppe, R), Robin, 9)0), =eaf, R) > @ormon, B) "23J3$) A discriminative validation
and factor anal#sis of a measure of rational &irrational (eliefs) Faper presented at
t1e 0orld Conress of Conitive #1erapy, T-ford, UO)
&llis, +) > *ryden, 0) "2336$) !e *ractice of Rational Emotive Beavior
!era"#)+ondon, ?priner Fublis1in Company)
Nicula E) "H777$) Rela%ia convineri ira%ionale A strateii de copin) =ucrare de
diplom!/=icense *issertation) Tradea ?tate University, Tradea)
?olomon +), Naaa, *)+)E), Brody C), OirM, =), > Eriedman, *)@) "233J$) Frimin
irrational beliefs in recovered - depressed people) Journal of A(normal
*s#colog#$ 1-.$ II7-II3)
0einrac1, ?)@) "2334$) Nine e-perts describe t1e essence of Rational-&motive #1erapy
D1ile standin on one foot) Journal of Counseling and /evelo"ment$ .%$ 4H4-
48H)
Frimit spre publicare (n 25 9artie, H77H / Received 9arc1 25, H77H
+cceptat pentru publicare (n H8 Bunie, H77H / +ccepted "final revision$ Uune H8, H77H
Bianca Macavei 11$
Articles Section / Seciunea de Articole
%N(E% "
Scala de %titudini 9i Convingeri ** /%BS **0
NoteF
2) Btemii scalei sunt formula%i la enul masculin, adaptarea itemilor la se-ul celui/celei
c!ruia/c!rei i se administrea'! scala este necesar!,
H) Btemii 2-I pot fi ad!uati de cercet!tor/clinician) +cetia: "a$ sunt itemi de / (nc!l'ire/,
"b$ nu se iau in calcul la cotarea scalei,
8) Recomand!m ad!uarea a J itemi care sa m!soare credin%ele ira%ionale "I itemi: dem,
aDf, lft, sd/e$ i credin%ele ra%ionale "I itemi$ specifice fiec!rei situatii relevante pentru
cercetarea sau interven%ia clinic! (n care se foloseste +B? BB) +ceti itemi se
interpretea'! separat i acest! interpretarea se coroborea'! cu scorurile la +B? BB) Nu
este (ns! obliatorie construirea itemilor specifici pentru utili'area +B? BBG
Scala de %titudini 9i Convingeri ** /%BS **0
Citi:i cu aten:ie urm;toarele afirma:ii. %lege:i apoi, pentru fiecare afirma:ie, unul
dintre urm;toarele r;spunsuri care corespunde cel mai ine atitudini dv. fa:; de
situa:iile descrise.
+) dac! sunte%i P+)(RN*C G2P-)R*V4
B) dac! sunte%i P%R3*%& G2P-)R*V4
C) dac! sunte%i N(+)R+
*) dac! sunte%i P%R3*%& '( %C-R'
&) dac! sunte%i P+)(RN*C '( %C-R'
Nu l;sa:i ca r;spunsul dv. la un item sa influen:e=e r;spunsul dv. la un alt item. Nu
eHist; r;spunsuri corecte sau incorecteI suntem interesa:i doar in atitudinile dv. intr$
o serie de situatii descrise mai Jos. Nota:i pe foaia de r;spuns, pentru fiecare
afirma:ie Kn parte, litera care corespunde r;spunsului ales de dumneavoastr;.

#. &ste insuportabil s! m! simt tensionat sau nervos, i nu pot tolera st!rile acestea
atunci cnd le am)
B. *ac! oameni importan%i pentru mine nu m! plac, asta (mi arat! c! sunt o persoan!
lipsit! de valoare)
A. &ste de'am!itor s! nu fiu pl!cut de oameni importan%i pentru mine, dar tiu c! asta
este doar nepl!cut i nu ceva (nro'itor)
L. +tunci cnd m! simt tensionat, nervos sau inconfortabil, m! ndesc c! asta arat! ce
om lipsit de valoare sunt)
M. *ac! oameni importan%i pentru mine nu m! plac, este din cau'! c! sunt o persoan!
nesuferit!)
"!. &ste insuportabil s! eue' (n lucrurile importante, i nu suport s! nu reuesc s! le duc
la bun sfrit)
Scala de Atitudini i Convingeri II (ABS II) 115
Article / Articol
"". &ste reretabil atunci cnd e-ist! neca'uri (n via%a mea, dar (n%ele c! a avea parte de
neca'uri este numai de'am!itor i nu ceva (nro'itor)
"2. Ka fi un de'astru dac! nu (ndeplinesc bine lucrurile importante)
"?. mi doresc foarte mult s! fiu pl!cut de anumite persoane, dar (n%ele c! nu trebuie
neap!rat ca acestea s! m! plac!)
"C. +tunci cnd oameni importan%i pentru mine nu m! plac, (n%ele c! aceasta nu se
r!sfrne asupra valorii mele ca persoan!)
"#. #rebuie in mod absolut s! fac bine lucrurile importante, i nu voi accepta s! nu le fac
bine)
"B. Nu (mi face pl!cere s! m! simt inconfortabil, tensionat sau nervos, dar pot suporta
st!rile acestea atunci cnd apar)
"A. +tunci cnd nu reuesc (ntr-o sarcin! important!, m! pot accepta pe mine (nsumi cu
reelile i limitele mele, i pot s! nu m! condamn pentru c! nu am reuit)
"L. &ste (nro'itor s! ai performan%e slabe (n sarcini importante, i cred c! este un
de'astru dac! ob%in re'ultate slabe)
"M. Fot suporta ca oameni importan%i pentru mine s! nu m! plac! sau s! nu fie de acord
cu mine)
2!. ?unt o persoan! bun!, valoroas! i m! pot accepta pe mine (nsumi c1iar dac! eue' (n
unele sarcini importante pentru mine)
2". +tunci cnd via%a este rea i m! simt inconfortabil, (n%ele c! a te sim%i inconfor-
tabil sau tensionat nu este (nro'itor ci doar nepl!cut, iar via%a mere (nainte)
22. Nu pot suferi s! fiu tensionat sau nervos i cred c! aceste st!ri sunt de nesuportat)
2?. *ac! nu (ndeplinesc bine sarcinile foarte importante pentru mine, este din cau'! c!
sunt o persoan! incapabil! i lipsit! de valoare)
2C. Nu vreau s! eue' (n sarcinile importante pentru mine, dar (n%ele c! nu este absolut
obliatoriu s! le (ndeplinesc perfect doar pentru c! vreau eu asta)
2#. &ste nepl!cut s! fii tensionat, dar pot suporta o astfel de nepl!cere)
2B. Nu pot suferi s! nu fiu pl!cut de oamenii importan%i pentru mine, i este insuportabil
dac! acetia nu m! plac)
2A. &ste (nro'itor s! nu fiu pl!cut de oamenii importan%i pentru mine, i este un de'astru
dac! ei nu m! plac)
Bianca Macavei 116
Articles Section / Seciunea de Articole
2L. Nu suport s! nu (ndeplinesc bine sarcinile importante pentru mine)
2M. &ste important s! fiu pl!cut de anumi%i oameni, dar (n%ele c! ei nu trebuie s! m!
plac! numai pentru c! vreau eu asta)
?!. &ste o de'am!ire dac! nu (ndeplinesc bine sarcinile importante pentru mine, dar
(n%ele c! nu este (nro'itor sau cel mai r!u lucru de pe fa%a p!mntului dac! nu le
(ndeplinesc bine)
?". +m valoare ca persoan!, c1iar dac! nu (ndeplinesc intotdeauna bine (ndatoririle
importante pentru mine)
?2. C1iar i atunci cnd m! simt tensionat, nervos sau inconfortabil, tiu c! sunt la fel de
valoros ca i ceilal%i)
??. &ste esen%ial s! (ndeplinesc bine sarcinile importante pentru mine, aa c! trebuie cu
necesitate s! le fac bine)
?C. Uneori cred c! certurile i nemul%umirile vie%ii de 'i cu 'i sunt (nro'itoare i sunt cea
mai rea parte din via%a mea)
?#. &ste important s! ai o via%! pl!cut! (n cea mai mare parte a timpului, totui, (n%ele c!
nu este absolut obliatoriu s! am o via%! pl!cut! numai pentru c! vreau eu asta)
?B. &ste de'am!itor dac! nu sunt pl!cut de unii oameni pe care eu (i plac, i (n%ele c!
dac! ei nu m! plac este doar reretabil, nu i (nro'itor)
?A. #rebuie cu necesitate s! fiu pl!cut de oamenii importan%i pentru mine i nu voi
accepta s! nu fiu pl!cut de ei)
?L. *ac! nu voi reui in ceea ce fac, c1iar att de bine ct mi-a dori, aceasta va fi doar o
de'am!ire i ceva reretabil)
?M. Nu pot accepta s! nu (ndeplinesc bine sarcinile importante, iar eecul este
insuportabil)
C!. *ac! cineva important pentru mine nu este de acord cu mine sau m! respine, (mi
dau seama c! pot accepta i suporta faptul c! el / ea nu m! place)
C". Kreau s! (ndeplinesc bine unele lucruri, dar nu este absolut obliatoriu s! ias! bine
numai pentru c! (mi doresc eu asta)
C2. *ac! nu (ndeplinesc perfect lucrurile importante pentru mine aceasta va fi un
de'astru)
C?. #rebuie cu necesitate s! am o via%! pl!cut! i confortabil! aproape tot timpul, i nu
pot accepta via%a atunci cnd aceasta este plin! de neca'uri si eecuri)
Scala de Atitudini i Convingeri II (ABS II) 117
Article / Articol
CC. *ac! sunt respins de cineva pe care eu (l/o plac, pot s! m! accept pe mine (nsumi i s!
(mi recunosc valoarea ca fiin%! uman!)
C#. +tunci cnd m! simt tensionat sau nervos, m! ndesc c! este numai nepl!cut s! te
sim%i astfel, i nu ceva (nro'itor)
CB. &ste nepl!cut s! nu (mi (ndeplinesc bine sarcinile importante, dar pot suporta
disconfortul de a fi f!cut lucrurile mai pu%in bine dect mi-ar fi pl!cut mie)
CA. Nu pot suferi cearta (n via%a mea)
CL. Kreau s! fiu pl!cut i acceptat de oamenii pe care (i plac, dar (n%ele c! nu este
obliatoriu ca ei s! m! plac! doar pentru c! vreau eu asta)
CM. &ste (nro'itor s! e-iste ceart! (n via%a unui om, i este un de'astru s! fii certat)
#!. Nu pot suferi s! nu fiu pl!cut de anumi%i oameni, i nu suport ideea c! ei s-ar putea s!
nu m! plac!)
#". &ste de dorit s! fii pl!cut de anumi%i oameni, dar (n%ele c! este doar reretabil dac!
acestia nu m! plac)
#2. &ste absolut esen%ial s! fii pl!cut de oamenii importan%i pentru tine, i nu voi accepta
ca acetia s! nu m! plac!)
#?. Cred c! este (nro'itor i (nsp!imnt!tor s! tr!ieti (n tensiune, nervo'itate sau
nemul%umire, i s! tr!iesc asemenea st!ri este cel mai r!u lucru care mi se poate
(ntmpla)
#C. 9! sup!r dac! nu (mi (ndeplinesc bine sarcinile importante, dar pot suporta sup!rarea
provocat! de eecul (n lucrurile importante)
##. Kreau s! (mi (ndeplinesc bine sarcinile importante, dar (n%ele c! nu este absolut
obliatoriu s! reuesc (n aceste sarcini numai pentru c! (mi doresc eu asta)
#B. #rebuie cu necesitate s! am o via%! pl!cut! i nu voi accepta problemele atunci cnd
nu le doresc)
#A. *ac! nu sunt pl!cut de unii oameni importan%i pentru mine, (mi dau seama c! pot
suporta faptul c! ei nu m! plac)
#L. &ste nepl!cut s! fii certat, dar pot suporta aceast! nemul%umire)
#M. &ste (nro'itor i (nsp!imnt!tor s! fiu respins de oamenii care trebuie s! m! plac!)
B!. +tunci cnd m! confrunt cu certuri i / sau cnd via%a mea este nepl!cut!, cred c! sunt
o persoan! f!r! valoare pentru c! am parte de certuri i / sau o via%! nepl!cut!)
Bianca Macavei 11
Articles Section / Seciunea de Articole
B". &ste nemul%umitor s! nu (mi (ndeplinesc bine unele sarcini, dar tiu c! pot suporta
nemul%umirea de a le (ndeplini mai pu%in bine)
B2. + fi o persoan! lipsit! de valoare dac! a ob%ine re'ultate slabe la sarcinile foarte
importante pentru mine)
B?. #rebuie cu necesitate s! fiu pl!cut i acceptat de persoanele care vreau s! m! plac!, i
nu voi accepta ca ele s! nu m! plac!)
BC. +tunci cnd m! simt tensionat, nervos sau inconfortabil, (n%ele c! nu e obliatoriu s!
m! simt confortabil numai pentru c! vreau eu asta)
B#. Nu voi fi o persoan! cu valoare dac! continui s! am eecuri la serviciu, la coal! sau
(n alte activit!%i importante pentru mine)
BB. +tunci cnd oamenii pe care eu (i plac m! respin sau nu m! plac, este deoarece sunt
o persoan! rea i lipsit! de valoare)
BA. Cnd oamenii care vreau eu s! m! plac! nu sunt de acord cu mine sau m! respin, nu
pot suporta aceast! situa%ie)
BL. +tunci cnd (n via%a mea e-ist! disconfort i ceart!, am tendin%a s! cred c! nu sunt o
persoan! bun!)
BM. Cnd m! confrunt cu multe neca'uri, (mi dau seama c! neca'urile sunt parte a vie%ii i
c! nu este obliatoriu ca ele s! dispar! doar pentru c! vreau eu asta)
A!. *ac! nu reuesc (n sarcinile importante pentru mine, (n%ele c! este doar o
de'am!ire s! nu reueti, i nu ceva (nro'itor)
A". Nu trebuie s! m! simt tensionat, nervos sau inconfortabil, i cred c! n-a putea
accepta s! m! simt astfel)
A2. +tunci cnd oamenii care vreau eu s! m! plac! nu sunt de acord cu mine, tiu c!
r!mn (n continuare o persoan! valoroas!)
A?. C1iar i atunci cnd via%a mea este rea i dificil!, (n%ele c! sunt o persoan! la fel de
bun! ca oricare alta, c1iar dac! m! confrunt cu certuri sau neca'uri)
AC. #rebuie absolut s! am succes (n activit!%ile pe care le consider importante, i nu voi
accepta altceva dect reuita)
A#. *ac! cei iubi%i sau prietenii m! respin, acest lucru nu este doar nepl!cut, ci este cel
mai r!u lucru care mi s-ar putea (ntmpla mie)
Scala de Atitudini i Convingeri II (ABS II) 11!
Article / Articol
AB. +tunci cnd via%a mea devine de'areabil!, (n%ele c! sunt (n continuare o persoan!
bun!, c1iar dac! m! simt inconfortabil)
%N(E% 2
Scala de %titudini 9i Convingeri ** 1 %BS **
7oaie de r;spuns
Nume 9i prenumeFNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
'ataFNNNNNNNNNN
V<rstaFNNNNNNNNN Nivel de studiiFNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSeHFNNN 2NNN7
Fentru fiecare dintre afirma%iile de mai jos, marca%i cu un .V/ spa%iul corespun'!tor
r!spunsului ales:
%. dac! sunte%i P+)(RN*C G2P-)R*V4
B. dac! sunte%i P%R3*%& G2P-)R*V4
C. dac! sunte%i N(+)R+
'. dac! sunte%i P%R3*%& '( %C-R'
(. dac! sunte%i P+)(RN*C '( %C-R'
Bianca Macavei 1"0
Articles Section / Seciunea de Articole
% B C ' (
#. NN NN NN NN NN
B. NN NN NN NN NN
A. NN NN NN NN NN
L. NN NN NN NN NN
M. NN NN NN NN NN
% B C ' (
"!. NN NN NN NN NN
"". NN NN NN NN NN
"2. NN NN NN NN NN
"?. NN NN NN NN NN
"C. NN NN NN NN NN

% B C ' (
"#. NN NN NN NN NN
"B. NN NN NN NN NN
"A. NN NN NN NN NN
"L. NN NN NN NN NN
"M. NN NN NN NN NN
% B C ' (
2!. NN NN NN NN NN
2". NN NN NN NN NN
22. NN NN NN NN NN
2?. NN NN NN NN NN
2C. NN NN NN NN NN
% B C ' (
2#. NN NN NN NN NN
2B. NN NN NN NN NN
2A. NN NN NN NN NN
2L. NN NN NN NN NN
2M. NN NN NN NN NN
% B C ' (
?!. NN NN NN NN NN
?". NN NN NN NN NN
?2. NN NN NN NN NN
??. NN NN NN NN NN
?C. NN NN NN NN NN
% B C ' (
?#. NN NN NN NN NN
?B. NN NN NN NN NN
?A. NN NN NN NN NN
?L. NN NN NN NN NN
?M. NN NN NN NN NN
% B C ' (
C!. NN NN NN NN NN
C". NN NN NN NN NN
C2. NN NN NN NN NN
C?. NN NN NN NN NN
CC. NN NN NN NN NN
% B C ' (
C#. NN NN NN NN NN
CB. NN NN NN NN NN
CA. NN NN NN NN NN
CL. NN NN NN NN NN
CM. NN NN NN NN NN
% B C ' (
#!. NN NN NN NN NN
#". NN NN NN NN NN
#2. NN NN NN NN NN
#?. NN NN NN NN NN
#C. NN NN NN NN NN
% B C ' (
##. NN NN NN NN NN
#B. NN NN NN NN NN
#A. NN NN NN NN NN
#L. NN NN NN NN NN
#M. NN NN NN NN NN
% B C ' (
B!. NN NN NN NN NN
B". NN NN NN NN NN
B2. NN NN NN NN NN
B?. NN NN NN NN NN
BC. NN NN NN NN NN
% B C ' (
B#. NN NN NN NN NN
BB. NN NN NN NN NN
BA. NN NN NN NN NN
BL. NN NN NN NN NN
BM. NN NN NN NN NN
% B C ' (
A!. NN NN NN NN NN
A". NN NN NN NN NN
A2. NN NN NN NN NN
A?. NN NN NN NN NN
AC. NN NN NN NN NN
% B C ' (
A#. NN NN NN NN NN
AB. NN NN NN NN NN
Codurile itemilor pentru cotare suntF
Item Raionalitate / Coninut Proces
Iraionalitate (IR)
5 IR CONFORT LFT
6 IR APROBARE SD/GE
7 R APROBARE AWF
8 IR CONFORT SD/GE
9 IR APROBARE SD/GE
10 IR REALIZARE LFT
11 R CONFORT AWF
12 IR REALIZARE AWF
13 R APROBARE DEM
14 R APROBARE SD/GE
Scala de Atitudini i Convingeri II (ABS II) 1"1
Article / Articol
15 IR REALIZARE DEM
16 R CONFORT LFT
17 R REALIZARE SD/GE
18 IR REALIZARE AWF
19 R APROBARE LFT
20 R REALIZARE SD/GE
21 R CONFORT AWF
22 IR CONFORT LFT
23 IR REALIZARE SD/GE
24 R REALIZARE DEM
25 R CONFORT LFT
26 IR APROBARE LFT
27 IR APROBARE AWF
28 IR REALIZARE LFT
29 R APROBARE DEM
30 R REALIZARE AWF
31 R REALIZARE SD/GE
32 R CONFORT SD/GE
33 IR REALIZARE DEM
34 IR CONFORT AWF
35 R CONFORT DEM
36 R APROBARE AWF
37 IR APROBARE DEM
38 R REALIZARE AWF
39 IR REALIZARE LFT
40 R APROBARE LFT
41 R REALIZARE DEM
42 IR REALIZARE AWF
43 IR CONFORT DEM
44 R APROBARE SD/GE
45 R CONFORT AWF
46 R REALIZARE LFT
47 IR CONFORT LFT
48 R APROBARE DEM
49 IR CONFORT AWF
50 IR APROBARE LFT
51 R APROBARE AWF
52 IR APROBARE DEM
53 IR CONFORT AWF
54 R REALIZARE LFT
55 R REALIZARE DEM
56 IR CONFORT DEM
57 R APROBARE LFT
58 R CONFORT LFT
59 IR APROBARE AWF
60 IR CONFORT SD/GE
61 R REALIZARE LFT
Bianca Macavei 1""
Articles Section / Seciunea de Articole
62 IR REALIZARE SD/GE
63 IR APROBARE DEM
64 R CONFORT DEM
65 IR REALIZARE SD/GE
66 IR APROBARE SD/GE
67 IR APROBARE LFT
68 IR CONFORT SD/GE
69 R CONFORT DEM
70 R REALIZARE AWF
71 IR CONFORT DEM
72 R APROBARE SD/GE
73 R CONFORT SD/GE
74 IR REALIZARE DEM
75 IR APROBARE AWF
76 R CONFORT SD/GE

Scala de Atitudini i Convingeri II (ABS II) 1"#